Jak rozpoznat a řešit případné obchodování s lidmi v případě uprchlíků z Ukrajiny

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 5
Uložit

Probíhající krize spojená s uprchlíky utíkajícími před válkou na Ukrajině znamená zvýšené riziko obchodování s lidmi v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních v Evropě. Vaše bezpečnost i bezpečnost vašich hostů je naší nejvyšší prioritou. Tento článek obsahuje informace o tom, co může naznačovat obchodování s lidmi a co můžete dělat, pokud se domníváte, že by k němu mohlo docházet ve vašem ubytování.


Tento článek obsahuje:


O obchodování s lidmi a cestovním ruchu

Co je obchodování s lidmi a co má společného s cestováním a cestovním ruchem?

Podle Organizace spojených národů obchodování s lidmi zahrnuje nábor, přepravu, přesun, ukrývání nebo příjem lidí za použití síly, podvodu nebo klamání s cílem jejich vykořisťování za účelem zisku.

Sítě obchodníků s lidmi často k provádění své činnosti využívají legální podniky, včetně hotelů a podobných zařízení. Obchodníci s lidmi mohou například využít hotel k ubytování svých obětí během jejich přepravy nebo jako místo prodeje jejich nucených služeb.

Oběti obchodování s lidmi mohou být také nalákány na nucenou práci v prostorách ubytování, což může představovat bezpečnostní riziko nejen pro oběť obchodování s lidmi, ale také pro samotný podnik a jeho zákazníky.

Proč se riziko zvyšuje kvůli uprchlické krizi?

Podle OSN uprchlo z Ukrajiny do jiných evropských zemí 7,8 milionu uprchlíků. Většina z nich jsou ženy a děti, u nichž se předpokládá zvýšené riziko toho, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi, a příslušníci dalších utlačovaných skupin. Ti všichni nemusí mít přístup ke standardní ochraně uprchlíků. Když zjistíte, jak rozpoznat možné obchodování s lidmi a jak na něj nejlépe reagovat, můžete se připravit na to, abyste mohli rychle jednat a umožnili úřadům pomoci lidem v ohrožení.


Identifikace potenciálního obchodování s lidmi a kroky, které můžete podniknout

Co jsou znaky možného obchodování s lidmi?

Organizace působící v oblasti prevence obchodování s lidmi identifikují znaky možného obchodování s lidmi v hotelech a jiných typech ubytovacích zařízení takto:

 • osoba je verbálně nebo fyzicky napadána;
 • osoba má zakázanou, omezenou či kontrolovanou možnost komunikovat;
 • osoba má omezenou svobodu pohybu nebo je její pohyb monitorován;
 • osoba nemá kontrolu nad svými penězi, mobilním telefonem nebo doklady totožnosti;
 • osoba projevuje strach, úzkost nebo submisivní chování;
 • osoba se obléká výrazně jinak, než byste vzhledem ke klimatu očekávali;
 • osoba nemá žádné informace o současném nebo předchozím místě pobytu;
 • na osobě se projevují známky špatné hygieny, podvýživy nebo silné únavy;
 • osoba neobvykle často žádá o nové ručníky nebo jiné prádlo.

Dalšími znaky možného obchodování s lidmi mohou být následující skutečnosti:

 • lidé vstupují do pokojů a opouštějí je mnohem častěji, než je obvyklé;
 • více pokojů rezervovaných na jedno jméno;
 • jedna osoba nebo pár přijede do ubytování společně s několika ženami;
 • děti cestující s jedním nebo více dospělými, se kterými se nezdají být v příbuzenském vztahu.

Mějte na paměti, že jeden nebo dva z těchto znaků samy o sobě nemusí nutně znamenat, že dochází k obchodování s lidmi. Například více pokojů pro legitimní skupinový výlet může být rezervováno pod jménem jedné osoby. Pokud však zaznamenáte několik ze zmiňovaných znaků, může to být důvod k obavám.

Co mám dělat, pokud mám podezření, že v mém ubytovacím zařízení dochází k obchodování s lidmi?

Pokud máte podezření, že k obchodování s lidmi může docházet ve vašem ubytování, obraťte se na oficiální linku pro pomoc v boji proti obchodování s lidmi ve vaší zemi. Pokud je někdo v bezprostředním ohrožení, kontaktujte bezpečnostní složky své země na obvyklém čísle. Můžete také kontaktovat další organizace, které vám mohou pomoci, nebo pobídnout osoby v možném ohrožení, aby se na tyto organizace obrátily samy.

Pokud se situace týká rezervace provedené na naší platformě, zavolejte i nám.

V rámci našeho závazku respektovat a podporovat lidská práva a v souladu s našimi hodnotami se stavíme proti všem formám moderního otroctví, nucené práce, dětské práce a obchodování s lidmi. Zavázali jsme se pomáhat partnerům, jako jste vy, identifikovat a nahlásit podezření na obchodování s lidmi, ke kterému by mohlo docházet v jejich ubytování.

Jakým dalším způsobem mohu pomoci?

Nezisková organizace Polaris Project, která se zabývá bojem proti obchodování s lidmi v Severní Americe, doporučuje:

 • Vyvěste ve svém ubytování kontakt na infolinku IOM v místním jazyce, v ukrajinštině a ruštině.
 • Vytvořte zásady pro přímé najímání zaměstnanců, kdykoli je to možné.
 • Spolupracujte s dodavateli a prodejci, kteří získávají své produkty odpovědně.
 • Přijměte ve svém ubytování zásady proti obchodování s lidmi.
 • Proškolte své zaměstnance, aby byli schopni rozpoznat znaky obchodování s lidmi.
 • Vypracujte plán reakce na obchodování s lidmi, který zahrnuje mechanismus bezpečného hlášení.

Další Informace a zdroje

Obecné informační zdroje zabývající se obchodováním s lidmi

Linky provozované Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), agenturou OSN pro migraci, poskytují bezplatné informace o nelegální migraci, obchodování s lidmi a možnostech legální migrace. 

Většina členů La Strada International, sítě nevládních organizací zaměřených na obchodování s lidmi v Evropě, rovněž provozuje infolinky, které poskytují místní informace. To může zahrnovat právní poradenství, užitečná telefonní čísla, bezpečnostní tipy a pomoc v případě nouze.

Informační zdroje na Ukrajině

Informační zdroje v Polsku

Informační zdroje v Moldavsku

 • Ministerstvo zahraničních věcí a evropské integrace – volejte 080 090 990 (z Moldavska) nebo +373 22 690 990 (ze zahraničí).
 • Centrum pro boj proti obchodování s lidmi – volejte +373 22 254 998.
 • Národní koordinační jednotka Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny – volejte +373 22 727 274.

Informační zdroje na Slovensku

 • Národní linka pomoci obětem obchodování s lidmi – volejte 0800 800 818 (ze Slovenska) nebo +421 800 800 818 (ze zahraničí).

Informační zdroje v Rumunsku

Informační zdroje v Maďarsku

Přijde vám tento článek užitečný?