Vše, co potřebujete vědět o formuláři Poznejte svého klienta

Aktualizováno před 1 týdnem | Doba čtení (min): 8
Uložit

Účelem formuláře Poznejte svého klienta je sběr specifických údajů od ubytovacích partnerů, které nám pomáhají s plněním regulačních požadavků. Formulář Poznejte svého klienta najdete na stránce Dodržování předpisů v extranetu.


Tento článek obsahuje:


Co je formulář Poznejte svého klienta a proč je potřebný

Abychom plnili regulační požadavky, potřebujeme od našich ubytovacích partnerů získat jisté údaje. Všechny potřebné informace shromažďujeme na jednom místě – na stránce Dodržování předpisů.

Na to, o jaké informace vás požádáme, může mít vliv vaše obchodní adresa nebo adresa vašeho trvalého pobytu, případně lokalita ubytování, protože některé zákony a předpisy jsou specifické pro jednotlivé země.

Požadované informace můžete poskytnout prostřednictvím formuláře Poznejte svého klienta, který je k dispozici ve vašem účtu v extranetu.

 

Přejít na stránku Dodržování předpisů


Jaké informace je třeba poskytnout

Pokud s námi spolupracujete pod záštitou obchodní společnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí těchto údajů:

 • Typ struktury podniku 
 • Úplný oficiální název (předvyplněno podle údajů ze smlouvy; lze upravit aktualizací údajů ve smlouvě)
 • Daňové identifikační číslo, včetně země vydání
 • DIČ (pro DPH)
 • Obchodní registrační číslo
 • Název obchodního rejstříku, v němž je vaše firma zapsána (pokud je tento údaj relevantní)
 • Registrované sídlo společnosti, vč. země

Pokud s námi spolupracujete jako soukromá osoba – fyzická osoba, která podniká prostřednictvím naší platformy, můžeme vás požádat o poskytnutí těchto údajů:

 • Celé jméno, jak je uvedeno ve vašem cestovním pase nebo průkazu totožnosti (předvyplněno podle údajů ze smlouvy; lze upravit aktualizací údajů ve smlouvě)
 • Daňové identifikační číslo, včetně země vydání
 • DIČ (pro DPH)
 • Adresa trvalého pobytu
 • Datum narození
 • Země a město narození

V závislosti na předpisech, které se na vás vztahují, vás můžeme požádat o poskytnutí dokumentu pro potvrzení adresy a kopie dokladu totožnosti. Tyto informace používáme k ověření vaší totožnosti a vašich údajů, abychom vyhověli různým předpisům. Údaje, které nám poskytnete, můžeme také ověřit podle veřejně dostupných externích databází.

Pokud se při ověřování vámi poskytnutých údajů objeví problém, kontaktujeme vás e-mailem a požádáme o jejich opětovné odeslání, aby mohlo proběhnout manuální ověření členem našeho týmu.

Mějte na paměti, že přístup na stránku Dodržování předpisů má pouze uživatel s hlavním účtem.


Jak tyto údaje používáme

Údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze pro účely identifikace podle zákonných požadavků. Můžeme je sdílet s třetími stranami, které nám poskytují služby a jsou smluvně vázány používat tyto údaje pouze za účelem poskytování daných služeb naší společnosti. Za určitých okolností můžeme mít zákonnou povinnost poskytnout vaše údaje některým regulačním úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení.


Úprava údajů

Pokud potřebujete ve vámi poskytnutých údajích provést nějaké změny, můžete tak učinit opětovným odesláním formuláře Poznejte svého klienta na stránce Dodržování předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré provedené změny budou zohledněny až v příštím vykazovacím období. 

Pokud chcete změnit jméno uvedené v podepsané smlouvě – tedy i osobu, jejíž údaje budeme shromažďovat – musíte projít procesem opětovného uzavření smlouvy.


Co se stane, pokud formulář Poznejte svého klienta nevyplníte?

Důsledky neposkytnutí potřebných informací prostřednictvím formuláře Poznejte svého klienta se u jednotlivých předpisů liší, ale pokud neposkytnete data včas, nebudete mít plný přístup k našim službám. Více informací o termínech a důsledcích pro vaše ubytování naleznete na stránce Dodržování předpisů.


Můžete formulář Poznejte svého klienta odeslat po uplynutí lhůty?

Ano, můžete, ale dokud jej neodešlete, bude to mít pro vaše ubytování určité důsledky. Po ověření údajů tyto důsledky pominou.


Kde najdete své obchodní registrační číslo, daňové identifikační číslo (DIČ) a identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty (DPH)?

Jako obchodní společnost podnikající prostřednictvím Booking.com musíte poskytnout následující údaje.
V případě obchodní společnosti

 • Obchodní registrační číslo: Je vystaveno při registraci podnikání a ve většině případů ho přiděluje hospodářská komora nebo rejstřík firem (v zemi, kde je váš podnik registrován). Chcete-li zkontrolovat, zda je vaše obchodní registrační číslo správné, navštivte prosím tuto stránku
 • Daňové identifikační číslo (DIČ): Poskytuje je místní daňový úřad. Chcete-li zkontrolovat, zda je vaše DIČ správné, a máte daňovou rezidenci v EU, navštivte prosím tuto stránku.
 • Identifikační číslo pro DPH (DIČ): Také toto číslo poskytuje místní daňový úřad. Upozornění: Obchodní registrační číslo, DIČ a identifikační číslo pro DPH mohou být v některých zemích stejná čísla. V takovém případě je třeba toto číslo uvést několikrát.

Jako soukromá osoba – fyzická osoba, která podniká prostřednictvím naší platformy a kterou Booking.com z daňového hlediska považuje za podnikatelský subjekt:

 • Daňové identifikační číslo (DIČ): Poskytuje je místní daňový úřad. Chcete-li zkontrolovat, zda je vaše DIČ správné, navštivte prosím tuto stránku
 • Identifikační číslo pro DPH (DIČ): Také toto číslo poskytuje místní daňový úřad. Upozornění: DIČ a identifikační číslo pro DPH mohou být v některých zemích stejná čísla. V takovém případě je třeba toto číslo uvést dvakrát.

Pokud si nejste jisti, kde tato konkrétní čísla najít, doporučujeme kontaktovat vašeho nebo místního daňového nebo účetního poradce.

 

Nyní najdete veškeré právní aktuality a zprávy kdykoli na jednom místě.

Více informací

Přijde vám tento článek užitečný?