Traveller Review Awards 2021: Časté otázky a vše, co potřebujete vědět

Updated před 8 měsíci | Doba čtení (min): 8
Uložit

Tento článek obsahuje:

Jaký je účel ocenění Traveller Review Awards?

Mám na ocenění nárok?

Jak se počítá průměrné hodnocení od hostů potřebné k získání ocenění?

Co mám dělat, když si myslím, že výpočet průměrného hodnocení od hostů potřebný k získání ocenění není správně?

Kdy obdržím balíček s oceněním Traveller Review Award?

Proč jsou letos ocenění pouze v digitální podobě?

Mohu na svém ocenění Traveller Review Award upravit údaje o svém ubytování?

Proč již ocenění nemá název Ocenění za vysoké hodnocení hostů (Guest Review Awards)?

Proč se v názvu píše „Traveller“ se dvěma l?


Jaký je účel ocenění Traveller Review Awards?

Ocenění Traveller Review Awards je program, v rámci kterého každoročně oceňujeme partnery za vynikající ubytovací služby na základě hodnocení od hostů, kteří se zde ubytovali.

V lednu 2021 jsme spustili devátou edici, Traveller Review Awards 2021, a s potěšením vám oznamujeme, že vůbec poprvé ocenění vyhrál více než milion našich partnerů.

Mám na ocenění nárok?

Abyste mohli ocenění Traveller Review Awards 2021 získat, museli jste k 1. prosinci 2020 splňovat tato kritéria:

  • Mít průměrné hodnocení od 8 do 10 (způsob výpočtu je uveden níže).
  • Mít nejméně tři recenze, které o vás napsali hosté na Booking.com.

Jak se počítá průměrné ocenění od hostů potřebné k získání ocenění?

Průměrné hodnocení pro získání ocenění Traveller Review Awards 2021 je založeno na vaší výsledné známce hodnocení, která představuje průměr vašich hodnocení od hostů zveřejněných na našem webu a v aplikaci v období od 1. srpna 2018 do 30. listopadu 2020.

K tomuto výpočtu jsme použili vaši výslednou známku průměrného hodnocení z 1. prosince 2020. To znamená, že pokud jste kontrolovali své průměrné hodnocení k jinému datu, mohlo být o něco vyšší nebo nižší než to, které jsme použili k určení, zda získáte ocenění Traveller Review Awards 2021.

V srpnu 2019 jsme zavedli nový systém hodnocení ubytování a v srpnu 2020 jsme v něm provedli další změny. Vaše průměrné hodnocení pro ocenění Traveller Review Awards 2021 jsme vypočítali na základě recenzí, které jste obdrželi prostřednictvím předchozího i nového systému.

Co mám dělat, když si myslím, že výpočet průměrného hodnocení od hostů potřebný k získání ocenění není správně?

Ujistěte se, že jste si přečetli výše uvedená kritéria a způsob výpočtu průměrného hodnocení pro získání ocenění. Pokud stále nesouhlasíte s hodnocením uvedeným na vašem digitálním ocenění nebo s tím, že jste cenu nezískali, kontaktujte nás a my záležitost prověříme.

Kdy obdržím balíček s oceněním Traveller Review Award?

Letošní ocenění mají pouze digitální podobu, což znamená, že nemusíte čekat, až vám ocenění bude doručeno. Všechny, kdo získali ocenění Traveller Review Award, budeme v lednu 2021 kontaktovat e-mailem, ve kterém uvedeme odkaz ke stažení ocenění v digitální podobě z platformy Partner Hub.

Váš digitální balíček s oceněním obsahuje dopis od našeho generálního ředitele, ocenění v digitální podobě, které tak můžete snadno sdílet, dva soubory s oceněním pro tisk, abyste si ho mohli v ubytování vystavit, digitální nálepku a tipy, jak o vašem úspěchu můžete informovat ostatní.

Svůj digitální balíček s oceněním si můžete stáhnout do 30. listopadu 2021.

Proč jsou letos ocenění pouze v digitální podobě?

Řekli jste nám, že udržitelnost je pro vás důležitá, a proto jsme se rozhodli převést Traveller Review Awards 2021 do zcela digitální podoby. Jsme rádi, že díky tomu můžeme snížit uhlíkovou stopu vzniklou výrobou a zasíláním více než milionu balíčků s oceněním ve fyzické podobě po celém světě.

Mohu na svém ocenění Traveller Review Award upravit údaje o svém ubytování?

Pokud jste získali ocenění Traveller Review Awards 2021, je na něm uveden název, pod kterým u nás bylo vaše ubytování zaregistrováno k 1. prosinci 2020. To je datum, kdy jsme vypočítali vaše průměrné hodnocení a vybrali letošní vítěze, takže po tomto datu není možné údaje o ubytování změnit.

Proč již ocenění nemá název Ocenění za vysoké hodnocení hostů (Guest Review Awards)?

V roce 2020 jsme přešli na nový název Traveller Review Awards, protože jsme ocenění začali využívat k uznání úspěchů nejen našich partnerů poskytujících ubytování, ale také našich partnerů poskytujících služby dopravy. V případě partnerů v dopravě nelze hovořit o poskytování služeb hostům, ale spíše zákazníkům nebo cestujícím, a proto jsme zvolili název, který lépe reflektuje kontext dopravních i ubytovacích partnerů.

 Proč se v názvu píše „Traveller“ se dvěma „l“? 

Britskou angličtinu standardně používáme ve veškeré naší komunikaci s partnery a zákazníky, která je pak přeložena do 43 dalších jazyků. Proto jsme při přejmenování ocenění Traveller Review Awards v roce 2020 použili britskou angličtinu, kde se slovo „traveller“ píše se dvěma „l“.

Přijde vám tento článek užitečný?