Která nastavení musím zkontrolovat, abych se ujistil/a, že dodržuji spotřebitelské právo EU?

Od 1. září 2019 měníme způsob, jakým zobrazujeme ceny zákazníkům z Evropy.

Účelem změn je zabezpečit, aby všechna ubytování na stránkách Booking.com splňovala spotřebitelský zákon EU. Zákon má za cíl zajistit, aby online prodejci zobrazovali nakupujícím zákazníkům jasné informace o cenách. Abychom předcházeli nejasnostem ze strany hostů, nabídka ubytování na stránkách Booking.com nyní musí obsahovat kompletní informace o povinných poplatcích, včetně těch, které dříve nebyly do celkové ceny zahrnuty. Kromě toho již nebude možné mít určité povinné poplatky nastavené jako „nedá se spočítat“ nebo „výše může být různá“.

 

Ačkoliv tato změna se prozatím týká pouze hostů rezervujících z Evropy, věříme, že budou-li na stránkách uváděny jasné informace o cenách, prospěje to všem hostům. Ať už tedy pravidelně dostáváte rezervace od hostů z Evropy nebo nikoliv, žádáme vás o úpravu některých svých nastavení v extranetu. Upozorňujeme vás, že bez těchto změn nemusí být profil vašeho ubytování v souladu s legislativou EU ohledně práv spotřebitelů a může se stát, že profil vašeho ubytování budeme muset ze stránek Booking.com dočasně odebrat.

Ujistěte se proto prosím, že vaše ubytování splňuje tyto nové požadavky tak, že v extranetu zkontrolujete informace ohledně předběžné autorizace platební karty, příplatků (včetně místních daní a dalších dodatečných poplatků) a podmínek ubytování dětí. Můžete postupovat podle níže uvedeného návodu krok za krokem.

 


1. Předběžná autorizace

Z právních předpisů EU vyplývá pro partnery povinnost uvádět, zda provádějí předběžnou autorizaci platební karty, nebo ne. Pokud provádíte předběžnou autorizaci platebních karet hostů, byť třeba jen občas, je třeba na svém profilu uvádět následující údaje:

 • Výši částky, kterou na kartě v rámci předběžné autorizace blokujete

 • Kdy předběžnou autorizaci provádíte

 • Kterých podmínek rezervace se předběžná autorizace týká.

Pokud ve svém ubytování předběžnou autorizaci platebních karet neprovádíte, musíte tuto informaci uvést také.  

Informace o předběžné autorizaci v extranetu nastavíte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.

 2. Klikněte na Podmínky a přejděte níže na Nastavení předběžné autorizace.

 3. Zde klikněte na Upravit preference a vyberte odpovídající nastavení.

 4. Klikněte na Uložit.

 

Změnit nastavení

 


2. Dodatečné poplatky a místní daně

Aby vaše ubytování splňovalo nové požadavky, bude nutné přesně uvádět veškeré povinné poplatky, daně, příplatky a všechny další nezbytné složky ceny, včetně poplatků za ubytování dětí. U poplatků, jako jsou například daně nebo poplatky za zapůjčení ručníků, již není možné mít nastavení „nedá se spočítat“.

Které dodatečné poplatky je potřeba uvádět?

 • Všechny povinné poplatky. Jedná se o jakékoliv poplatky, které vybíráte vy nebo je prostřednictvím vás vybírají příslušné úřady, a úhrada těchto poplatků se od hosta očekává nebo vyžaduje, protože provedl rezervaci vašeho ubytování nebo v něm byl ubytován.
 • Tento požadavek se netýká volitelných poplatků nebo poplatků, které je host povinen zaplatit v případě splnění určitých podmínek, například pokud výslovně požádá o doplňkové služby. Jedná se například o vstup do wellness centra nebo dodatečný úklid, o který host požádá a souhlasí s úhradou takové služby. 
 • Upozorňujeme, že v souladu s legislativními požadavky musí být všechny poplatky označené jako povinné zahrnuty do konečné ceny, kterou hosté uvidí na profilu ubytování. Všechny poplatky nastavené jako „nedá se spočítat“ budou nyní považovány za neuváděné povinné poplatky a vaše ubytování nebude v důsledku toho splňovat legislativní požadavky. V takovém případě můžeme vaše ubytování dočasně ze stránek Booking.com odebrat.

Jak aktualizuji svá nastavení?

Abyste zajistili, že jsou všechny údaje aktuální, je třeba v extranetu zkontrolovat několik sekcí.

 • Nejprve zkontrolujte sekci Dodatečné poplatky. Dále postupujte podle toho, jaký typ ubytování nabízíte. 

Pokud nabízíte ubytování v soukromí, apartmán nebo jakékoliv jiné ubytování nehotelového typu, pokračujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.

 2. Klikněte na Podmínky a vyberte sekci Dodatečné poplatky.

 3. Pokud máte u některých poplatků zvoleno „nedá se spočítat“, zadejte příslušnou výši poplatku.

 4. Máte-li nastavené nějaké volitelné (nepovinné) poplatky, odstraňte je kliknutím na Odstranit. Tato sekce by měla obsahovat pouze povinné poplatky.

 5. Klikněte na Uložit.  

Je-li vaše ubytování hotel, postupujte podle těchto kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.

 2. Klikněte na DPH/daně a poplatky.

 3. Pokud máte u některých poplatků nastavení „bude účtován, výše může být různá“, obraťte se na lokální tým Booking.com, který vám se změnou údajů pomůže.

 • Dále je nutné zkontrolovat sekci, která se týká vašich místních daní. V závislosti na tom, kde se vaše ubytování nachází, vám může vzniknou povinnost uhradit za každého hosta turistickou daň nebo jiné příplatky. V souladu s požadavky spotřebitelského práva EU již u této částky nelze uvádět „nedá se spočítat“. Do 1. září upravíme všechny poplatky nastavené jako „nedá se spočítat“ nebo „výše může být různá“ (například různá výše daně v závislosti na ceně za noc, nevztahuje se na děti, nevztahuje se na pobyty o délce od x nocí). Výši těchto poplatků nastavíme na nejvyšší možnou částku v dané kategorii. Cílem je zajistit, aby se daně (a jiné místní poplatky) nezobrazovaly jako nižší, než kolik by host mohl být povinen ve skutečnosti uhradit.

Po 1. září bude potřeba, abyste zkontrolovali, zda jsme informace o místních daních a poplatcích upravili správně. Kontrolu nastavení provedete podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a běžte do záložky Ubytovací zařízení.

 2. Klikněte na DPH/daně a poplatky.

 3. Pokud byl některý z poplatků nastavený nesprávně, spojte se s naším místním týmem Booking.com který vám se změnou těchto poplatků pomůže.

Poznámka: V souladu s požadavky spotřebitelského práva EU již není možné mít povinné poplatky nastavené jako „nedá se spočítat“ nebo „výše může být různá“. Jakékoliv volitelné, tedy nepovinné poplatky by měly být uvedené na stránce vašeho ubytování v sekci Nepřehlédněte.

 

Změnit nastavení

 


3. Podmínky ubytování dětí

V souladu s požadavky spotřebitelského práva EU musí být na stránkách Booking.com uváděna konečná cena, kterou hosté budou za pobyt hradit. Pokud vaše ubytování umožňuje pobyt s dětmi, zkontrolujte, že jsou všechny podmínky nastaveny správně, a ujistěte se tak, že splňujete legislativní požadavky.

Od 1. září 2019 budou ke konečné ceně zobrazované na stránkách Booking.com přičteny také fixní poplatky za ubytování dětí na stávajících postelích (např. pokud v pokoji nejsou k dispozici přistýlky) a budou započítány do výše provize.

Poznámka: Poplatky již není možné nastavovat jako variabilní, například formou procentuální částky.

 

Podmínky ubytování dětí zkontrolujete a změníte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.

 2. Klikněte na Podmínky a níže na stránce uvidíte sekci Děti a přistýlky

 3. Zde můžete zadat, zda je možné se u vás ubytovat s dětmi.

 4. Nastavte maximální počet dětí, které se mohou v každém typu vašich pokojů ubytovat, a kolik účtujete za dítě za noc. Poté klikněte na Uložit. Uvádějte prosím fixní částku, protože procentuální částka již není povolena.

 5. Zadané informace zkontrolujte kliknutím na Náhled.

 6. Po dokončení klikněte na Uložit

Poznámka: Každou sekci je třeba nastavit a uložit zvlášť.

 

Změnit podmínky ubytování dětí