Kde uvidím hodnocení od hostů?

Aktualizováno před 3 roky
Uložit

Záložka Hodnocení hostů v extranetu vám pomůže porozumět tomu, co se vašim hostům během jejich pobytu líbilo a co jim připadalo, že by se dalo zlepšit.

V této sekci najdete všechna hodnocení od hostů za posledních 36 měsíců, své průměrné hodnocení i hodnocení dalších aspektů ubytování, jako je snídaně či Wi-Fi.

Záložka je rozdělena do tří sekcí:

  • Hodnocení hostů
  • Průměrné hodnocení
  • Hodnocení dalších aspektů ubytování

Hodnocení hostů

V této sekci najdete všechna hodnocení od hostů za posledních 36 měsíců, která jsou seřazena od nejnovějšího. U každého hodnocení uvidíte celkové hodnocení a také to, jak host ohodnotil jednotlivé kategorie jako polohu nebo čistotu ubytování. U hodnocení se také zobrazuje jméno hosta, číslo rezervace a komentář, pokud host nějaký napsal.

Pokud host odeslal anonymní hodnocení, jeho jméno, číslo rezervace, komentář a datum odeslání nebudou zobrazeny.

Pokud host napsal komentář, můžete na něj odpovědět kliknutím na tlačítko Odpovědět. Vaše odpovědi budou zobrazeny na stránce ubytování, přímo pod daným komentářem hosta. Více informací o odpovídání na hodnocení hostů naleznete zde.

Hodnocení se nezobrazí v případě, že host ve vašem ubytování svůj pobyt neuskutečnil nebo pokud je hodnocení starší než 36 měsíců. Taková hodnocení nejprve zmizí ze sekce Hodnocení hostů a poté jsou do 48 hodin vymazána ze stránky vašeho ubytování.

Průměrné hodnocení

V této sekci uvidíte vedle svého průměrného hodnocení i hodnocení za šest hlavních kategorií (personál, zařízení, čistota, pohodlí, poloha a poměr ceny a kvality).

Každá kategorie by vám měla pomoci určit, v jakých oblastech se vašemu ubytování daří dobře a kde jsou potřeba vylepšení.

Vaše průměrné hodnocení je přepočítáno do 48 hodin od doručení nového hodnocení hosta nebo do 48 hodin od vymazání hodnocení hosta.

Hodnocení dalších aspektů ubytování

V této sekci můžete vidět to, jak hosté ohodnotili aspekty jako snídani, Wi-Fi, kávu a další. Tato hodnocení nejsou připočítávána k vašemu průměrnému hodnocení, ale mohou být jednotlivě zobrazena na stránce Booking.com.

 

This section shows you all your reviews from the last 36 months, with the newest at the top. For each review, you can see the total review score, as well as how the guest rated individual categories such as location and cleanliness. It also includes the guest’s name, reservation number and comments, if they left any.

If the guest left an anonymous review, we don’t include their name, reservation number or date of submission.

If a guest has left a comment, you can reply to their review by clicking the Reply button. Your replies will appear on your property page, underneath the guest’s comments. You can find more information about replying to reviews here.

If a review is over 36 months old it disappears from your Guest Reviews tab first, and from your property page 48 hours later. There is no option to save or download the archived reviews.

 

This section shows your score for each of the six main categories (staff, facilities, cleanliness, comfort, location and value for money), as well as your overall average score.

Seeing each category should help you get a clear picture of where your property is doing well, and where you could make improvements.

Your overall average score is calculated within 48 hours of a new guest review, or within 48 hours of a review being removed.

 

In this section, you can see how guests reviewed other factors like breakfast or WiFi. These ratings do not specifically contribute to your average score. However, they may show up independently on your Booking.com page.

Přijde vám tento článek užitečný?