Jak mohu strhnout částku z virtuální platební karty (VCC)?

Jak strhnout částku z virtuální platební karty (VCC)?

Pokud chcete strhnout částku z virtuální platební karty, postupujte následovně:

 1. Otevřete si záložku Rezervace tab on v extranetu.
 2. Klikněte na jméno příslušného hosta nebo číslo rezervace a otevře se vám stránka s Informacemi o rezervaci page.
 3. Klikněte na Zobrazit údaje platební karty.
 4. Zadejte údaje virtuální platební karty do svého platebního terminálu.
 5. Strhněte zobrazenou částku.

 

Jak se virtuální platební karta liší od běžných karet?

 • Prostřednictvím virtuálních platebních karet máte od Booking.com zaručeno vyplacení plateb. U karet se neprovádí předběžná autorizace a platnost karet nemusí být ověřena.
 • Virtuální platební karty mají datum aktivace, které závisí na podmínkách rezervace. Vždy se prosím před stržením částky ujistěte, že je karta aktivní.
 • Pokud při stržení částky z virtuální platební karty došlo k chybě, počkejte 30 minut a poté se znovu podívejte na stránku Informace o rezervaci, kde uvidíte vysvětlení chyby.

 

Proč se mi nedaří z virtuální platební karty strhnout platbu? 

Stržení platby se nemusí podařit z několika důvodů.  Můžete učinit následující:

 • Karta ještě není aktivní. Jakmile bude karta aktivní, zkuste částku strhnout znovu.

 • Na kartě je nedostatek finančních prostředků (překročen dostupný zůstatek). Zkontrolujte, zda částka, kterou chcete strhnout, odpovídá dostupnému zůstatku. 

 • Nebyl zadán správný CVC kód. Ujistěte se, že zadáváte správné číslo.

 • Zadané datum vypršení platnosti není správné. Ujistěte se, že zadáváte správné datum. 

 • Kód kategorie obchodníka není platný. Aby bylo možné platbu z virtuální karty Booking.com stáhnout, musí váš kód obchodníka patřit do kategorie oficiálních poskytovatelů ubytování. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím poskytovatele platebního terminálu (tip: je možné požádat o změnu kódu obchodníka)

Podívejte se na video níže s podrobným vizuálním vysvětlením toho, jak strhnout částku z virtuální platební karty:

 

Co když host rezervaci zruší, změní nebo se k pobytu nedostaví? Jaký je postup navrácení částky? 

Pokud dojde ke zrušení rezervace, nedojezdu nebo ke změnám v rezervaci, a vy máte obdržet platbu, peníze obdržíte na virtuální platební kartu v souladu s podmínkami rezervace. Aktualizované informace ohledně vyplacení částky naleznete na stránce Informace o rezervaci. 

POkud je potřeba hostovi částku vrátit, Booking.com vám s tím pomůže. Pokud jste si platbu již z virtuální platební karty strhli, budete muset částku vrátit na stejnou kartu, kterou jsme vám poskytli.

Částka může být na virtuální platební kartu navrácena, přestože platební kartě vypršela platnost. Pokud je termín vypršení platnosti v minulosti, můžete zadat jako termín vypršení platnosti aktuální měsíc.

Pokud máte potíže s navrácením částky na virtuální platební kartu, doporučujeme vám kontaktovat vaši banku nebo finanční instituci. 

 

Důležité informace o virtuálních platebních kartách

 • Od 1. listopadu bude možné si údaje virtuální platební karty zobrazit v extranetu po dobu 18 měsíců (547 dní) od termínu odjezdu hosta. 

 • Aktivace závisí na podmínkách hostovy rezervace:

  • Pokud si host vytvoří rezervaci bez možnosti vrácení peněz, můžete částku z virtuální platební karty strhnout ihned po jejím přijetí. 

  • Pokud si host vytvoří rezervaci s možností částečného vrácení peněz, virtuální platební karta začne být aktivní, jakmile se rezervace stane z 90 % nevratnou.

  • V případě rezervací s flexibilními podmínkami (např. storno zdarma), začne být platební karta aktivní od termínu příjezdu hosta.

 • Pokud částku z virtuální platební karty nestrhnete ihned po odjezdu hosta, budete tak moci učinit po dobu dalších 12 měsíců (365 dní). Upozornění: V případě některých rezervací bude virtuální platební karta dostupná kratší dobu a bude potřeba požádat o novou virtuální platební kartu: 

  • Virtuální platební karty k rezervacím vytvořeným před 1. listopadem 2019 mají platnost 6 měsíců. Po uplynutí této doby je možné v případě potřeby požádat o prodloužení doby platnosti karty o dalších 6 měsíců. To znamená, že částku bude možné z karty strhnout po dobu 12 měsíců. 

 • Abyste měli dobrý přehled o platbách čekajících na stažení, budeme vám každý týden zasílat e-mail o dosud nestažených částkách. Pokud máte několik virtuálních platebních karet, zahrneme všechny potřebné informace do jednoho e-mailu. Upozornění: Pokud si částku nestrhnete během 12 měsíců, po uplynutí tohoto období již na částku ztratíte nárok.

Chcete se dozvědět více o naší platební službě?

Zjistěte, jak Online platby fungují, a přečtěte si často kladené otázky k online platbám nebo si níže vytiskněte a sdílejte průvodce platbami:

Průvodce online platbami  Jak stáhnout platbu z virtuální karty