Důležité informace ohledně koronaviru

Aktualizováno před 1 týdnem | Doba čtení (min): 5
Uložit

Naposledy aktualizováno: 7. května 2021

Pokud jste host, navštivte prosím naše Centrum zákaznické podpory.

Do tohoto článku jsou přidávány aktuální informace, proto partnerům doporučujeme, aby ho pravidelně sledovali.

Důležitá změna platná od 21. července 2020: (1) Situace okolo koronaviru se po celém světě neustále vyvíjí a různá cestovní opatření ovlivňující naše partnery i hosty jsou často zaváděna na úrovni jednotlivých regionů, subregionů či měst. Jak jsme uvedli 6. dubna 2020 (viz níže), podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci se vztahují jen na rezervace provedené před tímto datem. Stále se mohou objevit rezervace provedené před 6. dubnem 2020, na které se budou tyto podmínky vztahovat, nicméně v průběhu času bude počet takto zasažených rezervací klesat. (2) Abychom mohli nadále co nejlépe podporovat naše zákazníky i partnery a přizpůsobovat se aktuální situaci, v níž platí mnohem více regionálních restrikcí než dříve, změnili jsme postup práce s rezervacemi, které by případně mohly být podmínkami výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci ovlivněny. (3) V tomto článku budeme nadále specifikovat informace týkající se aktuálních podmínek výjimečného stavu v některých významných lokalitách po celém světě. (4) Požadavky spojené s rezervacemi v oblastech v tomto článku neuvedených bude zpracovávat náš zákaznický servis jednotlivě a v souladu s našimi kritérii pro vyhlášení výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci, jak je popisují1. Podmínky výjimečného stavu způsobeného událostmi vyšší moci

Důležitá změna platná od 6. dubna 2020: Nyní již můžeme počítat s tím, že naši společní zákazníci jsou si vědomi rizika spojeného s dalším šířením koronaviru a vytvářením nových rezervací, zejména jedná-li se o rezervace bez možnosti vrácení peněz nebo s možností částečného vrácení peněz. Z toho důvodu se na všechny nové rezervace vytvořené od 6. dubna 2020, u kterých host požádá o zrušení nebo změnu rezervace v souvislosti s koronavirem, již nebudou vztahovat podmínky platné během výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci. K těmto rezervacím budeme přistupovat jako ke standardním rezervacím v souladu s našimi podmínkami a obvyklými postupy. Pro více informací klikněte sem.


Obsah:

1. Výjimečný stav způsobený událostmi vyšší moci

2. Rezervace, na které se vztahují podmínky výjimečného stavu

3. Změna termínu a proces zrušení rezervace


1. Výjimečný stav způsobený událostmi vyšší moci

Bezpečnost našich partnerů a hostů je pro nás naprostou prioritou. Z důvodu oficiálních nařízení týkajících se koronaviru (covid-19) nemohou hosté přicestovat ani se ubytovat na územích, která byla výskytem koronaviru těžce zasažena.

Kromě toho platí omezení pro osoby, které oblasti těžce zasažené koronavirem nedávno navštívily (převážně v posledních 14 dnech). Tato omezení mohou obnášet zákaz vstupu do země, povinnou karanténu při vstupu do země nebo přerušení víz při vstupu do země.

Abychom pomohli ochránit zdraví našich partnerů a hostů před koronavirem, rozhodli jsme se vyhlásit výjimečný stav způsobený událostmi vyšší moci.

Vedle níže uvedených oblastí se podmínky výjimečného stavu vztahují také na individuální případy, kdy hosté nemohou cestovat nebo se ubytovat, protože je to pro ně v tuto chvíli nemožné nebo nelegální (v souladu s platnými všeobecnými dodacími podmínkami).

Od našich partnerů očekáváme, že u rezervací, na které se vztahuje výjimečný stav, budou respektovat to, že se hosté nemohou ubytovat, jak původně plánovali. Žádáme vás, abyste se s hostem domluvili na:

     A) novém termínu pobytu přes Booking.com (původní a nová cena se mohou lišit) nebo

     B) poskytnutí voucheru vaším ubytováním na budoucí pobyt v hodnotě celkové ceny rezervace nebo vyšší (dle vašeho uvážení) nebo

     C) navrácení jakékoli platby předem/zálohy.

V případě zrušení rezervace vám nebude účtována provize.  


2. Rezervace, na které se vztahují podmínky výjimečného stavu

Vezměte prosím na vědomí, že podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci se vztahují pouze na rezervace zrušené až po zavedení příslušných cestovních omezení.

Podmínky výjimečného stavu se vztahují mimo jiné také na rezervace v zemích a oblastech, které nejsou níže vyjmenovány, pokud v některých/určitých/specifických situacích byly:

 • vytvořeny zákazníky, kteří se v nedávné době nacházeli v oblasti zasažené koronavirem;
 • vytvořeny zákazníky, kterým byl zakázán vstup do země, do které chtěli přicestovat;
 • vytvořeny zákazníky, kterým nebylo při příjezdu vydáno vízum nebo kterým hrozí, že jim vízum vydáno nebude;
 • vytvořeny v ubytováních, která byla uzavřena, ať už z vlastního rozhodnutí nebo v důsledku vládních nařízení. Vezměte prosím na vědomí, že každé takové ubytování má povinnost své hosty náležitě informovat a zajistit jim vrácení peněz v plné výši za každý zrušený pobyt.

Informace ohledně cestovních omezení pro hosty spolu s odkazy na stránky příslušných úřadů naleznete na této stránce Prosím vezměte na vědomí, že nepřítomnost země nebo oblasti na seznamu na této stránce pro zákazníky neznamená, že se na ni nevztahují žádná cestovní omezení. Hostům důrazně doporučujeme, aby si vyhledali informace o konkrétní oblasti, do které se chystají cestovat. Společnost Booking.com nenese žádnou odpovědnost za obsah veřejných stránek (vládních) úřadů. 


Oceánie

Austrálie:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 20. března 2020 do 20. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Austrálii zákazníky cestujícími z jiných zemí. Výjimečný stav se od 16. října 2020 nevztahuje na zákazníky cestující z Nového Zélandu.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 25. března 2020 do 20. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Austrálie v ubytováních mimo Austrálii. 

(3) V některých regionech se od 24. března 2020 do 22. dubna 2021 výjimečný stav vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o podrobnostech ve všech regionech, na které se omezení vztahuje.


Asie 

Indonésie:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 2. dubna 2020 do 3. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Indonésii. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 20. března 2020 do 1. dubna 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Indonésii zákazníky cestujícími z vybraných zemí. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 24. dubna 2020 do 9. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Indonésie.

(3) Výjimečný stav se od 24. dubna 2020 do 9. července 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(4) V některých regionech se od 10. května 2020 do 31. července 2020 (včetně) výjimečný stav vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Poznámka: Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o všech zemích, na které se omezení vztahuje.


Evropa, Střední východ a Afrika

Vstup do Evropské unie a schengenského prostoru:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

Evropská komise doporučila členským státům EU zrušit od 1. července 2020 cestovní restrikce pro rezidenty některých zemí na vnějších hranicích. Členské státy EU nejsou zavázány toto doporučení dodržovat a mohou zavést nebo už zavedly odlišné podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci, a to na úrovni celého státu nebo jednotlivých (sub)regionů či měst.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 20. března 2020 do 13. dubna 2020 vytvořené v ubytováních v Evropské unii a všech 26 zemích schengenského prostoru* zákazníky cestujícími z ostatních zemí světa s výjimkou Spojeného království a Irska. Na cestování za nezbytnými účely se vztahuje výjimka.

Rakousko:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 14. července 2020 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Rakousku zákazníky cestujícími z určitých zemí. 

(2) Výjimečný stav se od 14. července 2020 nevztahuje na služební cesty.

(3) Výjimečný stav se v období od 3. listopadu 2020 do 16. května 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. června 2020 do 13. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Rakousku zákazníky cestujícími z určitých zemí. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. března 2020 do 15. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Rakousku zákazníky, kteří nejsou občany zemí Evropské unie** a schengenského prostoru*. Výjimečný stav se od 16. března 2020 do 28. května 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené.

(3) Výjimečný stav se od 14. července 2020 do 2. listopadu 2020 nevztahuje na vnitrostátní cestování.

(4) Některé rezervace s termínem příjezdu v období od 12. února 2021 do 1. března 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Německu zákazníky cestujícími z Tyrolska.

Česká republika:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 30. ledna 2021 do 30. dubna 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v České republice zákazníky cestujícími za účelem dovolené.  

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 22. října 2020 do 12. prosince 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v České republice zákazníky cestujícími z určitých zemí.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 22. října 2020 do 12. prosince 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v České republice zákazníky cestujícími z určitých zemí za účelem dovolené. Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(3) Výjimečný stav se zde od 22. října 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o zemích, na které se omezení vztahuje.

(4) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 14. března 2020 do 11. dubna 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v České republice zákazníky cestujícími z Číny, Íránu, Itálie, Jižní Koreje, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska, Dánska, Nizozemska, Švédska, Spojeného království, Belgie a Rakouska.

(5) Výjimečný stav se od 16. března 2020 do 26. března 2020 vztahuje i na veškeré vnitrostátní cestování. 

(6) Výjimečný stav se od 27. března 2020 do 25. května 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené.

(7) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. března 2020 do 14. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v České republice nebo zákazníky cestujícími z České republiky.

(8) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 15. června 2020 do 21. října 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v České republice zákazníky cestujícími z určitých zemí. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

Francie a Zámořská Francie:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

V některých regionech se výjimečný stav v období od 20. března 2021 do 2. května 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování. Osoby z uzavřených regionů se smějí ubytovat v okruhu 10 km od svého bydliště a osoby cestující z míst mimo uzavřené regiony se v uzavřených regionech nemohou ubytovat, jen jimi projíždět.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 17. března 2020 do 15. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Francii a Zámořské Francii zákazníky cestujícími z jiných zemí kromě zákazníků, kteří mají cestování povoleno na základě výjimek stanovených francouzskou vládou

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 17. března 2020 do 15. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Francie a Zámořské Francie v ubytováních v jiných zemí. 

(3) Výjimečný stav se od 17. března 2020 do 11. května 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za jakýmkoli účelem.

(4) Výjimečný stav se od 12. května 2020 do 28. května 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené.

(5) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. června 2020 do 28. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Francii a v Zámořské Francii. Na zákazníky cestující z některých zemí se podmínky platné během výjimečného stavu nevztahují.

(6) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. června 2020 do 28. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Francie a ze Zámořské Francie. Na rezervace v některých zemích se podmínky platné během výjimečného stavu nevztahují.

(7) Výjimečný stav se od 16. června 2020 do 28. července 2020 nevztahuje na vnitrostátní cestování.

(8) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 30. října 2020 do 15. prosince 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z a do Francie a Zámořské Francie. Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Německo:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 24. dubna 2021 do 21. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími za účelem dovolené do určitých německých regionů.

(2) Výjimečný stav se zde v některých regionech vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 17. března 2020 do 15. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Německu. 

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. června 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Německu zákazníky cestujícími z určitých zemí.

(3) Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené. Konkrétní termíny se v jednotlivých spolkových zemích liší. Podmínky výjimečného stavu se nevztahují na služební cesty.

(4) V některých oblastech se od 16. června 2020 do 19. října 2020 (včetně) výjimečný stav vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(5) V některých regionech se od 20. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) výjimečný stav vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(6) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 2. listopadu 2020 do 23. dubna 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Německu.

(7) Na zákazníky cestující z některých zemí za účelem služební cesty se podmínky platné během výjimečného stavu nevztahují.

(8) Výjimečný stav se v období od 2. listopadu 2020 do 23. dubna 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené.

(9) Výjimečný stav se v období od 19. dubna 2021 do 23. dubna 2021 (včetně) nevztahuje na oblasti Ostseefjord Schlei a Eckernförde.

Poznámka: Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o všech termínech a oblastech, na které se omezení vztahuje.

Řecko:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 15. června 2020 do 14. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Řecku zákazníky cestujícími z určitých zemí. 

(2) V celé zemi se výjimečný stav v období od 7. listopadu 2020 do 14. května 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Poznámka: Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o všech zemích, na které se omezení vztahuje.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 18. března 2020 do 14. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Řecku zákazníky cestujícími ze zemí mimo EU** / EFTA*** s výjimkou Švýcarska. 

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 18. března 2020 do 14. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Řecka. 

(3) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 15. června 2020 do 1. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Řecka. Výjimečný stav se nevztahuje na rezervace vytvořené v ubytováních v Albánii, Severní Makedonii a Bulharsku.

(4) Výjimečný stav se v období od 23. března 2020 do 31. května 2020 vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(5) Výjimečný stav se od 15. června 2020 do 2. listopadu 2020 nevztahuje na vnitrostátní cestování.

(6) V některých regionech se výjimečný stav v období od 3. listopadu 2020 do 6. listopadu 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Irsko:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 12. dubna 2021 do 10. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Irsku nebo zákazníky cestujícími z Irska. Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Itálie:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 3. června 2020 do 12. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Itálii zákazníky cestujícími z určitých zemí. 

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 3. června 2020 do 12. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Itálie do některých zemí.

(3) V některých regionech se výjimečný stav v období od 6. listopadu 2020 do 10. května 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(4) Výjimečný stav se od 4. prosince 2020 nevztahuje na služební cesty.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 23. února 2020 do 9. března 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v určitých oblastech Itálie nebo zákazníky cestujícími z těchto oblastí.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 10. března 2020 do 2. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Itálii nebo zákazníky cestujícími z Itálie.

(3) Výjimečný stav se zde od 10. března 2020 do 17. května 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(4) Výjimečný stav se zde od 18. května 2020 do 2. června 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené z jiných oblastí, než ve které se nachází ubytování.

(5) Výjimečný stav se vztahuje na vnitrostátní cestování mimo domovskou obec cestujícího ve dnech 25. prosince 2020, 26. prosince 2020 a 1. ledna 2021.

Rychtářství Jersey:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 30. března 2020 do 2. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních na Jersey. Výjimečný stav se od 16. června 2020 nevztahuje na vnitrostátní cestování.

Lucembursko:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 18. března 2020 do 15. září 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Lucembursku zákazníky cestujícími z určitých zemí. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

Poznámka: Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o všech zemích, na které se omezení vztahuje.

Nizozemsko:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 19. března 2020 do 7. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Nizozemsku zákazníky cestujícími z některých zemí. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

Poznámka: Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o všech zemích, na které se omezení vztahuje.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

Výjimečný stav se od 30. března 2020 do 10. května 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování za účelem dovolené v provincii Zeeland.

Norsko:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 12. března 2021 do 19. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Norsku zákazníky cestujícími z některých zemí.

Polsko:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 27. března 2021 do 7. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Polsku. Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Portugalsko:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 1. července 2020 do 30. dubna 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Portugalsku zákazníky cestujícími z určitých zemí a za určitými účely. 

Poznámka: Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o konkrétních zemích, oblastech a cestovních účelech, na které se omezení vztahuje.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 19. března 2020 do 30. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Portugalsku zákazníky, kteří nejsou občany zemí EU** (s výjimkou Spojeného království), a všechny rezervace v ubytováních mimo EU** (s výjimkou Spojeného království) vytvořené zákazníky cestujícími z Portugalska. 

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. března 2020 do 30. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Portugalsku zákazníky cestujícími z Itálie nebo v ubytováních v Itálii zákazníky cestujícími z Portugalska.

(3) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. března 2020 do 30. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Portugalsku zákazníky cestujícími ze Španělska nebo v ubytováních ve Španělsku zákazníky cestujícími z Portugalska.

(4) Výjimečný stav se zde od 22. března 2020 do 3. května 2020 (včetně), od 31. prosince 2020 do 3. ledna 2021 a od 15. ledna 2021 do 16. března 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(5) V některých oblastech se od 1. července 2020 do 1. srpna 2020 (včetně) výjimečný stav vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(6) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 23. října 2020 do 23. listopadu 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v některých regionech Portugalska nebo zákazníky cestujícími z některých regionů Portugalska. Výjimečný stav se v těchto regionech vztahuje také na vnitrostátní cestování. (7) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 1. července 2020 do 16. března 2021 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky z Portugalska cestujícími do určitých zemí a za určitými účely. (8) Výjimečný stav se ve dnech 20. a 21. března 2021 a v období od 26. března 2021 do 5. dubna 2021, vztahuje na vnitrostátní cestování mimo domovskou obec cestujícího.

Španělsko:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 4. července 2020 do 30. dubna 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Španělsku (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů) zákazníky cestujícími z určitých zemí. 

(2) V některých regionech se od 15. července 2020 do 9. května 2021 (včetně) výjimečný stav vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 14. března 2020 do 3. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Španělsku (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů) s výjimkou zákazníků vykonávajících aktivity uvedené v 7. bodě oficiálního vládního nařízení. Výjimečný stav se zde od 14. března 2020 do 21. června 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 14. března 2020 do 21. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky ze Španělska (včetně Kanárských a Baleárských ostrovů) s výjimkou zákazníků vykonávajících aktivity uvedené v 7. bodě oficiálního vládního nařízení.

Švédsko:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 15. února 2021 do 18. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Švédsku zákazníky cestujícími z určitých zemí.

Turecko:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 15. do 30. dubna 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Turecku zákazníky cestujícími z Ruska. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 15. do 30.dubna 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Rusku zákazníky cestujícími z Turecka.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska:

Aktuální podmínky:

Na rezervace s termínem příjezdu v období od 16. října 2020 do 13. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Spojeném království nebo zákazníky cestujícími ze Spojeného království, se mohou vztahovat podmínky výjimečného stavu. Specialisté zákaznického servisu jsou obeznámeni s konkrétními podmínkami a termíny jejich platnosti, které se v jednotlivých regionech liší.

Ostrov Man:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 7. ledna 2021 do 26. února 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních na ostrově Man. 

(2) Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(3) Podmínky výjimečného stavu se nevztahují na služební cesty.

Dříve platné podmínky pro celou zemi a konkrétní regiony níže:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 23. března 2020 do 24. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Spojeném království. Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování. 

Anglie:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 25. června 2020 do 3. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Anglii. Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování. 

Leicester:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 25. do 29. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Leicesteru.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 4. do 24. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Leicesteru. 

(3) Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Skotsko:

Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 25. června 2020 do 2. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních ve Skotsku. Výjimečný stav se zde vztahuje i na vnitrostátní cestování. 

* Země schengenského prostoru: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

** EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. S výjimkou Spojeného království.

*** EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.


Severní a Latinská Amerika

Brazílie:

Aktuální podmínky:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 25. prosince 2020 do 30. dubna 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Brazílii zákazníky cestujícími z Velké Británie a Jihoafrické republiky. 

(2) Výjimečný stav se od 17. března 2021 do 18. dubna 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování ve státě Minas Gerais.

(3) Santo Antônio do Pinhal: Do 28. dubna 2021 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.

Dřívější podmínky:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 27. března 2020 do 29. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Brazílii zákazníky cestujícími z jiných zemí. 

(2) V některých brazilských regionech se od 18. března 2020 do 19. října 2020 výjimečný stav vztahuje i na vnitrostátní cestování.

(3) V některých regionech se výjimečný stav v období od 18. ledna 2021 do 10. února 2021 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Bližší informace týkající se konkrétních oblastí:

 • Guaratuba (Paraná): Do 30. dubna 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování.
 • Buzios (Rio de Janeiro): Do 13. září 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat některá ubytování v této oblasti.
 • Paraty (Rio de Janeiro): Do 5. srpna 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat žádné ubytování v této oblasti.
 • Guararema (São Paulo): Do 13. září 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.
 • Olímpia (São Paulo) Do 23. července 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat žádné ubytování v této oblasti.
 • Santo Antônio do Pinhal (São Paulo): Do 15. června 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.
 • São Bento do Sapucaí (São Paulo): Do 30. května 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.
 • São Sebastiao (São Paulo): Do 28. června 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.
 • Caraguatatuba (São Paulo): Do 10. května 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat žádné ubytování v této oblasti.
 • Campos do Jordao (São Paulo): Do 31. května 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.
 • Cananeia (São Paulo): Do 13. července 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.
 • Cunha (São Paulo): Do 23. července 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat žádné ubytování v této oblasti.
 • Ilhabela (São Paulo): Do 15. července 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat žádné ubytování v této oblasti.
 • Capitólio (Minas Gerais): Do 26. července 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat žádné ubytování v této oblasti. 
 • Gonçalves (Minas Gerais): Do 19. října 2020 (včetně) není možné na stránce Booking.com rezervovat určité typy ubytování v této oblasti.

Specialisté zákaznického servisu jsou informováni o konkrétních podmínkách platných v regionech, na které se omezení vztahuje.

Kuba:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 23. března 2020 do 1. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních na Kubě zákazníky cestujícími z jakékoli země kromě zákazníků, kteří jsou občany a rezidenty Kuby.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 23. března 2020 do 1. června 2020 (včetně), které byly vytvořeny zákazníky cestujícími z Kuby.

(3) Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.

Mexiko:

Aktuální podmínky platné během výjimečného stavu:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 2. dubna 2020 do 31. května 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Mexiku. 

(2) Výjimečný stav se od 2. dubna 2020 do 15. června 2020 (včetně) vztahuje i na vnitrostátní cestování.

Bližší informace týkající se konkrétních oblastí:

 • San Miguel de Allende (Guanajuato): Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 1. června 2020 do 15. července 2020 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v San Miguel de Allende. Na stránce Booking.com není možné rezervovat žádné ubytování v této oblasti a společnost Booking.com kontaktuje hosty, kteří mají datum příjezdu ve stanoveném období, aby je informovala o tom, že se nemohou ubytovat, a aby zajistila řešení této situace.

Dřívější podmínky platné během výjimečného stavu:

Do 30. května 2020 není možné na stránkách Booking.com rezervovat ubytování v Mexiku. Společnost Booking.com kontaktuje hosty, kteří mají datum příjezdu ve stanoveném období, aby je informovala o tom, že se nemohou ubytovat, a aby zajistila řešení této situace.

Spojené státy americké:

(1) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 13. března 2020 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v USA zákazníky cestujícími ze všech 26 zemí schengenského prostoru nebo zákazníky, kteří před vstupem do USA v zemích schengenského prostoru* v posledních 14 dnech pobývali.

(2) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 16. března 2020 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v USA zákazníky cestujícími z Irska a ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo zákazníky, kteří před vstupem do USA v těchto zemích v posledních 14 dnech pobývali. 

(3) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 2. února 2020 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v USA zákazníky cestujícími z Číny nebo zákazníky, kteří před vstupem do USA v Číně v posledních 14 dnech pobývali. 

(4) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 2. března 2020 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v USA zákazníky cestujícími z Íránu nebo zákazníky, kteří před vstupem do USA v Íránu v posledních 14 dnech pobývali. 

(5) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 29. května 2020 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v USA zákazníky cestujícími z Brazílie nebo zákazníky, kteří před vstupem do USA v Brazílii v posledních 14 dnech pobývali.

(6) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 30. ledna 2021 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v USA zákazníky cestujícími z Jihoafrické republiky nebo zákazníky, kteří před vstupem do USA v Jihoafrické republice v posledních 14 dnech pobývali. 

(7) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 4. května 2021 do 16. května 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v USA zákazníky cestujícími z Indie nebo zákazníky, kteří před vstupem do USA v Indii v posledních 14 dnech pobývali.

(8) Všechny rezervace s termínem příjezdu v období od 5. prosince 2020 do 5. února 2021 (včetně), které byly vytvořeny v ubytováních v Kalifornii. Výjimečný stav se nevztahuje na rezervace služebních pobytů nebo pobytů na 14 a více dní.

(9) Zákaz cestování se nevztahuje na občany USA, stálé oficiální rezidenty USA a na jejich rodiny. Výjimečný stav se nevztahuje na vnitrostátní cestování.


3. Změna termínu a proces zrušení rezervace

1. Pokud je nová cena stejná nebo vyšší než u původní rezervace, mohou zákazníci změnit termín své rezervace pomocí nástrojů na naší stránce či v aplikaci nebo prostřednictvím Centra zákaznické podpory.

2. Pokud zákazník chce rezervaci pomocí nástrojů na naší stránce či v aplikaci zrušit, v závislosti na vašem platebním modelu ho spojíme buď s vámi, abyste se domluvili na dalším postupu, nebo se zákaznickým servisem.

3. Pokud vás bude kontaktovat zákazník, který si přeje rezervaci přesunout, můžete s ním záležitost vyřešit přímo. Není nutné odkazovat zákazníka na náš zákaznický servis. Informace o tom, jak v případě těchto rezervací postupovat, najdete zde.

4. Pokud vás bude kontaktovat zákazník, který si přeje rezervaci zrušit, můžete s ním záležitost vyřešit přímo. Informace o tom, jak v případě těchto rezervací postupovat, najdete zde.

Aby mohli hosté změnit termín své rezervace, ujistěte se prosím, že máte na naší platformně aktualizovanou dostupnost.


Situaci budeme nadále důsledně monitorovat, abychom zajistili bezpečnost všech hostů a partnerů, a tuto stránku budeme pravidelně aktualizovat.

Pokud máte nějaké otázky, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím záložky Zprávy v extranetu.

 

Přijde vám tento článek užitečný?