DAC7: časté otázky

Aktualizováno před 1 měsícem | Doba čtení (min): 5
Uložit

DAC7 je směrnice EU, jejíž cílem je zlepšit daňovou spolupráci mezi členskými státy EU včetně transparentnosti příjmů, které prodejci získávají prostřednictvím digitálních platforem. Tato směrnice zjednoduší výběr daní místními daňovými úřady. 

Jakožto nizozemská společnost musí Booking.com hlásit informace o svých partnerech, a to jak o obchodních společnostech, tak o soukromých osobách podnikajících prostřednictvím její platformy, a o obchodních transakcích uskutečněných skrze její platformu nizozemským daňovým úřadům (DTA). Nizozemské daňové úřady budou tyto informace následně sdílet s daňovými úřady jiných členských států EU.

V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se směrnice EU DAC7. 

Pokud se některá z vašich ubytování nachází v Austrálii (žádná ubytování v EU), přečtěte si prosím před vyplněním formuláře Poznejte svého klienta tento článek.


 

1. Daňové dopady

 • Směrnice DAC7 nevyžaduje žádné změny ve způsobu zpracování daní, ať už jde o provizi účtovanou společností Booking.com, nebo o místní daně, které vybíráte od svých zákazníků. Zároveň ale očekáváme, že místní daňové orgány budou údaje poskytnuté platformami využívat k posouzení správnosti a úplnosti daní. Na základě údajů získaných od společnosti Booking.com mohou také předvyplnit části vašeho daňového přiznání.

2. Registrace partnerů

 • Všichni noví partneři, kteří začínají na naší platformě nabízet své ubytování se sídlem v EU po 1. lednu 2023, budou požádáni o vyplnění formuláře Poznejte svého klienta, který byl aktualizován tak, aby zahrnoval údaje potřebné k dodržení směrnice DAC7. Vezměte prosím na vědomí, že formulář Poznejte svého klienta musíte vyplnit i v případě, že status vašeho ubytovacího zařízení není nastaven na Otevřeno pro rezervace.

 • Všechny stávající partnery, kteří zaregistrovali své ubytování na naší platformě před 1. lednem 2023, v kalendářních letech 2023 a 2024 požádáme o vyplnění aktualizovaného formuláře Poznejte svého klienta. Tuto žádost odešleme samostatně později.

  Pokud stávající partner zaregistruje nové ubytování po 1. lednu 2023, bude toto nové ubytování spadat do působnosti směrnice DAC7. Partner tedy bude muset pro dané ubytování vyplnit aktualizovaný formulář Poznejte svého klienta.

3. Podávání hlášení

 • Počínaje 1. lednem 2023 vstupuje se směrnicí DAC7 v platnost každoroční ohlašovací povinnost. Údaje shromážděné v rámci DAC7 za vykazovaný rok budou poskytnuty nizozemským daňovým úřadům nejpozději 31. ledna následujícího roku. Například za kalendářní rok 2023 budeme údaje vykazovat nejpozději 31. ledna 2024, za vykazovaný rok 2024 nejpozději 31. ledna 2025 atd.

 • Jako strana provádějící obchodní činnost prostřednictvím Booking.com musíte poskytnout následující čísla.

  V případě obchodní společnosti

  • Obchodní registrační číslo: získává se při registraci podnikání a ve většině případů jej poskytuje hospodářská komora nebo rejstřík firem (v zemi, kde je váš podnik registrován).
  • Daňové identifikační číslo (DIČ): poskytuje jej místní daňový úřad.
  • Identifikační číslo pro DPH: také jej poskytuje místní daňový úřad. Upozornění: DIČ a identifikační číslo pro DPH mohou být v některých zemích stejná čísla. V takovém případě je třeba toto číslo uvést dvakrát.

  Jako soukromá osoba – fyzická osoba, která podniká prostřednictvím naší platformy a kterou Booking.com z daňového hlediska považuje za podnikatelský subjekt:

  • Daňové identifikační číslo (DIČ): poskytuje jej místní daňový úřad.
  • Identifikační číslo pro DPH: také jej poskytuje místní daňový úřad. Upozornění: DIČ a identifikační číslo pro DPH mohou být v některých zemích stejná čísla. V takovém případě je třeba toto číslo uvést dvakrát.

  Pokud si nejste jisti, kde tato konkrétní čísla najít, doporučujeme kontaktovat místního daňového nebo účetního poradce.

4. Poskytování údajů

 • Pokud jste partner, který spravuje více ubytování, uveďte údaje o smluvní straně, se kterou má Booking.com uzavřenou smlouvu, prostřednictvím formuláře Poznejte svého klienta. Kromě toho musíte u každého ubytování v extranetu uvést parcelní číslo z katastru nemovitostí.

 • Pokud na Booking.com nabízíte ubytování nacházející se v EU, pak budete spadat do působnosti DAC7. Pokud zaregistrujete nové ubytování nacházející se v EU, počínaje 1. lednem 2023 vás do 90 dnů požádáme o poskytnutí údajů o vás a vašem ubytování. 90denní lhůta začne běžet, jakmile dokončíte registraci svého ubytování, bez ohledu na to, zda je, či není otevřeno pro rezervace. Upozorňujeme, že pokud zaregistrujete vícero ubytování, 90denní lhůta platná pro první ubytování bude platit pro všechna následující ubytování.

 • Pokud jste při registraci souhlasili s našimi Všeobecnými dodacími podmínkami a spravujete ubytování uvedené na Booking.com, které ale nevlastníte, požadujeme, abyste o vás a ubytování poskytli další informace. Pro účely DAC7 shromažďujeme údaje o osobě nebo společnosti, se kterou máme podepsanou smlouvu, bez ohledu na to, zda se jedná o majitele ubytování uvedeného na Booking.com nebo ne.

 • Od Booking.com obdržíte e-mail s odkazem na formulář Poznejte svého klienta. V extranetu také uvidíte banner s odkazem na formulář. Tento formulář obsahuje další pole pro způsobilé partnery k poskytnutí informací požadovaných směrnicí DAC7.

 • Jakmile odešlete formulář Poznejte svého klienta, odkaz v e-mailu ani na banneru v extranetu již nebude fungovat. Pokud potřebujete změnit údaje, které jste uvedli, budete se muset obrátit na zákaznický servis, který vám může formulář znovu otevřít, a provést potřebné úpravy.

5. Sdílení údajů

 • Ano. Společnost Booking.com a Booking Transport Limited (BTL) musí hlásit informace o svých partnerech (a to jak o obchodních společnostech, tak o soukromých osobách podnikajících prostřednictvím její platformy, a o obchodních transakcích uskutečněných skrze její platformu) nizozemským daňovým úřadům (DTA). DTA bude tyto informace následně sdílet s daňovými orgány jiných členských států EU.

 • S nizozemskými daňovými úřady musíme sdílet všechny údaje o našich partnerech, kteří provádějí transakce prostřednictvím Booking.com. Pokud jste provedli transakce během vykazovaného roku a rozhodli jste se zavřít ubytování pro rezervace, vaše údaje budou stále poskytnuty nizozemským daňovým úřadům pro účely DAC7, pokud nespadáte do jedné z následujících výjimek:

  • Více než 2 000 rezervací s jedinečnými čísly rezervací na ubytování za vykazovaný rok.
  • Ubytování je veřejně obchodovaná společnost nebo ho z většiny (více než 50 %) vlastní veřejně obchodovaná společnost.
  • Jste vládní subjekt.
 • Pokud neodešlete formulář Poznejte svého klienta do 90 dnů, vaše ubytování nacházející se v EU, které bylo zaregistrované po 1. lednu 2023, bude z naší platformy dočasně staženo. Stávající rezervace budou stále platné, ale nebudete moci dostávat nové. Pokud využíváte službu Platby přes Booking.com, výplata tržeb bude blokována.

 • Jakmile předložíte formulář Poznejte svého klienta, můžete znovu otevřít svá ubytování nacházející se v EU pro rezervace (pokud neexistují žádné další důvody, proč by měla být ubytování z naší platformy dočasně stažena). Pokud využíváte službu Platby přes Booking.com, platby vám odblokujeme.

6. Katastrální číslo

 • Katastrální číslo můžete zadat v extranetu na stránce Obecné informace pod záložkou Ubytovací zařízení. Pokud nabízíte více ubytovacích zařízení, uveďte prosím katastrální číslo u každého ubytovacího zařízení v jeho vlastním účtu v extranetu. Pokud máte jedno ubytování s více katastrálními čísly, lze je uvést všechna a oddělit čárkou.

 • Katastrální číslo najdete na dokladu o vlastnictví nebo na webových stránkách katastru nemovitostí své obce či země. V případě dalších otázek si projděte webové stránky Evropské unie o katastrech nemovitostí zemí EU. Mějte prosím na paměti, že pro každé ubytování, které prezentujete na Booking.com, musíte uvést jedinečné číslo.

Přijde vám tento článek užitečný?