Vše, co potřebujete vědět o Aktu o digitálních službách (DSA)

Aktualizováno před 3 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Akt o digitálních službách (DSA) reguluje online platformy s cílem vytvořit bezpečné a transparentní digitální prostředí pro spotřebitele. Vyžaduje, abychom shromažďovali a ověřovali základní údaje o profesionálních hostitelích. 


Tento článek obsahuje:


Informace o aktu DSA

Akt o digitálních službách (DSA) reguluje online platformy s cílem zvýšit transparentnost vůči spotřebitelům. Vyžaduje, abychom shromažďovali, ověřovali a zobrazovali určité základní údaje od partnerů, kteří jsou označeni jako profesionální hostitelé. Tyto údaje musí být k dispozici cestujícím v Evropském hospodářském prostoru (EHP), kteří si buď prohlížejí naše webové stránky a aplikace, nebo jejich prostřednictvím provádějí rezervace.


Výběr typu hostitele

V souladu s požadavky zákonů o ochraně spotřebitelů budou partneři požádáni, aby se při registraci svého ubytování prohlásili buď za profesionálního hostitele, nebo za soukromého hostitele. Níže se o typech hostitelů můžete dozvědět více:

 • Profesionální hostitel

Profesionální hostitel je obvykle partner, který pronajímá ubytování za účely souvisejícími s jeho primárním obchodováním, podnikáním či profesí nebo jako významný zdroj příjmu. Příkladem může být partner, který provozuje své ubytování jako hlavní předmět podnikání, provozuje společnost pro správu nemovitostí, má obchodní název nebo pravidelně dlouhodobě pronajímá své ubytování za účelem dosažení zisku. Tento seznam není vyčerpávající a při určování, zda jste profesionální hostitel, se mohou brát v úvahu další faktory.

 • Soukromý hostitel

Soukromý hostitel je obvykle partner, který pronajímá ubytování za účely nesouvisejícími s jeho primárním obchodováním, podnikáním či profesí. Příkladem může být partner, který nabízí pokoj ve svém domě jako vedlejší podnikatelskou činnost nebo své ubytování nabízí pouze sezónně. 

Toto označení nemá žádný význam z hlediska daně, včetně DPH a dalších „nepřímých daní“, ale vyžaduje ho legislativa EU o ochraně spotřebitelů. Tento výběr musí provést vlastník nebo manažer ubytování, nikoli my. Tato informace je vlastním prohlášením a my nemáme povinnost ověřovat právní status těchto prohlášení. 


Shromažďování a ověřování vašich údajů

Akt DSA vyžaduje, abychom shromažďovali údaje o profesionálních hostitelích a vynaložili maximální úsilí k ověření, že jsou spolehlivé a úplné. Pokud jste označeni jako profesionální hostitel, budete muset poskytnout určité údaje. Shromažďované údaje se budou lišit v závislosti na tom, zda jste soukromá osoba, nebo obchodní společnost. Pokud chcete zjistit, jaké údaje je nutné poskytnout, přejděte do svého formuláře Poznejte svého klienta. 

K ověření vašich údajů použijeme oficiální online databáze EU nebo členského státu EU nebo si od vás vyžádáme podpůrnou dokumentaci. Shromáždění a ověření údajů musí být dokončeno předtím, než bude vaše ubytování viditelné pro cestující z Evropského hospodářského prostoru (EHP). 

Pokud tyto údaje neposkytnete nebo je nelze ověřit, vaše ubytování nebude viditelné pro cestující, kteří si prohlížejí naše webové stránky v rámci EHP. Jestliže jste nám poskytli všechny požadované údaje, ale vaše ubytování není dostupné v EHP, můžete podat stížnost zde.

Akt DSA požaduje, abychom tyto údaje bezpečně uchovávali po dobu šesti měsíců od skončení našeho smluvního vztahu. Po uplynutí této doby tyto údaje smažeme.


Zobrazování vašich údajů

Na stránce ubytování cestující uvidí, zda je ubytování spravováno soukromým, nebo profesionálním hostitelem. Pokud je spravováno profesionálním hostitelem, budou na stránce ubytování viditelné vybrané údaje, včetně následujících:

 • Název
 • Adresa
 • Veřejné telefonní číslo
 • Veřejná e-mailová adresa
 • Obchodní rejstřík (pokud je v něm ubytování zapsáno)
 • Číslo registrace v obchodním rejstříku (pokud bylo přiděleno)

Jak změnit typ hostitele po registraci

Pokud se kdykoli po registraci změní status vašeho typu hostitele, můžete jej aktualizovat v extranetu. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu uživatelského účtu.
 3. Klikněte na Centrum dodržování předpisů.
 4. Najděte seznam s názvem Formuláře Poznejte svého klienta
 5. Najděte formulář DSA a klikněte na Odeslat formulář.
 6. Ve formuláři můžete odpovědět na tuto otázku: Jste profesionální, nebo soukromý hostitel?
 7. Dokončete změny kliknutím na tlačítko Odeslat.

Pokud provádíte změnu ze soukromého hostitele na profesionálního hostitele, budete požádáni o poskytnutí dalších údajů prostřednictvím formuláře Poznejte svého klienta, které následně ověříme. 

Přijde vám tento článek užitečný?