Přístup do aplikace Pulse a nastavení upozornění

Přečtěte si, jak si můžete přizpůsobit upozornění v aplikaci Pulse, přidat další zařízení, která mají do aplikace Pulse přístup a zkontrolovat přístupová práva jednotlivých uživatelů.

Pomoc
Přístup do aplikace Pulse a nastavení upozornění
Prostřednictvím své aplikace Pulse můžete dostávat automatická upozornění. Své preference týkající se upozornění si nastavíte po klepnutí na Více v sekci