Požadavky a předpisy týkající se sledovacích zařízení

Aktualizováno před 2 roky
Uložit

Naším cílem je poskytovat důvěryhodnou platformu, která klade důraz na bezpečnost zákazníků a partnerů. Tato důvěra je založena na transparentnosti. Od partnerů očekáváme, že budou aktivně informovat zákazníky o přítomnosti jakéhokoli druhu sledovacích nebo záznamových zařízení umístěných uvnitř nebo vně svých ubytování. (Níže si přečtěte více informací o prostorách, v nichž jsou, popřípadě nejsou povolena sledovací zařízení.)

V sekci Zařízení a služby v extranetu byste měli informovat potenciální hosty o jakýchkoli sledovacích zařízeních umístěných vně ubytování nebo v jeho společných prostorách. Tyto informace se poté budou transparentně zobrazovat v části Zabezpečení na stránce vašeho ubytování na Booking.com. 

Aby nedocházelo k nedorozuměním, zejména v nastavení ubytování v soukromí, doporučujeme hosty informovat o přítomnosti sledovacích zařízení před jejich příjezdem – například prostřednictvím live chatu.

Pokud porušíte požadavky a předpisy pro zveřejnění těchto informací, může to mít za následek udělení varování nebo pozastavení či ukončení vaší smlouvy se společností Booking.com. 

Dále také zodpovídáte za zajištění toho, že jakékoli použití sledovacích zařízení je v souladu s místními zákony a předpisy, včetně (ale nikoli výhradně) zákonů o ochraně soukromí. 

Jaký druh zařízení musím uvádět?

Sledovací zařízení, která musí být zveřejněna, jsou jakákoli zařízení, která lze použít ke sledování a zachycení, záznamu nebo přenosu obrázků, zvuku, videa nebo pohybu. Obvyklými příklady jsou (nejenom) průmyslové kamery, kamery s Wi-Fi, videozvonky s integrovanými mikrofony a kamerami, měřiče hlasitosti a detektory pohybu. Skrytá záznamová zařízení nejsou povolena. 

Kde nejsou sledovací zařízení povolena?

Soukromé prostory:

  • Prostory ubytovacího zařízení, které jsou ve výhradním pronájmu hostů.
  • Prostory ubytovacího zařízení, v nichž hosté očekávají soukromí (např. šatny, toalety, sprchy, wellness, sauny nebo sdílené ložnice hostelu).

Kde jsou sledovací zařízení povolena?

Sledovací zařízení vně ubytovacích zařízení: Sledovací zařízení jsou povolena ve venkovních prostorách, jako jsou vchody, zahrady, parkovací garáže nebo přístupové cesty vedoucí k ubytovacímu zařízení. 

Sledovací zařízení ve společných prostorách:

  • Společné prostory se mohou lišit v závislosti na typu ubytovacího zařízení, ale obvykle se jedná o prostory, které hosté sdílejí, jako jsou lobby, výtahy, schodiště, restaurace, prádelna, kuchyně a jídelna. Pokud si host pronajal celé ubytovací zařízení, nepovažují se tyto prostory za společné. 
  • Objektiv jakékoli kamery nebo záznamového zařízení, které je umístěno ve společných prostorách, nesmí být nasměrován do soukromých prostor a ani je zahrnovat v záběru.

Pro zveřejnění přítomnosti bezpečnostních zařízení v extranetu postupujte následovně: 

  1. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
  2. Vyberte Zařízení a služby.
  3. Přejděte dolů k sekci Zabezpečení a označte přítomnost jakéhokoli bezpečnostního zařízení.

Přijde vám tento článek užitečný?