Jak najít rovnováhu mezi postupy pro udržitelnost, hygienou a zdravím?

Napsáno ve spolupráci s organizacemi Innovation Lighthouse, Travel without Plastic a Global Tourism Plastics Initiative (GTPI)

cleaning

Globální dopad cestovního ruchu se výrazně zmírnil, když pandemie zastavila téměř veškeré cestování. V důsledku výrazně sníženého provozu na silnicích i na obloze byl vzduch najednou čistší. Místní populace zvířat se začaly vracet do míst po celém světě. Přeplněná města a destinace dostaly poprvé po dlouhé době možnost vydechnout. Navzdory obrovskému utrpení, které pandemie způsobila, a zničujícímu účinku, který měla na cestovní ruch od malých podniků až po globální společnosti, jsme si nemohli nevšimnout obnovy, kterou naše životní prostředí prošlo.

V důsledku toho se toto téma stalo ještě důležitějším pro mnoho cestovatelů, kteří si znovu začínají rezervovat pobyty. Celých 61 % lidí uvedlo, že je pandemie přivedla k tomu, že by v budoucnu chtěli cestovat udržitelněji. 49 % se zároveň domnívá, že stále není k dispozici dostatek udržitelných možností cestování, a 53 % pociťuje frustraci, pokud jim ubytování, které si zvolili pro pobyt, brání v jejich snahách o udržitelnost – například když nenabízí možnost třídění odpadu.

Dalším důležitým důsledkem pandemie je zvýšené zaměření na zdraví a hygienu v našem odvětví. Tento zájem dlouhodobě přetrvá, a proto je pro nás klíčové, abychom vzali v úvahu dopad používání sanitačních prostředků na naše životní prostředí. Sem spadá používání chemikálií k dezinfekci i nesprávná likvidace prostředků, jako jsou rukavice, roušky a dezinfekční prostředky na ruce.

Vidíme obnovenou i zcela novou poptávku po cestování, přičemž rozhodnutí cestovatelů se řídí jinými prioritami, než tomu bylo dříve. Pokud tohoto trendu využijete, vybudujete si silnou pozici v novém prostředí udržitelného cestování a zároveň vyhovíte zvýšeným standardům hostů ohledně hygieny a bezpečnosti. Následující část vám pomůže najít tuto rovnováhu.

Čtyři výhody upřednostňování udržitelnosti při obnově cestování

 

1. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu snížíte své náklady

Realita klimatických změn a zhoršování životního prostředí je zjevná a vlády zemí po celém světě zavádějí zákony, které zvyšují cenu takových výrobků, jako jsou jednorázové plasty. Zároveň jsme dosáhli bodu zlomu, kde je výroba ekologické energie nyní z hlediska nákladů efektivnější než energie neobnovitelná. A nejde jen o vyšší provozní náklady – firmy, které nezařadily udržitelnost mezi své priority, přichází o zákazníky. 81 % dotázaných uvedlo, že se v nadcházejícím roce chtějí ubytovat v ubytování se  zavedenými udržitelnými postupy, což je trend, který v průběhu času sílí.

2. Podpoříte myšlenku odpovědnosti

Vztah mezi hostem a ubytováním je důležitější než kdy dříve. Ubytování musí budovat a posilovat v hostech pocit jistoty, že pro ně zajistí bezpečné prostředí a že svá zařízení dezinfikují. Začlenění udržitelnosti do priorit vašeho podnikání znamená další oblast, o kterou se musíte zajímat, což podporuje image vaší značky coby odpovědné a důvěryhodné.

3. Je to příležitost pro inovace

Mnoho cestovatelů říká, že díky pandemii se chovají vědomě udržitelnějším způsobem doma i na cestách – 61 % tvrdí, že chtějí v budoucnosti cestovat udržitelněji – je tu tedy nejen zájem, ale i prostor pro nové, kreativní přístupy k pohostinství. Pěstování potravin na místě, využití sluneční energie k ohřevu plaveckých zařízení a recyklace užitkové vody jsou jen několika příklady udržitelných inovací, které stále více hostů při výběru ubytování hledá.

4. Udržitelnost pomáhá vaší značce se vyvíjet a uspokojit budoucí poptávku

84 % cestovatelů uvedlo, že chtějí na svých cestách omezit produkci odpadu a jednorázových plastů, což znamená, že bezplatné vybavení, jako je mini šampon nebo jednorázové pantofle, už nemusí být nutně považováno za výhody. Pokud chcete v době, kdy si 83 % cestovatelů z celého světa myslí, že udržitelné cestování je životně důležité, pro svou značku vybudovat silnou image, musíte vzít v potaz dopad svého podnikání na životní prostředí. V budoucnu se vysoká hodnocení budou odvíjet od nabídky recyklačních zařízení, neplastového vybavení a příležitostí pro hosty, aby mohli dodržovat udržitelné postupy, například opakovaným použitím ručníků.

unep_infographic_-_partner_facing_-_landscape_1_1.png

Jak v době obnovy cestování upřednostnit udržitelné postupy

 

Investujte do procesů, ne do produktů

Když jde o zlepšení hygieny, obvykle spoléháme na takové věci jako jednorázové vybavení, dálkové ovladače v plastové fólii nebo papírové pásky přes toalety. Ale ve skutečnosti tyto věci nezaručují čistotu – nevydezinfikovaný plast může koneckonců také nést choroboplodné zárodky. Jediné, co tyto výrobky mohou zaručit, je obrovský objem zbytečného odpadu.

Lepší způsobem upřednostnění hygieny je investice do důkladných hygienických procedur a sledovatelnosti. Namísto používání jednorázového vybavení a balení předmětů do plastikových obalů raději zajistěte důkladný úklid a dezinfekci pokojů mezi odjezdem a příjezdem hostů. Vytvořte si důkladné standardizované protokoly pro úklid a zajistěte, aby v nich byl personál náležitě vyškolen.
 

Nastavte si snížení plastového odpadu jako strategickou prioritu

Omezení použití plastů je klíčovou součástí udržitelnosti, což platí dvojnásob po skončení lock-downů, v éře roušek a rukavic, všudypřítomných lahví s dezinfekcí na ruce a vybavení na jedno použití. Chcete -li snížit spotřebu plastů ve svém ubytování, můžete podniknout řadu kroků:

 • Pokud z jakéhokoli důvodu musíte poskytovat výrobky na jedno použití, zvolte materiály, které jsou bez problémů přijímané v místních zařízeních na zpracování odpadu. Hledejte alternativy, které jsou certifikované pro domácí kompostování a které tedy můžete na místě ubytování sami kompostovat. Několika příklady jsou krabičky na jídlo s sebou vyráběné ze zbytků cukrové třtiny, kelímky s povlakem na vodní bázi nebo z PLA místo plastových a brčka z trávy nebo těstovin. Pokud se používání jednorázových plastových výrobků nemůžete vyhnout, vyberte alespoň ty, které mají vysoký obsah recyklovaného materiálu.
 • Zamyslete se nad správnou likvidací plastů, jejichž použití se nelze vyhnout, a také nad tím, jak z recyklace udělat nedílnou součást nakládání s odpady ve vašem ubytování. Dále je užitečné mít dobré značení a jasně hostům sdělit, kde najdou recyklační koše.
 • Spojte se s místním provozovatelem svozu odpadu a zjistěte, které materiály lze zpracovávat v místních zařízeních a které končí na skládkách – tyto konverzace vám v budoucnu mohou pomoci s rozhodnutími týkajícími se produktů a dodavatelů.
   

Implementujte nové způsoby signalizace v oblasti hygieny

Hosty můžete uklidnit a ujistit i lepšími způsoby než tím, že vše zabalíte do plastu. Pro ujištění hostů o jejich bezpečnosti před pobytem i během něho je klíčová především komunikace. 70 % cestovatelů tvrdí, že se při výběru ubytování rozhodne pro možnost, kde jsou jasně zavedená zdravotní a bezpečnostní opatření.

 • Pomocí potvrzovacích e -mailů, svého webu a prezentace ubytování na Booking.com můžete hosty předem informovat o tom, co děláte, aby vaše ubytování bylo čisté a hygienické.
 • Poskytněte ve svém ubytování informace (například pomocí cedulí nebo informací na interním televizním kanálu) o tom, jak a kdy provádíte dezinfekci veřejných prostor, jaký je proces úklidu pokojů a jak udržujete vybavení v čistotě.
 • Informujte také hosty o tom, zda jste také podnikli kroky k nalezení rovnováhy mezi postupy pro udržitelnost a zlepšením hygieny. Díky tomu získají příležitost podílet se na vašich snahách o udržitelnost. Budou například moci využívat důkladně dezinfikované vybavení pro opakované použití namísto jednorázových plastových lahví.
   

Analyzujte svůj dodavatelský řetězec

Když zavádíte nové úklidové protokoly, využijte příležitost podívat se na své dodavatele prizmatem udržitelnosti. Spolupracujte s nimi v oblastech jako snižování plastového a směsného odpadu, ekologizace dopravy a vracení obalů. Snahy o větší udržitelnost probíhají napříč odvětvími a rozhovory na toto téma mohou představovat přínos jak pro vás, tak pro vaše dodavatele.

Zvažte uplatnění nových, udržitelnějších řešení pro úklid a také nových technologií, které zlepšují výsledky sanitace, např. dezinfekce ozónem, čištění ozonem sycenou vodou nebo tlakovou párou. Nejenže se při nich používá méně škodlivých chemikálií, ale jsou také efektivnější co do nákladů.
 

Zvažte, jak integrovat bezpečnost do stravování

Jídlo je pochopitelně z hygienického hlediska významnou oblastí. Podobně jako u vybavení zde často volíme jednorázová řešení jako jednotlivé balíčky s ochucovadly nebo plastové příbory. Zde je několik nápadů, jak v oblasti hygieny při stravování produkovat méně odpadu a šetřit náklady:

 • Na požádání nabízejte dochucovadla v malých porcích. Dobrou volbou jsou malé keramické nádobky či talířky.
 • Používejte uzavřené dávkovače na věci jako džem nebo mléko, díky nimž se hosté mohou sami obsloužit, aniž by přišli do styku se samotným jídlem
 • Implementujte správné protokoly pro mytí nádobí – stejně jako při úklidu pokojů – abyste zajistili nejvyšší standardy sanitace a hygieny
 • Zajistěte, aby mezi hosty, kteří jedí v jednom společném prostoru, byly dostatečné rozestupy. Dosáhnout toho můžete například prodloužením provozní doby jídelny, které vám pomůže řešit omezení daná kapacitou.
   

Zapojte svůj tým

Je důležité, abyste do všech nových procesů nebo změn, které zavedete, zapojili své zaměstnance. Investujte do řádného školení, aby byly vaše protokoly o udržitelných postupech pro úklid srozumitelné a dobře převedené do praxe. Skvělým zdrojem v oblasti snížení produkce jednorázových plastů a zachování bezpečí hostů je bezplatný online školicí modul od Greener Guest. Můžete také zkombinovat školení s úklidovou aktivitou ve své místní komunitě a poukázat tak na propojení mezi položkami použitými v ubytování a znečištěním v okolí. To může pomoci urychlit změnu chování.

Dále je vždy nesmírně užitečné vyžádat si od svého týmu zpětnou vazbu ohledně zavedených změn. Každý zaměstnanec bude mít na základě své konkrétní role a expozice jedinečné znalosti o vašem ubytování a hostech. Spojení různých perspektiv pak využijete při definování nejlepšího způsobu, jak implementovat změny zaměřené na udržitelnost.

hand sanitiser

Ukažte cestovatelům, co děláte

Pokud jste již ve svém ubytování implementovali postupy pro udržitelnost, můžete to sdělit cestovatelům prostřednictvím naší platformy. Dále je můžete informovat, jaká zdravotní a bezpečnostní opatření jste zavedli.

Aktualizovat zařízení v extranetu

Podívejte se na další průvodce týkající se udržitelnosti:

animal_welfare.jpeg

Dobré životní podmínky zvířat

Místa, kde žijeme a která navštěvujeme jako turisté, jsou životně důležitá pro ostatní druhy, které je obývají. Spolupráce na ochraně blahobytu zvířat není jen etickou odpovědností — je to také způsob, jak zajistit přetrvání životního prostředí, kterého si vážíme.

Jak začít

Energy consumption

Snižování spotřeby energie a využívání zelené energie

Planeta se stále rychleji otepluje, což má dopad na rovině ekologické a ekonomické. Zdroje energie a efektivita jejich využívání proto patří mezi priority udržitelného rozvoje. Když snížíte spotřebu energie a přejdete na obnovitelné zdroje, neprospějete tím jenom planetě. Můžete tak snížit i své provozní náklady.

Jak začít

Podívejte se na další průvodce týkající se udržitelnosti:

Reducing food waste

Omezení plýtvání potravinami

Zhruba třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu přijde vniveč. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

Přijde vám tento článek užitečný?