Co znamená silné ověření zákazníka?

Aktualizováno před 1 rokem

Dne 14. září 2019 vejde v platnost nová legislativa, tzv. druhá směrnice o platebních službách (PSD2), s cílem snížit podvody a lépe zabezpečit platby online. Znamená to, že v případě stahování částky (nebo provádění předběžné autorizace) z karty, kterou nemáte fyzicky k dispozici, nebo vzdáleného strhávání částky z karty musíte provést silné ověření zákazníka (SCA).

Silné ověření zákazníka znamená, že budete muset důkladně ověřit identitu hosta. Host bude muset prokázat, že skutečně je držitelem platební karty, a to pomocí dvou z níže uvedených tří metod* ověření:

Obrázek
graphic_strong_customer_authentication

*Zákazník zná ověřovací údaj (heslo nebo PIN), vlastní ověřovací nástroj (např. telefon nebo autentizační token) nebo může svou identitu ověřit něčím, co by prokázalo, kým je (např. otiskem prstu nebo metodou rozpoznání obličeje).

Poznámka: Platby, které vyžadují silné ověření zákazníka, ale nesplňují tato kritéria, budou banky od 14. září 2019 zamítat.

 

Přejít na:

Kdy bude platit povinnost silného ověření zákazníka?

Jakou podporu poskytne Booking.com?

Všechny platby spravované přes Booking.com

Co mám dělat pokud jsou některé transakce zamítnuty?

Co znamená zkratka PSD2?

Co znamená silné ověření zákazníka (SCA), které vyžaduje druhá směrnice o platebních službách (PSD2)?

Ve kterých oblastech bude platit povinnost silného ověření zákazníka v rámci druhé směrnice o platebních službách (PSD2)


 

Kdy bude platit povinnost silného ověření zákazníka?

Silné ověření zákazníka se na vás bude vztahovat, pokud máte sídlo v rámci Evropského hospodářského prostoru a budete účtovat částku z kreditní nebo debetní karty vydané subjektem, který také sídlí v Evropském hospodářském prostoru. Metodu silného ověření zákazníka bude třeba provést pokaždé, když budete strhávat platbu z karty, která není fyzicky vložena do platebního terminálu.

 


 

Jakou podporu poskytne Booking.com?

U všech rezervací provedených prostřednictvím služby Online platby provede silné ověření zákazníka společnost Booking.com

 

Platby částečně spravované přes Booking.com

Pokud již využíváte služby Online plateb a některé vaše platby jsou spravovány Booking.com, poskytneme vám následující podporu:

 • Pokud host zaplatí prostřednictvím služby Online plateb, ověření platební transakce provedeme my a vy nebudete muset podnikat žádné kroky. 
 • Pokud se host rozhodne zaplatit přímo vám, je možné, že bude vyžadováno silné ověření zákazníka. Pokud obvykle hostům strháváte platbu z karty v jejich přítomnosti při příjezdu nebo odjezdu, můžete v tom pokračovat. Silné ověření zákazníka by se na tyto situace nemělo vztahovat. Pokud hostům strháváte platby na dálku (např. pro účely předběžné autorizace, v případě vyžadování zálohy nebo když se host k pobytu nedostaví), silné ověření zákazníka může být vyžadováno. V těchto případech vám poskytneme podporu a vynasnažíme se minimalizovat dopad na vaši provozní činnost. 

 

Všechny platby spravované přes Booking.com

Pokud již využíváte služby Online plateb a všechny vaše platby spravuje Booking.com, není od vás vyžadována žádná akce. U všech Booking.com rezervací provedeme silné ověření provedeme všech platebních transakcí.

Co když nechci využívat služby Online plateb?

Podporu v souvislosti se silným ověřením zákazníka vám můžeme poskytnout pouze, pokud se rozhodnete přihlásit k využívání služby Online plateb. Pokud se rozhodnete k využívání služby neregistrovat, bude správa plateb, včetně silného ověření zákazníka, záviset na vás. Pro více informací kontaktujte svou banku nebo se podívejte na odkazy, které sdílíme níže v sekci Další kroky. 

Co mám dělat, pokud moje ubytování nesplňuje kritéria pro využívání služby Online plateb?

Kontaktujte prosím svého bankovního poradce, který vám bude moci poskytnout více informací o druhé směrnici o platebních službách a jak požadavky silného ověření hosta stanovené splňovat. Můžete se také podívat na odkazy, které s vámi sdílíme níže v sekci Další kroky.

Co mám dělat, pokud jsou některé transakce zamítnuty?

Pokud se setkáte se zamítnutými transakcemi, můžete se řídit stejným postupem jako při neplatné platební kartě a označit platební kartu hosta za neplatnou. Abychom Vám pomohli se strháváním plateb z karet zákazníků, momentálně v souladu s požadavky silného ověření zákazníka vylepšujeme proces týkajících se neplatných platební karet. Pravidelně vám budeme poskytovat informace o tomto řešení.

Další kroky

Budeme vás informovat o dalších užitečných podrobnostech, které vám vysvětlí, jaký dopad na vás bude nová legislativa mít a jak se na její zavedení můžete připravit.

Do té doby můžete zjistit další informace ohledně silného ověření zákazníka z těchto zdrojů: Adyen, Stripe nebo JPMorgan (tyto zdroje nejsou dostupné v českém jazyce).


 

Co znamená zkratka PSD2?

Zkratka PSD2 vychází z anglického názvu směrnice (Payment Service Directive 2) a jedná se o úpravu současné směrnice o platebních službách. Nové znění vyžaduje, aby bylo v případě plateb online provedeno ještě silnější ověření zákazníka. SCA je anglická zkratka pro silné ověření zákazníka. Aby byla druhá směrnice o platebních službách dodržena, je třeba splnit povinnost silného ověření zákazníka.


 

Co znamená silné ověření zákazníka (SCA), které vyžaduje druhá směrnice o platebních službách (PSD2)?

Silné ověření zákazníka (SCA) je povinnost, která od zákazníka vyžaduje další kroky v případě, že provádí platbu online nebo pokud není karta fyzicky předložena na platebním místě. Těmito kroky zákazník potvrdí, že je skutečným držitelem platební karty, a tím se sníží riziko podvodu.


 

Ve kterých oblastech bude platit povinnost silného ověření zákazníka v rámci druhé směrnice o platebních službách (PSD2)?

Tato povinnost bude platit v rámci Evropy a bude se vztahovat na situace, kdy zákazník bude nakupovat od subjektu umístěného v rámci Evropského hospodářského prostoru a banka nebo společnost, která zákazníkovi vydala platební kartu, bude také umístěna v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Druhá směrnice o platebních službách se vztahuje na následující země:

 • Bulharsko 
 • Česká republika 
 • Dánsko 
 • Estonsko 
 • Finsko
 • Francie 
 • Chorvatsko 
 • Irsko 
 • Island
 • Itálie 
 • Kyperská republika 
 • Lichtenštejnsko 
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lucembursko 
 • Maďarsko 
 • Malta
 • Monako
 • Německo 
 • Nizozemsko
 • Norsko
 • Polsko 
 • Portugalsko 
 • Norway 
 • Rakousko 
 • Rumunsko 
 • Řecko 
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Velká Británie

Co si o této stránce myslíte?

Program Služební cesta

Přidejte další zařízení pro práci, která zvýší viditelnost vašeho ubytování bez přidaných nákladů.

Zjistit více