Co znamená silné ověření zákazníka (SCA)?

Aktualizováno před 2 roky
Uložit

V roce 2019 přijala Evropská unie novou směrnici o platebních službách (Payment Service Directive 2, dále jen „PSD2“) s cílem snížit množství podvodů a zabezpečit transakce u internetových obchodníků, kteří se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Součástí této legislativy je také silné ověření zákazníka (SCA), v rámci kterého se od všech internetových obchodníků, včetně Booking.com, vyžaduje zavedení silných bezpečnostních opatření u transakcí, při nichž se držitel karty i banka dané společnosti nacházejí v EHP.

Tato opatření zajišťují, že zákazník (v tomto případě host) je skutečně držitelem platební karty. Pokud silné ověření zákazníka neproběhne, banky jsou ze zákona povinné danou platbu zamítnout.

Silné ověření zákazníka znamená, že budete muset důkladně ověřit identitu hosta. Host bude tedy muset prokázat, že je skutečně držitelem platební karty, a to pomocí dvou z níže uvedených tří metod* ověření:

 

graphic_strong_customer_authentication

*Zákazník zná ověřovací údaj (heslo nebo PIN), vlastní ověřovací nástroj (telefon) nebo může svou identitu ověřit něčím, co by prokázalo, kým je (otiskem prstu).

 

Poznámka: Platby, které vyžadují silné ověření zákazníka, ale nesplňují tato kritéria, budou banky v závislosti na dané zemi od 1. ledna 2021 zamítat.

 

Ačkoliv legislativa vstoupila v platnost 14. září 2019, byla stanovena nová lhůta 1. ledna 2021, aby se internetoví obchodníci mohli na silné ověření zákazníka lépe připravit. Přestože se očekává, že směrnice týkající se silného ověření zákazníka vstoupí v platnost 1. ledna 2021, každá země si stanoví vlastní časový harmonogram pro její implementaci.

Přejděte na:

 

Na jaké platby se silné ověření zákazníka bude vztahovat?

Jak mi pomůže Booking.com?

    - Platby částečně spravuje společnost Booking.com

    - Všechny platby spravuje společnost Booking.com

Co znamená zkratka PSD2?

Ve kterých oblastech bude platit povinnost silného ověření zákazníka v rámci směrnice PSD2?

Co to znamená pro vaši zemi?


 

Na jaké platby se silné ověření zákazníka bude vztahovat?

Silné ověření zákazníka bude platit, pokud máte sídlo v rámci Evropského hospodářského prostoru a budete účtovat částku z kreditní nebo debetní karty vydané subjektem, který se nachází také v EHP. Silné ověření zákazníka bude třeba provést pokaždé, když budete stahovat platbu z karty, která není fyzicky předložena na vašem pokladním místě.


 

Jak mi pomůže Booking.com?

U všech rezervací provedených prostřednictvím služby Online platby provede silné ověření zákazníka společnost Booking.com. 

Platby částečně spravuje společnost Booking.com

 

Pokud již používáte Online Platby a některé z vašich plateb spravuje Booking.com, budeme vás podporovat takto:

Kdy není silné ověření zákazníka vyžadováno?

Pokud hosté platí prostřednictvím naší služby Online platby, postaráme se o ověření jejich transakcí. Vy od nás obdržíte virtuální platební kartu, ze které si můžete stáhnout platbu jako obvykle. Na virtuální platební karty od Booking.com se požadavek silného ověření zákazníka nevztahuje, a proto je banka zablokovat nemůže.

Pokud hosté platí přímo vám a vy si platbu z karty strháváte v jejich přítomnosti při příjezdu nebo odjezdu, můžete v tom pokračovat. Silné ověření zákazníka by se na tyto situace nemělo vztahovat.

Na jaké platby se silné ověření zákazníka může vztahovat?

Pokud hostům strháváte platby na dálku (např. pro účely předběžné autorizace, v případě vyžadování zálohy nebo když se host nedostaví k pobytu), silné ověření zákazníka může být vyžadováno.

Ačkoliv Booking.com tyto platby nezpracovává, pomůžeme vám minimalizovat dopad silného ověření zákazníka na provoz vašeho ubytování. V okamžiku rezervace společnost Booking.com určí, zda je u dané transakce nutné provést silné ověření zákazníka.

 • Pokud určíme, že by se na transakci mohlo vztahovat silné ověření zákazníka, požádáme hosta, aby zaplatil prostřednictvím služby Online platby.
 • Pokud určíme, že u dané transakce není nutné provést silné ověření zákazníka, mohou hosté zaplatit online nebo přímo vám. Pokud se vám nepodaří stáhnout platbu z karty hosta, můžete ji označit jako neplatnou a my se pokusíme platbu zpracovat.

Všechny platby spravuje společnost Booking.com

 

Pokud všechny vaše platby spravuje Booking.com, nemusíte dělat nic dalšího. Ověření všech vašich transakcí od zákazníků, kteří si rezervovali ubytování na Booking.com, provedeme my.

Co když nechci používat službu Online platby nebo Platby přes Booking.com?

Se silným ověřením zákazníka vám můžeme pomoci jen tehdy, pokud začnete využívat některé z našichplatebních řešení. Pokud platební řešení využívat nechcete, budete muset spravovat platby od hostů a v případě potřeby provádět silné ověření zákazníka sami. Více informací vám podá banka nebo poskytovatel platebních služeb, případně se podívejte na odkazy, které uvádíme níže v sekci Další kroky. 

Co mám dělat, pokud moje ubytování nemůže využívat službu Online platby nebo Platby přes Booking.com?

Obraťte se prosím na svého poskytovatele platebních služeb, který vám bude moci poradit ohledně PSD2 a kroků, které je třeba podniknout, aby byl splněn požadavek silného ověření zákazníka. Můžete se také podívat na odkazy, které uvádíme níže v sekci Další kroky. 

Co mám dělat, když dojde k zamítnutí transakce?

Pokud je transakce zamítnuta, můžete označit platební kartu za neplatnou podle tohoto návodu. Abychom vám pomohli s účtováním plateb z karet hostů, vylepšujeme nyní proces zpracování neplatných karet tak, aby byl v souladu s požadavky silného ověření zákazníka. O tomto řešení vás budeme pravidelně informovat.

Další kroky

Budeme vás informovat o dalších užitečných podrobnostech, které vám vysvětlí, jaký dopad bude mít nová legislativa na vaše ubytování, a jak se na její zavedení můžete připravit.

Více o silném ověření zákazníka se můžete dočíst na stránkách Evropské komise, společností Adyen, Stripe nebo JPMorgan


 

Co znamená zkratka PSD2?

Zkratka PSD2 vychází z anglického názvu směrnice (Payment Service Directive 2) a jedná se o úpravu současné směrnice o platebních službách. Nové znění vyžaduje, aby bylo v případě plateb online provedeno ještě silnější ověření zákazníka. SCA je anglická zkratka pro silné ověření zákazníka. Aby byla směrnice PSD2 o platebních službách dodržena, je třeba splnit povinnost silného ověření zákazníka.


 

Ve kterých oblastech bude platit povinnost silného ověření zákazníka v rámci směrnice PSD2?

Tato povinnost bude platit v rámci Evropy a bude se vztahovat na situace, kdy bude zákazník nakupovat od subjektu umístěného v rámci Evropského hospodářského prostoru a banka nebo společnost, která zákazníkovi vydala platební kartu, bude také umístěna v rámci Evropského hospodářského prostoru.

PSD2 se vztahuje na tyto země:

 • Rakousko 
 • Belgie 
 • Bulharsko 
 • Chorvatsko 
 • Kypr 
 • Česká republika 
 • Dánsko 
 • Estonsko 
 • Finsko 
 • Francie 
 • Německo 
 • Řecko 
 • Maďarsko 
 • Island 
 • Irsko 
 • Itálie 
 • Lotyšsko 
 • Lichtenštejnsko 
 • Litva 
 • Lucembursko 
 • Malta 
 • Monako 
 • Nizozemsko 
 • Norsko 
 • Polsko 
 • Portugalsko 
 • Rumunsko 
 • Slovensko 
 • Slovinsko 
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Spojené království

 

Co to znamená pro vaši zemi?

Ne všechny země zavádějí požadavky ve stejnou dobu. Na této stránce se dozvíte aktuální informace k daným zemím, a proto ji pravidelně sledujte.

Země

Datum zavedení

Francie

14. března 2021

Německo

15. března 2021

Spojené království

14. září 2021

Prodloužená lhůta pro zavedení nových procesů se vztahuje pouze na tuzemské platby účtované v dané zemi. Znamená to, že pokud obchodník v těchto zemích vybírá přeshraniční platby ze země v oblasti EHP, povinnost silného ověření zákazníka se na něj může vztahovat.

Přijde vám tento článek užitečný?