Mohu spravovat nebo sdílet přístupová práva do extranetu prostřednictvím aplikace Pulse?

Ne, vytvářet a spravovat uživatelské účty do extranetu můžete pouze v extranetu samotném. Všechna nastavení, která pro účet vyberete, však budou platit i v aplikaci Pulse.

Pokud jste například nastavil/a individuální přístupová práva pro člena týmu, která umožňují přístup k rezervacím, ale ne k dostupnosti, budou tato stejná omezení platit i v případě, že se uživatel připojí přes aplikaci Pulse.

Níže najdete, jak oprávnění vypadají v extranetu a v aplikaci Pulse:


Kalendář a Dostupnost

Extranet: Bez přístupu ke kalendáři v záložce Ceny a dostupnost.

Pulse: Bez přístupu k sekci Dostupnost, k oznámením 1* a upozorněním 2*.


Účet

Extranet: Bez přístupu k informacím a oprávněním týkajících se ubytování v záložce Účet.

Pulse: Nedostupné – v aplikaci Pulse není žádná záložka Účet.


Zprávy

Extranet: Bez přístupu k zprávám od Booking.com v záložce Zprávy 3*.

Pulse: Bez oznámení nebo upozornění, která se vztahují na zprávy od Booking.com 3*.


Finance

Extranet: Bez přístupu k záložce Finance.

Pulse: Bez přístupu k sekci Faktury, která se nachází pod ikonou Více 4*.


Informace o ubytování

Extranet: Bez přístupu k záložce Ubytování.

Pulse: Bez přístupu k sekci Ubytování, která se nachází pod ikonou Více.


Rezervace

Extranet: Bez přístupu k Zprávám od hostů v záložce Zprávy.

Bez přístupu k záložce Rezervace.

Ve výsledcích vyhledávání v extranetu se nezobrazují žádné informace o rezervacích.

Pulse: Bez přístupu k údajům o rezervacích.

Bez přístupu k záložkám Rezervace a Zprávy.

Při vyhledávání v aplikace se nezobrazují žádné informace o rezervacích.


Nabídky

Extranet: Bez přístupu k záložce Nabídky.

Pulse: Bez přístupu k sekci Sledování nabídek, která se nachází pod ikonou Více.


Oznámení týkající se dostupnosti: Vyprodané pokoje, téměř vyprodané pokoje, dostupnost na delší časové období.

  1. Upozornění týkající se dostupnosti: Vyprodané pokoje, téměř vyprodané pokoje.
  2. Toto nastavení neovlivňuje zprávy mezi hostem a ubytováním.
  3. Oznámení a upozornění týkající se dostupnosti pro aplikaci Pulse jsou momentálně vytvářeny.
  4. Je možné, že oznámení a upozornění se budou nadále objevovat, ale uživatel se skrz ně nebude moci dostat do záložky Rezervace, kde uvidí údaje o rezervaci. Přístup k záložce Rezervace je omezen.