Standardy ochrany zvířat Booking.com pro partnerské poskytovatele turistických atrakcí

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 5
Uložit

Posláním společnosti Booking.com je usnadňovat všem poznávat svět. Věříme, že toto se dá dělat při zachování respektu, lidskosti a ohleduplnosti k lidem, zvířatům, komunitám i životnímu prostředí. K přednímu postavení naší společnosti v oblasti cestování se také váže odpovědnost za rozvoj udržitelného turismu a zachování krásy světa pro budoucí generace.


Tento článek obsahuje:


Model pěti svobod

V souvislosti s ochranou zvířat se řídíme modelem pěti svobod, který popisuje základní potřeby zvířat v lidské péči. Podle tohoto modelu jsou lidé povinni zvířatům zajistit:

 1. Svobodu od hladu a žízně – Zvířata mají volný přístup k čerstvé vodě a dostávají vhodnou stravu, která jim zajistí zdraví a tělesnou zdatnost.
 2. Svobodu od nepohodlí – Zvířatům je zajištěno odpovídající prostředí, včetně přístřešku a pohodlného prostoru k odpočinku.
 3. Svobodu od bolesti, zranění a onemocnění – O zvířata je pečováno s respektem, je jim zajištěna kvalifikovaná péče, a to včetně péče veterinární.
 4. Svobodu projevit přirozené chování – Zvířatům je poskytnut dostatečný prostor, který se podobá přirozenému prostředí daného zvířete a umožní mu přirozený sociální projev.
 5. Svobodu od strachu a stresu – Zvířatům jsou poskytnuty takové podmínky a péče, které vyloučí jejich duševní strádání.

Model pěti sfér

Abychom vytvořili širší standardy ochrany zvířat, používáme navíc k modelu pěti svobod takémodel pěti sfér. Zatímco pět svobod nám umožňuje věnovat se jejich základním potřebám, pět sfér akcentuje blaho zvířat a staví jej nad rámec pouhého spravedlivého zacházení. Podle tohoto modelu mají všechna zvířata, která přicházejí do kontaktu s člověkem, právo na:

 1. Výživa – faktory související s přístupem zvířat k vyváženému, rozmanitému a čistému krmivu a vodě.
 2. Prostředí – faktory ovlivňující pohodlí (teplota, půda, prostor, vzduch, zápach, hluk a předvídatelnost).
 3. Zdraví – faktory umožňující dobré zdraví (absence nemoci a úrazu a vhodné fyzické aktivity).
 4. Chování – faktory umožňující rozmanité a nové interakce a výzvy s vnějším světem prostřednictvím smyslové zkušenosti, průzkumu, hledání potravy, komunikace s vlastním druhem, her atd.
 5. Duševní stav – zajištěním vhodných podmínek popsaných v předchozích čtyřech doménách poskytnete zvířeti převážně pozitivní duševní stavy, jako je potěšení, pohodlí nebo aktivita a zároveň minimalizujete negativní pocity, jako je strach, frustrace, hlad, bolest nebo nuda.

S kým nebudeme spolupracovat

S ohledem na pět svobod společnost Booking.com nebude spolupracovat, nabízet ani propagovat následující:

 • přímou interakci s divokými zvířaty určitého druhu*,
 • Zvířecí vystoupení, show a cirkusy zahrnující divoká zvířata určitého druhu*.
 • Zápasení se zvířaty jakéhokoli druhu (např. medvědí zápasy, krokodýlí/aligátoří wrestling, kohoutí zápasy, býčí zápasy).
 • Závody zvířat jakéhokoli druhu (např. koňské dostihy, chrtí závody, pštrosí závody, rodea, sloní pólo).
 • Trofejový lov a falešný lov.
 • jízdy na divokých zvířatech (např. jízdy na slonech nebo na pštrosech),
 • návštěvy akvárií, kde jsou drženy velryby nebo delfíni,
 • zařízení, ve kterých jsou divoká zvířata chována za účelem výroby komerčních produktů, včetně (ale ne výlučně) těchto: krokodýlí farmy, cibetkové farmy na kávu, farmy na medvědí žluč, želví farmy, tygří farmy a hadí farmy,
 • místa, kde si návštěvníci mohou zakoupit výrobky z divokých zvířat (např. želví krunýře, želví maso, hadí kůže, krokodýlí hlavy).

*Je-li uvedeno „divoká zvířata určitého druhu”, míní se tím následující zvířata:

 • Mořští savci (včetně delfínů, mrožů, lachtanů, velryb a sviňuch)
 • Sloni
 • Medvědi
 • Kočkovité šelmy (včetně lvů, tygrů, leopardů a gepardů)
 • Orangutani a další primáti
 • Lenochodi
 • Dravci
 • Plazi

S kým budeme spolupracovat

Booking.com bude spolupracovat:

 • se zvířecími záchrannými stanicemi, jejichž cíle jsou v nejlepším zájmu zvířat;
 • se zoologickými zahradami a akvárii, která jsou členy akreditované organizace (např. Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) nebo Iberská asociace zoo a akvárií (AIZA)) a dodržují naše standardy ochrany zvířat;
 • s místy, kde mohou návštěvníci pozorovat divoká zvířata v (částečně) přirozeném prostředí;
 • s odpovědnými poskytovateli eko-exkurzí, jež jsou zaměřeny na vzdělávání, jsou šetrné k životnímu prostředí a dbají o blahobyt zvířat;
 • Poskytovateli exkurzí s pozorováním delfínů a velryb, kteří dodržují odpovědný přístup k ochraně zvířat.
 • se safari s odpovědným přístupem k ochraně zvířat – pozorování divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí;
 • s poskytovateli jízd na domestikovaných zvířatech nebo interakcí s nimi (např. jízdy na koních), za předpokladu, že dodržují naše standardy ochrany zvířat.

Přijde vám tento článek užitečný?