Povinné nastavení typu hostitele (profesionální/soukromý)

Aktualizováno před 11 měsíci
Uložit

V souladu s novými předpisy je Booking.com povinen požádat některá partnerská ubytování o to, aby se sama prohlásila za právnické (profesionální hostitelé) nebo fyzické osoby (soukromí hostitelé).

Je tomu tak proto, že dne 16. června 2020 vzniká povinnost poskytovat spotřebitelům informace o tom, zda je hostitel profesionál či soukromník.


Obsah

Jaký je rozdíl mezi právnickou (profesionální hostitel) a fyzickou osobou (soukromý hostitel)?

Proč musím tuto informaci poskytnout?

Jak mám postupovat?

Co máte na mysli ochranou spotřebitele?

Jak může informace o typu hostitele ovlivnit mé podnikání?

Proč vidím již nyní označení právnická/fyzická osoba ve formuláři prohlášení?


Jaký je rozdíl mezi právnickou (profesionální hostitel) a fyzickou osobou (soukromý hostitel)?

  • Právnická osoba (profesionální hostitel): Právnická osoba, která pronajímá jedno nebo více ubytování za účely spojenými se svým hlavním obchodem, podnikáním či profesí. (Například: pronájem ubytování je vaší hlavní výdělečnou činností, prezentace ubytování je spravována firmou pro správu nemovitostí atd.)
  • Fyzická osoba (soukromý hostitel): Každá osoba, která pronajímá jedno nebo více ubytování za účelem mimo rámec svého hlavního obchodu, podnikání či profese. (Například: jde o vedlejší podnikatelskou činnost, ubytování je nabízeno pouze sezónně či příležitostně atd.)

Poznámka: platí, že v situacích, kdy je pronájem ubytování hlavním zdrojem příjmů pro osobu, která ho spravuje, je daný partner považován za právnickou osobu (profesionálního hostitele). Toto rozlišení musí vyhodnotit vlastník/manažer ubytování, nikoli Booking.com.
 

Proč musím tuto informaci poskytnout?

Informace o typu hostitele musí být zákazníkům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) zobrazeny na Booking.com na každé stránce ubytování, a to při hledání ubytování nebo při vytváření rezervace na webové stránce či v aplikaci Booking.com.

Uživatelé uvidí, zda je ubytování spravováno fyzickou osobou (soukromým hostitelem). U ubytování spravovaného právnickou osobou (profesionálním hostitelem) nebudou zobrazeny žádné další informace, pokud není uvedeno jinak.

Poznámka: Tato informace je vlastním prohlášením partnerského ubytování a společnost Booking.com není povinna ověřovat právní status těchto prohlášení. 

Jak mám postupovat?

Některá partnerská ubytování jsou povinna uvést, zda jsou spravována právnickou (profesionálním hostitelem) či fyzickou osobou (soukromým hostitelem).

Jedná se o jednorázový úkon, pokud se status ubytovacího partnera nezmění (např. pronájem ubytování se stane vaší hlavní výdělečnou činností, nebo se naopak stane pouze vaší vedlejší podnikatelskou činností atd.) Typ hostitele můžete nastavit následovně:

  1. Přihlaste se do extranetu pomocí svých přihlašovacích údajů.

Pomoc s přihlášením do extranetu naleznete v tomto článku.

  1. Přejděte na Ubytovací zařízení a poté na Obecné informace, kde najdete formulář prohlášení o typu hostitele.
  2. Vyberte odpovídající typ hostitele a informace uložte kliknutím na tlačítko pro uložení.

Aktualizovat typ hostitele

Co se myslí ochranou spotřebitele?Znamená to ochranu práv spotřebitelů. Pokud spotřebitelé uplatňují tato práva (například v situacích, kdy nejsou spokojeni s poskytovanými službami), jsou jejich nároky posuzovány s ohledem na „přiměřená očekávání“, která mohou ohledně ubytování mít.

Obecně vzato se mohou „přiměřená očekávání“ spotřebitele u profesionálního a soukromého hostitele lišit.

Jak může informace o typu hostitele ovlivnit mé podnikání?

Označení typu hostitele pomáhá hostům lépe se zorientovat v tom, jaký druh ubytování si vybrali pro svůj pobyt. Přestože se jedná o zákonný požadavek, společnost Booking.com se stará o to, aby způsob, jakým se informace o typu hostitele zobrazují, byl testován a bylo u něj prokázáno, že má na vaše podnikání co nejmenší dopad. Zákaznická podpora a další služby společnosti Booking.com navíc zůstávají stejné bez ohledu na typ hostitele.

Proč vidím již nyní označení právnická/fyzická osoba ve formuláři prohlášení?

Je možné, že jsme vás na základě povahy vašeho podnikání již označili za právnickou či fyzickou osobu. K tomu může dojít, pokud například spravujete ubytovací řetězce nebo typy ubytování, jako jsou hotel, hostel, resort, nebo jste firma pro správu nemovitostí s vysokým počtem ubytování.

 

Nyní najdete veškeré právní aktuality a zprávy kdykoli na jednom místě.
Více informací

Přijde vám tento článek užitečný?