Udržovaní čistoty a hygieny v ubytování

Aktualizováno před 4 měsíci | Doba čtení (min): 3.5
Uložit

Tato doporučení týkající se čistoty a zdraví jsme připravili za pomoci partnerů a odborníků na zdraví a bezpečnost z celého světa. Jsou navržena tak, aby vám pomohla zajistit bezpečnost ve vašem ubytování s ohledem na zdraví vašeho personálu i hostů.


Tento článek obsahuje:


Nařízení platná ve vaší oblasti

Každá země má své předpisy a zákony, a proto je velmi důležité, abyste porozuměli tomu, co je určující ve vaší situaci – od směrnic platných na celostátní úrovni po požadavky místních úřadů.


Informování hostů o bezpečnostních a zdravotních opatřeních

Hosté by se ve vašem ubytování měli cítit dobře. Jejich obavy můžete vyřešit takto:

 • Jakékoli problémy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví ohlaste místním úřadům a telefonicky nebo prostřednictvím zpráv v extranetu také společnosti Booking.com.
 • Ve svém ubytování viditelně rozmístěte cedule připomínající hostům i zaměstnancům zdravotní a hygienická opatření.
 • Veďte si záznamy o všech preventivních opatřeních, která zavedete, a o jakýchkoli dalších změnách, které v ubytování nastanou.

Připravte sebe i své zaměstnance

Ať už máte velký tým, nebo se o své ubytování staráte jen vy, tato doporučení vám pomohou zajistit zdravé pracovní prostředí:

 • Podpořte osobní pohodu svého týmu a umožněte pracovníkům zůstat doma, když jsou nemocní, abyste zabránili šíření infekčních nemocí.
 • Ujistěte se, že jste vy i váš personál proškoleni, abyste rozpoznali potenciálně nebezpečné situace a případně včas zasáhli (např. abyste věděli, jak a kde nahlásit potenciální zdroje zdravotních rizik místním úřadům a společnosti Booking.com).
 • V případě potřeby používejte vhodné ochranné pomůcky – např. rukavice a roušky – a poskytněte je svému týmu.

Postupy pro zajištění bezpečnosti a čistoty

Zavedení postupů týkajících se úklidu pomůže zajistit bezpečí pro vaše zaměstnance a hosty. Patří sem:

 • Čištění a dezinfekce povrchů k odstranění nečistot a ničení bakterií. Místa, kterých se lidé často dotýkají, je nejlepší nejprve vyčistit, a pak vydezinfikovat.
 • Používání přípravků schválených zdravotními odborníky k zastavení šíření škodlivých virů.
 • Používání dezinfekce během rutinního úklidu ubytovacích jednotek a společných prostor, jako jsou konferenční prostory a zasedací místnosti.
 • Časté praní ložního prádla. 
 • Zajištění snadného přístupu k dezinfekčním prostředkům na ruce na bázi alkoholu a jejich zřetelné označení pro hosty a zaměstnance ve všech veřejných prostorách.
 • Čištění a dezinfekce košů nebo vozíků na prádlo po jejich použití.
 • Čištění a dezinfekce elektronických zařízení, jako jsou tablety, dotykové obrazovky, klávesnice, dálkové ovladače a bankomaty. 
 • Pravidelná dezinfekce a čištění veřejně přístupných toalet.
 • Dezinfekce bazénů, lázní a jiných rekreačních zařízení.
 • Umístění čističky vzduchu do společných prostor a pravidelná výměna filtrů.
 • Umožnění bezkontaktní platby, pokud vám to možnosti dovolují a máte k tomu smluvní ujednání.

Přijde vám tento článek užitečný?