Dobré životní podmínky zvířat

Napsáno ve spolupráci s organizací World Animal Protection

Animal welfare

Jako partner Booking.com pravděpodobně již splňujete naše standardy ochrany zvířat. Tyto standardy odrážejí náš závazek upřednostňovat dobré životní podmínky zvířat při cestovatelských zážitcích, které zprostředkováváme. V tomto článku se budeme blíže zabývat tématem dobrých životních podmínek zvířat. Zaměříme se ale nejenom na to, jaké postupy jsou přijatelné či nikoli, ale také proč jsou dobré životní podmínky zvířat klíčovým tématem pro dlouhodobý úspěch našeho odvětví.

Zažít onu neuvěřitelnou rozmanitost fauny na naší planetě může povznést jakoukoli cestovatelskou zkušenost. Bohužel mnoho oblíbených turistických atrakcí a aktivit obnáší nebo způsobuje porušování práv zvířat a v mnoha případech vede až k týrání a zneužívání. Obzvláště problematickou formou turistické atrakce či aktivity spojené s volně žijícími živočichy je ta, která lidem umožňuje úzký kontakt se zvířaty nebo sledování jejich vystoupení. Tyto činnosti jsou pro zvířata zdrojem stresu a nebo u nich podporují vznik abnormálního nebo škodlivého chování.

V širším smyslu se výrazem dobré životní podmínky zvířat rozumí nelidské zacházení se zvířaty v zajetí i ve volné přírodě a dopad, který má takové chování na jejich fyzické a duševní zdraví. Tento koncept se vztahuje na všechny druhy zvířat bez ohledu na kontext, ve kterém žijí. Může se jednat o slony v Thajsku, mořské želvy ve Středozemním moři či třeba kočky v hostelu v Tel Avivu nebo kachny v Central Parku.
 

Model pět domén, který je založen na původním konceptu pěti svobod, nabízí rámec pro porozumění dobrých životních podmínek zvířat. Tento model popisuje pět hlavních parametrů, které je třeba vzít v úvahu při zajišťování dobrých životních podmínek zvířat. Je však důležité si uvědomit, že potřeby divokých zvířat lze plně uspokojit pouze ve volné přírodě.
 

 

Pět svobod Pět domén
1. Svoboda od hladu a žízně 1. Výživa – faktory související s přístupem zvířat k vyváženému, rozmanitému a čistému krmivu a vodě.
2. Svoboda od nepohodlí 2. Prostředí – faktory ovlivňující pohodlí (teplota, půda, prostor, vzduch, zápach, hluk a předvídatelnost).
3. Osvobození od bolesti, zranění nebo onemocnění 3. Zdraví – faktory umožňující dobré zdraví (absence nemoci, úrazu, úrazu a vhodné fyzické aktivity).
4. Svoboda projevit (co nejvíce) přirozené chování 4. Chování – faktory umožňující rozmanité a nové interakce a výzvy s vnějším světem prostřednictvím smyslové zkušenosti, průzkumu, hledání potravy, komunikace s vlastním druhem, her atd.
5. Svoboda od stresu, strachu a úzkosti 5. Duševní stav – zajištěním vhodných podmínek popsaných v předchozích čtyřech doménách poskytnete zvířeti převážně pozitivní duševní stavy, jako je potěšení, pohodlí nebo aktivita a zároveň minimalizujete negativní pocity, jako je strach, frustrace, hlad, bolest nebo nuda.

Proč záleží na dobrých životních podmínkách zvířat

Dobré životní podmínky zvířat se staly součástí naší vize udržitelného rozvoje nejen kvůli zásadnímu významu respektu k ostatním živým tvorům, ale také kvůli důležitosti, kterou mají pro dlouhodobý úspěch cestovního průmyslu a pohostinství. Společnost Booking.com cítí odpovědnost zajistit, aby náš průmysl neměl negativní dopad na planetu a její obyvatele a aby byla zachována krása světa pro budoucí generace. Proto naše standardy ochrany zvířat významně ovlivňují výběr našich obchodních partnerů.

Ať už zvířata chováte nebo organizujete aktivity pro turisty s jejich účastí, je bezpodmínečně nutné, aby tyto činnosti neměly na zvířata negativní dopad. Naše odvětví hraje obrovskou roli při rozvoji turismu a zábavy spojené se zvířaty ve volné přírodě , což znamená, že máme skvělou příležitost provádět pozitivní změny.

Prostředí, v němž žijeme a které přitahuje turisty z celého světa, podporují i ​​další druhy, které v něm žijí. Společným úsilím o ochranu dobrých životních podmínek zvířat můžeme zajistit zachování tohoto prostředí.

Turtle

Čtyři výhody upřednostňování dobrých životních podmínek zvířat

1. Zajistíte si budoucí příjmy


Příležitost vidět různá zvířata bude i nadále atraktivní součástí cestování na nová místa. Podle našeho průzkumu z roku 2019 považuje 81 % cestovatelů z celého světa jedinečnou krajinu za klíčový faktor při výběru destinace pro dovolenou a místní fauna s tím přímo souvisí. Zároveň mezi zákazníky roste povědomí o dobrých životních podmínkách zvířat a spolu s tím i jejich starost o zvířata, se kterými se setkávají. Podle průzkumu společnosti Kantar TNS z roku 2019 je 85 % turistů toho názoru , že agentury zprostředkující prohlídky by se měly vyhnout aktivitám, které způsobují utrpení divokých zvířat.


Díky jasným standardům v oblasti dobrých životních podmínek zvířat budete mít na trhu vedoucí postavení. V rámci stejného průzkumu společnosti Kantar TNS uvedlo 64 % respondentů, že by nevyužilo služeb agentury zprostředkující prohlídky, pokud by věděli, že společnost používá divoká zvířata k zábavě. A 79 % cestovatelů, kteří byli svědky týrání zvířat, řeklo, že si by byli ochotni připlatit, kdyby věděli, že zvířata nebudou trpět.

 

2. Ochráníte svou reputaci


Cestovatelé jsou všímaví a informace si sdělují. Lidé, kteří jsou svědky případů týrání zvířat, tyto zkušenosti stále více sdílejí online, dokonce se začínají objevovat kampaně za boj proti špatným praktikám, kterých jsou na svých cestách svědky. Díky sociálním sítím a dalším komunikačním platformám se těmto kauzám nyní dostává větší pozornosti než dříve. Proto je implementace standardů ochrany zvířat dlouhodobou investicí do dobrého jména vaší značky.

 

3. Napomůžete budování odolné a zodpovědné ekonomiky cestovního ruchu


Naše závislost na přírodě může dnes být mnohem méně zřejmá, ale přesto existuje. Tato skutečnost bývá často takřka neznatelná, jako v případě bobrů, kteří vytvářejí mokřady, které doplňují naše sladkovodní zásoby ve zvodni. Jindy je naopak křehký vztah mezi lidmi a přírodou zcela zřejmý, jako je tomu v případě koronaviru (covid-19).


Pokud se prostředí kolem nás vychýlí z rovnováhy, nevyhnutelně se nás to dotkne, takže je v našem nejlepším zájmu chránit volně žijící zvířata a jejich přirozená prostředí. Zajištěním bezpečné budoucnosti těchto ekosystémů můžeme ochránit budoucnost oblastí, ve kterých žijeme a pracujeme. Převzetím této odpovědnosti podporujeme udržitelnost odvětví cestovního ruchu a pohostinství.

 

4. Podpoříte chování, které chrání lidské zdraví


Zdraví a pohoda lidí, zvířat a ekosystémů jsou vzájemně propojeny. Přibližně 60 % všech existujících lidských nemocí a 75 % nově vznikajících onemocněníchje zoonotických, tj. jsou způsobeny patogeny přecházejícími ze zvířat na člověka. Dodržování standardů dobrých životních podmínek zvířat proto není jen morálním a finančním závazkem. Pomáhá to chránit lidi, protože drasticky snižuje vznik a šíření infekčních chorob. Postupné zastavení používání divokých zvířat chovaných pro zábavu je důležitou součástí tohoto procesu.

Elephant

Jak začít upřednostňovat ochranu zvířat

Navrhněte si pravidla pro dobré životní podmínky zvířat
 

Nejlepší způsob, jak implementovat standardy ochrany zvířat, je začlenit je do své obchodní vize a cílů. Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat dávají vašim záměrům konkrétní podobu a vaši zaměstnanci a partneři jasně porozumí, co je přijatelné a co nikoli. Organizace World Animal Protection nabízí soubor nástrojů, které vám pomohou vytvořit, vyhodnotit a vylepšit podmínky pro dobré životní podmínky zvířat (viz příloha 2).
 

Proveďte kontrolu svých partnerů a dodavatelů
 

Díky jasným pravidlům budete moci posoudit, zda jsou vaše aktuální spolupráce v souladu s vašimi zásadami. Splňují všichni vaši dodavatelé standardy, které jste definovali ve svých pravidlech pro dobré životní podmínky zvířat? Co by se mohlo zlepšit? Pokud spolupracujete s poskytovatelem, který nabízí zábavu s volně žijícími zvířaty, můžete začít tím, že spolupráci s ním ukončíte a nahradíte aktivitami, které splňují standardy zodpovědného turismu.

 

Pomozte svým hostům porozumět konceptu dobrých životních podmínek zvířat
 

Hosté nesou za zvířata stejnou zodpovědnost jako vy. Pokud jim nabídnete udržitelné aktivity, které budou také vhodné pro zvířata, významně přispějete k ochraně životního prostředí. Vhodné označení nebo letáky o odpovědném turismu s volně žijícími zvířaty pomohou hostům se zorientovat – jak během pobytu u vás, tak na budoucích cestách.

Ukažte cestovatelům, co děláte

Už jste podnikli kroky k zajištění toho, aby divoká zvířata nebyla ve vašem ubytování odchytávána, konzumována, prodávána, vystavována a hosté s nimi nepřicházeli do styku? Zákazníky o tom můžete informovat prostřednictvím naší platformy.

Aktualizujte zařízení v extranetu

Podívejte se na další průvodce týkající se udržitelnosti:

Reducing food waste

Omezení plýtvání potravinami

Zhruba třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu přijde vniveč. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

Energy consumption

Snižování spotřeby energie a využívání zelené energie

Planeta se stále rychleji otepluje, což má dopad na rovině ekologické a ekonomické. Zdroje energie a efektivita jejich využívání proto patří mezi priority udržitelného rozvoje. Když snížíte spotřebu energie a přejdete na obnovitelné zdroje, neprospějete tím jenom planetě. Můžete tak snížit i své provozní náklady.

Jak začít

Reducing plastic consumption

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

Přijde vám tento článek užitečný?