Identifikace a ověřování majitelů ubytování pro společnost Booking Holdings Financial Services

Aktualizováno před 2 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Za účelem bezpečného zpracovávání plateb prostřednictvím společnosti Booking Holdings Financial Services (BHFS) je vyžadováno, aby společnost BHFS shromažďovala informace, které slouží k identifikaci a ověřování soukromých osob a obchodních společností spojených s ubytováním. Třístupňový proces identifikace a ověření – také označovaný jako formulář BHFS Poznejte svého klienta – umožňuje společnosti BHFS ověřit, že každý je skutečně tím, za koho se vydává.


Tento článek obsahuje:


Kde najdete formulář BHFS Poznejte svého klienta

Jakmile pro vás budou k dispozici platební služby společnosti BHFS, pošleme vám formulář BHFS Poznejte svého klienta na e-mailovou adresu, kterou jste zaregistrovali na naší platformě. Formulář bude k dispozici také prostřednictvím bannerů v extranetu.


Jaké informace jsou vyžadovány k ověření totožnosti majitelů

Formulář Poznejte svého klienta poptává všechny informace potřebné k ověření totožnosti strany, která je ve smluvním vztahu se společností Booking.com. Zahrnuje třístupňový proces, v němž shromažďujeme informace týkající se vlastnictví, totožnosti a adresy a (pokud je to relevantní) bankovních údajů. Podobný proces používají všichni licencovaní a regulovaní poskytovatelé platebních služeb.

1. Informace o straně, která má se společností Booking.com uzavřenou smlouvu

Nejprve zjistíme, zda ubytování nabízíte jako soukromá osoba, nebo jako obchodní společnost. Od soukromých osob budeme požadovat následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • země narození,
 • země státního občanství,
 • státní příslušnost,
 • adresa trvalého pobytu.

Od obchodních společností budeme požadovat následující údaje:

 • údaje o registraci společnosti a daňové identifikační číslo;
 • informace o konečných skutečných vlastnících, ředitelích a majitelích ubytování spojených s obchodní společností;
 • dokumenty umožňující tyto informace ověřit, pokud o ně požádáme.

2. Totožnost a adresa trvalého pobytu

Potřebujeme ověřit osoby, které vlastní a řídí danou firmu. Za tímto účelem se některé z těchto osob musí ověřit prostřednictvím našeho formuláře Poznejte svého klienta, a to odesláním následujících údajů:

 • platný, státním orgánem vydaný doklad totožnosti, jako je řidičský průkaz nebo cestovní pas;
 • selfie.

Potřebujeme také ověřit adresu trvalého pobytu dané osoby. Za tímto účelem požadujeme jeden z následujících dokumentů: 

 • výpis z bankovního účtu,
 • výpis z platební karty,
 • nedávný účet za služby.

Tyto dokumenty můžete nahrát z počítače nebo vyfotit pomocí telefonu. Při nahrávání dokumentů prostřednictvím počítače můžete soubory přetáhnout do určeného pole a nahrát je. Ujistěte se, že dokument s adresou trvalého pobytu, který nahrajete, není starší šesti měsíců. Pokud je starší šesti měsíců, nebudeme ho moci přijmout.

3. Bankovní údaje

Pokud je požadovanou platební metodou bankovní převod, požádáme vás o kontrolu bankovních údajů, abychom se ujistili, že jsou všechny údaje správné a aktuální. To nám umožní přiřadit je k soukromé osobě nebo obchodní společnosti, které zasíláme platby. Zobrazíme vám aktuální bankovní údaje, které máme k dispozici – pokud jsou některé údaje nesprávné nebo chybí, můžete nám v tomto kroku poskytnout přesné informace.

Před odesláním formuláře Poznejte svého klienta vám zobrazíme souhrn informací, které jste nám poskytli. Pečlivě vše zkontrolujte a ujistěte se, že informace zadané do formuláře odpovídají nahraným dokumentům.


Po odeslání formuláře Poznejte svého klienta

Po odeslání formuláře Poznejte svého klienta poskytnuté informace zkontrolujeme a ověříme. Až bude zpracování formuláře Poznejte svého klienta dokončeno, pošleme vám oznámení e-mailem. V pozdější fázi vám také dáme vědět, kdy společnost BHFS začne zpracovávat platby. To bude datum aktivace služeb společnosti BHFS. Pokud budeme k dokončení procesu identifikace a ověření potřebovat další informace, budeme vás kontaktovat.


Co se stane, pokud formulář Poznejte svého klienta nevyplníte?

Přestože to nebude mít žádný okamžitý dopad na služby, které využíváte na naší platformě, a vaše platební služby budou v krátkodobém horizontu nadále fungovat, může se to změnit v rámci rozšiřování našich platebních služeb prostřednictvím společnosti BHFS. 

Doporučujeme vyplnit formulář Poznejte svého klienta do 90 dnů, aby nedošlo k přerušení platebních služeb. Po uplynutí této doby vám budou služby naší platformy nadále k dispozici, ale můžeme ukončit poskytování platebních služeb. 


Jak nakládáme s vašimi údaji

Zavázali jsme se, že budeme dbát na bezpečnost našich zákazníků a jejich podnikání. Proto s pomocí mnoha lidí, nástrojů a procesů zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly vždy používány bezpečně a v souladu s veškerými platnými požadavky na ochranu osobních údajů. 

 

Další informace o tom, jak společnost BHFS nakládá s osobními údaji, si můžete přečíst v Prohlášení společnosti BHFS o ochraně soukromí.

Přijde vám tento článek užitečný?