Kde mohu najít svoji smlouvu s Booking.com a všeobecné podmínky?

Pokud si chcete prohlédnout všeobecné dodací podmínky, postupujte podle níže uvedených kroků na základě toho, zda máte s Booking.com uzavřenou skupinovou nebo individuální smlouvu.

Individuální smlouva v elektronické podobě

Pokud máte se společností Booking.com uzavřenou individuální smlouvu v elektronické podobě, můžete si všeobecné dodací podmínky zobrazit v extranetu.

  1. Klikněte na ikonu Účet v pravém horním rohu v extranetu.

  2. V nabídce vyberte Smlouvy a požádejte o kopii smlouvy a Všeobecných dodacích podmínek.

  3. Individuální smlouvu Vám zašleme e-mailem ve formátu PDF během 2 pracovních dnů.

  4. E-mail bude zaslán osobě, která je v sekci Účet uvedena jako kontaktní osoba, co se týče smluv.

Individuální smlouva v tištěné podobě

Pokud máte se společností Booking.com uzavřenou individuální smlouvu, ale zatím nemáte její elektronickou verzi, můžete si vyžádat kopii všeobecných dodacích podmínek prostřednictvím tlačítka ve stejné části extranetu. 

Malá jednotlivá ubytování v soukromí, která spolupracují se společností spravující ubytování nebo mají jiného právního zástupce

Pokud se ve Vašem případě jedná o malé ubytování v soukromí, obraťte se na právního zástupce skupiny, který Vám o všeobecných dodacích podmínkách poskytne bližší informace.