Platby: Časté otázky

Aktualizováno před 4 měsíci | Doba čtení (min): 10
Uložit

V důsledku koronaviru (covid-19) a ve snaze lépe ochránit zájmy našich partnerů a jejich hostů jsme se rozhodli změnit datum aktivace všech virtuálních platebních karet na jeden den po termínu příjezdu hosta. Nyní toto opatření pro některé partnery splňující kritéria rušíme. Více informací si můžete přečíst v sekci 2.7 tohoto článku.

Poznámka: Naše platební řešení zatím nejsou k dispozici pro všechna ubytování. Jakmile tuto službu bude moci vaše ubytování využívat, kontaktujeme vás.


V tomto článku:

SEKCE 1: Obecné informace

SEKCE 2: Platby prostřednictvím virtuální karty

SEKCE 3 Platby prostřednictvím bankovního převodu

SEKCE 4: Platby v Severní Americe

SEKCE 5: Platby v Brazílii


SEKCE 1: Obecné informace

Můžeme pro vás zprostředkovat platbu způsobem, který vyhovuje vašemu ubytování. Platbu vám v souladu s vašimi podmínkami rezervací vyplatíme pomocí virtuální platební karty nebo bankovním převodem.

Je možné, že si mnoho zahraničních hostů až doposud nemohlo rezervovat vaše ubytování, protože jejich preferovaný způsob platby nebyl k dispozici. Nyní podporujeme alternativní způsoby platby jako PayPal, Alipay a WeChat Pay, aby si u vás mohlo rezervovat pobyt více hostů.

Abyste zjistili více o našich platebních řešeních, a jak je začít využívat, přečtěte si tento článek.

1.2. Jak poznám, že host zaplatil online?

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda host zaplatil online:

 • Předmět e-mailu s potvrzením hostovy rezervace bude obsahovat slova „Zaplaceno online“.
 • „Zaplaceno online“ uvidíte také ve sloupci Status v záložce Rezervace v extranetu.
Payments

 

Používáte channel manager nebo property management systém (PMS)? 

 • Pokud máte problémy se zobrazením požadovaných informací, obraťte se na svého poskytovatele propojení a zeptejte se ho na následující funkce:
  • Extra information about the reservation (Další informace o rezervaci) – res_extra_info: Tato funkce umožňuje vašemu PMS/CM vyznačit, u kterých rezervací zpracovala platby společnost Booking.com.
  • Clarity Payments Package (Balíček pro transparentnost plateb): Tato funkce vám umožní vidět zůstatek na virtuální platební kartě, datum její aktivace i skončení platnosti přímo ve vašem PMS/CM.

Platba je hostům účtována v souladu s vašimi podmínkami. Zaručujeme vám, že host bude mít před příjezdem do vašeho ubytování zaplacenou rezervaci v plné výši. Pokud je poskytnutá platební karta neplatná a host do 24 hodin její údaje neaktualizuje nebo neposkytne jinou, rezervaci automaticky zrušíme. V takovém případě vám nebudeme za tuto rezervaci účtovat žádnou provizi.

1.3. Jak poznám, zda mi Booking.com zaplatí virtuální platební kartou nebo bankovním převodem?

Způsob platby uvidíte v extranetu na stránce Rezervace ve sloupci Cena. Tato informace je také uvedena u každé rezervace na stránce Informace o rezervaci v sekci Platba.

1.4. Kdo má na starosti účtování dalších dodatečných poplatků, které by moji hosté měli uhradit?

V případě platby online jsou dodatečné poplatky většinou zahrnuty v ceně, kterou zákazníkům účtujeme. Výjimkou jsou dodatečné poplatky, které jste si v extranetu nastavili tak, že se počítají za osobu, a nejsou tudíž zahrnuty v ceně. Dodatečné poplatky, které nejsou zahrnuty do celkové ceny, musíte od hostů vybrat vy. Přehled všech poplatků vztahujících se ke každé rezervaci najdete v extranetu na stránce Informace o rezervaci.

1.5. Jak mám hostům účtovat zálohu na škody?

Booking.com od hostů zálohu na případné škody nevybírá, pro tyto případy si však můžete stanovit své podmínky. Více informací o tom, jak si nastavit zálohu na škody, najdete v tomto článku.

1.6. Kdo vystavuje hostům faktury?

Fakturu vystavujete vy při odjezdu hosta. Vytvořením rezervace vzniká smluvní vztah mezi vámi a hostem, nikoliv mezi Booking.com a hostem. Fakturu můžete poskytnout v tištěné podobě, elektronicky e-mailem nebo oběma způsoby.

Zde jsou další důležité informace o fakturách:

 • Společnost Booking.com nenese žádnou odpovědnost za vystavování faktur a vám ani hostům za žádnou rezervaci faktury neposílá.
 • Ujistěte se, že faktura je vystavena na jméno hosta nebo jiné jméno dohodnuté s hostem.
 • V případě plateb prostřednictvím virtuálních platebních karet bude držitelem karty vždy Booking.com (Agent).
 • Při účtování platby hostům vám může vznikat daňová povinnost. Pro více informací si přečtěte tento článek o místních daních.

Více informací o fakturách naleznete v tomto článku.

1.7. Co když chci hostovi platbu vrátit?

Pokud se rozhodnete vrátit hostovi peníze a my jsme vám za rezervaci ještě nezaplatili, ani tak neučiníme. Místo toho, abychom zaplatili vám, vrátíme peníze hostovi vaším jménem.

Pokud jsme vám platbu poslali prostřednictvím bankovního převodu, odečteme vám vracené peníze z příští platby, kterou vám budeme bankovním převodem posílat. V případě, že vám v daném období nebudeme zasílat žádnou platbu, budete povinni nám částku, kterou vrátíme hostovi, zaplatit. Abychom vás na tento fakt upozornili, zašleme vám dodatečnou fakturu.

Pokud jsme vám platbu poslali prostřednictvím virtuální platební karty, z níž jste si platbu již stáhli, vrátíte platbu na tuto kartu. Více informací o vrácení peněz prostřednictvím virtuální platební karty naleznete v tomto článku. V případě, že jste z virtuální platební karty platbu ještě nestáhli, nemusíte podnikat žádné další kroky.


SEKCE 2: Platby prostřednictvím virtuální karty

2.1. Co je virtuální platební karta a jak funguje?

Virtuální platební karty jsou elektronické karty Mastercard s časově omezenou dobou platnosti, které jsou propojené s existující platební kartou. Fungují stejně jako běžné platební karty a umožňují hostům snadno a bezpečně platit online.

Důležité informace o používání virtuálních platebních karet:

 • Ke každé rezervaci tohoto typu, kterou obdržíte, vám vystavíme novou virtuální platební kartu.
 • Po dobu platnosti virtuální platební karty z ní můžete strhávat částky dle svého uvážení, dokud zůstatek nedosáhne nuly.
 • Každá virtuální karta má své jedinečné číslo, datum vypršení platnosti a ověřovací kód (CVC), tyto údaje nikdy nepoužíváme opakovaně.
 • Každá virtuální karta má svůj termín aktivace, který je obecně nastaven na jeden den po příjezdu hosta, s výjimkou ubytování způsobilých pro dřívější aktivaci virtuální karty ve chvíli, kdy se rezervace stane nevratnou.

Jakmile je virtuální platební karta aktivována, můžete si její údaje po dobu 18 měsíců (547 dní) od termínu odjezdu hosta libovolně zobrazovat v extranetu.

Na stažení částky z virtuální platební karty máte až 365 dní od termínu odjezdu hosta. Pokud si částku v této lhůtě nestáhnete, propadnou finanční prostředky na kartě společnosti Booking.com. E-mailem vám také zašleme týdenní souhrn, v němž najdete veškeré částky, které vám ještě zbývá z virtuálních karet stáhnout.

2.2. Jak stáhnu částku z virtuální platební karty?

Pokud chcete z virtuální platební karty stáhnout platbu za rezervaci, která byla zaplacena online, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Rezervace.
 2. Klikněte na jméno příslušného hosta nebo číslo rezervace a otevře se vám stránka s informacemi o rezervaci.
 3. Klikněte na Zobrazit údaje platební karty.
 4. Zadejte údaje virtuální platební karty do svého platebního terminálu.
 5. Strhněte zobrazenou dostupnou částku.

Podrobnější vysvětlení, jak stáhnout platbu z virtuální platební karty, najdete v tomto videu.

Pokud používáte channel manager nebo property management systém, přečtěte si tento článek a zjistěte o stahování plateb z virtuálních platebních karet více.

2.3. Proč se mi nedaří stáhnout platbu z virtuální platební karty?

Pokud při pokusu o stažení platby došlo k nějaké chybě, vysvětlení chyby uvidíte na stránce Informace o rezervaci zhruba 30 minut poté.

Zde jsou nejčastější problémy se stažením částky z virtuální platební karty a jak při nich postupovat:

 • Karta ještě nebyla aktivována: Ověřte si znovu v extranetu datum aktivace.
 • Na kartě není dostatek finančních prostředků: Zkontrolujte, zda se částka, kterou chcete stáhnout, shoduje s dostupným zůstatkem, a poté to zkuste znovu.
 • Terminál hlásí chybný CVC kód: Zkontrolujte, zda ho zadáváte správně.
 • Terminál hlásí, že zadané datum expirace není správné: Zkontrolujte, zda zadáváte správné datum.
 • Kód kategorie obchodníka na vašem platebním terminálu je neplatný: Požádejte o pomoc svého poskytovatele platebních služeb. Aby bylo možné platbu z virtuální karty Booking.com stáhnout, musí váš kód obchodníka patřit do kategorie oficiálních poskytovatelů ubytování. V případě potřeby je možné nechat si kód změnit.
 • Bezpečnostní zámek: Provedli jste příliš mnoho pokusů o stáhnutí částky z karty, ta proto byla z bezpečnostních důvodů uzamčena. Zkuste to znovu za 24 hodin.

Pokud máte se stahováním plateb z virtuální platební karty jiné problémy, kontaktujte nás prostřednictvím zpráv v extranetu.

2.4. Jak fungují virtuální platební karty v případě, že host rezervaci zruší, změní nebo se k pobytu nedostaví?

Pokud dojde ke zrušení rezervace, nedojezdu nebo ke změnám v rezervaci a vy máte obdržet platbu, pošleme vám e-mailem aktualizované údaje virtuální platební karty.

2.5. Jak a kdy mohu vrátit peníze na virtuální platební kartu?

V případě, že jste z virtuální platební karty už stáhli platbu, budete na ní muset peníze vrátit, pokud nastala jedna z těchto dvou situací:

 1. Vy nebo váš host zrušíte či změníte rezervaci, nebo se host k pobytu nedostaví, a vy souhlasíte s tím, že mu odpustíte veškeré související poplatky.
 2. Rezervace je zrušena z důvodu události vyšší moci. V takových případech by hostovi neměly být účtovány platby spojené s pobytem, který nemohl uskutečnit, a my si za tyto rezervace nebudeme účtovat provizi.

V obou případech hostovi vrátíme peníze a vy budete muset navrátit příslušnou částku na virtuální platební kartu, ze které jste si částku předtím strhli. Více informací o tomto tématu najdete v tomto článku.

2.6. Kdy a jak obdržím platbu?

Když si host vytvoří rezervaci a zaplatí ji online, zašleme vám kromě údajů o rezervaci také virtuální platební kartu. Prostřednictvím této karty budete mít přístup k částce, za kterou byl pobyt rezervován. Částku budete moci strhnout po termínu aktivace karty. Ten je obvykle nastaven na jeden den po příjezdu hosta, s výjimkou ubytování způsobilých pro dřívější aktivaci virtuální karty ve chvíli, kdy se rezervace stane nevratnou.

2.7. Jak zjistím, zda mám nárok na dřívější aktivaci virtuální platební karty?

Partneři s ustálenou historií plateb mají nárok na dřívější datum aktivace. Kvalifikovat se mohou ti, kdo:

 • Zpracovávají měsíční faktury včas a v souladu s termíny splatnosti.
 • Za posledních 12 měsíců nemají žádné nezaplacené nebo odepsané faktury.
 • Nemají žádné virtuální karty, na které hostům nebyla vrácena platba ve lhůtě 60 až 90 dnů.
 • Spolupracují se společností Booking.com nejméně šest měsíců a mají za toto období uskutečněné pobyty a ověřená hodnocení od hostů.

Pokud splníte všechna tato kritéria, začnete od šestého týdne následujícího čtvrtletí dostávat virtuální platební karty s dřívějším datem aktivace. Každé čtvrtletí kontrolujeme, zda partneři splňují výše uvedená kritéria. Pokud partner přestane kritéria splňovat, změníme datum aktivace virtuálních karet opět na jeden den po termínu příjezdu hosta.

2.8. Jaká je lhůta pro stažení platby z virtuální platební karty?

Virtuální platební karty obvykle aktivujeme jeden den po termínu příjezdu hosta. Pro ubytování, která splňují kritéria, budou karty aktivovány ve chvíli, kdy se rezervace stane podle podmínek nevratnou. Jakmile je virtuální platební karta aktivována, můžete si její údaje libovolně zobrazovat v extranetu po dobu 18 měsíců (547 dní) od termínu odjezdu hosta.

Na stažení částky z virtuální platební karty máte až 365 dní od termínu odjezdu hosta. Pokud si částku v této lhůtě nestáhnete, propadnou finanční prostředky na kartě společnosti Booking.com. E-mailem vám také zašleme týdenní souhrn, v němž najdete veškeré částky, které vám ještě zbývá z virtuálních karet stáhnout.

2.9. Co mám dělat, když je po mně při strhávání platby z virtuální karty požadováno zadání PSČ?

Pokud budete při strhávání platby z virtuální platební karty požádáni o zadání PSČ, můžete zadat buď PSČ hosta, své, nebo 1017CE (což je PSČ centrály Booking.com v Amsterdamu).

2.10. Jaké poplatky jsou účtovány při použití virtuální platební karty?

Zprostředkovatelé plateb si za jednotlivé transakce obvykle účtují poplatek mezi 2 % až 3 %. Přesná částka, která vám bude účtována, může záviset na místních zákonech a veškerých dalších poplatcích účtovaných vaší bankou. Pokud chcete o těchto poplatcích vědět více, kontaktujte svého poskytovatele platebních služeb.

2.11. Jaký vliv má na platby virtuální platební kartou směnný kurz?

Pokud máte ceny v extranetu nastaveny ve stejné měně, v jaké strháváte platby z virtuální platební karty, směnný kurz na vás nemá žádný vliv.

Pokud obdržíte virtuální platební kartu v jiné měně, než v jaké z ní stahujete platbu, Mastercard převede částku podle svého směnného kurzu. Konkrétní částku můžete zjistit na webu Mastercard.

2.12. Jak zaplatím provizi za rezervace, za které dostanu zaplaceno prostřednictvím virtuální platební karty?

Provizi za tyto rezervace zaplatíte stejným způsobem jako provizi za jiné rezervace. Všechny platby, které obdržíte prostřednictvím virtuální platební karty, budou ve výši celkové částky za rezervace, od které nebyla odečtena provize. V e-mailu s údaji o virtuální platební kartě uvedeme také podrobnosti o vyplácené částce. Fakturu s poplatky za provizi vám pošleme jako obvykle zvlášť.


SEKCE 3: Platby prostřednictvím bankovního převodu

Poznámka: Tuto službu nemohou využívat všechna ubytování. Pokud chcete zjistit, zda vaše ubytování může tuto službu využívat, přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Finance, kde se dozvíte také další informace ohledně souvisejících nákladů. V nabídce vyberte možnost „Jak dostanete zaplaceno“ a níže na stránce si přečtěte časté otázky.

3.1. Kdy obdržím platbu bankovním převodem?

To, kdy obdržíte platbu bankovním převodem, závisí na tom, jak jste si vyplácení plateb nastavili.

Pokud máte nastavené měsíční vyplácení plateb, platby zpracujeme nejpozději 15. den měsíce následujícího po termínu odjezdu hosta.

Pokud máte nastavené vyplácení plateb čtyřikrát za měsíc, zpracujeme platby vždy k 6., 9., 18. a 27. dni každého měsíce. Platby budou zahrnovat rezervace s termínem odjezdu hosta během období od zpracování vaší poslední platby. Platby vyplácené 6. den v měsíci zahrnují rezervace s termínem odjezdu hosta od 27. do posledního dne předchozího měsíce.

Pokud máte nastavené týdenní vyplácení plateb, zpracujeme platby vždy ve čtvrtek. Platby budou zahrnovat rezervace s termínem odjezdu hosta během předchozího týdne (od čtvrtka do středy). Pokud na čtvrtek, kdy bychom vaši platbu obvykle zpracovali, připadá státní svátek, zpracujeme ji následující pracovní den.

Bez ohledu na vaše nastavení vyplácení plateb může v závislosti na vaší bance trvat několik dní, než vám vyplacená částka přijde na účet.

Pokud si chcete zkontrolovat nebo změnit nastavení vyplácení plateb, otevřete si v extranetu pod záložkou Finance sekci „Jak dostanete zaplaceno“.

3.2. Kde najdu faktury za provizi a dokumenty s přehledem plateb?

Pro stažení faktur za provizi postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Faktury.
 3. Vyberte rok, podle kterého chcete filtrovat.
 4. Klikněte na Stáhnout pdf pod číslem faktury, kterou chcete stáhnout.

Pro zobrazení jednotlivých rezervací, které byly do každé z faktur zahrnuty, klikněte pod fakturovanou částkou na „Zobrazit přehled rezervací“.

Dokumenty s přehledem plateb vám jsou každý měsíc zasílány e-mailem a zahrnují podrobnosti o rezervacích placených online a o případném vrácení peněz. Tyto dokumenty s přehledem plateb si také můžete stáhnout. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Informace o platbách.
 3. Kliknutím na šipku vedle požadovaného období zobrazíte seznam rezervací.
 4. Kliknutím na PDF nebo CSV stáhnete dokument s přehledem plateb.

3.3. Jak se vypočítává provize z rezervací, které mi jsou vyplaceny prostřednictvím bankovního převodu?

V závislosti na zemi, kde se nacházíte, a platebním modelu, který používáte, vám vyplatíme částku, od níž provize již odečtena bude, a nebo nebude.

Pokud dostáváte platby, od kterých není odečítána provize, vyplatíme vám celkovou částku za vaše rezervace. Za provizi vám bude vystavena faktura jako obvykle. Faktura bude zahrnovat všechny rezervace z předchozího období, včetně těch, které nebyly zaplaceny online.

Pokud dostáváte platby, od kterých není odečítána provize, vyplatíme vám celkovou částku vašich rezervací bez celkové částky za všechny faktury. Provizi nebudete muset platit zvlášť.

3.4. Jak přidám nebo změním své bankovní údaje?

Bankovní údaje, na které vám posíláme platby, můžete změnit následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Bankovní údaje.
 3. V sekci Obdržení plateb od Booking.com klikněte na Zadat bankovní údaje nebo Upravit bankovní údaje.
 4. Zadejte své nové bankovní údaje.
 5. Klikněte na Aktualizovat bankovní údaje.

Mějte na paměti, že zpracování provedených změn může v našem systému trvat až 6 pracovních dní.

Více informací o tom, jak aktualizovat bankovní údaje, najdete v tomto videu.

3.5. Jaký vliv má na platby bankovním převodem směnný kurz?

Pokud máte ceny v extranetu nastaveny ve stejné měně, v jaké vám posíláme platby, směnný kurz na vás nemá žádný vliv.

Pokud se měna, ve které máte nastaveny své pokoje, liší od té, v níž vám zasíláme platby bankovním převodem, převedeme danou částku podle směnného kurzu Bloomberg platného den předtím, než vám zašleme oznámení o platbě.

Pokud vám vyplatíme platbu v jiné měně, než v jaké je vedený váš účet, převede vaše banka částku podle vlastního směnného kurzu. Pro více informací ohledně směnného kurzu kontaktujte přímo svou banku.

Měnu, ve které vám platba bude vyplacena, naleznete v dokumentu s přehledem plateb, který vám zašleme vždy na začátku měsíce. Tyto dokumenty s přehledem plateb si také můžete stáhnout.

Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Informace o platbách.
 3. Kliknutím na šipku vedle požadovaného období zobrazíte seznam rezervací.
 4. Kliknutím na PDF nebo CSV stáhnete dokument s přehledem plateb.

3.6. Proč se celková částka za rezervace uvedená na faktuře liší od částky v přehledu plateb?

Celková částka uvedená na vaší faktuře zahrnuje pouze částky, za které účtujeme provizi, jako jsou ceny pokojů. Částka uvedená v přehledu plateb uvádí celkovou sumu, kterou jsme za vás hostovi účtovali. Jedná se tedy o cenu pokoje, ke které jsou přičteny dodatečné poplatky, pokud tyto poplatky nejsou v extranetu nastaveny jako nezahrnuty v ceně a počítají se za osobu. Z ceny služeb nezahrnutých v ceně pobytu si neúčtujeme provizi.

3.7. Proč musím mít nastavené přímé inkaso, abych mohl/a využívat platební řešení od Booking.com?

Pokud je částka na faktuře za provizi vyšší než ta, kterou vám vyplatíme bankovním převodem, stáhneme rozdíl z vašeho bankovního účtu. Abychom tak mohli učinit, musíte mít nastaveno přímé inkaso (s výjimkou případu, kdy přímé inkaso není ve vaší zemi dostupné).

Pro více informací o platbě faktury za provize prostřednictvím přímého inkasa si přečtěte tento článek.


SEKCE 4: Platby v Severní Americe

4.1. Kdy mi bude platba vyplacena, pokud sídlím v Severní Americe?

Vaši platbu zpracujeme jeden den po termínu příjezdu hosta. Může však trvat až 7 pracovních dní, než se platba zobrazí na vašem bankovním účtu.

4.2. Kde najdu faktury za provizi a přehled plateb, pokud sídlím v Severní Americe? Pokud sídlíte v Severní Americe, faktury za provizi si můžete stáhnout následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Faktury.
 3. Vyberte rok, podle kterého chcete filtrovat.
 4. Klikněte na Stáhnout pdf pod číslem faktury, kterou chcete stáhnout.

Pro zobrazení jednotlivých rezervací, které byly do každé z faktur zahrnuty, klikněte pod fakturovanou částkou na „Zobrazit přehled rezervací“.

Dokumenty s přehledem plateb vám jsou každý měsíc zasílány e-mailem a zahrnují podrobnosti o rezervacích placených online a o případném vrácení peněz. Tyto dokumenty s přehledem plateb si také můžete stáhnout. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Informace o platbách.
 3. Kliknutím na šipku vedle požadovaného období zobrazíte seznam rezervací.
 4. Kliknutím na PDF nebo CSV stáhnete dokument s přehledem plateb.

4.3. Jak vysoká částka mi bude vyplacena?

Obdržíte celkovou částku za rezervaci a jakékoliv další dodatečné poplatky, pokud tyto poplatky nejsou v extranetu nastaveny jako nezahrnuty v ceně a počítají se za osobu. Pokud byste chtěli hostům umožnit platit tyto dodatečné poplatky online, můžete je nastavit samostatně.

4.4. Co mám dělat, pokud jsem neobdržel/a platbu a sídlím v Severní Americe?

Pokud jste neobdrželi platbu, může to být tím, že nám od vás chybí bankovní údaje potřebné k aktivaci vašeho účtu.

Potřebné informace nám poskytněte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Bankovní údaje.
 3. V sekci Obdržení plateb od Booking.com klikněte na Zadat bankovní údaje.
 4. Zadejte své bankovní údaje.
 5. Klikněte na Aktualizovat bankovní údaje.

Jakmile tyto údaje zadáte a my váš účet aktivujeme, zpracujeme platbu za všechny nezaplacené rezervace. Peníze můžete na svém účtu očekávat do sedmi pracovních dnů.

4.5. Jak změním své bankovní údaje? Jak dlouho v Severní Americe potrvá, než změna bude platná?

Pokud sídlíte v Severní Americe, můžete bankovní údaje, na které vám posíláme platby, změnit následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Bankovní údaje.
 3. V sekci Obdržení plateb od Booking.com klikněte na Zadat bankovní údaje nebo Upravit bankovní údaje.
 4. Zadejte své nové bankovní údaje.
 5. Klikněte na Aktualizovat bankovní údaje.

Mějte na paměti, že zpracování provedených změn může v našem systému trvat až 6 pracovních dní.

Více informací o tom, jak aktualizovat bankovní údaje, najdete v tomto videu.

4.6. Jak v Severní Americe zaplatím provizi?

Přestože některé informace v záložce Finance v extranetu mohou vypadat odlišně, pokud se nacházíte v Severní Americe, platíte provizi zcela běžným způsobem.

Více informací o placení faktur naleznete v tomto článku.

Podrobnosti o tom, jak zobrazit faktury a přehled plateb, pokud se vaše ubytování nachází v Severní Americe, naleznete v sekci 4.2.


SEKCE 5: Platby v Brazílii

5.1. Jak fungují platební řešení Booking.com v Brazílii?

Platební postupy v Brazílii se obecně řídí stejnými postupy, které jsou uvedeny v sekci 1.

Poznámka: V některých případech může být nutné uhradit nám fakturu za provizi zvlášť. Více informací se dozvíte níže v sekci 5.13.

5.2. Jak poznám, že host zaplatil za rezervaci v Brazílii online?

Informace k tomuto tématu naleznete v sekci 1.2.

5.3. Kdo vystavuje hostům v Brazílii faktury?

Informace k tomuto tématu naleznete v sekci 1.6. Další informace o placení místních daní v Brazílii najdete v sekci 5.15.

5.4. Kdo má na starosti účtování dalších dodatečných poplatků, které by moji hosté v Brazílii měli uhradit?

Informace k tomuto tématu naleznete v sekci 1.4.

5.5. Co když chci v Brazílii hostovi platbu vrátit?

Informace k tomuto tématu naleznete v sekci 1.7.

5.6. Jak mám hostům v Brazílii účtovat zálohu na škody?

Informace k tomuto tématu naleznete v sekci 1.5.

5.7. Pokud budu využívat platby přes Booking.com, mám stále spravovat své rezervace?

Ano, své rezervace i nadále spravujete jako obvykle. Mimo jiné nás i nadále informujte o zrušených rezervacích, nedojezdech nebo jiných záležitostech týkajících se rezervací, abychom vám nefakturovali provizi za rezervace, za které nám nedlužíte žádné peníze.

Více informací o tomto tématu najdete v tomto článku.

5.8. Kdy mi bude platba vyplacena, pokud sídlím v Brazílii?

Platbu zpracujeme nejpozději 15. den měsíce následujícího po termínu odjezdu hosta. Pokud na den, kdy bychom vaši platbu obvykle zpracovali, připadá státní svátek, zpracujeme ji následující pracovní den. V závislosti na vaší bance trvat několik dní, než vám vyplacená částka přijde na účet.

5.9. Kde najdu faktury za provizi a přehled plateb, pokud sídlím v Brazílii?

Pokud sídlíte v Brazílii, faktury za provizi si můžete stáhnout následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Faktury.
 3. Vyberte rok, podle kterého chcete filtrovat.
 4. Klikněte na Stáhnout pdf pod číslem faktury, kterou chcete stáhnout.

Pro zobrazení jednotlivých rezervací, které byly do každé z faktur zahrnuty, klikněte pod fakturovanou částkou na „Zobrazit přehled rezervací“.

Dokumenty s přehledem plateb vám jsou každý měsíc zasílány e-mailem a zahrnují podrobnosti o rezervacích placených online a o případném vrácení peněz. Tyto dokumenty s přehledem plateb si také můžete stáhnout. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Informace o platbách.
 3. Kliknutím na šipku vedle požadovaného období zobrazíte seznam rezervací.
 4. Kliknutím na PDF nebo CSV stáhnete dokument s přehledem plateb.

5.10. Jak přidám nebo změním své bankovní údaje,pokud sídlím v Brazílii?

Bankovní údaje, na které vám posíláme platby, můžete změnit následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Bankovní údaje.
 3. V sekci Obdržení plateb od Booking.com klikněte na Zadat bankovní údaje nebo Upravit bankovní údaje.
 4. Zadejte své nové bankovní údaje.
 5. Klikněte na Aktualizovat bankovní údaje.

Při zadávání bankovních údajů je třeba mít na paměti několik věcí:

 • Čtyřmístné číslo akreditace agentury zadejte bez kontrolní číslice.
 • Číslo účtu zadejte včetně kontrolní číslice bez pomlčky, a pokud je kontrolní číslice X, vyplňte místo toho nulu (0).
 • Číslo CPF / CNPJ zadejte s tečkou (.), pomlčkou (-) nebo lomítkem (/).

Mějte na paměti, že zpracování provedených změn může v našem systému trvat až 6 pracovních dní.

Více informací o tom, jak aktualizovat bankovní údaje, najdete v tomto videu.

5.11. Proč jsem dosud neobdržel/a platbu bankovním převodem, pokud sídlím v Brazílii?

Pokud očekáváte platbu bankovním převodem, ale ještě jste ji neobdrželi, zde je několik možných důvodů a co můžete udělat, aby se problém vyřešil:

 • Nemáme od vás bankovní údaje. Abychom mohli vaši platbu zpracovat, je třeba je vyplnit.
 • Zadané bankovní údaje nejsou správné. V takovém případě obdržíte zprávu v extranetu s dalšími pokyny.
 • Možná máte nezaplacené faktury za minulé rezervace, které hosté nezaplatili online. Pokud chcete zjistit, které rezervace hosté zaplatili online, přejděte do extranetu do záložky Rezervace a ve sloupci Status hledejte označení Zaplaceno on-line.

5.12. Pokud moje banka zamítla platbu bankovním převodem, kdy obdržím novou platbu?

V případě, že byla platba zamítnuta z důvodu neplatných bankovních údajů, bude třeba je aktualizovat v extranetu. Až bankovní údaje upravíte, do 15. dne následujícího měsíce zpracujeme novou platbu.

5.13. Obdržím k platbě provize boleto?

Pokud vám obvykle vyplácíme částku po odečtení provize, vyplatíme vám celkovou částku za vaše rezervace bez celkové částky za všechny vaše faktury.

Pokud však celková částka všech vašich faktur převyšuje celkovou částku za vaše rezervace, vyplatíme vám částku, od které nebude odečtena provize, a také vám zašleme boleto za vaše nezaplacené provize. Prostřednictvím zpráv v extranetu vám pošleme zprávu, abychom vás informovali, že je třeba tuto částku zaplatit.

Může se tak stát v případě, že máte neuhrazené faktury za rezervace, které vaše ubytování mělo ještě před tím, než začalo využívat Platby přes Booking.com, a platbu za ně jste vyřizovali sami.

5.14. Proč jsem k platbě obdržel/a boleto?

Boleto obdržíte v situaci, kdy jste společnosti Booking.com dlužni vyšší částku, než jakou od nás máte obdržet. Více informace najdete v sekci 5.13.

5.15. Proč jsem obdržel/a Nota Fiscal?

Nota Fiscal je daňový dokument, který jsme povinni vám poslat, kdykoli vám poskytneme nějaké služby. Nota Fiscal obdržíte e-mailem za každý měsíc, ve kterém jste obdrželi rezervace prostřednictvím naší platformy. Tyto dokumenty si také můžete stáhnout. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a poté na Faktury.
 3. Klikněte na číslo dané faktury a Nota Fiscal se vám otevře v novém okně.

Přijde vám tento článek užitečný?