Představujeme program Udržitelné cestování

Jde o nový způsob, jak oceňujeme vaše úsilí v oblasti udržitelného rozvoje a vyzdvihujeme ho u zákazníků, abychom dosáhli pozitivních změn.

Více informací

Kdy a jak mohu vrátit peníze na virtuální platební kartu?

Aktualizováno před 1 rokem
Uložit

Abyste měli dostatek času vrátit peníze na virtuální platební kartu tak, jak vám to vyhovuje, zavedli jsme proces refundace o délce 60 až 90 dní. Účelem tohoto procesu je poskytnout vám nejen přehledný a transparentní postup, ale zejména dostatek času na to, abyste mohli splnit své povinnosti související s vracením peněz a vyhnuli se tak případnému stornování plateb.

V jakém případě musím vrátit peníze na virtuální platební kartu?

Peníze musíte na virtuální platební kartu vrátit v případě, že jste z ní už stáhli platbu a nastala jedna z těchto dvou situací:

 1. Souhlasili jste, že v případě storna, změny rezervace, nebo nedojezdu nebudete hostovi účtovat žádné poplatky.
 2. Rezervace byla zrušena z důvodu události vyšší moci. V takových případech nesmí být hostovi účtovány poplatky ani jiné náklady spojené s pobytem, který nemohl uskutečnit, a společnost Booking.com si za tyto rezervace nebude účtovat provizi.

V obou případech společnost Booking.com vrátí peníze hostovi a vy budete muset navrátit příslušnou částku na virtuální platební kartu, která je k rezervaci přiřazena.

Jak mohu vrátit peníze na virtuální platební kartu?

Vracení peněz na virtuální platební kartu probíhá stejným způsobem jako na jakoukoli jinou kartu.

Údaje virtuální platební karty potřebné k provedení refundace si v extranetu můžete zobrazit dvěma způsoby.

 • Z nabídky pod záložkou Finance vyberte možnost Správa virtuálních platebních karet a zobrazí se vám seznam karet čekajících na refundaci. U každé z nich uvidíte důvod a termín refundace a částku, která má být vrácena. Klikněte na Zobrazit údaje platební karty a proveďte vrácení peněz prostřednictvím svého platebního terminálu.  
 • Otevřete si záložku Rezervace a klikněte na číslo příslušné rezervace, čímž se vám zobrazí stránka s informacemi. Vraťte peníze prostřednictvím svého platebního systému nebo platebního terminálu.  

Poznámka: Částka může být na virtuální platební kartu navrácena i v případě, že kartě skončila platnost. Pokud již platnost karty vypršela, můžete zadat jako termín konce platnosti aktuální měsíc.

Přesný postup zpracování virtuální karty závisí na platebním systému nebo platebním terminálu, který používáte. Pokud máte potíže s navrácením částky na virtuální platební kartu, doporučujeme vám kontaktovat vaši banku nebo finanční instituci.

Co když se mi nedaří peníze na virtuální platební kartu vrátit?

Pokud se vám nedaří peníze na virtuální platební kartu vrátit, bude nutné obrátit se na poskytovatele platebních služeb a zjistit, k jakému problému došlo a jak ho vyřešit.

Upozornění: Pokud nevrátíte peníze na virtuální platební kartu včas, budeme muset platbu stornovat, abychom částku obdrželi zpět.

Potíže s vrácením peněz na virtuální platební kartu mohou mít některou z těchto příčin:  

 1. Blokace vašeho platebního systému nebo platebního terminálu

  Hlavní důvody blokace:

  • Platbu jste z virtuální platební karty účtovali v minulosti a informace o transakci již nejsou v platebním systému dostupné.
  • Na virtuální platební kartu zasíláte částku, jejíž výše přesahuje nastavený limit.
  • Váš poskytovatel platebních služeb nedovoluje vrácení peněz na virtuální platební karty.
 2. Neobvyklé hlášení o chybě v platebním systému nebo platebním terminálu

  Pokud máte potíže s vrácením platby na virtuální platební kartu a váš poskytovatel platebních služeb vám nepodal žádné informace, které by vám pomohly situaci vyřešit, zkuste to znovu později nebo další den.

 3. Nedostatečný zůstatek na vašem účtu

  Lhůta, během které máte částku na virtuální platební kartu vrátit, bude prodloužena. Ujistěte se prosím, že máte na svém účtu dostatek finančních prostředků, abyste mohli částku během této lhůty na virtuální platební kartu vrátit. 

Jak mám postupovat, pokud s navrácením platby na virtuální platební kartu nesouhlasím?

Platbu na virtuální platební kartu musíte vrátit, pokud byla rezervace zrušena nebo změněna a společnost Booking.com vrátila hostovi platbu zpět. Částku tedy musíte společnosti Booking.com na virtuální platební kartu vrátit, jinak dojde ke stornování platby. Pokud se zrušením nebo změnou rezervace nesouhlasíte, vždy se můžete obrátit na místní asistenční tým.

Co když jsme hostovi vrátili platbu přímo?

O vrácení platby zpět na virtuální platební kartu vás žádáme, protože společnost Booking.com již hostovi peníze vrátila. Částku na virtuální platební kartu tedy stále musíte vrátit, jinak společnost Booking.com bude muset platbu stornovat. Pokud jste hostovi již platbu vrátili, vyžádejte si od něj peníze zpět, jinak obdrží vrácené peníze dvakrát. 

Co se stane, když peníze na virtuální platební kartu nevrátím?

V případě, že vás požádáme o vrácení peněz na virtuální platební kartu, budeme vám zasílat upozornění. Ta budete dostávat po dobu 2 až 3 měsíců od chvíle, kdy hostovi vrátíme peníze. 

Žádáme vás, abyste v tomto časovém rozmezí vrátili staženou částku na virtuální platební kartu. Pokud tak neučiníte, budeme muset provést stornování platby, abychom finanční prostředky vyrovnali.

Pamatujte, že pokud nevrátíte peníze na virtuální kartu včas nebo v plné výši, můžeme se rozhodnout vám u budoucích rezervací umožnit stažení platby z virtuální karty až v den příjezdu hosta.

Co je stornování platby?

Stornování platby je bankou řízené vrácení peněz na platební kartu, ze které byly strženy. Banky takto postupují v případě sporu mezi obchodníkem a zákazníkem. 

Když banka stornování platby schválí, vrátí příslušnou částku zpět držiteli karty, v tomto případě společnosti Booking.com. 

Proces stornování platby můžeme zahájit v případě, že jsme za vás již zajistili vrácení peněz zákazníkovi, ale vy jste částku ještě nevrátili na virtuální platební kartu spojenou s rezervací. Než k procesu stornování platby přistoupíme, zašleme vám e-mailem dvě upozornění. 

Kdy dojde k zahájení procesu stornování platby?

Jakmile Booking.com vrátí peníze hostovi, zašleme vám e-mail s instrukcemi pro navrácení částky na příslušnou virtuální platební kartu. Během následujících 2 až 3 měsíců obdržíte e-mailem ještě několik dalších připomenutí.

Přehled jednotlivých kroků: 

 • Vrácení peněz hostovi: V den, kdy hostovi vrátíme peníze, od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že navrácení proběhlo. Očekáváme, že vrátíte příslušnou částku na virtuální platební kartu spojenou s rezervací.
 • První upozornění:: Pokud peníze na virtuální platební kartu (karty) nevrátíte do 3. dne následujícího měsíce, zašleme vám e-mail s upozorněním a všemi údaji potřebnými k provedení refundace. 
 • Druhé upozornění: Patnáctý den následujícího měsíce vám zašleme konečný přehled neuhrazených refundací s žádostí, abyste je co nejdříve vyřídili a vyhnuli se tak stornování plateb. 
 • Začátek procesu stornování platby: Třicátého dne téhož měsíce předáme údaje o neuhrazených refundacích našemu vydavateli a provozovateli platebních karet a požádáme o zahájení procesu stornování platby.

Doufáme, že díky tomuto transparentnímu a podrobně vysvětlenému procesu o délce 60 až 90 dní, budete mít dostatek času na zpracování refundací tak, jak vám to vyhovuje. 

jsou se stornováním platby spojeny nějaké dodatečné poplatky?

Poté, co vrátíme peníze hostovi, který zaplatil online, vás požádáme, abyste v určitém časovém rozmezí vrátili peníze na virtuální platební kartu spojenou s rezervací. Pokud tak neučiníte včas, musí společnost Booking.com zahájit proces stornování platby, aby získala své finanční prostředky zpět, protože již peníze hostovi vrátila za vás.

Poskytovatelé platebních služeb vám pravděpodobně naúčtují poplatek spojený se stornováním platby. Výše tohoto poplatku závisí na tom, jak máte nastavené platby. Pokud se poplatkům chcete vyhnout, doporučujeme vám včasné navrácení finančních prostředků na virtuální platební kartu. E-mailem vám zašleme upozornění s termínem, do kdy je třeba refundaci provést. 

Zajímají vás další informace ohledně virtuálních platebních karet nebo Online plateb?

Zjistěte, jak fungují Online platby a přečtěte si odpovědi na časté otázky o platbách nebo další informace o stahování plateb z virtuálních platebních karet.  

 

Přijde vám tento článek užitečný?