Důležitá zpráva pro naše partnery

Aktualizováno před 4 měsíci
Uložit

27. 5. 2020


Dobrý den,

v některých částech světa začínáme pozorovat rané, ale přesto povzbudivé známky toho, že lidé začínají opět rezervovat pobyty. Přejeme si, aby se Vašemu ubytování v co nejkratším časovém horizontu podařilo přilákat co nejvíce hostů, a proto Vám chceme pomoci s přípravami na obnovu podnikání.

Uvádění preventivních opatření

Mnohá ubytování zavádí nová opatření ve snaze ochránit své zaměstnance, místní spoluobčany i hosty. Mezi tato opatření může patřit otevření ubytování pro rezervace výhradně zákazníkům cestujícím z nezbytných důvodů či jen z vybraných zemí (v souladu s nařízením místních úřadů) nebo omezení některých zařízení a služeb, jako jsou bazény, stravování či doprava. Zavedená opatření můžete nyní snadno uvést na stránce svého ubytování, čímž dáte hostům vědět, co mohou očekávat, aniž by Vás museli sami kontaktovat s dotazy. Více informací najdete na platformě Partner Hub.

Zachycení aktuální poptávky díky flexibilním podmínkám

Vzhledem k současné nejisté situaci hledají naši zákazníci možnost flexibility. Všude tam, kde má taková nabídka šanci na úspěch, propagujeme flexibilní cenové kategorie, aby zákazníci snáze našli to, co hledají. Aby z tohoto postupu i Vaše ubytování vytěžilo maximum, doporučujeme Vám nabízet co největší možnou flexibilitu. Rádi Vám s tím pomůžeme a ušetříme Vás spousty manuální práce, kterou změna podmínek obvykle vyžaduje. Proto jsme spustili nový nástroj, s jehož pomocí můžete přizpůsobivost svých podmínek měnit snadno, rychle a téměř bezpracně. Více informací o tom, jak zajistit, aby Vaše ubytování za současné situace přilákalo co nejvíce rezervací, najdete na platformě Partner Hub.

Navštívit Partner Hub

Zákazníci stále myslí na cestování

Mnozí cestovatelé museli kvůli koronaviru (covid-19) přestat rezervovat pobyty, to ale neznamená, že přestali také snít o cestování. Od března si zákazníci Booking.com na našich stránkách vytvořili miliony seznamů, kam si ukládají ubytování, do kterých se chtějí vypravit, až to bude zase možné. Abychom zákazníky podpořili v ukládání ubytování, jako je to Vaše, na seznamy, spouštíme novou kampaň financovanou ze strany Booking.com. V jejím rámci odměníme zákazníky, kteří si stáhnou naši aplikaci a uloží tři ubytování na seznam přání. Dále také zkoumáme způsoby, jak tyto zákazníky přesvědčit, aby si uložená ubytování našich partnerů, až to půjde, skutečně rezervovali.

Zůstaňte v obraze

Brzy se Vám znovu ozveme s informacemi o tom, jaké kroky podnikáme ve snaze povzbudit poptávku a co můžete udělat Vy, aby Vaše ubytování mělo co největší šanci ji zachytit. Pro nové informace a aktuality prosím nadále sledujte portál Partner Hub.

 

S pozdravem

Booking.com


8. 4. 2020

Dobrý den,

chápeme, že pandemie covid-19 má významný dopad na Vaše i naše podnikání. Jsme odhodláni Vás podpořit, co nejlépe to bude možné. Naše týmy proto nepřetržitě pracují na řešeních, která Vám pomohou si v tomto náročném období udržet co nejvíce rezervací.   

Pozastavení platnosti výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci

Minulý týden jsme s Vámi sdíleli informaci, že výjimečný stav způsobený zásahem vyšší moci se nevztahuje na rezervace vytvořené od pondělí 6. dubna dále. To znamená, že záleží pouze na Vás, jak budete přistupovat k žádostem o zrušení rezervací, které byly vytvořeny v tomto datu či po něm (jak je vysvětleno v našem sdělení z pátku 3. dubna).  

Domluva s hosty v případě rezervací, na které se vztahují podmínky výjimečného stavu

Pracujeme také na tom, abychom Vám pomohli nepřijít o tržby z rezervací vytvořených před pondělím 6. dubna, kdy ještě platily podmínky výjimečného stavu. Pokud hosté požadují zrušení rezervace, doporučujeme Vám probrat s nimi níže uvedené alternativní možnosti.  

U těchto rezervací očekáváme, že budete respektovat fakt, že hosté se u Vás nemohou ubytovat podle původního plánu. Žádáme Vás proto, abyste ke spokojenosti hosta zajistil/a:

 • přesunutí pobytu na nový termín prostřednictvím Booking.com (ceny se mohou lišit) nebo
 • vystavení voucheru na příští pobyt v hodnotě celkové ceny rezervace nebo vyšší (dle Vašeho vlastního uvážení) nebo
 • vrácení jakékoli platby uhrazené předem / zálohy v plné výši zpět hostovi.  

V případě zrušení rezervace z důvodu výjimečného stavu si nebudeme účtovat provizi. 

Minimalizace zrušení rezervací z důvodu výjimečného stavu

Stejně jako Vy si přejeme, aby se u Vás mohlo ubytovat co nejvíce hostů, i když jim v tom současná situace brání. Proto aktivně vybízíme zákazníky k tomu, aby si vybrali možnost změny termínu pobytu. Na možnost přesunutí pobytu na pozdější termín upozorňujeme na našich webových stránkách a v aplikaci nejvýrazněji a upozorňuje na ni také náš tým zákaznického servisu.

Aby změny termínu probíhaly co nejrychleji a nejjednodušeji, vytvořili jsme pro tyto účely speciální funkce. Vy i Vaši hosté můžete nyní změnit datum rezervace, aniž byste museli volat našemu týmu zákaznického servisu. Další informace týkající se úpravy termínů najdete na platformě Partner Hub.   

Pokud chcete zajistit, aby co nejvíce hostů zvolilo změnu termínu namísto zrušení rezervace, doporučujeme Vám zkontrolovat, že máte na naší platformě nahranou dostatečnou dostupnost na budoucí termíny a že je vaše dostupnost aktuální. 

Zůstaňte v obraze

Protože situace způsobená koronavirem (covid-19) pokračuje, budeme Vám nadále poskytovat aktuální informace o tom, jakou podporu od nás můžete očekávat. Nejnovější informace najdete na naší platformě Partner Hub

 

S pozdravem 

Booking.com


3. 4. 2020

Dobrý den,   

minulý týden jsme Vám slíbili více informací o tom, jaké kroky provádíme, abychom své partnery v tomto náročném období podpořili.   

Dnes bychom Vás rádi informovali o změnách v našich podmínkách platících v případě zásahu vyšší moci a týkajících se rezervací, které hosté ruší kvůli cestovním omezením nařízeným vládou za účelem zamezení šíření koronaviru (covid-19).   

Co se mění?   

Nyní již můžeme počítat s tím, že naši společní zákazníci jsou si vědomi rizika spojeného s dalším šířením koronaviru (covid-19) a vytvářením nových rezervací, zejména jedná-li se o rezervace nevratné nebo s možností částečného vrácení peněz.   

Z tohoto důvodu se na všechny nové rezervace vytvořené od 6. dubna 2020, u kterých host požádá o zrušení nebo změnu rezervace v souvislosti s koronavirem (covid-19), nebudou vztahovat podmínky platné během výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci. K těmto rezervacím budeme přistupovat jako ke standardním rezervacím v souladu s našimi podmínkami a obvyklými postupy.   

Co to znamená   

Pro rezervace provedené 6. dubna 2020 a později platí následující:   

1. Postupy, které jsme zavedli z důvodu výskytu koronaviru (covid-19), tedy z důvodu zásahu vyšší moci, v reakci na vládami nařízená cestovní omezení, se na tyto rezervace nevztahují.   

2. V těchto případech platí naše standardní postupy včetně těch, které se týkají nevratných rezervací nebo rezervací s možností částečného vrácení peněz. Pokud host provede rezervaci 6. dubna 2020 nebo později a poté požádá o její zrušení z důvodu koronaviru (covid-19), rozhodnutí o tom, zda hostovi vrátíte peníze, kdy a jakým způsobem, bude pod vaší kontrolou. Další kroky budou v takovém případě vycházet z podmínek rezervace, které si host zvolil, vaší situace, platné legislativy, vládních nařízení a legislativy týkající se ochrany spotřebitele.   

3. O riziku, které s sebou od 6. dubna 2020 nesou nevratné rezervace a rezervace s možností částečného vrácení peněz, budeme hosty informovat na webových stránkách i v aplikaci, a to před vytvořením rezervace i po jejím vytvoření.   

4. Vzhledem k tomu, že situace způsobená koronavirem (covid-19) se neustále vyvíjí, vyhrazujeme si právo znovu zavést podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci. O případných změnách Vás budeme informovat a tyto změny se budou vztahovat pouze na rezervace vytvořené poté, co jste od nás informaci o takových změnách obdržel/a.   

5. Za aktualizaci dostupnosti na naší platformě nadále nesete odpovědnost Vy, a to i v případě, že Vás vládní nařízení donutí ubytování zavřít. Dojde-li k rezervaci pokoje, který je ve skutečnosti nedostupný, musí host obdržet peníze zpět, pokud se s ním nedohodnete na jiném řešení.   

Na aktivní rezervace provedené před 6. dubnem 2020 bez ohledu na datum příjezdu se vztahují následující podmínky:   

1. U těchto rezervací nedochází k žádným změnám. I nadále se na ně vztahují postupy související s výjimečným stavem způsobeným koronavirem, které jsme zavedli po vyhlášení oficiálních cestovních omezení a v souladu se smlouvou, kterou s námi máte uzavřenou. Další informace týkající se těchto postupů najdete na platformě Partner Hub.   

2. Očekáváme, že stále více vlád po celém světě bude zavádět omezení týkající se pohybu osob. Naše podmínky výjimečného stavu se budou standardně vztahovat na všechny rezervace vytvořené před 6. dubnem 2020 s termínem příjezdu kdykoliv v budoucnu, u kterých vládou nařízená cestovní opatření zamezila hostovi v příjezdu, případně tuto cestu nebo pobyt pro hosta učinila nezákonným. Aktuální informace ohledně našich podmínek výjimečného stavu a zemí, ve kterých jsou platné, budeme dále zveřejňovat na portálu Partner Hub.   

Další informace   

Kromě změn zmíněných výše se i nadále snažíme přicházet s novými způsoby, jak svým partnerům poskytovat podporu.   

 • V této nejisté době hosté hledají flexibilitu. Proto hostům usnadníme vyhledávání možností ubytování, které tuto flexibilitu nabízejí. Aby tento krok byl přínosný i pro vaše ubytování, doporučujeme vám nastavit flexibilní podmínky. V souvislosti s tím pracujeme na funkci, která vám umožní snadno změnit podmínky na flexibilní.   
 • Pracujeme na kampani, v rámci které budeme motivovat hosty, aby si znovu, jakmile bude opět možné cestovat, vytvořili rezervaci v ubytování, ve kterém dříve museli kvůli koronaviru svou rezervaci zrušit (týká se pouze nevratných rezervací a rezervací s možností částečného vrácení peněz).   
 • Brzy s vámi budeme sdílet podrobnosti ohledně nástrojů, pomocí kterých budete moci změnit termín mnoha rezervací samostatně, kdykoliv vás o to host požádá. Díky tomu již nebude nutné obracet se na naši zákaznickou podporu.   
 • Dále vytváříme plán, jak motivovat zákazníky, aby si na našich stránkách opět rezervovali ubytování, až toto krizové období pomine a cestování bude bezpečné.   
 • Stále pracujeme na Průvodci pro obnovu podnikání, jehož účelem bude pomoci vám co nejdříve se vrátit k podnikání a opět začít růst, jakmile se jednotlivé země začnou z krize zotavovat.   

Zůstaňte v obraze   

Nejnovější informace najdete na naší platformě Partner Hub.   

Doufáme, že výše uvedené informace Vás ubezpečily, že nepřestáváme pracovat na tom, abychom Vám byli v tomto náročném období oporou. Ujišťujeme Vás, že naši podporu můžete očekávat i po skončení této krize, až bude cestování pro svět opět bezpečné. Vážíme si, že jste naším partnerem, protože jsme v tom společně.   

 

S pozdravem

Booking.com


26. 3. 2020

Dobrý den,

současná situace je výzvou pro nás všechny, protože míra, rychlost šíření a dopady pandemie covid-19 mají nebývalý vliv na náš svět, průmysl a na naše podnikání. Naše týmy se i přes ohromnou nejistotu spojenou s pandemií snaží chránit naše společné zákazníky, partnery, zaměstnance a naši společnost. Jsme si rovněž vědomi toho, že mnozí z Vás by rádi věděli, co děláme, abychom Vás podpořili, nejen dnes, ale také v budoucnu.

Dnes

 • Využíváme všechny dostupné marketingové kanály, abychom našli aktuální zdroj poptávky na trhu, zabezpečili jej a odpovídajícím způsobem na něj reagovali.
 • Naše týmy zákaznického servisu nepřetržitě pracují a zodpovídají stovky tisíc dotazů jak od našich společných zákazníků, tak od našich partnerů. Jsme si vědomi dlouhého čekání na odpověď, ale naše týmy zákaznického servisu, jakož i account manažeři a týmy Credit Control po celém světě tu jsou pro Vás a kdykoli Vám rádi pomohou.
 • Nadále sledujeme vývoj situace, protože stále více vlád po celém světě vydává nařízení, která omezují volný pohyb osob. S ohledem na tato nařízení jsme se v mnoha zemích začali v souladu s našimi obecnými podmínkami dodání řídit postupy výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci. To umožňuje našim společným zákazníkům odložit nebo zrušit pobyty, které nejsou kvůli cestovním omezením místních úřadů možné. Společnost Booking.com samozřejmě nedostává žádnou provizi za pobyt zrušený z důvodu výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci.
 • Na stránce Partner Hub najdete veškeré informace týkající se koronaviru, včetně pravidelně aktualizovaných informací o našich postupech v případě výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci, jakož i odpovědi na často kladené otázky partnerů.

Co bude dál?

 • Zaměřujeme se na to, jak co nejvíce snížit počet rezervací zrušených v důsledku šíření koronaviru. A to tak, že podporujeme změny termínů rezervací a zároveň vymýšlíme nové způsoby, jak snížit provozní vytížení, které požadavky na změnu termínu v současnosti vytvářejí.   
 • Pracujeme na plánu, jak povzbudit cestovatele, aby po odeznění této krize, až bude cestování bezpečné, opět začali rezervovat ubytování.
 • Jakmile se země začnou z této krize zotavovat, uvedeme Průvodce pro obnovu podnikání, který Vám pomůže se co nejdříve vrátit k podnikání a opět začít růst.

O dalších podrobnostech těchto plánů a o mnoha dalších iniciativách Vás budeme informovat, jakmile to bude možné.

Zůstaňte v obraze

Nejnovější informace naleznete na stránce Partner Hub. Víme, že současná situace je a ještě bude nesmírně obtížná, ale pamatujte prosím na to, že jsme v tom společně. Slovo „partner“ nebereme na lehkou váhu a uděláme vše, co je v našich silách, abychom Vás podpořili nejen dnes, ale také v budoucnu, až začnou hosté znovu cestovat. S pozdravem

Booking.com

Přijde vám tento článek užitečný?