Použitelné postupy v důsledku koronaviru

Updated před 4 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Naposledy aktualizováno: 12. května 2021

Tento článek se týká postupů a pokynů, které se vztahují na naše partnerská ubytovací zařízení v souvislosti s koronavirem (covid-19). S vývojem situace se příslušná data a podmínky platnosti výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci mohou dále měnit. Tento článek budeme průběžně aktualizovat, abyste se k němu mohli vracet pro nové informace.

Všechna naše sdělení ohledně koronaviru najdete seřazená podle data v tomto článku.


Tento článek obsahuje:


Jak uplatňujeme podmínky platné během výjimečného stavu v souvislosti s koronavirem (covid-19)

Výjimečný stav způsobený zásahem vyšší moci jsme vyhlásili začátkem roku 2020 v reakci na narůstající závažnosti situace ohledně koronaviru. Výjimečný stav se vztahuje na rezervace, které byly vytvořeny před 6. dubnem 2020 a splňují jeho podmínky, a to bez ohledu na to, zda byl plánovaný příjezd po 6. dubnu. Výjimečný stav se nevztahuje na rezervace vytvořené po 6. dubnu 2020. Podmínky výjimečného času najdete v další sekci.

Podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci jsme zavedli kvůli bezprecedentnímu dopadu, který koronavirus měl na cestovatele a jejich rezervace. Základem pro vytvoření podmínek je následující:

 • Oficiální cestovní doporučení související s koronavirem, která obdržely úřady zemí po celém světě.
 • Cestovní omezení, která byla vyhlášena pro hosty v oblastech, které koronavirus silně zasáhl.
 • Hosté, kteří cestují do ubytování v oblastech silně zasažených koronavirem nebo v nich již pobývají.

Naše podmínky výjimečného stavu se vztahují na storna ze strany hosta. Podmínky pokrývají případy, kdy omezení znemožňují hostům cestu uskutečnit nebo využít rezervovaného ubytování v souladu s našimi Všeobecnými dodacími podmínkami. V závislosti na typu a umístění ubytování se na vás vztahují určité Všeobecné dodací podmínky. Tyto podmínky se mění podle toho, ve které jejich části se nachází bod o výjimečném stavu v důsledku události vyšší moci. Většina partnerů tyto informace nalezne v sekcích 2.9 nebo 2.8. Pokud s námi máte uzavřenou specifickou smlouvu, informace o výjimečném stavu se budou nacházet v jiné sekci.

Pokud chcete zjistit více o tom, jak postupovat, pokud například nemůžete z důvodu uzavření ubytování přijímat rezervace, přečtěte si tuto sekci.


Platnost podmínek během výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci

Naše podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci se vztahují na rezervace, které byly vytvořeny před 6. dubnem 2020 a splňují jednu z několika podmínek, které se mimo jiné týkají následujícího:

 1. Host navštívil oblast zasaženou koronavirem, a z tohoto důvodu nemůže uskutečnit svou cestu.
 2. Hostovi je v důsledku koronaviru zakázán vstup do oblasti, kam chtěl cestovat.
 3. Kvůli koronaviru bylo hostovi pozastaveno vydání vstupního víza.
 4. Rezervace byla provedena v ubytování, které bylo v důsledku koronaviru uzavřeno buď dobrovolně, nebo na základě místních předpisů.

Každou rezervaci jednotlivě posoudíme a určíme, zda splňuje podmínky platné během výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci. Pokud bude potřeba rezervaci změnit, zašleme vám o tom informaci e-mailem.


Jak zpracovat rezervace, které splňují podmínky platné během výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci

Pokud host nemůže rezervace ubytování využít z důvodu výjimečného stavu, může vás požádat o následující:

 • Nalezení nového termínu pro rezervaci na naší platformě (cena se může změnit).
 • Vystavení voucheru, který bude možné uplatnit na budoucí pobyt, v hodnotě původní rezervace, kterou host uhradil (nebo v závislosti na vašem uvážení i za vyšší cenu).
 • Vrácení plné výše částky nebo zálohy, kterou host uhradil předem, a to včetně poplatků za nedojezd, změnu nebo zrušení rezervace.

Více o zrušení rezervace se dozvíte v tomto článku. Tento článek se zase týká změny termínu rezervace.

Pokud jde o vrácení peněz za rezervace, které splňují podmínky výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci, postupujte podle těchto pokynů:

 

 

V případě výjimečného stavu způsobeného zásahem vyšší moci

Mimo výjimečný stav způsobený zásahem vyšší moci

Zrušení rezervace za poplatek

Pokud host zruší rezervaci, u které se účtuje poplatek za zrušení, budete muset v extranetu označit platební kartu hosta za neplatnou, aby bylo možné odpustit provizi. Tento krok je možné učinit před vystavením faktur.

Pokud jste již hostovi vystavili fakturu, tlačítko pro označení platební karty za neplatnou se nezobrazí. V takovém případě se budete muset odvolat proti námi vystavené faktuře, až ji obdržíte.

Pokud host zruší nevratnou rezervaci, můžete mu účtovat běžné poplatky.

Bezplatné zrušení rezervace

Pokud host zruší rezervaci s bezplatným zrušením (bez použití samoobslužného nástroje), můžete tuto žádost přijmout tak, že si rezervaci zobrazíte v extranetu a klikněte na možnost Požádat o zrušení rezervace. Tímto bude rezervace bezplatně zrušena.

Pokud host zruší rezervaci s bezplatným zrušením, můžete tuto žádost přijmout tak, že si rezervaci zobrazíte v extranetu a klikněte na možnost Požádat o zrušení rezervace. Tímto bude rezervace bezplatně zrušena.


Jak postupovat při uzavření ubytovacího zařízení

Pokud vaše místní úřady vyžadují, abyste své ubytování dočasně uzavřeli, učiňte následující kroky:

 • Na naší platformě uzavřete pokoje, abyste nedostávali nové rezervace, kterým nebudete moci vyhovět.
 • Pokud máte na dobu uzavírky ubytování naplánované příjezdy hostů, informujte hosty, že do ubytování nebudou moci přijet.
 • Pokud zrušíte nadcházející rezervace, můžete tak učinit bezplatně nebo vrátit hostovi platbu v plné výši – poplatky za naše služby v tomto případě nebudeme účtovat.
 • Pokud se s hostem dohodnete na změně termínu pobytu, náš zákaznický servis vám s tím pomůže.

V některých případech mohou místní úřady rozhodnout, že některé typy ubytování v dané oblasti musí být uzavřeny nebo nemohou přijímat hosty a/nebo nové rezervace během vymezeného období a že je naší odpovědností toto zajistit namísto ubytování. Pokud se to vztahuje na vaše ubytování, budeme vás informovat e-mailem.

Pokud se ve vašem ubytování vyskytne případ koronaviru a jste nuceni na pokyny místních úřadů ubytování dočasně uzavřít, můžete se obrátit na náš zákaznický servis s žádostí o asistenci. Podívejte se na náš specializovaný průvodce s dalšími informacemi ohledně zajišťování bezpečnosti a hygieny ve vašem ubytování.


Další zdroje

Přijde vám tento článek užitečný?