Jednoduššími podmínkami k transparentnosti a přehlednosti 

Aktualizováno před 9 měsíci | Doba čtení (min): 6.3
Uložit

V rámci společné obnovy cestovního ruchu plánujeme zjednodušit typy storno podmínek, které na naší stránce nabízíme, a snížit jejich počet. Nadále budeme nabízet podmínky, které poskytují flexibilitu a jistotu, protože ty si zákazníci na našich stránkách rezervují nejčastěji a vedou také k menšímu množství storen, nedojezdů a komunikaci s hosty. 

Srozumitelná formulace vašich storno podmínek povede k transparentní platební zkušenosti, kterou zákazníci hledají a díky níž rezervují s větší jistotou. Míra flexibility, kterou budete nabízet, zůstane zcela ve vašich rukou.

V průběhu roku 2021 dojde k následujícím změnám:

 • Nadále budeme podporovat podmínky zrušení rezervace s poplatkem ve výši ceny první noci nebo 50 či 100 % ceny rezervace. Rovněž budou i nadále podporovány podmínky s možností zrušení rezervace zdarma bez platby předem.
 • Nebudeme podporovat podmínky pro zrušení vyžadující vícero poplatků. 
  • Například podmínky, kdy je účtován poplatek ve výši 50 % z ceny rezervace při rezervaci a zbývajících 50 % sedm dní před příjezdem.
 • Podmínky, kdy storno poplatek neodpovídá výši platby předem, již nebudou podporovány − s výjimkou případu s možností zrušení rezervace zdarma bez platby předem. 

Proč k těmto změnám dochází?

Mnoho podmínek, které v současné době Booking.com nabízí, není využíváno nebo vedou jen k velmi málo rezervacím. Ačkoli zjednodušujeme typy podporovaných storno podmínek a snižujeme jejich počet, ponecháváme k dispozici ty podmínky, které si zákazníci rezervují nejčastěji.

Podmínky, které podporujeme, budou nadále poskytovat plnou flexibilitu a jistotu. Přestože některé podmínky v budoucnu přestaneme nabízet, zůstane široká škála podmínek, která vám zajistí rezervace a tržby díky kombinaci flexibilních a nevratných podmínek. 

Naše data ukazují, že i ty neflexibilnější nepodporované podmínky vedly pro zákazníky ke komplikacím. V porovnání se zákazníky, kteří si rezervovali podmínky s možností zrušení zdarma a platbou předem bylo u zákazníků s nepodporovanými podmínkami zrušení zdarma a platbou předem:

 • až o 17 % více zrušených rezervací 
 • až o 27 % více nedojezdů
 • až o 31 % více kontaktů se zákaznickým servisem

Co doporučujeme?

Aby zákazníci podmínkám lépe porozuměli, doporučujeme vám změnit nepodporované podmínky na takové, které nejlépe splní vaše potřeby. Díky tomu budou mít hosté transparentní platební zkušenost, kterou hledají, a mohou rezervovat s jistotou. 

Úpravu flexibilních podmínek proveďte v extranetu na stránce Podmínky, ve svém property management systému nebo channel manageru před datem, kdy začnou změny pro vaše ubytování platit. Pokud vaše ubytování využívá jen property management systém nebo channel manager a chcete zjistit, kde přesně podmínky upravit, klikněte v extranetu na Účet a vyberte možnost Poskytovatel propojení. Na této stránce uvidíte, zda můžete podmínky upravit v property management systému nebo channel manageru.

K jakým změnám dojde v nastavování podmínek prostřednictvím channel manageru nebo property management systému?

 • Již nebude možné vytvářet nebo upravovat nepodporované podmínky v channel manageru nebo property management systému.
  • Pokud chcete upravit nepodporované podmínky před datem, kdy má pro vaše ubytování změna začít platit, můžete tak učinit v extranetu v sekci Podmínky.
 • Doporučujeme upravit nepodporované podmínky nejpozději v den, kdy má pro vaše ubytování změna začít platit,, aby nedošlo k případným chybám. Případné chyby vyřešíte, když přepnete na jakékoli z podporovaných podmínek, které nabízíme, prostřednictvím svého channel manageru nebo property management systému. 

Co se stane po datu zavedení změn, které bylo mému ubytování sděleno?

 • Všechny nepodporované podmínky pro zrušení a platby předem budou automaticky změněny na nejpodobnější přísnější podmínky. Po datu změny budete moci upravit automaticky provedené změny podmínek na jiné podporované podmínky, stejně jako to můžete učinit dnes.
 • Pokud se poplatky v podmínkách zrušení rezervace nerovnají výši ceny první noci nebo 50 či 100 % ceny rezervace, budou změněny na nejbližší vyšší poplatky, které podporujeme. 
  • Nepodporované poplatky založené na procentu ceny rezervace změníme na podporované podmínky s nejbližším vyšším poplatkem. 
   • Pokud například máte podmínky s poplatkem ve výši 30 % z ceny, změníme ho na 50 % ceny rezervace. 
  • Nepodporované poplatky založené na počtu nocí budou změněny na 100 % ceny rezervace. 
   • Pokud například máte nastavené podmínky s poplatkem ve výši ceny dvou nocí, bude změněn na 100 % ceny rezervace. 
 • Storno podmínky s vícero poplatky změníme na podmínky s jednorázovým poplatkem.
  • V případě podmínek s vícero poplatky změníme datum platby na nejbližší možné načasování. 
   • Pokud například účtujete vícero poplatků (i) v době rezervace a (ii) sedm dní před příjezdem, změníme tyto podmínky tak, aby byly všechny poplatky účtovány v době rezervace. 
  • Poplatky účtovány v několika termínech sečteme a zaokrouhlíme na nejbližší podporované procento ceny rezervace. 
   • Pokud máte nastaveny podmínky s poplatkem ve výši 50 % ceny rezervace hrazeným při rezervaci a zbývajícími 50 % sedm dní před příjezdem, bude poplatek změněn na 100 % ceny při rezervaci. 
 • V případě, že se na budoucí termíny pobytu vztahují nepodporované podmínky zrušení rezervace a platby předem, budou tyto podmínky automaticky upraveny v souladu s výše uvedenými změnami.
Nepodporované typy podmínek Příklad nepodporovaných podmínek Doporučené typy podporovaných podmínek Na co se nepodporované podmínky automaticky změní po indikovaném datu?
Storno podmínky

Flexibilní – 14 dní
Poplatek 30 % ceny rezervace

Flexibilní – 14 dní

Poplatek 50 % ceny rezervace 

NEBO 

Flexibilní – 14 dní

Flexibilní – 14 dní

Poplatek 50 % ceny rezervace

Storno podmínky

Flexibilní – 30 dní

Poplatek 70 % ceny rezervace

Flexibilní – 30 dní

Poplatek 50 % ceny rezervace

Flexibilní – 30 dní

Poplatek 100 % ceny rezervace

Storno podmínky

Flexibilní – 2 dny

Poplatek ve výši ceny 2 nocí

Flexibilní – 2 dny

Poplatek ve výši ceny 1 noci

Flexibilní – 2 dny

Poplatek 100 % ceny rezervace

Vícero poplatků

S možností částečného vrácení peněz – 7 dní (zvláštní podmínky) 

50 % po rezervaci, celková cena 7 dní před příjezdem

Flexibilní – 7 dní

Poplatek 50 % ceny rezervace

NEBO

Flexibilní – 14 dní

Poplatek 100 % ceny rezervace

Nevratná rezervace

Poplatek 100 % ceny rezervace

Vícero poplatků

S možností částečného vrácení peněz – 7 dní (zvláštní podmínky) 

30 % po rezervaci, 40 % 14 dní před příjezdem, 30 % 7 dní před příjezdem

Flexibilní – 30 dní

Poplatek 50 % ceny rezervace

NEBO

Flexibilní – 30 dní

Poplatek 100 % ceny rezervace

Nevratná rezervace

Poplatek 100 % ceny rezervace

 

Nyní najdete veškeré právní aktuality a zprávy kdykoli na jednom místě.
Více informací

Přijde vám tento článek užitečný?