Časté otázky: Booking Holdings Financial Services

Aktualizováno před 2 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

O společnosti

 • Booking Holdings Financial Services (BHFS) je společnost, kterou jsme zřídili za účelem zpracovávání plateb na naší platformě. Pro partnery se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) platí, že zkratka BHFS odkazuje na společnost Booking Holdings Financial Services International Limited, která je regulovaná irskou centrální bankou.

 • Společnost BHFS bude zpracovávat všechny vaše platby na platformě Booking.com. Pokud se vás využívání služeb této společnosti týká, budete požádáni o souhlas se Všeobecnými podmínkami společnosti BHFS (platební smlouva BHFS) a o vyplnění formuláře BHFS Poznejte svého klienta.

  Až společnost BHFS začne vaše platby zpracovávat, neočekáváme, že by to mělo jakkoli ovlivnit váš každodenní provoz. Doporučujeme vám však, abyste si přečetli tento článek o aktivaci a zpracování plateb pomocí BHFS, kde se dozvíte více informací.

 • BHFS nám pomáhá zvyšovat bezpečnost a spolehlivost plateb souvisejících s používáním platformy Booking.com. Zvyšuje také naši schopnost předcházet podvodům a jiným finančním trestným činům a umožní vám i vašim hostům provádět a přijímat platby bezpečně.

  Možnost poskytovat vám regulované platební služby vytváří základ pro budoucí vylepšení a rozšiřování našich platebních služeb. To znamená, že můžeme inovovat a nabízet špičkové platební služby, které mohou být pro vás i vaše hosty ještě výhodnější.

 • Společnost BHFS začne na našich trzích zavádět své platební služby postupně, přičemž začne u vybraných partnerů v některých členských zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP). V následujících měsících BHFS postupně převezme roli služby Platby přes Booking.com jako náš nový poskytovatel platebních služeb.

  Postupné zavádění nám umožní ověřit si fungování tohoto provozního modelu a efektivitu přechodu a zajistit, aby byl náš nový poskytovatel platebních služeb připraven k provozu.

 • Přestože to nebude mít žádný okamžitý dopad na služby, které využíváte na naší platformě, a vaše platební služby budou v krátkodobém horizontu pokračovat, může se to změnit, když budeme rozšiřovat naše platební služby prostřednictvím společnosti BHFS. 

  Doporučujeme vyplnit formulář Poznejte svého klienta do 90 dnů, aby nedošlo k přerušení platebních služeb. Po uplynutí této doby vám budou služby naší platformy nadále k dispozici, ale můžeme ukončit poskytování platebních služeb.

Ověření

 • Společnost BHFS potřebuje ověřit vaši totožnost, aby splnila své regulační povinnosti. Dokumenty potřebné k ověření vaší totožnosti lze nahrát prostřednictvím formuláře BHFS Poznejte svého klienta. Jedná se o třídílný formulář pro ověření účtu, který slouží ke shromáždění údajů o vlastnictví ubytovacího zařízení, vaší totožnosti a vašich bankovních údajích (pokud využíváte naše platební služby).

 • K formuláři Poznejte svého klienta se dostanete kliknutím na banner v extranetu. Pozvánku k vyplnění formuláře vám také zašleme e-mailem.

 • Vyplnění formuláře Poznejte svého klienta trvá pět až deset minut, pokud máte po ruce všechny potřebné dokumenty.

 • Formulář Poznejte svého klienta můžete odeslat až po vyplnění všech polí. Po kliknutí na tlačítko pro odeslání nemůžete své údaje upravit ani zobrazit. Pokud necháte formulář Poznejte svého klienta nedokončený, zůstane ve fázi ověřování. Během této fáze se ve vašem extranetu bude zobrazovat banner s odkazem na formulář, který vám umožní přístup k vašim údajům a jejich úpravu.

 • Po odeslání formuláře nebudete moci provádět žádné změny. Pokud bychom k dokončení zpracování formuláře Poznejte svého klienta potřebovali další informace, pak bychom vás kontaktovali.

 • K formuláři můžete kdykoli získat přístup pomocí odkazu, který jste dostali e-mailem, nebo kliknutím na banner v extranetu. Odkaz v e-mailu a na banneru zůstane aktivní, dokud formulář Poznejte svého klienta nevyplníte a neodešlete.

 • Jakékoli neplatné údaje nebo chyby ověření budou ve formuláři zvýrazněny.

 • Vše, co zadáte, se uloží, když v dolní části jednotlivých stránek formuláře Poznejte svého klienta kliknete na Uložit a pokračovat. Při opětovném otevření formuláře se tyto údaje zobrazí. Pokud stránku zavřete bez kliknutí na Uložit a pokračovat, údaje nebudou uloženy.

 • Po odeslání formuláře Poznejte svého klienta společnost BHFS vaše údaje zkontroluje a ověří. Pošleme vám e-mail s oznámením, že zpracování formuláře Poznejte svého klienta je dokončeno, případně že potřebujeme další informace. Později vám také dáme vědět, kdy společnost BHFS začne zpracovávat vaše platby. To bude vaše datum aktivace služeb společnosti BHFS. Pokud bude BHFS k dokončení procesu formuláře Poznejte svého klienta potřebovat další informace, dáme vám vědět, jaké kroky byste měli podniknout.

 • Ne, to není možné.

 • Ne, budeme vás kontaktovat, jakmile bude proces ověření dokončen, případně pokud budeme potřebovat další informace.

 • Ano, zůstane.

Osobní údaje

 • Potřebujeme je, abychom ověřili vaši totožnost a zajistili bezpečnost všech našich partnerů.

 • Za vyplnění formuláře Poznejte svého klienta je odpovědná strana, se kterou máme uzavřenou smlouvu. Daná strana má povinnost pozvat související strany – například každého, kdo má na daném ubytování 25% nebo vyšší vlastnický podíl – aby byly ve formuláři Poznejte svého klienta zastoupeny. Pokud jste manažerem ubytování, můžete uvést role jednotlivých souvisejících stran samostatně.

 • Pokud chcete změnit e-mailovou adresu jiné osoby – tedy jakékoli osoby, kterou jste přidali v části Vlastnictví a správa ubytovacího zařízení – můžete se kdykoli před odesláním do formuláře Poznejte svého klienta vrátit, odebrat e-mailovou adresu a přidat novou.

 • Jsme povinni uchovávat údaje o uzavřeném účtu po dobu šesti let od data uzavření. Vaše údaje budou po tuto dobu uloženy bezpečným způsobem a po jejím uplynutí je bezpečně smažeme.  Další informace najdete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

 • Naším závazkem je udržovat vás a vaši firmu v bezpečí. Proto s pomocí mnoha lidí, nástrojů a procesů zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly vždy používány bezpečně a v souladu s veškerými platnými požadavky na ochranu osobních údajů. Další informace o nakládání s vašimi osobními údaji si můžete přečíst v Prohlášení o ochraně soukromí společnosti BHFS.

Platby

 • Po aktivaci budete dostávat platby za rezervace zvoleným způsobem vyplácení. Hlavní rozdíl je v tom, že platby budou přicházet od společnosti BHFS místo Booking.com B.V.

 • Ano.

 • Ne, společnosti BHFS za poskytování platebních služeb nemusíte platit žádné další poplatky. Jakékoli ujednání o poplatcích, které máte aktuálně uzavřené se společností Booking.com B.V., zůstane nedotčeno.

 • Jakmile uzavřete platební smlouvu BHFS a společnost BHFS úspěšně ověří informace uvedené ve formuláři Poznejte svého klienta, budeme vás informovat, kdy bude společnost BHFS připravena zahájit zpracovávání vašich plateb.

Přílohy formuláře Poznejte svého klienta

 • Limit velikosti je 20 MB.

 • Doporučujeme nahrát průkaz totožnosti, jehož platnost nevyprší během příštích šesti měsíců. Pokud nahrajete průkaz totožnosti, který se blíží datu vypršení platnosti, budeme vás po uplynutí doby platnosti znovu kontaktovat a požádáme vás o nový platný průkaz totožnosti.

 • Jde o normální chování – jakmile je soubor úspěšně nahrán, zobrazí se potvrzující symbol ve formě značky zaškrtnutí.  Žádné další potvrzení nedostanete, dokud úspěšně neodešlete vyplněný formulář Poznejte svého klienta.

 • Problém to není, protože žádáme o ověření strany, se kterou máme smlouvu, a také souvisejících stran, které mají na ubytovacím zařízení 25% nebo větší vlastnický podíl.

 • Dokumenty potvrzující adresu, jako jsou bankovní výpisy, účty za služby a výpisy z platební karty, lze během fáze nahrávání odeslat znovu. Fotografie průkazu totožnosti můžete během fáze kontroly vyfotit znovu kliknutím na Pořídit novou fotografii. Po odeslání formuláře už však znovu nahrávat soubory nemůžete.

Technické

 • Pokud daná osoba e-mail neobdržela, požádejte ji, aby si nejprve zkontrolovala složku s nevyžádanou poštou. Pokud tam žádný e-mail od nás nenajde, zkontrolujte, zda je e-mailová adresa dané osoby správně zadaná ve formuláři Poznejte svého klienta.

 • Pokud se vám i po několika pokusech o odeslání formuláře Poznejte svého klienta zobrazuje chybová zpráva, obraťte se na tým podpory.

Platební smlouva BHFS

 • Protože společnost BHFS vám bude poskytovat platební služby. Přečtěte si prosím platební smlouvu BHFS pozorně, abyste porozuměli tomu, jaký na vás bude mít vliv.

 • Společnost BHFS bude zpracovávat platby související s vaším používáním platformy Booking.com. Zahrnuje to platby provedené na naší platformě vašimi hosty, když provedou rezervaci.

 • Během přechodu na BHFS bude nadále platit vaše smlouva se společností Booking.com B.V. Vaše platby budou zpracovávány jako obvykle, dokud je pro vás nezačne zpracovávat společnost BHFS.

 • Platební smlouva BHFS se zabývá pouze zpracováním plateb. Nemá vliv na poskytování platformy Booking.com a dalších služeb nabízených na základě vaší smlouvy se společností Booking.com B.V. Platební smlouva BHFS navíc obsahuje určité informace vyžadované předpisy o platebních službách, například o způsobu, jakým můžete společnosti BHFS podat stížnost.

 • Platební smlouva BHFS obsahuje omezení vaší odpovědnosti vůči společnosti BHFS. V každém 12měsíčním období je vaše odpovědnost omezena na částku 100 000 EUR, nebo souhrnnou provizi, kterou jste nám během tohoto období zaplatili – podle toho, co je vyšší. Toto ustanovení podléhá určitým výjimkám.

  Podobně je omezena odpovědnost společnosti BHFS vůči vám, ale její povinnosti uhradit vám platby nebo vyřešit problémy, které mohou nastat během zpracování plateb, nejsou omezeny.

  Pokud jste velká firma, zavazujete se odškodnit společnosti BHFS a Booking.com za ztráty spojené s určitými nároky vznesenými třetími stranami. Limit odpovědnosti se na tyto platby odškodnění nevztahuje. Další informace naleznete v bodu 16 platební smlouvy BHFS.

 • Vaše práva se budou lišit v závislosti na velikosti vaší firmy. Podrobnosti najdete ve své platební smlouvě BHFS. Obecně mohou všichni partneři využívající společnost BHFS očekávat následující:

  • Společnost BHFS vám bude pravidelně poskytovat informace o platbách prostřednictvím extranetu.
  • Pokud BHFS zpracuje nějakou platbu nesprávně nebo zpracuje neautorizovanou platbu, můžete mít právo na vrácení peněz, jestliže o to požádáte v určité časové lhůtě.
  • Pokud podáte stížnost a společnost BHFS ji nemůže vyřešit, máte právo ji předložit externímu a nezávislému orgánu pro stížnosti.
 • Když uzavřete platební smlouvu BHFS, vaše povinnosti budou zahrnovat následující:

  • Společnosti BHFS budete muset poskytnout údaje, které potřebuje k plnění svých zákonných povinností, a v případě potřeby je aktualizovat.
  • Musíte jednat v souladu se zákonem.
  • Musíte dodržovat všechny pokyny, které vám společnost BHFS poskytne, aby mohla plnit své povinnosti vůči administrátorům plateb třetích stran, jako jsou pokyny týkající se pravidel stanovených společnostmi Visa a Mastercard.
 • Společnost BHFS může platební smlouvu BHFS ukončit z jakéhokoli důvodu s výpovědní lhůtou nejméně 2 měsíce. U větších firem je výpovědní lhůta 15 dnů. BHFS má za určitých okolností právo ukončit smlouvu rychleji nebo okamžitě – například pokud existuje důvod se domnívat, že porušujete zákon, nebo pokud jste vážně nebo opakovaně porušili platební smlouvu BHFS.

  BHFS může také pozastavit platby nebo ukončit platební smlouvu BHFS bez předchozího upozornění, pokud existuje důvod se domnívat, že je ohrožena bezpečnost.

 • Společnost BHFS může v platební smlouvě BHFS provádět změny z různých důvodů, ale musí vás upozornit nejméně 2 měsíce předem. V některých případech může společnost BHFS smlouvu změnit rychleji, včetně případů, kdy je to nutné, aby společnost BHFS splnila své zákonné povinnosti, nebo pokud jste větší firma. 

  Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete platební smlouvu BHFS ukončit v extranetu kdykoli předtím, než změna nabude účinnosti.

 • Společnost BHFS má právo:

  • Odmítnout nebo odložit vyrovnání plateb, pokud je platba nebo rezervace nezákonná nebo pokud existuje důvod se domnívat, že je to nutné k ochraně společnosti BHFS nebo Booking.com před zvýšeným rizikem, že nesplníte své finanční závazky. Společnost BHFS však musí zaplatit jakékoli odložené platby, jakmile důvod k odložení přestane existovat.
  • Započíst částky nebo jiné závazky, které dlužíte členovi skupiny společností Booking Holdings, oproti částkám nebo jiným závazkům, které vám dluží.
 • Ne, neřídí. Zatímco vaše smlouva se společností Booking.com B.V. se řídí nizozemským právem (pokud máte sídlo v Evropském hospodářském prostoru), platební smlouva BHFS se řídí irským právem a spadá do jurisdikce irských soudů.

Přijde vám tento článek užitečný?