Krátkodobé pronájmy: časté otázky

Aktualizováno před 11 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Krátkodobé pronájmy (STR) jsou obvykle klasifikovány jako soukromé nemovitosti, které jsou pronajímány hostům jako ubytování na omezenou dobu. Ubytování určená ke krátkodobému pronájmu mohou podléhat zvláštním předpisům, které se mohou lišit v různých zemích, regionech i obcích. Čtěte dále a najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se krátkodobých pronájmů.


Tento článek obsahuje:

 1. Dodržování místních předpisů vztahujících se na krátkodobý pronájem
 2. Poskytnutí licenčních nebo registračních čísel
 3. Uzavření a znovuotevření ubytování

 

 • V závislosti na poloze vašeho ubytování můžeme učinit následující:

  • Vyžádat si od vás v průběhu procesu registrace ubytování vaše licenční nebo registrační číslo. V některých oblastech je pro partnery poskytující krátkodobý pronájem ze zákona povinné uvést toto číslo, aby mohli ubytování na naší platformě nabízet. V jiných je to volitelné. Pokud získáme vaše licenční nebo registrační číslo, zobrazíme jej na naší platformě na stránce vašeho ubytováni.
  • Ověřit, zda je uvedené číslo ve formátu, který vyhovuje místním nařízením.
  • Ověřit vaše licenční číslo na žádost místních úřadů.
  • Pokud bude zjištěno, že porušujete místní zákony a předpisy, nebo pokud jste povinni uvést licenční nebo registrační číslo a neučiníte tak, můžeme vaše ubytování na naší platformě zavřít pro rezervace.
  • Sdílet data o aktivitách nemovitostí určených pro krátkodobý pronájem na naší platformě s místními úřady podle zákonných požadavků, a to podle všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.
 • Jako partner poskytující krátkodobý pronájem nesete odpovědnost za to, že jste obeznámeni s předpisy, které se na vaše ubytování ve vaší obci, zemi nebo regionu vztahují, a dodržujete je. Pokud se dozvíme o novém nařízení, budeme informovat partnery, jichž by se mohlo týkat. Abychom předešli problémům s komunikací, ujistěte se prosím, že jste nám poskytli správnou e-mailovou adresu. Pokud budeme povinni uzavřít vaše ubytování na naší platformě, obeznámíme vás e-mailem, kdy k tomu dojde.

 • To závisí na předpisech vydaných vaším místním úřadem. Pokud jsme ze zákona povinni si od vás tyto informace vyžádat, učiníme tak během procesu registrace ubytování prostřednictvím extranetu.

  Nezapomeňte, že zákonné požadavky, které se vztahují na naši platformu, se mohou lišit od těch, které se vztahují na vás. Ujistěte se, že znáte místní předpisy regulující krátkodobý pronájem a že je žádným způsobem neporušujete.

 • Tyto informace můžete přidat nebo aktualizovat v extranetu. Licenční nebo registrační číslo vydané pro celé vaše ubytování přidáte takto:

  1. Přihlaste se do extranetu.
  2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a pak na Obecné informace.
  3. Vyberte typ licence a zadejte její číslo, nebo vyberte některou z výjimek dostupných v rozbalovacím menu (tato sekce se může u různých ubytování lišit v závislosti na jejich poloze).
  4. Dokončete kliknutím na Uložit nové údaje.

  Pokud vám byla vydána licence pro jednotlivé jednotky v rámci ubytovacího zařízení, pak licenční nebo registrační číslo přidáte takto:

  1. Přihlaste se do extranetu.
  2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a pak na Informace o ubytovacích jednotkách
   nebo na Informace o pokojích.
  3. U každé z jednotek klikněte na Upravit a poté zadejte licenční nebo registrační číslo pro tuto jednotku do pole pod nadpisem Uveďte prosím číslo své licence – v závislosti na místních předpisech může být tato část také nadepsána Sdělte nám prosím své registrační číslo nebo Nařízení týkající se krátkodobého pronájmu.
  4. Přidejte další podrobnosti týkající se licence.
  5. Na závěr klikněte na Pokračovat.

  Pokud máte více jednotek nebo pokojů, budete muset přidat licenci ke každému z nich. Pokud máte ke všem jednotkám ve svém ubytování jednu licenci, můžete ji přidat ke všem jednotkám.

 • Pokud tato nařízení ve vaší oblasti umožňují výjimky, uvidíte pro ně vyhrazené pole v části extranetu, kde vás žádáme o poskytnutí licenčního nebo registračního čísla. Do něj můžete uvést důvod, proč je vaše ubytování osvobozeno.

  O výjimce na úrovni celého ubytování nás informujete takto:

  1. Přihlaste se do extranetu.
  2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a pak na Obecné informace.
  3. Vyberte příslušnou výjimku z rozbalovacího menu (pamatujte, že tato sekce se může u různých ubytování lišit v závislosti na jejich poloze).
  4. Dokončete kliknutím na Uložit nové údaje.

  O výjimce na úrovni pokoje či ubytovací jednotky nás informujete takto:

  1. Přihlaste se do extranetu.
  2. Klikněte na záložku Ubytovací zařízení a pak na Informace o ubytovacích jednotkách nebo na Informace o pokojích.
  3. U každé z jednotek vyberte příslušnou výjimku z rozbalovacího menu (pamatujte, že tato sekce se může u různých ubytování lišit v závislosti na jejich poloze).

  Na závěr klikněte na Pokračovat.

 • Za jistých okolností ano. Pokud by mělo být vaše ubytování na naší platformě uzavřeno, pošleme vám e-mail s vysvětlením, z jakého důvodu a kdy se tak stane. Možných důvodů je několik:

  • Vašemu ubytování chybí povinné licenční/registrační číslo opravňující ke krátkodobému pronájmu nebo jiné povinné údaje.
  • Uvedené licenční/registrační číslo je neplatné nebo bylo poskytnuto v nesprávném formátu.
  • Obdrželi jsme žádost od místních úřadů a ze zákona jsme povinni jim vyhovět.
 • Pokud bylo vaše ubytování na naší platformě uzavřeno, nebudete dostávat nové rezervace. Chcete-li jej znovu otevřít pro rezervace, postupujte následujícím způsobem:

  • Zkontrolujte, zda jste nám poskytli své licenční/registrační číslo opravňující ke krátkodobému pronájmu.
  • Zkontrolujte, zda je uvedené licenční/registrační číslo aktuální, platné a zadané ve stejném formátu, v jakém bylo vydáno místními úřady.
  • Ujistěte se, že jste poskytli všechny další povinné informace týkající se licence, jako je typ bydliště (primární/sekundární), datum vydání nebo vypršení platnosti licence nebo jméno majitele ubytování. Ujistěte se, že vámi poskytnuté informace týkající se licence odpovídají informacím, které jste o svém ubytování nahlásili místním úřadům.

  Pokud jste ověřili výše uvedené a stále nemůžete své ubytování znovu otevřít, doporučujeme kontaktovat místní úřady a zkontrolovat, zda je s vaší licencí/registrací všechno v pořádku. Pokud od nás potřebujete pomoc, napište nám prosím zprávu pod záložkou Zprávy v extranetu.

Nyní najdete veškeré právní aktuality a zprávy kdykoli na jednom místě.
Více informací

Přijde vám tento článek užitečný?