Ocenění Traveller Review Awards 2023 je tu

Je čas oslavit vítěze. Zadejte ID svého ubytování a zjistěte, zda jste vyhráli a můžete si stáhnout balíček s oceněním.

Zjistit více

Místní zákony a předpisy

Aktualizováno před 4 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Považujeme za důležité, aby se v oblastech, v nichž naši partneři působí, dobře dařilo jak  turismu, tak místním obyvatelům. V některých z těchto měst byla dokonce v oblasti krátkodobých a dlouhodobých pronájmů zavedena legislativa na ochranu vás i vašich hostů. Než zaregistrujete své ubytování na naší platformě, je důležité se seznámit se všemi relevantními platnými nařízeními ve vašem městě, regionu nebo zemi.

Krátkodobé pobyty

V mnoha oblastech mají majitelé ubytování v současnosti povinnost vyřídit si povolení, pokud si přejí krátkodobě pronajímat své ubytování v soukromí. V některých případech místní úřad stanoví maximální počet nocí, po který se hosté mohou ubytovat. Jinde může platit omezení maximálního počtu ubytovaných hostů.

Pobyty na delší dobu

Nabízíte-li dlouhodobější pobyty, mohou se na vás vztahovat zákony upravující vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem. Ty se liší podle místní příslušnosti a může z nich pro vás plynout více právních povinností, zatímco vaši hosté na jejich základě mohou získat dodatečná práva. Například v některých jurisdikcích mohou hosté pobývající v domě nebo apartmánu po určitou dobu požívat stejných práv jako nájemníci. Rovněž může být omezena částka, kterou jste oprávněni účtovat jako „nájemné“.

Než se rozhodnete nabízet dlouhodobější pobyty, doporučujeme vám, abyste se seznámili s místními právními předpisy. Podrobné aktuální informace o tom, které právní předpisy se vás týkají, naleznete na webových stránkách svých místně příslušných úřadů.

Níže uvádíme odkazy na webové stránky různých obcí a další pokyny, ale tento seznam nepředstavuje úplný přehled všech povinných právních požadavků. Možná budete muset splnit další požadavky – jako jsou licence, povolení, zdravotní a bezpečnostní pravidla a pravidla pro územní plánování – než budete moci začít nabízet své ubytování ke krátkodobému nebo dlouhodobému pronájmu na naší platformě. Měli byste také nezávisle vyhledat vlastní právní poradenství.

 

Naše povinnost hlášení údajů v Rakousku

Proč sdílíme údaje partnerů?

V lednu 2020 zavedlo rakouské spolkové ministerstvo financí nové oznamovací povinnosti pro platformy, které v Rakousku nabízejí určité služby. V jejich důsledku jsme povinni každý rok poskytovat rakouskému ministerstvu financí určité údaje o partnerech.

Jaký typ údajů Booking.com s úřady sdílí?

Pokud jste partnerem se sídlem v Rakousku, jsme ze zákona povinni nahlásit vaše údaje, které zahrnují oficiální jméno, adresu, DIČ, typ služby, kterou poskytujete (v případě našich partnerů se jedná o ubytování), a měsíční výši příjmů, které vyděláte na naší platformě.

Za jaké rezervační období hlásí společnost Booking.com tyto údaje?

Do 31. ledna každého roku jsme povinni nahlásit údaje týkající se rezervací provedených v předchozím kalendářním roce. Tyto údaje jsme poprvé poskytli v lednu 2021.

Co se stane, když partner neposkytne údaje, které jsme povinni hlásit?

Jediným požadovaným údajem, který v některých případech ještě nemáme, je DIČ partnera. Pokud sídlíte v Rakousku a dosud jste nám neposkytli své DIČ, doporučujeme, abyste tak učinili co nejdříve, abyste se vyhnuli žádostem ze strany rakouských úřadů. Učinit tak můžete v extranetu kliknutím na záložku Finance a poté na Daňové registrační údaje.

Bez ohledu na tyto ohlašovací povinnosti jsme povinni evidovat vaše DIČ – nebo důvod, proč nemusíte být registrováni za účely platby DPH v Rakousku – pokud příjmy, které získáte prostřednictvím naší platformy, překročí v rámci jednoho kalendářního roku 35 000 EUR. Pokud tento údaj neobdržíme, jsme povinni pozastavit nabízení vašeho ubytování na naší platformě. Společnost Booking.com nemůže poskytovat žádné informace o tom, kdy není vyžadováno rakouské DIČ. Doporučujeme, abyste se pro tyto informace obrátili na svého daňového poradce či účetního.

Co se stane, když partner nechce, abychom sdíleli jeho údaje s úřady?

Ze zákona jsme povinni sdílet informace našich partnerů s rakouskými úřady, i když nás partner požádá, abychom to nedělali.

Co s těmito údaji dělá rakouské ministerstvo financí?

Rakouské spolkové ministerstvo financí neuvedlo, jak bude tyto informace využívat, ale předpokládáme, že budou přinejmenším použity k posouzení, zda partneři dodržují rakouské předpisy ohledně DPH.

Chcete-li se dozvědět více o naší povinnosti hlásit údaje v Rakousku, podívejte se na webové stránky rakouského ministerstva financí.

Přijde vám tento článek užitečný?