Dodržování spotřebitelského práva Evropské unie

Aktualizováno před 6 měsíci
Uložit
Od 1. září 2019 jsme změnili způsob, jakým zobrazujeme ceny zákazníkům z Evropy.

Účelem změn je zabezpečit, aby všechna ubytování na stránkách Booking.com dodržovala spotřebitelské právo EU, které má za cíl zajistit, aby online prodejci zobrazovali nakupujícím zákazníkům jasné informace o cenách. Abychom předcházeli nejasnostem na straně hostů, nabídka ubytování na stránkách Booking.com nyní musí obsahovat kompletní informace o povinných poplatcích, včetně těch, které dříve nebyly do celkové ceny zahrnuty. Kromě toho již nebude možné mít určité povinné poplatky nastavené jako nedá se spočítat nebo výše může být různá.

 

Ačkoliv se tato změna prozatím týká pouze hostů rezervujících z Evropy, věříme, že budou-li na stránkách uváděny jasné informace o cenách, prospěje to všem hostům. Ať už tedy pravidelně dostáváte rezervace od hostů z Evropy či nikoli, upravte prosím některá svá nastavení v extranetu. Pamatujte, že bez těchto změn nemusí být profil vašeho ubytování v souladu s legislativou EU ohledně práv spotřebitelů a může se stát, že výše zmíněné poplatky budeme muset z profilu vašeho ubytování odebrat.

Ujistěte se proto prosím, že vaše ubytování splňuje tyto nové požadavky tak, že v extranetu zkontrolujete informace ohledně předběžné autorizace platební karty, dodatečných poplatků (včetně místních daní a dalších dodatečných poplatků) a podmínek ubytování dětí. Můžete postupovat krok za krokem podle níže uvedeného návodu.


1. Obecné požadavky týkající se nastavování slev

Musíme zajistit, aby slevy, které jsou zobrazeny na našich stránkách, skutečně představovaly finanční úspory pro naše zákazníky.

To znamená, že je nutné, aby cena, od které se odečítá uvedená sleva, byla v současnosti nebo na přiměřeně dlouhou dobu v minulosti na naší platformě dostupná pro rezervaci.

Jsme povinni vás požádat, abyste toto pravidlo při nastavování cen na Booking.com vždy dodržovali.

Pro více informací ohledně cen si můžete také přečíst CTSI Guidance for traders on pricing practices nebo sekce UK Code of Non-Broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing a Guidance on the Unfair Commercial Practices Directive.

Pokud nebudete jednat v souladu s výše uvedenými kritérii ohledně slev, je možné, že narazíte na potíže s hosty a možná také porušíte spotřebitelské právo EU. Pokud obdržíme stížnosti na problémy se slevami, které jste nastavili na naší platformě, nebo se o nich jinak dozvíme, budeme muset záležitost prošetřit a v případě potřeby přijmout příslušná opatření.


2. Dodatečné požadavky ohledně slev, které mohou platit podle směrnice Omnibus

Nové právní předpisy EU/EHP týkající se spotřebitelů, známé jako směrnice Omnibus (součást nové spotřebitelské dohody), mají jednotlivé členské státy začít uplatňovat k 28. květnu 2022. Jejím cílem je zlepšit a modernizovat právní předpisy na ochranu spotřebitele a posílit jejich vymahatelnost. Pokud se chcete o nové legislativě dozvědět více, podívejte se na stránky EU.

Jedním z témat směrnice Omnibus jsou také slevy. Zatímco článek 2 směrnice Omnibus odkazuje pouze na prodej „zboží“, místní právní předpisy v řadě členských států rovněž uplatňují pravidlo 30 dní na poskytování služeb, což zahrnuje služby nabízené partnery na naší platformě. Kdykoli nastavíte slevu na naší platformě, stávající předpisy již vyžadují, abyste uvedli předchozí cenu, jak je vysvětleno výše v sekci 1. Podle článku 6a směrnice Omnibus musí nyní být v příslušných případech tato předchozí cena nejnižší cenou, kterou jste nabízeli po dobu nejméně 30 dnů před zahájením nabídky snížené ceny.

Doporučujeme vám zkontrolovat, zda se na vás toto nové pravidlo vztahuje. Pokud ano, musíte jej při nastavování slev na naší platformě dodržovat. Další pokyny ohledně interpretace tohoto článku naleznete v tomto oznámení na stránkách EU.


3. Předběžná autorizace

Z právních předpisů EU vyplývá pro partnery povinnost uvádět, zda provádějí předběžnou autorizaci platební karty, nebo ne. Pokud provádíte předběžnou autorizaci platebních karet hostů, byť jen občas, je třeba, abyste na svém profilu uváděli následující údaje:

 • výši částky, kterou na kartě v rámci předběžné autorizace blokujete,
 • kterých podmínek rezervace se předběžná autorizace týká.

Pokud ve svém ubytování předběžnou autorizaci platebních karet neprovádíte, musíte tuto informaci uvést také.

Informace o předběžné autorizaci v extranetu nastavíte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
 2. Klikněte na Podmínkypřejděte níže na Nastavení předběžné autorizace.
 3. Zde klikněte na Upravit preference a vyberte odpovídající nastavení.
 4. Klikněte na Uložit.

Změnit nastavení


4. Dodatečné poplatky: Místní daně a dodatečné poplatky

Aby vaše ubytování splňovalo nové požadavky, bude nutné přesně uvádět veškeré povinné poplatky, daně, příplatky a všechny další složky ceny, včetně poplatků za ubytování dětí. U poplatků, jako jsou například daně nebo poplatky za zapůjčení ručníků, již není možné mít nastavení nedá se spočítat.

Které dodatečné poplatky je potřeba uvádět?

 • Všechny povinné poplatky. Jedná se o jakékoliv poplatky, které vybíráte vy nebo je prostřednictvím vás vybírají příslušné úřady, a úhrada těchto poplatků se od hosta očekává nebo vyžaduje, protože provedl rezervaci vašeho ubytování nebo v něm byl ubytován.
 • Tento požadavek se netýká volitelných poplatků nebo poplatků, které je host povinen zaplatit v případě splnění určitých podmínek, například pokud výslovně požádá o doplňkové služby. Jedná se například o vstup do wellness centra nebo dodatečný úklid, o který host požádá a souhlasí s úhradou takové služby.
 • Upozorňujeme, že v souladu s legislativními požadavky musí být všechny poplatky označené jako povinné zahrnuty do konečné ceny, kterou hosté uvidí na profilu ubytování. Všechny poplatky nastavené jako nedá se spočítat budou nyní považovány za neuváděné povinné poplatky a vaše ubytování nebude v důsledku toho splňovat legislativní požadavky. V takovém případě tyto poplatky odebereme z profilu vašeho (vašich) ubytování a vy byste je neměli hostům účtovat s výjimkou případu, kdy se rozhodnete tyto poplatky později nastavit jako povinné a uvést jejich konkrétní výši.

Jak aktualizuji svá nastavení?

Abyste zajistili, že jsou všechny údaje aktuální, je třeba v extranetu zkontrolovat několik sekcí. Nejprve zkontrolujte sekci Dodatečné poplatky. Dále postupujte podle toho, jaký typ ubytování nabízíte. 

Pokud nabízíte ubytování v soukromí, apartmán nebo jakékoliv jiné ubytování nehotelového typu, pokračujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
 2. Klikněte na Podmínky a vyberte sekci Dodatečné poplatky.
 3. Pokud máte u některých poplatků zvoleno nedá se spočítat, zadejte příslušnou výši poplatku.
 4. Máte-li nastavené nějaké volitelné (nepovinné) poplatky, odstraňte je kliknutím na Odstranit. Tato sekce by měla obsahovat pouze povinné poplatky.
 5. Klikněte na Uložit.  

Je-li vaše ubytování hotel, postupujte podle těchto kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
 2. Klikněte na DPH, daně a poplatky.
 3. Pokud máte u některých poplatků nastavení nedá se spočítat nebo výše může být různá, obraťte se na lokální tým Booking.com, který vám se změnou údajů pomůže.

Dále je nutné zkontrolovat sekci, která se týká vašich místních daní. V závislosti na tom, kde se vaše ubytování nachází, vám může vzniknout povinnost uhradit za každého hosta turistickou daň nebo jiné dodatečné poplatky. V souladu s požadavky spotřebitelského práva EU již u této částky nelze uvádět nedá se spočítat.

S platností od 1. září 2019 jsme upravili všechny poplatky nastavené jako nedá se spočítat nebo výše může být různá (například různá výše daně v závislosti na ceně za noc, nevztahuje se na děti, nevztahuje se na pobyty o délce od x nocí). Výši těchto poplatků nastavíme na nejvyšší možnou částku v dané kategorii. Cílem je zajistit, aby se daně (a jiné místní poplatky) nezobrazovaly jako nižší, než kolik by host mohl být povinen ve skutečnosti uhradit.

Od 1. září 2019 bude potřeba, abyste zkontrolovali, zda jsme informace o místních daních a poplatcích upravili správně. Kontrolu nastavení provedete podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
 2. Klikněte na DPH, daně a poplatky.
 3. Pokud byl některý z poplatků nastavený nesprávně, kontaktujte místní tým Booking.com, který vám se změnou těchto poplatků pomůže.
Upozornění:

V souladu s požadavky spotřebitelského práva EU již není možné mít povinné poplatky nastavené jako „nedá se spočítat“ nebo „výše může být různá“. Pouze volitelné, tedy nepovinné poplatky, by měly být uvedeny na stránce vašeho ubytování v sekci Nepřehlédněte. Povinné poplatky musí být uvedeny v sekcích zmíněných výše, nikoli v sekci Nepřehlédněte.

 

Změnit nastavení


5. Dodatečné poplatky: Poplatky za úklid

V souladu se spotřebitelským právem EU ohledně zobrazování jasných cen budou všechny povinné poplatky za úklid odstraněny ze sekce Nepřehlédněte na stránce vašeho ubytování nejpozději do 1. června 2020.

V důsledku této změny žádá společnost Booking.com své partnery, aby všechny poplatky za úklid zahrnuli do konečné ceny, kterou zákazník uvidí. Pokud hostům účtujete částku za úklid, ujistěte se, že je tato částka zahrnuta v konečné ceně. Kontrolu můžete provést podle následujícího postupu.  

Pokud nabízíte ubytování v soukromí, apartmán nebo jakékoliv jiné ubytování nehotelového typu:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
 2. Klikněte na Podmínky a sjeďte níže na sekci Dodatečné poplatky.
 3. Klikněte na Upravit a pod nadpisem Budou hosté kromě ceny za pokoj/apartmán platit další poplatky za svůj pobyt? zaškrtněte Ano.
 4. Jako Typ poplatku vyberte Poplatek za úklid a vyplňte podrobnosti.
 5. Až budete mít hotovo, klikněte na modré tlačítko Uložit.
Upozornění:
Hotely nemohou poplatek za úklid přidat samy. Pokud provozujete hotel, obraťte se prosím na naše oddělení zákaznické podpory, kde vám s nastavením poplatku za úklid pomohou.

 


6. Podmínky ubytování dětí

V souladu s požadavky spotřebitelského práva EU musí být na stránkách Booking.com uváděna konečná cena, kterou hosté budou za pobyt hradit. Pokud vaše ubytování umožňuje pobyt s dětmi, zkontrolujte, že jsou všechny podmínky nastaveny správně, a ujistěte se tak, že splňujete legislativní požadavky.

S platností od 1. září 2019 byly ke konečné ceně zobrazované na stránkách Booking.com přičteny také fixní poplatky za ubytování dětí na stávajících postelích (např. pokud v pokoji nejsou k dispozici přistýlky) a nebyly dále započítávány do výše provize.

Upozornění:

Poplatky již není možné nastavovat jako variabilní, například formou procentuální částky.

 

Podmínky ubytování dětí zkontrolujete a změníte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na záložku Ubytovací zařízení.
 2. Klikněte na Podmínky a sjeďte níže k sekci Děti a přistýlky.
 3. Zde můžete zadat, zda je možné se u vás ubytovat s dětmi.
 4. Nastavte maximální počet dětí, které se mohou v každém typu vašich pokojů ubytovat, a kolik účtujete za dítě za noc. Poté klikněte na Uložit. Uvádějte pouze fixní částku, protože procentuální částka již není povolena.
 5. Zadané informace zkontrolujte kliknutím na Náhled.
 6. Nakonec klikněte na Uložit změny.
Upozornění:

Poznámka: Každou sekci je třeba nastavit a uložit zvlášť.

 

Změnit podmínky ubytování dětí


7. Moderování hodnocení hostů

Abychom splnili požadavky směrnice Omnibus (popsané v sekci 2 tohoto článku), aktualizovali jsme náš proces moderování hodnocení hostů v případě nedojezdů. Pro více podrobností o tom, kdy hodnocení hostů odstraňujeme a kdy ne, si přečtěte tento článek.

Přijde vám tento článek užitečný?