Jak zajistit bezpečnost v ubytování a připravit se na krizové situace

Příprava ubytování pro hosty

Updated před 9 měsíci
Uložit

Bezpečnost a ochrana je pro nás prioritou a chtěli bychom, aby tomu tak bylo i pro vás. Připravili jsme pro vás proto tohoto průvodce, abyste mohli proaktivně zajistit bezpečnost svých hostů a připravit se na krizové situace. Informace o tom, jaké bezpečnostní systémy můžete nainstalovat ve svém ubytování najdete v tomto průvodci: Jak posílit zabezpečení vašeho ubytování

Následující bezpečnostní zařízení jsou doporučena pro ubytování v soukromí jako např. apartmány, na která se mohou vztahovat jiné zákony a předpisy, než jaké platí pro hotely a hostely. Doporučujeme, abyste hostům proaktivně poskytovali informace o bezpečnostních zařízeních, která ve svém ubytování máte. Ujistěte je také, že v případě krizové situace vás mohou ihned kontaktovat, abyste jim mohli pomoci a spojit je s příslušnými složkami místního záchranného systému.  

Zákony platné ve vaší zemi mohou, ale nemusí, tyto situace specifikovat. Doporučujeme vám proto, abyste si zjistili své povinnosti, které jako hostitelé v této souvislosti máte. Ujistěte se, že se řídíte všemi platnými zákony a nařízeními, abyste hostům poskytovali bezpečné ubytování, kde si mohou svůj pobyt bez obav užít.

Nejlepší je být na nečekané situace předem připraven. Kontrola bezpečnosti vašeho ubytování vám zabere jen několik minut a vy tak budete mít jistotu, že jste nic nepodcenili. Vaše připravenost navíc může v případě neočekávané události dramaticky ovlivnit život vašich hostů. Každé ubytování je jiné, ale existuje několik základních bezpečnostních zařízení, která by v žádném z nich neměla chybět. 

Detektory kouře

Zákony o požární ochraně se v jednotlivých zemích liší, a měli byste se proto dobře seznámit s tím, jaké zákony platí ve vaší zemi. Doporučujeme vám v ubytování nainstalovat alespoň jeden požární hlásič na každém podlaží a jeden v každé ložnici nebo před vchodem do ložnice. Zařízení každý měsíc otestujte a pravidelně měňte baterie.

Detektory oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu, jehož inhalace může být smrtelná. Tento plyn mohou produkovat spalovací zařízení, jako jsou pece, sporáky, kamna, kotle a další, kde dochází k neúplnému nebo neefektivnímu spalování. Tyto detektory můžete umístit kamkoli, ale určitě by neměl jeden chybět v každé místnosti, kde se spalovací zařízení nachází. Baterie detektoru je třeba kontrolovat každý měsíc a pravidelně je měnit. Detektory by se měly zcela vyměnit každých pět až sedm let. Můžete si také zvolit zařízení, které má jak detektor kouře, tak detektor oxidu uhelnatého.

Hasicí přístroje

Ve vašem ubytování by měl být alespoň jeden hasicí přístroj, který je umístěn na viditelném a snadno přístupném místě. Mějte na paměti, že existují různé hasicí přístroje pro různé typy požárů. Proto je před zakoupením hasicího přístroje dobré věnovat pozornost tomu, do jaké třídy patří. Většina požárů v domácnosti začíná v kuchyni, proto zvažte umístění hasicího přístroje vedle sporáku. Pokud chcete extra stupeň zabezpečení, můžete k hasicím přístrojům do svého ubytování zakoupit také nízkonákladové hasicí spreje.

Uzamykatelné skříňky a trezory

I když tato zařízení nejsou nezbytně nutná, hosté, kteří cestují daleko od domova a místo svého pobytu dobře neznají, jistě ocení, že si mohou své cenné věci zamknout na bezpečném místě. Doporučovány jsou digitální nebo elektronické bezpečnostní skříňky, které se uzamykají bez klasického klíče. Skříňky, které jsou připevněné ke zdi nebo nábytku, jsou podstatně bezpečnější.

Únikové žebříky a plán únikových cest

Únikový žebřík nemusí být vždy nutný, ale pokud má vaše ubytování více než jedno poschodí, nesmí v něm chybět plán únikových cest pro případ evakuace z vyšších poschodí. Zvažte proto umístění grafického nákresu únikových cest nebo podrobných instrukcí, kterými se hosté mají řídit. 

Jak hosty informovat o přítomnosti bezpečnostního zařízení v ubytování? 

 • Uveďte, jaká bezpečnostní zařízení v ubytování máte v sekci Zařízení a služby v extranetu

 • Při příjezdu hostům ukažte, kde jsou tato zařízení v ubytování umístěna.

 • Uveďte tyto informace také do bezpečnostního manuálu pro hosty.

 • Vyzvěte hosty k tomu, aby vám vždy hlásili, kdyby zařízení začalo vydávat zvuky nebo začalo blikat. Pokud zařízení nefunguje správně nebo mu docházejí baterie, může spustit falešný poplach.

Výbava pro případ mimořádných událostí

Není možné předvídat všechny mimořádné situace, které by mohly nastat, ale můžete hostům poskytnout základní výbavu, jako je lékárnička a bezpečnostní manuál, kde jsou uvedena čísla tísňových linek a instrukce, jak v případě nouzové situace postupovat. Pokud se vaše ubytování nachází v lokalitě, kde jsou časté určité krizové situace (např. povodně, lesní požáry nebo zemětřesení), vaši hosté jistě ocení speciální výbavu a informace, které jim pomohou daný typ situace zvládnout.

Lékárnička

Můžete zakoupit již připravenou lékárničku, která obsahuje základní vybavení pro ošetření drobných poranění. Na stránkách Červeného kříže je doporučeno do lékárničky zahrnout následující:

 • 2x absorpční stahovací obinadlo

 • 25x náplast různých velikostí

 • 1x role textilní náplasti

 • 5x balení antibiotické masti

 • 5x balení dezinfekčních ubrousků

 • 2x balení aspirinu

 • 1x nouzová termoizolační přikrývka

 • 1x dýchací maska s jednosměrným ventilem

 • 1x jednorázový chladící obklad

 • 2x nelatexové rukavice

 • 2x balení hydrokortizonové masti 

 • 2x obvaz různé velikosti

 • 5x sterilní gázový obklad 

 • Ústní teploměr 

 • 2x trojcípý šátek 

 • Pinzeta

 • Příručka první pomoci

Můžete také přidat ještě antacida a laxativa, což vaši hosté v případě potřeby jistě velice ocení. Zvažte také další položky, které by mohly hostům pomoci při zranění nebo nemoci a které jsou vhodné také pro děti a je možné je zakoupit bez receptu. Říznutí nebo vymknutý kotník mohou dovolenou pěkně znepříjemnit a když hosté při takové příležitosti najdou dobře zásobenou lékárničku, pomůže jim to se uklidnit a problém rychle řešit. 

Bezpečnostní manuál pro hosty

Pokud dojde k nečekané situaci, měli by mít hosté k dispozici více než jen vaše telefonní číslo. Doporučujeme připravit pro hosty bezpečnostní manuál s užitečnými informacemi, který můžete zalaminovat a umístit ho na viditelném místě. 

Jaké informace do bezpečnostního manuálu zahrnout:

 • Oficiální adresa vašeho ubytování

 • Umístění detektorů kouře 

 • Umístění hasicích přístrojů

 • Umístění lékárničky

 • Pokyny k manuálnímu uzavření plynu, vody a elektřiny

 • Podrobné informace o nouzovém východu 

 • Seznam kontaktů s tísňovými telefonními čísly:

I. Policie, hasiči, záchranná zdravotnická služba a nemocnice

II. Vaše telefonní číslo

III. Další kontakt pro případ vaší nedostupnosti

Jak hosty informovat o bezpečnostních zařízeních v ubytování?  

 • Při příjezdu hostům ukažte, kde jsou tato zařízení umístěna.

 • Uveďte informace o umístění lékárničky do bezpečnostního manuálu pro hosty.

 • Vyzvěte hosty, aby vás o svých případných zraněních také informovali, abyste jim mohli případně poskytnout další pomoc.

Přijde vám tento článek užitečný?