Platby – často kladené otázky

Upozornění: Naše platební řešení zatím není k dispozici pro všechna ubytování. Jakmile bude moci tuto službu Vaše ubytování začít využívat, budeme Vás kontaktovat.

5 nejčastějších obecných otázek:

5 nejčastějších otázek k virtuálním platebním kartám:

5 nejčastějších otázek k bankovnímu převodu:

SEKCE 1: OBECNÉ OTÁZKY

Jak funguje platební řešení od Booking.com?

Společnost Booking.com pro vás může zprostředkovat platbu způsobem, který vyhovuje vašemu ubytování. Platbu vám v souladu s vašimi podmínkami vyplatíme pomocí virtuální platební karty nebo bankovním převodem.

Mnoho zahraničních hostů až doposud nemuselo mít možnost rezervovat si vaše ubytování, protože jejich preferovaný způsob platby nebyl k dispozici. Nyní podporujeme alternativní způsoby platby, jako jsou PayPal, Alipay a WeChat Pay, aby si u vás mohlo rezervovat pobyt více hostů.


Jak poznám, že host zaplatil online?

V předmětu emailu s potvrzením rezervace bude uvedeno Zaplaceno online. Zaplaceno online uvidíte také ve sloupci Status v záložce Rezervace v extranetu. Pokud používáte XML poskytovatele (jako např. channel nebo PMS), kontaktujte je, aby vám poskytli více informací o tom, jak tato informace bude zobrazena v jejich systému.


Jak poznám, zda mi Booking.com zaplatí virtuální platební kartou nebo bankovním převodem?

Otevřete si v extranetu přes záložku Finance sekci Online platby nebo Platby přes Booking.com.

Tato informace je také uvedena v přehledu Rezervací ve sloupečku Celková cena.

Pokud chcete o jednotlivých metodách vědět více, přečtěte si níže sekce Platba vyplácená virtuální platební kartou a Platba vyplácená bankovním převodem.


Kdo má na starosti účtování dalších dodatečných poplatků, které by moji hosté měli uhradit?

V případě online rezervací jsou dodatečné poplatky často zahrnuty v ceně, s výjimkou těch, které jsou v extranetu nastaveny tak, že se počítají za osobu a nejsou zahrnuty v ceně. Tyto dodatečné poplatky, které nejsou zahrnuty do celkové ceny, musí od hostů vybrat ubytování. Přehled všech poplatků vztahujících se ke každé rezervaci naleznete v extranetu na stránce Informace o rezervaci, kam se dostanete prostřednictvím záložky Rezervace po otevření jednotlivých rezervaci.


Jak mohu hostu účtovat platbu, pokud dojde během pobytu ke škodám?

Booking.com od hostů zálohu na případné škody nevybírá. Pro tyto případy však můžete v souladu s vašimi podmínkami od hostů předem požadovat zálohu na škody vy. Více informací o tom, jak nastavit zálohu na případné škody najdete v tomto článku.


Kdo vystavuje hostům faktury?

Protože vytvořením rezervace ve vašem ubytování vzniká mezi vámi a hostem smluvní vztah, poskytujete hostovi fakturu při odjezdu vy. Fakturu můžete poskytnout v tištěné podobě, e-mailem nebo obojím způsobem. Vezměte prosím na vědomí, že Booking.com vašim hostům ani vám faktury za rezervace nemůže vystavit.

V momentě, kdy je hostu účtována platba, vám může také vzniknout daňová povinnost. Pro více informací si prosím přečtěte tento článek o místních daních.


Co když chci hostovi platbu vrátit?

Obecně se proces nemění. S navrácením platby hostovi vám Booking.com poskytne asistenci. Může se jednat o jednu z těchto situací. Pokud jste platbu za rezervaci ještě neobdrželi, hostovi platbu navrátíme a vám ji převádět nebudeme. Co se týče partnerů, kterým byla platba vyplacena bankovním převodem, částka, která byla hostovi navrácena, bude odečtena ze sumy příštího bankovního převodu. Žádná akce od vás tedy není v tomto případě vyžadována. Co se týče virtuálních platebních karet, pokud částka již byla stržena, budete ji muset na virtuální platební kartu vrátit. Pokud částka stržena ještě nebyla, není vyžadována žádná akce.


SEKCE 2: Platba vyplácená virtuální platební kartou

Co je virtuální platební karta a jak funguje?

Virtuální platební jsou virtuální karty MasterCard, které umožňují snadnou a bezpečnou online platbu. Ke každé rezervaci, kterou obdržíte, vám vystavíme novou virtuální platební kartu. Každá virtuální platební karta může být použita pouze jednou (jedna karta na rezervaci). Každá virtuální platební karta má jedinečné číslo, datum expirace a kód CVC. Karta má také datum aktivace, které závisí na podmínkách vašeho ubytování.

V případě nevratných rezervací můžete platbu z virtuální platební karty strhnout, jakmile ji obdržíte. U rezervací s flexibilními podmínkami bude datem aktivace termín příjezdu hosta, platbu tedy budete moci strhnout od tohoto termínu.


Jak mohu z virtuální platební karty strhnout platbu?

Pokud chcete z virtuální platební karty strhnout platbu za rezervaci, která byla zaplacena online, otevřete si záložku Rezervace v extranetu. Vyhledejte danou rezervaci a klikněte na číslo rezervace. Na stránce Informace o rezervaci v sekci Platby od hostů uvidíte veškeré informace, které budete potřebovat (jméno držitele karty, číslo karty, datum aktivace a částku), abyste mohl/a platbu z virtuální platební karty strhnout.

Více informací o tom, jak stáhnout platbu z karty najdete v našem video tutoriálu níže:


Proč se mi nedaří z virtuální platební karty strhnout platbu?

Pokud při pokusu o stržení platby došlo k nějaké chybě, vysvětlení chyby uvidíte na stránce Informace o rezervaci zhruba 30 minut poté, co jste z karty zkoušel/a strhnout platbu.

Toto jsou hlavní důvody, proč se nedaří platbu z virtuální platební karty strhnout:

  1. Karta ještě není aktivní – ověřte si datum aktivace karty, které je uvedeno v informacích o rezervaci.
  2. Nedostatek finančních prostředků – zkontrolujte dostupný zůstatek na kartě.
  3. Příliš mnoho pokusů částku z karty strhnout (z bezpečnostních důvodů systém možnost zablokuje) – zkuste částku strhnout za 24 hodin znovu.
  4. Kartě vypršela platnost – kontaktujte nás a my vystavíme náhradní kartu.
  5. Kód kategorie obchodníka (MCC) není platný. Aby bylo možné platbu z virtuální karty stáhnout, musí Váš kód obchodníka patřit do kategorie ubytování – 7011. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím poskytovatele platebního terminálu.

Pokud jste se setkal/a s problémem, který neodpovídá žádnému z uvedených důvodů, spojte se s námi prostřednictvím kontaktního čísla, které běžně používáte.


Co když host rezervaci zruší, změní nebo se k pobytu nedostaví?

Pokud dojde ke zrušení rezervace, nedojezdu nebo ke změnám v rezervaci a vy máte obdržet platbu, dostanete o tom upozornění e-mailem společně s aktualizovanými údaji virtuální platební karty.


Co když jsem již z virtuální platební karty platbu již strhl/a a hostovi ji chci navrátit?

S navrácením platby hostovi Vám Booking.com bude asistovat. Pokud jste od hosta obdržel/a peníze za rezervaci, stačí, když částku navrátíte na virtuální platební kartu, kterou jsme vám poskytli. Údaje o virtuální platební kartě byly poskytnuty v momentě, kdy host vytvořil rezervaci ve Vašem ubytování a najdete je v informacích o rezervaci. Pokud je datum expirace v minulosti, zadejte do data expirace aktuální měsíc.


Kdy a jak obdržím platbu?

Když si host vytvoří na Booking.com rezervaci a zaplatí ji online, vy společně s údaji o rezervaci obdržíte virtuální platební kartu od externího poskytovatele. Prostřednictvím této karty budete mít přístup k částce, za kterou byl pobyt rezervován. Částku z této karty můžete strhnout stejně jako z jakékoliv jiné karty, pouze si zkontrolujte datum aktivace. U nevratných rezervací je to datum, kdy byla rezervace vytvořena nebo datum, kdy se stala nevratnou. U jiných typů rezervací se jedná o termín příjezdu hosta.


Jak dlouho jsou údaje o virtuální platební kartě k dispozici v extranetu a kolik mám času na stažení platby?

Údaje o virtuální platební kartě můžete zobrazit, kolikrát budete chtít po dobu dvou měsíců od termínu odjezdu hosta. Platbu můžete z virtuální platební karty strhnout i 6 měsíců po termínu odjezdu hosta. Jen si zkontrolujte datum expirace karty.


Co když je po mně při stržení platby z virtuální platební karty vyžadováno PSČ?

Někdy může být vyžadováno zadání PSČ. Pokud k tomu dojde, můžete zadat jedno z následujících poštovních směrovacích čísel: PSČ vašeho hosta, vlastní PSČ nebo PSČ sídla společnosti Booking.com v Amsterdamu, tj. 1017 CE.


Jaká je výše transakčních poplatků?

Transakční poplatky spojené s virtuálními platebními kartami se pohybují okolo 2 až 3 %, vaše banka si však může účtovat další poplatky za zprostředkování. Minimální poplatek vztahující se na použití virtuální platební karty je 2 %, další variace závisí na zákonech v dané zemi, zpracovatelích platby a vaší bance.

Pokud chcete o těchto poplatcích vědět více, kontaktujte svou banku nebo zpracovatele plateb. Bez ohledu na povahu těchto poplatků, virtuální platební karta je platebním řešením, které je bezpečné a spolehlivé.


Jaký vliv má na platby virtuální platební kartou směnný kurz?

Pokud máte ceny v extranetu nastaveny ve stejné měně, jako dostáváte platby na virtuální platební kartu, směnný kurz na vás nemá žádný vliv.

Pokud se chystáte platbu z virtuální platební karty strhnout v jiné měně, než v jaké máte nastaveny ceny v extranetu, směnný kurz vaší banky může výši částky ovlivnit. Kurzy pro nákup valut, které banky používají, se mění. Často je naleznete na webové stránce banky nebo se s bankou spojte telefonicky.


Jak za tyto rezervace zaplatím provizi?

Provizi za tyto rezervace zaplatíte stejným způsobem jako provizi za jiné rezervace. Za všechny rezervace zaplacené online obdržíte částku, ze které NEBYLA odečtena provize. Spolu s částkou obdržíte email s fakturou a výkazem plateb (který bude k dispozici v záložce Finance v extranetu).

Upozornění: na faktuře budou zobrazeny všechny rezervace z předchozího měsíce – zaplacené online i přímo ve vašem ubytování. Pokud chcete vidět přehled rezervací zaplacených online a přímo v ubytování, otevřete si sekci Faktury přes záložku Finance.


SEKCE 3: Platba vyplácená bankovním převodem

Kdy obdržím platbu a jak dlouho bankovní převod trvá?

Pokud platbu provádíme bankovním převodem, obdržíte ji v měsíci následujícím po odjezdu hosta. Platbu převedeme před 15. dnem v měsíci, bankovní převody však mohou v závislosti na vaší bance trvat až několik dní.


Kde najdu fakturu za provizi a oznámení o platbě?

Tyto dokumenty naleznete v extranetu. Přihlaste se a klikněte na záložku Finance. V nabídce vyberte položku Faktury a stránka s přehledem se vám otevře.

Pokud si chcete prohlédnout oznámení o platbě, otevřete si Platby na vrub Booking.com. Pokud chcete vidět faktury, otevřete si Platby ve prospěch Booking.com.

Veškeré dokumenty lze kliknutím na odkaz stáhnout ve formátu PDF.


Jak zaplatím provizi za tyto rezervace?

V závislosti na zemi, kde se nacházíte a platebním modelu, který používáte, bude od platby, která vám bude vyplacena, provize již odečtena a nebo ne. Pokud od vyplacené částky provize nebyla odečtena, částka bude totožná s tou uvedenou v Oznámení o platbě – dokumentu, který vám zasíláme jako potvrzení o vyplacení platby. Na provizi, kterou budete platit, vám bude vystavena faktura jako obvykle.

Upozorňujeme, že na fakturách budou zobrazeny všechny rezervace z předchozího měsíce, včetně těch, které nebyly zaplaceny online. Pokud si nejste jist/á, kde najít oznámení o platbě, podívejte se prosím na otázku níže Kde najdu fakturu za provizi a oznámení o platbě?

Pokud od vyplacené částky provize již byla odečtena, obdržíte částku za všechny rezervace s termínem odjezdu v předchozím měsíci, od které budou odečteny všechny faktury z předchozího měsíce. Provizi nebude muset platit, protože je automatiky odečtena z částky, která vám má být vyplacena.


Jak mohu přidat/změnit své bankovní údaje pro příjem plateb?

Bankovní údaje můžete přidat nebo změnit v extranetu kliknutím na záložku Finance a otevřením stránky Bankovní údaje. V sekci Bankovní údaje pro příjem plateb klikněte na Zadat/upravit bankovní údaje. Provedení změn bude trvat zhruba 5 pracovních dní.

Více podrobností o zadání bankovních údajů naleznete ve videu níže:


Jaký vliv má na platby bankovním převodem směnný kurz?

Pokud máte ceny v extranetu nastaveny ve stejné měně, jako dostáváte platby na virtuální platební kartu, směnný kurz na vás nemá žádný vliv. V některých případech je však měna, ve které jsou nahrány ceny v extranetu, odlišná od měny, ve které je částka vyplácena. Týká se to především partnerů v České republice, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku.

V těchto případech uplatňujeme směnný kurz Bloombergu platný den předtím, než je vám zasláno oznámení o platbě. Pokud je vám částka vyplácená v měně, která se liší od měny vaší místní banky, směnný kurz bude ovlivněn nákupním kurzem stanoveným vaší bankou (můžete se podívat na webovou stránku banky nebo se s bankou spojit telefonicky). Měnu, ve které vám platba bude vyplacena, naleznete na oznámení o platbě, které vám zašleme vždy na začátku měsíce.


Proč se celková částka za rezervace uvedená na faktuře liší od částky na oznámení o platbě?

Celková částka za rezervace na Vaší faktuře zahrnuje pouze cenu pokoje.

Částka na oznámení o platbě uvádí celkovou sumu vybranou od hosta. Jedná se tedy o cenu pokoje, ke které jsou přičteny dodatečné poplatky (s výjimkou poplatků, které jsou v extranetu nastaveny tak, že se počítají za osobu).

Celková částka za rezervace uvedená na oznámení o platbě může zahrnovat poplatky za úklid, parkování nebo snídani, s výjimkou poplatků, které nejsou zahrnuty v ceně pobytu a platí se za osobu, za noc nebo jako procentuální část z ceny pobytu.


Proč musím vyplňovat formulář přímého inkasa, když využívám platební řešení od Booking.com?

Formulář přímého inkasa je vyžadován jako souhlas s odečtením finančních prostředků z vašeho bankovního účtu v případě, že je částka faktury vyšší než částka v oznámení o platbě. V takovém případě budete muset zaplatit rozdíl. Více informací o platbě faktur naleznete zde.

Vezměte prosím na vědomí, že přímé inkaso není k dispozici ve všech zemích.


SEKCE 4: Platby v Severní Americe

Kdy mi bude platba vyplacena?

Platba vám bude vyplacena jeden den po termínu příjezdu hosta – může však trvat až 7 pracovních dní, než se platba zobrazí na vašem bankovním účtu. Pokud chcete zkontrolovat termíny vyplácení částky a výši částky, klikněte na záložku Finance, otevřete si sekci Faktury a poté Platby na vrub Booking.com.


Jak vysoká částka mi bude vyplacena?

Bude vám vyplacena cena rezervace a jakékoliv další dodatečné poplatky (s výjimkou těch, které jsou v extranetu nastaveny tak, že se počítají za osobu nebo za noc a nejsou zahrnuty v ceně). Tyto dodatečné poplatky, které nejsou zahrnuty do celkové ceny, musí od hostů vybrat ubytování


Jak je to s dodatečnými poplatky?

V současné době máme funkci, která vám umožňuje vyžádat od hostů platbu dodatečných poplatků. Tato funkce vám může pomoct od hostů vybrat např. dodatečné poplatky za úklid, snídani, parkování nebo městskou daň.

Pokud chcete od hosta vyžádat platbu dodatečných poplatků, přihlaste se do extranetu a otevřete si stránku Informace o rezervaci. Klikněte na Požádat o uhrazení dodatečných poplatků a požadavek bude odeslán hostu ke schválení.

Platbu dodatečných poplatků můžete od hostů vyžádat v tomto období: 1 den před příjezdem hosta až 1 den po odjezdu hosta. Jakmile host platbu schválí, částku vám vyplatíme do 7 dnů.


Co mám dělat, pokud jsem neobdržel/a platby?

Pokud jste neobdržel/a platby, může to být tím, že váš účet není aktivní, protože nebyly poskytnuty veškeré informace potřebné pro plné ověření. Aby se tento problém vyřešil, otevřete si záložku Finance v extranetu a klikněte na Platby na vrub Boking.com a poté klikněte na Aktualizovat údaje. Jakmile informace aktualizujetea Váš účet bude ověřen, bude zahájen proces vyplacení všech nezaplacených rezervací. Peníze na účtu můžete očekávat do sedmi dnů.


Jak mohu změnit bankovní údaje a jak dlouho bude trvat, než změna bude platná?

Své bankovní údaje můžete změnit v extranetu nebo aplikaci Pulse.

V extranetu klikněte na záložku Finance a otevřete si stránku Bankovní údaje. V sekci Bankovní údaje pro příjem plateb klikněte na Zadat/upravit bankovní údaje.

Více informací o tom, jak stáhnout platbu z karty najdete v našem video tutoriálu níže:

Pro změnu bankovních údajů v aplikaci Pulse klikněte na sekci Více, poté v nabídce vyberte Platba, následně Platební údaje a požadované změny proveďte. Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit.

Jakmile údaje aktualizujete, změny v systému budou aktivovány do 5 pracovních dní.


Jak za tyto rezervace zaplatím provizi?

Provizi za tyto rezervace zaplatíte stejným způsobem jako provizi za jiné rezervace. Za všechny rezervace zaplacené online obdržíte částku, ze které nebyla odečtena provize. Spolu s částkou obdržíte email s fakturou a výkazem plateb (který bude k dispozici v záložce Finance v extranetu).

Upozornění: na faktuře budou zobrazeny všechny rezervace z předchozího měsíce – zaplacené online i přímo ve vašem ubytování. Pokud chcete vidět přehled rezervací zaplacených online a přímo v ubytování, otevřete si sekci Faktury přes záložku Finance.


Jak mohu hostům účtovat platbu? Probíhá tento proces automaticky?

Ano, hostům jsou strhávány platby automaticky. Z vaší strany není vyžadována žádná akce.


V jaké měně bude bude platba účtována hostu?

Platba bude hostu účtována ve stejné měně v jaké máte nastaveny ceny pokoje.