Musím hostům poskytnout fakturu?

Aktualizováno před 2 roky | Doba čtení (min): 4.5
Uložit

Klíčové informace: Pokud tak vyžadují místní zákony, musí partneři společnosti Booking.com hostům při odjezdu poskytnout fakturu. Rezervace představují právní ujednání mezi partnerem a hostem, a proto pokud je nutné poskytnout fakturu, leží zodpovědnost za její poskytnutí na partnerovi. Typ faktury se pak také může lišit v závislosti na místních zákonech.

Provedením rezervace vzniká mezi ubytováním a hostem právní vztah. Booking.com proto nemůže zasílat partnerům ani hostům faktury za rezervace. Booking.com může poskytnout doklad o platbě, ale z právních důvodů jsou to vždy partneři, kdo musí svým hostům vystavit fakturu.

Poznámka: Pokud má partner od hosta platbu obdržet bankovním převodem a termín odjezdu hosta nastane dříve než dojde ke zpracování platby, mohou partneři poskytnout hostům fakturu na základě dokladu o platbě (např. v případě, že dojde k prodlení v procesu bankovního převodu). Pokud podle místních zákonů není doklad o platbě dostatečný k tomu, aby hostovi mohla být na základě něho vystavena faktura, měli by partneři tuto skutečnost brát předem v úvahu a informovat své hosty, že faktura jim bude zaslána e-mailem až poté, co je platba bankovním převodem doručena.

Partneři proto musí hostům poskytnout fakturu v tištěné podobě při odjezdu nebo elektronicky e-mailem (případně obojí) v souladu s místními zákony. V závislosti na právních předpisech pak tyto faktury mohou mít podobu daňového dokladu nebo účtenky pro zákazníka.

Jak je to s fakturami pro hosty, které byly uhrazené prostřednictvím Online plateb nebo Plateb přes Booking.com?

I v případech, kdy platbu od hostů zprostředkuje Booking.com, musí partner hostům poskytnout fakturu v tištěné podobě při odjezdu nebo elektronicky e-mailem (případně obojí) v souladu s místními zákony. Smluvní vztah totiž i v tomto případě zůstává mezi partnerem a hostem. 

Důležité informace o fakturách:

  • Společnost Booking.com nevstupuje do vystavování faktur hostům a za vystavené faktury nenese žádnou odpovědnost. 
  • Ujistěte se prosím, že fakturu vystavíte na jméno hosta (popřípadě na jiné jméno dohodnuté s hostem). 
  • V případě virtuálních platebních karet bude držitelem karty vždy Booking.com (Agent). 

Co když nejsem plátce DPH?

Partneři si musí ověřit, zda od nich místní legislativa vyžaduje registraci k platbě DPH.  Pokud není registrace vyžadována, je možné, že partner musí hostům poskytnout jiný typ faktury, která není daňovým dokladem nebo má podobu účtenky pro zákazníka.

Poznámka: Na daňovou povinnost partnera může mít vliv také doba, kdy hostovi platbu účtuje, a proto je důležité, aby se partneři dobře seznámili s tím, jak řešit DPH a místní daně.

Co když mohu hostovi vystavit pouze fakturu za rezervaci s odečtenou provizí?

Bez ohledu na to, jakým způsobem partner platbu za rezervaci obdrží (od hosta nebo přes Booking.com), na faktuře pro hosty by vždy měla být uvedena celková cena rezervace. 

I v případech, kdy si z platby, kterou partnerům zašleme, předem odečteme provizi, jsou partneři povinni vystavit hostovi fakturu s plnou celkovou rezervace.

Co když mohu hostovi vystavit pouze fakturu jménem Booking.com, protože platbu dostanu od Booking.com?

V souladu se všeobecnými dodacími podmínkami, Booking.com pouze zprostředkovaná platbu pro partnerské ubytování a jeho jménem. Partneři nadále zůstávají poskytovatelem ubytování pro hosta. Společnost Booking.com pokoje neprodává/nepřeprodává. Z tohoto důvodu leží v případech vyžadovaných zákonem povinnost vystavit hostovi fakturu na partnerovi, podobně jako je tomu v situacích, kdy host za pobyt zaplatil přímo vám.

Přijde vám tento článek užitečný?