Naše standardy pro dobré životní podmínky zvířat

Aktualizováno před 6 dny | Doba čtení (min): 4
Uložit

Jakýkoli zážitek spojený s živými organismy, který je dostupný přes naši platformu, by měl být provozován s úctou, pokorou a ohledem na lidi, zvířata, komunity a životní prostředí naší planety. Naše rozhodnutí o tom, s kým budeme a nebudeme spolupracovat, jsou založená na modelu pěti svobod a modelu pěti domén.


Tento článek obsahuje:

 1. S kým spolupracovat budeme
 2. S kým spolupracovat nebudeme
 3. Model pěti svobod
 4. Model pěti domén

S kým spolupracovat budeme

Spolupracovat budeme s následujícími typy ubytování a partnerů:

 • Zvířecí záchranné stanice, jejichž cíle jsou v nejlepším zájmu zvířat.
 • Zoologické zahrady a akvária, která jsou členy akreditovaných organizací – Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquariums – WAZA), Asociace zoologických zahrad a akvárií (Association of Zoos and Aquariums – AZA), Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquariums – EAZA) a Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) – a dodržují naše standardy pro dobré životní podmínky zvířat.
 • Místa, kde mohou návštěvníci pozorovat divoká zvířata v přirozeném nebo částečně přirozeném přírodním prostředí.
 • Odpovědní poskytovatelé eko-exkurzí, jež jsou zaměřeny na vzdělávání, jsou šetrné k životnímu prostředí a dbají o blahobyt zvířat.
 • Poskytovatelé exkurzí s pozorováním delfínů a velryb, kteří dodržují odpovědný přístup k ochraně zvířat.
 • Ubytovací zařízení, která nabízejí jízdu na domestikovaných zvířatech nebo jinou interakci s nimi. Jde např. o jízdu na koních.

S kým spolupracovat nebudeme

Nespolupracujeme s ubytovacími zařízeními a partnery, kteří propagují jakékoli z těchto činností:

 • Přímá interakce s divokými zvířaty určitých druhů*.
 • Zvířecí vystoupení, show a cirkusy zahrnující divoká zvířata určitého druhu*.
 • Zvířecí zápasy jakéhokoliv druhu.
 • Zvířecí závody jakéhokoliv druhu.
 • Trofejový lov a umělý lov (canned hunting).
 • Jízda na divokých zvířatech.
 • Akvária, která chovají velryby nebo delfíny.
 • Zařízení, ve kterých jsou divoká zvířata chována za účelem výroby komerčních produktů, jako jsou krokodýlí farmy, cibetkové farmy na kávu, farmy na medvědí žluč, želví farmy, hadí farmy a další. 
 • Místa, kde se prodávají produkty z divokých zvířat, jako jsou želví krunýře, želví maso, hadí kůže, krokodýlí hlavy a další.

* Mezi tyto druhy patří mořští savci, sloni, medvědi, divoké kočky, primáti, lenochodi, draví ptáci, plazi.


Model pěti svobod

Náš postoj k ochraně zvířat vychází z modelu pěti svobod. Tento model říká, že lidé musí zvířatům zajistit následující svobody.

 • Svobodu od hladu a žízně, tzn. aby zvířata měla přístup k čerstvé vodě a vhodné stravě.
 • Svobodu od nepohodlí, tzn. zajistit zvířatům odpovídající prostředí, včetně přístřešku a pohodlného prostoru k odpočinku.
 • Svobodu od bolesti, zranění a onemocnění, tzn. aby o zvířata bylo pečováno s respektem, byla jim zajištěna kvalifikovaná péče, a to včetně péče veterinární.
 • Svobodu projevit přirozené chování, tzn. poskytnout zvířatům dostatečný prostor, který se podobá jejich přirozenému prostředí a umožní jim přirozený sociální projev.
 • Svobodu od strachu a utrpení, tzn. aby byly zvířatům poskytnuty takové podmínky a péče, které vyloučí jejich duševní strádání.

Model pěti domén

Abychom zajišťovali lepší životní podmínky zvířat, řídíme se kromě modelu pěti svobod také modelem pěti domén. Model pěti domén se soustředí hlavně na duševní stav zvířat a zasazuje se o dobré životní podmínky nejen co se týče dobrého fyzického zacházení se zvířaty. Podle tohoto modelu mají zvířata právo na následující:

 • Výživa – přístup k vyváženému, rozmanitému a čistému krmivu a k vodě.
 • Prostředí – pohodlí vytvářené teplotou, prostorem, vzduchem, zápachem, hlukem a předvídatelností.
 • Zdraví – faktory umožňující dobré zdraví (absence nemoci, úrazu a traumatu a vhodné fyzické aktivity).
 • Chování – faktory umožňující rozmanité a nové interakce a výzvy s vnějším světem prostřednictvím smyslové zkušenosti, průzkumu, hledání potravy, komunikace s vlastním druhem, her atd.
 • Duševní pohoda – radost, pohodlí a vitalita a omezení negativních stavů, jako je strach, frustrace, hlad, bolest nebo nuda.

Přijde vám tento článek užitečný?