Co znamená silné ověření zákazníka?

Dne 14. září 2019 vejde v platnost nová legislativa, tzv. druhá směrnice o platebních službách (PSD2), s cílem snížit podvody a lépe zabezpečit platby online. Znamená to, že v případě stahování částky (nebo provádění předběžné autorizace) z karty, kterou nemáte fyzicky k dispozici, nebo vzdáleného strhávání částky z karty musíte provést silné ověření zákazníka (SCA)

Silné ověření zákazníka znamená, že budete muset důkladně ověřit identitu hosta. Host bude tedy muset prokázat, že je skutečně držitelem platební karty, a to pomocí dvou z níže uvedených tří metod* ověření:

Obrázek
graphic_strong_customer_authentication

*Zákazník zná ověřovací údaj (heslo nebo PIN), vlastní ověřovací nástroj (např. telefon nebo autentizační token) nebo může svou identitu ověřit něčím, co by prokázalo, kým je (např. otiskem prstu nebo metodou rozpoznání obličeje).

Poznámka: Platby, které vyžadují silné ověření zákazníka, ale nesplňují tato kritéria, budou banky od 14. září 2019 zamítat.

 

Přejít na:

Kdy bude platit povinnost silného ověření zákazníka?

Co znamená zkratka PSD2?

Co znamená silné ověření zákazníka (SCA), které vyžaduje druhá směrnice o platebních službách (PSD2)?

Ve kterých oblastech bude platit povinnost silného ověření zákazníka v rámci druhé směrnice o platebních službách (PSD2)?


V kterých případech bude silné ověření zákazníka platit?

Silné ověření zákazníka bude platit, pokud máte sídlo v rámci Evropského hospodářského prostoru a budete účtovat částku z kreditní nebo debetní karty vydané subjektem, který je také v rámci Evropského hospodářského prostoru. Metodu silného ověření zákazníka bude třeba provést pokaždé, když budete stahovat platbu z karty, která není fyzicky vložena do platebního terminálu.

U všech rezervací provedených prostřednictvím služby Platby přes Booking.com provede silné ověření zákazníka společnost Booking.com. Některé rezervace budou stát mimo úpravy legislativy (to znamená, že nebudou nijak ovlivněny) a na některé se nebude povinnost silného ověření zákazníka vztahovat.


Další kroky

Budeme vás informovat o dalších užitečných podrobnostech, které vám vysvětlí, jaký dopad na vás bude nová legislativa mít, a jak se na její zavedení můžete připravit.

Do té doby můžete zjistit další informace ohledně silného ověření zákazníka z těchto zdrojů: Adyen, Stripe nebo JPMorgan (tyto zdroje nejsou dostupné v českém jazyce).


Co znamená zkratka PSD2?

Zkratka PSD2 vychází z anglického názvu směrnice (Payment Service Directive 2) a jedná se o úpravu současné směrnice o platebních službách. Nové znění vyžaduje, aby bylo v případě plateb online provedeno ještě silnější ověření zákazníka. SCA je anglická zkratka pro silné ověření zákazníka. Aby byla druhá směrnice o platebních službách dodržena, je třeba splnit povinnost silného ověření zákazníka.


Co znamená silné ověření zákazníka (SCA), které vyžaduje druhá směrnice o platebních službách (PSD2)?

Silné ověření zákazníka (SCA) je povinnost, která od zákazníka vyžaduje další kroky v případě, kdy provádí platbu online nebo pokud není jeho karta fyzicky předložena na platebním místě. Těmito kroky zákazník potvrdí, že je skutečným držitelem platební karty, a tím se sníží riziko podvodu.


Ve kterých oblastech bude platit povinnost silného ověření zákazníka v rámci druhé směrnice o platebních službách (PSD2)?

Tato povinnost bude platit v rámci Evropy a bude se vztahovat na situace, kdy bude zákazník nakupovat od subjektu umístěného v rámci Evropského hospodářského prostoru a banka nebo společnost, která zákazníkovi vydala platební kartu, bude také umístěna v rámci Evropského hospodářského prostoru.