Vše, co potřebujete vědět o DAC7

Aktualizováno před 2 týdny | Doba čtení (min): 5
Uložit

Se směrnicí Evropské unie o správní spolupráci v oblasti daní (DAC7) vstoupila 1. ledna 2023 v platnost každoroční oznamovací povinnost. Cílem tohoto právního předpisu je zlepšit spolupráci v daňové oblasti mezi členskými státy EU prostřednictvím digitálních platforem, včetně transparentnosti ohledně tržeb, které prodejci (vy, naši partneři) získávají. V tomto článku najdete vše, co o směrnici Evropské unie DAC7 potřebujete vědět.

 

Pokud se některá z vašich ubytování nachází v Austrálii (žádná ubytování v EU), přečtěte si prosím před vyplněním formuláře Poznejte svého klienta tento článek.


Naše povinnosti vyplývající ze směrnice DAC7

Jako nizozemská společnost, na kterou se směrnice Evropské unie DAC7 vztahuje, musíme oznamovat informace o partnerech nizozemským daňovým úřadům. Jsme povinni oznamovat podrobnosti o subjektech a soukromých osobách, s nimiž máme podepsanou smlouvu, a také údaje o obchodních transakcích, které dané subjekty a soukromé osoby provedly prostřednictvím naší platformy. Transakční údaje mohou zahrnovat:

 • Tržby získané od zákazníka (bez naší provize a zálohy)
 • Naše provize
 • (Srážkové) daně, pokud se uplatňují
 • Počet rezervací
 • Počet dnů pronájmu

Údaje, které shromáždíme v daném roce, budou poskytnuty nizozemským daňovým úřadům nejpozději 31. ledna následujícího roku. Nizozemské daňové úřady budou tyto informace následně sdílet s daňovými úřady jiných členských států EU. V konečném důsledku tento právní předpis zjednoduší daňovou kontrolu prováděnou místními daňovými úřady.

Pro účely směrnice DAC7 jsou partneři definováni jako smluvní strany, tedy jako společnosti nebo soukromé osoby podnikající prostřednictvím naší platformy, se kterými má Booking.com nebo Booking Transport Limited (BTL) smluvní vztah. Všechny soukromé osoby považujeme z daňového hlediska za podnikatelské subjekty.

Například: Společnost A má smlouvu se společností Booking.com, kde společnost A spravuje portfolio ubytování vlastněných jinými společnostmi nebo soukromými osobami (nejsou tedy ve vlastnictví společnosti A). V tomto případě jsme povinni oznamovat informace o společnosti A – nikoli o skutečných vlastnících ubytování – pro účely oznamování údajů na základě směrnice DAC7. Jinými slovy, za partnera považujeme společnost pro správu nemovitostí, nikoli vlastníky ubytování spravovaných touto společností. Údaje o smluvní straně budeme oznamovat bez ohledu na to, jak jsou nastaveny platební toky (mohou probíhat přímo mezi společností Booking.com a vlastníkem/vedoucími ubytování).


Partneři, kterých se směrnice DAC7 týká

Ubytovací partneři, kterých se oznamování na základě směrnice DAC7 týká, jsou ti, kteří mají nemovitosti nacházející se v EU nebo jejichž primární adresa se nachází v EU.

Partneři poskytující služby v oblasti atrakcí, pronájmu aut a dopravy, kterých se oznamování na základě směrnice DAC7 týká, jsou ti, kteří mají bydliště v některém z členských států EU (tj. adresa trvalého pobytu soukromé osoby nebo sídlo společnosti se nachází v EU).

Všichni partneři, kterých se směrnice DAC7 týká, jsou nyní povinni vyplnit formulář Poznejte svého klienta při první registraci nebo při registraci nového ubytování na naší platformě. Stávající partneři musejí vyplnit aktualizovaný formulář Poznejte svého klienta do konce roku 2024.


Výjimky z DAC7

Subjekty vyloučené z oblasti působnosti směrnice DAC7:

 • Vládní subjekty
 • Subjekty kótované na burze cenných papírů a s nimi spojené subjekty, jejichž akcie jsou z více než 50 % v držení subjektu kótovaného na burze cenných papírů, včetně hlasovacích práv

Služby vyloučené z oblasti působnosti směrnice DAC7:

 • Lety
 • Atrakce zahrnující vstupné na veřejně přístupné akce a atrakce, jako jsou zábavní parky, divadelní představení, sportovní utkání nebo podobné události
 • Ubytování, která mají více než 2 000 rezervací za kalendářní rok na jedno ubytování. Pokud vaše ubytování nacházející se v EU získá během kalendářního roku více než 2 000 rezervací k datu 31. prosince, nebude podléhat oznamování na základě směrnice DAC7. Jiná ubytování, která nedosáhla 2 000 rezervací (na ubytování za kalendářní rok), budou do oznamování na základě směrnice DAC7 zahrnuta. Výjimka se vztahuje pouze na ubytování – nikoli na atrakce, pronájmy aut, taxi a další produkty.

Shromažďování údajů prostřednictvím formuláře Poznejte svého klienta

Všichni noví partneři musí při první registraci na naší platformě vyplnit formulář Poznejte svého klienta. Tento formulář byl aktualizován tak, aby obsahoval další pole pro shromažďování údajů za účelem oznamování na základě směrnice DAC7.

 • Noví partneři se sídlem v EU a noví partneři s ubytováními v EU musí během procesu registrace vyplnit aktualizovaný formulář Poznejte svého klienta. Vezměte prosím na vědomí, že formulář Poznejte svého klienta musíte vyplnit i v případě, že status vašeho ubytování není nastaven na Otevřeno pro rezervace.
 • Stávající partneři registrující nová ubytování v EU po 1. lednu 2023 budou muset vyplnit aktualizovaný formulář Poznejte svého klienta pro nově registrovaná ubytování, která budou spadat do působnosti směrnice DAC7.
 • Stávající partneři s ubytováními v EU a stávající partneři se sídlem v EU bez ubytování v EU, kteří se zaregistrovali před 1. lednem 2023, budou požádáni o vyplnění aktualizovaného formuláře do konce roku 2024. Pošleme e-mail s odkazem na aktualizovaný formulář Poznejte svého klienta. V extranetu se také zobrazí banner s odkazem.

Budete mít 90 dní na to, abyste vyplnili formulář Poznejte svého klienta a poskytli údaje o smluvní straně – společnosti nebo soukromé osobě, která má podepsanou smlouvu se společností Booking.com. 90denní lhůta začíná běžet v okamžiku, kdy dokončíte registraci svého ubytování, bez ohledu na to, zda je, nebo není otevřeno pro rezervace. Pokud zaregistrujete více ubytování, 90denní lhůta platná pro první ubytování bude platit pro všechna následně zaregistrovaná ubytování.

Pokud neodešlete formulář Poznejte svého klienta do 30 dnů od registrace, budeme vám každý měsíc posílat e-maily s připomenutím. Pokud formulář Poznejte svého klienta neodešlete do 90 dnů, bude nabídka vašich ubytování se sídlem v EU, jejichž registrace proběhla po 1. lednu 2023, dočasně pozastavena. Pokud využíváte službu Platby přes Booking.com, výplata tržeb bude blokována.

Pokud neexistují žádné další důvody k jejich dočasnému uzavření, můžete svá ubytování v EU na naší platformě znovu otevřít, jakmile formulář Poznejte svého klienta odešlete. Pokud využíváte službu Platby přes Booking.com, platby budou rovněž odblokovány.

Po odeslání formuláře Poznejte svého klienta ověříme vybrané údaje na základě dalších informací dostupných na naší platformě nebo z veřejně dostupných zdrojů. Pokud budeme mít pochybnosti o správnosti poskytnutých údajů, obdržíte upozornění nebo vás kontaktujeme.

Před odesláním zprávy s údaji oznamovanými na základě směrnice DAC7 nizozemským daňovým úřadům vám pošleme e-mail, ve kterém vás budeme informovat o tom, že zpráva byla sestavena. Pokud si ji chcete prohlédnout, můžete si svou část zprávy stáhnout ze stránky Dodržování předpisů v extranetu.

Pokud po kontrole příslušné části zprávy potřebujete provést nějaké změny ve svých osobních nebo obchodních údajích, můžete tak učinit opětovným odesláním formuláře Poznejte svého klienta na stránce Dodržování předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré provedené změny budou zohledněny až v příštím oznamovacím období.


Jaké údaje od vás shromažďujeme

Pokud se identifikujete jako právní obchodní společnost, požadujeme od vás následující informace:

 • Celý oficiální název (předvyplněný ze smlouvy, lze jej upravit pouze kontaktováním zákaznického servisu)
 • IČO a země vydání
 • Registrační číslo společnosti
 • DIČ
 • Registrované sídlo společnosti (včetně země)

Pokud se identifikujete jako podnikající soukromá osoba, požadujeme od vás následující informace:

 • Celý oficiální název (předvyplněný ze smlouvy, lze jej upravit pouze kontaktováním zákaznického servisu)
 • IČO a země vydání
 • DIČ
 • Adresa trvalého pobytu (včetně země)
 • Datum narození
 • Země a město narození

Všichni partneři také musí uvést katastrální číslo každého ubytování v EU prezentovaného na naší platformě. Katastrální číslo je jedinečná identifikace ubytování, která je uvedena v oficiálním registru.

Katastrální číslo můžete zadat v extranetu na stránce Obecné informace pod záložkou Ubytovací zařízení. Pokud nabízíte více ubytování, uveďte prosím katastrální číslo u každého ubytování v jeho vlastním účtu v extranetu. Pokud má jedno ubytování více katastrálních čísel, lze je přidat jako seznam a jednotlivá čísla oddělit čárkami.

Katastrální číslo najdete na dokladu o vlastnictví nebo na webových stránkách katastru nemovitostí své obce či země. V případě dalších otázek si projděte webové stránky Evropské unie o katastrech nemovitostí zemí EU.


Glosář

Subjekt – právnická osoba nebo právní organizace (například obchodní společnost, partnerství, svěřenecký fond nebo nadace). Subjekt je považován za přidružený k dalšímu subjektu, pokud jeden subjekt ovládá druhý subjekt, nebo pokud jsou oba subjekty pod společnou kontrolou. Pro tento účel kontrola zahrnuje přímé nebo nepřímé vlastnictví více než 50 % hlasů a hodnoty subjektu. V případě nepřímé účasti se splnění požadavku na držení více než 50 % vlastnického práva na kapitálu druhého subjektu určí vynásobením míry držení prostřednictvím postupných úrovní. Osoba, která vlastní více než 50 % hlasovacích práv, se považuje za držitele 100 %.

Soukromá osoba – fyzická osoba, která podniká prostřednictvím naší platformy a kterou Booking.com a BTL z daňového hlediska považují za podnikatelský subjekt.

Členské státy EU – 

 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Kypr – oblasti Kyperské republiky, nad nimiž má vláda Kyperské republiky účinnou kontrolu
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko 
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko

Území EU –

 • Ålandy
 • Azory
 • Kanárské ostrovy
 • Francouzská Guyana
 • Gibraltar
 • Guadeloupe 
 • Madeira
 • Martinik
 • Mayotte
 • Réunion
 • Svatý Martin

DAC7 – ČASTÉ OTÁZKY

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se směrnice EU DAC7 najdete na stránce DAC7: časté otázky.

 

Nyní najdete veškeré právní aktuality a zprávy kdykoli na jednom místě.

Více informací

Přijde vám tento článek užitečný?