Program Genius na Booking.com

Vše, co potřebujete vědět, jste-li Genius partner

 

Aktualizováno před 1 měsícem
Uložit článek
Úvod do programu Genius

Program Genius je účinný marketingový nástroj vytvořený tak, aby spojil naše partnery, kteří dosahují nejlepších výsledků, s nejzkušenějšími hosty. Partneři, kteří takto hostům účastnícím se programu Genius nabídnou přidanou hodnotu, od nás získají možnost lepší viditelnosti.

Aby Genius hosté lépe našli ubytování, která jsou pro ně nejvíce relevantní, budou si je moci seřadit a filtrovat pomocí speciálních filtrů. Ubytování Genius získají také podporu v umístění ve výsledcích hledání a speciální označení Genius. Tímto lépe vyniknou mezi ostatními ubytováními v dané oblasti a zvýší se návštěvnost jejich stránek, což může vést ke zlepšení konverze, vyšší obsazenosti a vzrůstu celoročních tržeb. 

Abychom zajistili kvalitu programu Genius, účastnit se ho mohou jen vybraná ubytování. Podmínkou účasti v programu Genius je, aby průměrné hodnocení ubytování dosahovalo známky min. 7,5 na základě hodnocení od nejméně 3 hostů. Ubytování dále musí splnit naše kritéria ohledně cen. V souvislosti s cenovou strategií je možné v závislosti na dané zemi a v souladu s místními předpisy udělit výjimku.

Genius partneři mají přístup na stránky Centrum Genius, kde mohou upravovat nastavení a sledovat, jaký dopad má program na jejich ubytování. Centrum Genius najdete v extranetu pod záložkou Příležitosti. Zde najdete také další doporučení ohledně způsobů, jak program co nejlépe využít.

Zjistěte snadno, zda se programu můžete účastnit

Výhody programu Genius

Program Genius přináší lepší viditelnost.

Partneři Genius získají lepší viditelnost pro Genius hosty, kteří jsou přihlášení ke svému účtu a hledají ubytování na Booking.com v dané oblasti. Tímto hosté Genius snadněji najdou ubytování, která pro ně budou výhodnější, a Genius partnerům se zvýší počet zobrazení jejich stránky ve výsledcích hledání až o 40 %.

Ke zvýšení viditelnosti přispívá mnoho faktorů, mezi které se řadí například tyto:

 • Automatizovaná podpora viditelnosti ve výsledcích hledání pro ubytování Genius.
 • Prezentace ubytování nese označení Genius (na stránkách i v aplikaci).
 • Na stránkách Booking.com je možné manuálně seřadit nebo vyfiltrovat ubytování Genius tak, aby byla umístěna ve výsledcích hledání jako první.
Obrázek
trips_refresh@2x

Poptávka se v každé oblasti může časem změnit a je nám jasné, že partneři Genius mohou chtít podle toho upravit i svou strategii. Proto nabízíme možnost dočasně všechny nabídky Genius pozastavit, a to až na 30 dní v roce. Učinit tak můžete na stránce Centrum Genius v sekci Odebrání slevy Genius.

Program Genius vede ke zvýšení obsazenosti a tržeb

Ke zvýšení šance na získání rezervací u Genius partnerů přispívá kombinace mnoha faktorů, jako je například nabídka exkluzivních cen pro hosty, kteří se programu Genius účastní, nebo podpora ve výsledcích hledání. Ubytování, která se do programu Genius zapojí, vykazují průměrný vzrůst rezervací o 18 %.

Poté, co se partner do programu Genius zapojí, získá další příležitosti, které mu umožní optimalizovat marketingovou strategii pro vybranou cílovou skupinu hostů tak, aby došlo ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti a mohl tak snadněji dosáhnout svých prodejních cílů. 

Zjistěte více o doporučeních pro vaše ubytování

Ubytováním Genius se však nezlepší jen viditelnost a obsazenost, průměrně jim také vzrostou tržby o 17 % (včetně nákladů na slevy, které hostům Genius poskytnou).

Ke sledování vývoje tržeb od vstupu do programu Genius slouží zapojeným partnerům statistiky programu Genius v extranetu.

Obrázek
genius chart 2020 _ EN UK.png

Program Genius pomáhá upoutat pozornost hostů, kteří jsou pro ubytování nejcennější

Partneři Genius získávají přednostní podporu ve výsledcích hledání tak, aby byli viditelní pro hosty Genius, kteří představují nejcennější skupinu hostů na Booking.com. Hosté Genius jsou zkušení hosté, kteří průměrně utrácejí více a rezervují častěji. Jsou spolehlivější a mají skutečný zájem rezervace využít. To znamená, že u hostů s rezervací za cenu Genius méně často dochází ke stornům či nedojezdům.

Hosté Genius také v porovnání s běžnými hosty častěji uskutečňují mezinárodní cesty, rezervují s větším předstihem a zanechávají lepší hodnocení. Výměnou za to, že partneři nabídnou exkluzivní ceny pro hodnotnou uzavřenou skupinu uživatelů (CUG), pomůžeme jim zvýšit konkurenceschopnost a upoutat pozornost této vybrané skupiny hostů. 

Jaké výsledky přináší program Genius

Partneři mohou v extranetu sledovat statistiky programu Genius pro své ubytování s klíčovými ukazateli, podle kterých mohou hodnotit vliv programu Genius na jejich prodejní výsledky v průběhu času. Klíčové ukazatele výsledků jsou například tyto: 

 • Měsíční přehled rezervací: odbydlené rezervace od hostů Genius oproti běžným hostům.
 • Průměrná částka uhrazená za jednu rezervaci, délka pobytu a booking window. 
 • Míra storen.
 • Vzrůst tržeb. 

Výsledky uvedené v těchto statistikách vycházejí z dokončených pobytů rezervovaných hosty Genius. Upozorňujeme, že v závislosti na počtu dokončených pobytů rezervovaných hosty Genius se partnerům mohou některá data ve statistikách začít zobrazovat až později od vstoupení do programu.

Kromě toho si v extranetu ve statistikách o rezervacích můžete zobrazit další informace o tom, odkud vaši hosté jsou. Na základě těchto statistik si můžete nastavit slevy Genius pro vybrané země a tím optimalizovat svou prodejní strategii a zvyšovat počet rezervací.

Nastavení pokojů Genius

Partnerům nejprve automaticky aktivujeme povinnou 10% slevu Genius, která se bude vztahovat na jejich nejlevnější a/nebo nejoblíbenější pokoj. Tímto bude ubytování atraktivnější pro hodnotné hosty Genius.

Zjistili jsme, že partneři Genius, kteří nabízejí různé pokoje, získávají častěji rezervace nejen u svých nejlépe prodávaných pokojů, ale také u ostatních typů pokojů. Pokud nabízíte více typů pokojů a chcete program Genius plně využít, velmi doporučujeme zahrnout tyto pokoje do nabídek Genius.

Partneři si mohou vybrat pokoje, které chtějí do programu zařadit, v Centru Genius. V případě, že váš nejlevnější pokoj není zároveň nejprodávanější, bude se sleva vztahovat na oba typy pokoje. Partneři Genius mohou zvolit další pokoje dle svého uvážení v Centru Genius.

Členské úrovně Genius

Mezi členy programu Genius jsme provedli rozsáhlý průzkum, abychom zjistili, co mají nejraději. Na základě výsledků jsme pak spustili nabídky Genius, které jsou dostupné exkluzivně pro hosty s úrovní Genius 2.

 • Úroveň Genius 1 pro hosty: 2 nebo více odbydlených pobytů rezervovaných v posledních 2 letech
 • Úroveň Genius 2 pro hosty: 5 nebo více odbydlených pobytů rezervovaných v posledních 2 letech 

Partneři, kteří poskytují tyto nabídky, působí na hosty atraktivněji a jsou na naší platformě lépe vidět díky speciální funkci řazení a označení ve výsledcích hledání. Díky tomu jim vzroste počet rezervací.  Ubytování se navíc stává lákavé pro hosty, kteří méně často rezervace ruší a rezervují s větším předstihem.

Abychom zajistili kvalitu hostů využívajících programy Booking.com, odstraňujeme ty, kteří se dopustili podvodných aktivit nebo nevhodného chování.

Nabídky Genius

Genius partnerům nabízíme příležitost nastavit si nabídky tak, aby optimalizovali svou reklamní strategii a zacílili na vybrané hosty Genius. Tímto se partnerům zvýší konkurenceschopnost a získají více rezervací v době, kdy potřebují podpořit prodej. Pokud partner splňuje kritéria pro tyto nabídky, může si je libovolně a flexibilně aktivovat, a pak je nabízet v závislosti na tom, jak je zrovna jeho ubytování žádané.

Nabídky Genius jsou zcela flexibilní a aktivovat je může vlastník ubytování nebo manažer, pokud chce své ubytování lépe nasměrovat na hodnotné hosty, kteří více utrácejí, více rezervují a méně rezervace ruší.

Zjistěte o nabídkách více na stránce Centrum Genius

Extra slevy dostupné exkluzivně pro členy programu Genius

Jaké výhody přináší nabídka extra 5% slevy: 

 • Rychlejší tržby 
 • Nárůst počtu rezervací až o 30 % 
 • Snadné nastavení a správa 

Pokud partner začne nabízet extra 5% slevu, upoutá hosty, kteří utrácejí více a rezervují s větším předstihem. Tato nabídka je dostupná exkluzivně pro hosty s úrovní Genius 2. Podle našich ukazatelů stoupne takto partnerům počet rezervací až o 30 % v porovnání s partnery, kteří tuto slevu nenabízejí. 

Zjistěte více o exkluzivních slevách Genius

Nabídky upgradu pokoje

Nabídka upgradu pokoje je určena exkluzivně pro hosty s úrovní Genius 2 a představuje efektivní způsob, jak zvýšit prodej dražších pokojů. Partneři, kteří si tuto nabídku nastaví, získají lepší viditelnost ve výsledcích hledání pro hosty s úrovní Genius 2.

Pokud si host rezervuje upgrade pokoje, bude v systému k rezervaci automaticky přiřazen upgradovaný pokoj. Tímto partnerům nevzniká práce navíc a nehrozí overbooking. Upgrade pokoje je něco jiného než sleva a ze zkušenosti víme, že hosté s úrovní Genius 2 rezervace s touto nabídkou méně ruší. 

Jaké výhody přináší nabídka upgradu pokoje:

 • Lepší viditelnost ve výsledcích hledání.
 • Prodej dražších pokojů hostům s úrovní Genius 2, zatímco pokoje, které se lépe prodávají, zůstanou dostupné pro ostatní hosty. 
 • Zvýšení návštěvnosti stránek ubytování a celkově více prodaných pokojů.
 • Pokoj je v systému automaticky přiřazen k rezervaci a tím se předejde overbookingu, vše je jednoduché a není třeba dělat nic navíc. 
 • Snížené riziko storna. 

Nastavte si upgrade pokoje

Nabídka snídaně v ceně

Partnerům, kteří hostům poskytují nabídku snídaně v ceně, se zvýší počet rezervací v průměru o 24 %. Tato ubytování vynikají ve výsledcích hledání nad ostatními a hosté s úrovní Genius 2 je mohou na stránce vytřídit pomocí řazení a filtrů. Výběrem konkrétního pokoje, u kterého se bude snídaně nabízet, si může partner vylepšit strategii, jak prodat dražší pokoje. 

Jaké výhody přináší nabídka snídaně v ceně:

 • Extra označení ve výsledcích hledání
 • Zvýšení prodeje dražších pokojů 
 • Zvýšení spokojenosti hostů 
 • Možnost čerpat výhody, které přináší filtr „snídaně v ceně“ a možnost řazení ubytování podle toho, zda nabízejí „výhody úrovně Genius 2“. 
 • Zvýšení počtu rezervací, zatímco průměrná denní cena zůstane nízká
 • Snížení nákladů a omezení plýtvání jídlem 

Nastavte si nabídku snídaně v ceně

Extra 5% sleva, upgrade pokoje nebo nabídka snídaně v ceně jsou v případě jejich aktivace viditelné pouze pro hosty s úrovní Genius 2. Tímto si mohou partneři nastavit zacílenější cenovou strategii a proměnit více návštěvníků stránky v hosty. 

Business slevy pro hosty Genius

Partneři si dále mohou nastavit slevy Genius business pro hosty cestující služebně. Takto upoutají zákazníky, kteří se zajímají o cenově nejvýhodnější nabídky. Tito hosté jsou vybíráni na základě kritérií, jako je účel cesty, jejich chování na stránce při vyhledávání a předchozí rezervované služební pobyty. U těchto hostů je vyšší pravděpodobnost, že si stejné ubytování rezervují znovu, a snižuje se riziko, že rezervaci zruší. 

Jaké výhody přináší nabídky exkluzivně dostupné pro Genius hosty cestující služebně: 

 • Každý pátý host na Booking.com cestuje služebně. 
 • Genius business slevy vedou k nárůstu rezervací služebních pobytů v průměru o 16 %. 
 • Hosté cestující služebně se vrací na stejné místo o 60 % častěji.
 • Hosté cestující služebně ruší rezervace v průměru o 50 % méně. 
 • Hosté cestující služebně obvykle utrácejí více za doplňkové služby, které ubytování nabízí. 
 • Hosté cestující služebně si častěji rezervují pobyty na pracovní dny.

Partneři, kteří chtějí nabízet slevy pro hosty Genius cestující služebně, se musí účastnit programu Genius. 

Nastavte si business slevy 

Genius slevy pro vybrané země

Genius slevy pro vybrané země jsou slevy, které jsou nabízené speciálně hostům Genius z konkrétního regionu nebo země. Kdekoliv jinde se tato sleva nebude zobrazovat. Jelikož hosté Genius představují uzavřenou skupinu uživatelů, bude se sleva zobrazovat výhradně jim. V Centru Genius najdete doporučení pro vaše ubytování, která se týkají nastavení těchto slev na základě hostů Genius, kteří ve vašem ubytování pobývali v posledních 12 měsících.

 • Zvýšení počtu rezervací od hostů Genius z vybraných regionů. 
 • Sleva je dostupná exkluzivně pro hosty Genius z vybraného regionu nebo země.
 • Doporučení na míru a statistiky, které vám pomohou snadno vybrat region, na který se vyplatí zaměřit za účelem zvýšení tržeb.

Zjistěte více o Genius slevách pro vybrané země

 

Zjistěte, co vašemu ubytování bude nejvíce vyhovovat

Pokud již jste Genius partnerem nebo o tom uvažujete, chceme se s vámi podělit o následující poznatky.

K vytvoření rozmanité cenové strategie je třeba využít tyto 3 složky:

 • Cenové kategorie
 • Zacílené slevy
 • Nabídky

Na stránce Booking.com můžete tyto tři možnosti kombinovat (neboli kumulovat) různými způsoby. Zjistěte, jak funguje kombinace nabídek Genius s vaším nastavením cen.

Vytvořte si vlastní cenovou strategii

V závislosti na typu vašeho ubytování můžete samozřejmě také přestat nabízet slevu hostům Genius tím, že své členství v programu zrušíte v extranetu nebo nás kontaktujete prostřednictvím záložky Zprávy.

Pokud však z programu vystoupíte, nebudete do něj moci vstoupit po dobu následujících šesti měsíců.

Co si o této stránce myslíte?