Vše, co potřebujete vědět o silném ověření zákazníka

Aktualizováno před 2 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Na základě druhé směrnice o platebních službách (PSD2) je v rámci silného ověření zákazníka vyžadováno, aby firmy při provádění online transakcí důkladně ověřovaly identitu hostů. 

Hosté mohou k ověření své identity a prokázání toho, že jsou držiteli karty, použít dvě ze tří možných metod: něco, co znají (heslo nebo PIN kód); něco, co mají (token na telefonu nebo jiném zařízení); nebo něco, co prokáže, kým jsou (otisk prstu nebo rozpoznání obličeje).


Tento článek obsahuje:


Silné ověření zákazníka a směrnice o platebních službách

V roce 2019 přijala Evropská unie druhou směrnici o platebních službách (PSD2) s cílem snížit množství podvodů a zabezpečit transakce u internetových obchodníků, kteří se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Spojeném království. Tento právní předpis vyžaduje, aby bylo v případě online plateb/nákupů provedeno silnější ověření zákazníka. 

Součástí tohoto právního předpisu je silné ověření zákazníka, které vyžaduje, abychom zavedli důkladná opatření pro ověřování transakcí, pokud se vydavatel karty i zúčtovací banka prodávajícího nachází v EHP. Tato opatření zajišťují, že váš host je skutečným držitelem karty. Pokud silné ověření zákazníka neproběhne, banky jsou ze zákona povinné platbu zamítnout.

Přestože tento právní předpis vstoupil v platnost 14. září 2019, bylo nutné ho implementovat do místních právních předpisů, takže každá země EHP měla pro zavedení PSD2 jiné termíny. V posledních několika letech banky začaly silné ověření zákazníka zavádět a vyžadovat. Více o silném ověření zákazníka se můžete dočíst na stránkách Evropské komise, společností Adyen, Stripe nebo JPMorgan

Od 1. ledna 2021 budou v závislosti na zemi vydavatelé karet odmítat platby, které vyžadují silné ověření zákazníka, ale kritéria nesplní.


Kdy je nutné provádět silné ověření zákazníka

U plateb od zákazníků, které vybíráte sami, musíte provést silné ověření zákazníka, pokud vydavatel kreditní nebo debetní karty, ze které platbu strháváte, i váš zpracovatel karty sídlí v EHP. 

Silné ověření zákazníka se vztahuje na online prodej. To znamená, že silné ověření zákazníka bude třeba provést pokaždé, když budete strhávat platbu z karty, která není fyzicky vložena do vašeho platebního terminálu.


Jak vás podporuje služba Platby přes Booking.com

O silné ověření zákazníka se postaráme u všech rezervací, kde je platba zajišťována prostřednictvím služby Platby přes Booking.com. Pokud všechny vaše platby spravuje Booking.com, nemusíte dělat nic dalšího. 

Provádíme veškeré sekundární ověřování související se silným ověřením zákazníka pro rezervace, kde je platba vyžadována předem, i pro ty, kde platba předem není nutná. Díky tomu jsme v případě potřeby schopni vaším jménem strhnout platbu z platební karty hosta – to je něco, co by pro vaši firmu bylo v případě vzdálených transakcí velmi náročné.

Když host zaplatí prostřednictvím Plateb přes Booking.com, ověříme jeho platební transakci a vy od nás obdržíte virtuální platební kartu, ze které si můžete strhnout platbu jako obvykle. Na tyto virtuální platební karty se požadavek silného ověření zákazníka nevztahuje, a proto je banka zablokovat nemůže. Vyplácení tržeb bankovním převodem bude pokračovat běžným způsobem.

Pokud se host rozhodne zaplatit přímo vám a vy si platbu z karty strháváte v jejich přítomnosti při příjezdu nebo odjezdu, můžete v tom pokračovat. Silné ověření zákazníka se na to nevztahuje.


Silné ověření zákazníka, pokud nevyužíváte Platby přes Booking.com

Se silným ověřením zákazníka vám můžeme pomoci jen tehdy, pokud začnete využívat některé z našich platebních řešení. Pokud platební řešení využívat nechcete, budete muset spravovat platby od hostů a provádět silné ověření zákazníka sami u všech platebních karet, jejichž údaje obdržíte. 

Pokud nemáte možnost využívat službu Platby přes Booking.com, obraťte se na svou banku nebo poskytovatele platebních služeb. Poradí vám ohledně PSD2 a kroků, které je třeba podniknout, aby byl požadavek na silné ověření zákazníka splněn. 


Kde platí silné ověření zákazníka

Silné ověření zákazníka platí v EHP a ve Spojeném království. Je relevantní, když firma/podnikatel spolupracuje s nabyvatelem karet se sídlem v EHP a banka nebo vydavatel platební karty zákazníka také sídlí v EHP.

Podle PSD2 se silné ověření zákazníka vztahuje na následující země:

 • Rakousko 
 • Belgie 
 • Bulharsko 
 • Chorvatsko 
 • Kypr 
 • Česká republika 
 • Dánsko 
 • Estonsko 
 • Finsko 
 • Francie 
 • Německo 
 • Řecko 
 • Maďarsko 
 • Island 
 • Irsko 
 • Itálie 
 • Lotyšsko 
 • Lichtenštejnsko 
 • Litva 
 • Lucembursko 
 • Malta 
 • Monako 
 • Nizozemsko 
 • Norsko 
 • Polsko 
 • Portugalsko 
 • Rumunsko 
 • Slovensko 
 • Slovinsko 
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko – pokud sídlíte ve Švýcarsku, ale využíváte služby nabyvatele z EHP, může se na vás silné ověření zákazníka vztahovat.
 • Spojené království – není členem EHP, ale také prosazuje silné ověření zákazníka.

Ne všechny země zavádějí požadavky ve stejnou dobu. 


Silné ověření zákazníka pro partnery mimo EHP

Pokud se nacházíte mimo EHP, může se na vás silné ověření zákazníka přesto vztahovat. Například když spolupracujete s nabyvatelem karet se sídlem v EHP a strháváte platby z karet hostů na dálku (například při účtování platby předem, záloh nebo poplatků za nedojezd), budete muset provést silné ověření zákazníka. 


Transakce zamítnuté v důsledku silného ověření zákazníka

Pokud je transakce zamítnuta a nacházíte se mimo EHP, můžete označit platební kartu hosta za neplatnou podle tohoto návodu. V případě pochybností si u svého poskytovatele platebních služeb ověřte, které transakce spadají do působnosti silného ověření zákazníka. 

U partnerů z EHP, kteří využívají službu Platby přes Booking.com, spravujeme ověření karty u rezervací, kde není vyžadována platba předem, pokud je to relevantní. Pokud zjistíme, že karta je neplatná, dáme hostům 24 hodin na aktualizaci údajů o kartě. Pokud nezadají platební kartu, kterou můžeme ověřit, označíme ji jako neplatnou a umožníme vám rezervaci zrušit. Pokud je karta neplatná, zobrazí se v detailech rezervace tlačítko Zrušit rezervaci. Další podrobnosti najdete zde.

Přijde vám tento článek užitečný?