Proč je potřeba vyplnit formulář Poznejte svého klienta?

Aktualizováno před 1 rokem
Uložit

Proč ode mne společnost Booking.com požaduje vyplnění formuláře Poznejte svého klienta?

Dané informace od vás vyžadujeme, abychom dodržovali různé právní a regulační předpisy.

Tento ověřovací proces je stejný pro všechna ubytovací zařízení i v případě, že své ubytování pronajímáte soukromě a pouze občas. Pokud je toto váš případ, na formuláři Poznejte svého klienta vyberte možnost Jsem fyzická osoba, která spravuje podnikání a následující otázky budou podle toho odpovídajícím způsobem upraveny.

Pokud na Booking.com spravujete několik ubytování, budete muset od roku 2020 postupovat jinak. Veškeré informace o této změně a novém postupu vám poskytneme včas, abyste měli příležitost se s novými požadavky seznámit. Pokud jste obdrželi starý formulář Poznejte svého klienta, nemusíte ho vyplňovat. Místo tohoto formuláře postupujte podle nového procesu, až to bude aktuální.

POZNÁMKA: Vyplnění formuláře Poznejte svého klienta není nová povinnost. Je to pouze nově pojmenovaný formulář pro ověření účtu.

Jak společnost Booking.com s těmito informacemi nakládá?

Pomocí zabezpečených informačních kanálů předáváme vaše informace poskytovateli třetí strany, který nám pomáhá při ověřování informací z různých zdrojů. Tato interakce mezi společností Booking.com a třetí stranou je plně v souladu s předpisy o ochraně soukromí.

Jak často dochází k procesu ověření účtu?

Každý rok vás požádáme, abyste potvrdili, že informace, které jste odeslali, jsou stále správné. Budete mít také možnost aktualizovat veškeré informace, které se mohou změnit.

Jak mohu informace upravit?

Pokud chcete formulář znovu odeslat, obraťte se na náš místní asistenční tým.

Zde je vysvětlení jednotlivých termínů uvedených ve formuláři:

Firma/společnost

Subjekt, který je založen a spravován podle obchodního zákona a zabývá se podnikatelskou, charitativní nebo jinou povolenou činností. Podnikatelské subjekty jsou obvykle vytvořeny za účelem prodeje produktu nebo služby, např. korporace, partnerství, svěřenecké fondy nebo neziskové organizace.

Fyzická osoba

Fyzická osoba je člověk (v právním významu osoba, která má svou vlastní právní subjektivitu), která je jednotlivcem a nebyla vytvořena dle práva společností ani podle něj není spravována.

Oficiální název ubytování

Úřední název ubytování, jak je uveden v oficiálních úředních dokladech o registraci.

Konečný zákonný vlastník ubytování

Konečný zákonný vlastník je ten, kdo ubytování v konečném stavu vlastní. Pokud je nemovitost v zákonném vlastnictví fyzické osoby, pak je tato fyzická osoba zákonným vlastníkem. Pokud je ubytování/společnost ve vlastnictví firmy/společnosti, pak je konečným vlastníkem majitel této firmy/společnosti. Konečný vlastník je osoba, která je na vrcholu vlastnické struktury.

Celé jméno majitele / Celý název majitele společnosti zabývající se správou nemovitostí

Konečný skutečný vlastník. Pokud je ubytování/společnost zabývající se správou nemovitostí ve vlastnictví firmy/společnosti, potřebujeme její úplný právní název.

Pokud je ubytování/společnost zabývající se správou nemovitostí ve vlastnictví fyzické osoby, pak budeme potřebovat úplný právní název, pod kterým tato osoba vystupuje.

Jiný název

Některé společnosti vystupují pod názvem, ​​který se liší od registrovaného právního názvu firmy/společnosti. Může se jednat o jméno firmy nebo obchodní název.

Typ správy ubytování – manažer ubytování

Osoba (nebo osoby) zodpovědné za každodenní provoz ubytování. To může zahrnovat vedení zaměstnanců, plánování, marketing, koordinaci a správu hotelových služeb, jako jsou stravovací a ubytovací zařízení.

Typ správy ubytování – společnost zabývající se správou nemovitostí

Společnost zabývající se správou nemovitostí řídí každodenní provoz hotelu, a to buď za motivační poplatek, základní mzdu nebo za podíl na zisku. Obvykle fungují jako provozovatelé třetích stran, poskytující každodenní správu a podporu v oblasti účetnictví, prodeje a marketingu, zajišťování potravin a nápojů, lidských zdrojů, auditu, řízení příjmů atd.

Vládní zaměstnanci / vládní agentury

Osoba, která je představitelem státu, voleným členem vlády nebo řídícím pracovníkem vlády nebo zákonodárné instituce i oddělení, agentury a instituce založené vládou.

Vlastněno vládou

Případ, kdy je subjekt zcela nebo částečně vlastněn nebo spravován (tj. více než 50 % vlastnictví) vládním orgánem nebo vládním činitelem

Akcionář

Pokud je nemovitost vlastněna více osobami nebo společnostmi, požadujeme oficiální název společnosti nebo fyzické osoby, která máí ve společnosti více než 20% podíl.

Přijde vám tento článek užitečný?