Snižování spotřeby energie a využívání zelené energie

Planeta se stále rychleji otepluje, což má dopad na rovině ekologické a ekonomické. Zdroje energie a efektivita jejich využívání proto patří mezi priority udržitelného rozvoje. Když snížíte spotřebu energie a přejdete na obnovitelné zdroje, neprospějete tím jenom planetě. Sníží se vám také provozní náklady.

header_energy.jpeg

S rostoucí populací a ekonomikou se také zvyšují naše požadavky na spotřebu energie. Stále ji ale bohužel čerpáme především z neobnovitelných zdrojů, jako jsou fosilní paliva. Jejich zásoba jednoho dne dojde a navíc produkují velké množství skleníkových plynů, které zachycují teplo v atmosféře a urychlují tak ohřívání planety. Už teď můžeme vidět katastrofální důsledky tohoto procesu na změnách počasí a jeho dopad na biodiverzitu i lidské životy.

Hotelový sektor pochopitelně spotřebuje výrazné množství energie a nejnáročnější je v tomto ohledu regulace teploty na pokojích a osvětlení. Výsledkem je, že výrazně přispívá k tvorbě skleníkových plynů – od 160 do 200 kg CO2 na m2 podlahové plochy. Možností, jak šetřit na spotřebě energií, je mnoho. Existují rychlá řešení, jak snížit nebo odstranit zbytečné ztráty a plýtvání. Ale opravdu udržitelné odvětví si žádá také dlouhodobé investice a řešení na globální úrovni.

Snižování spotřeby energií a přechod na obnovitelné zdroje jsou činnosti zásadní pro dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050, což je cíl, kterého musíme dosáhnout, abychom předešli katastrofálnímu nárůstu teplot. Hloubková studie fungování globálního ubytovacího sektoru identifikovala čtyři klíčové kroky, které náš průmysl jako celek může podniknout, abychom tohoto cíle dosáhli.

V této sekci se podíváme na to, jak může snížení spotřeby energie prospět vašemu podnikání i životnímu prostředí. Také uvedeme několik opatření, která můžete zavést s cílem snížit spotřebu a zlepšit udržitelnost vašeho podnikání.

Čtyři výhody snížení spotřeby energie

 

1. Nižší náklady

Snížením spotřeby energie můžete potenciálně dosáhnout výrazné úspory. Analýza evropských hotelů ukázala na to, že je možné ušetřit až 20 % na vytápění, 30 % na vaření, 70 % na ohřevu vody a 60 % na osvětlení. Díky tomu lze pak dosáhnout výrazných úspor na provozních nákladech. Příkladem může být instalace chytrého systému pro správu energie, díky kterému se roční náklady na elektřinu na pokojích v hotelu Galt House snížily o 39 %, což představuje 100 000 USD z provozních nákladů.

2. Snižování uhlíkové stopy

Nižší spotřeba energie vede ke snížení produkce odpadu, a tím se také zmenšuje dopad na životní prostředí. Pokud využíváte fosilní paliva, pak snížení spotřeby energie také omezí produkci skleníkových plynů. Síť Host Hotels & Resorts například snížila emise skleníkových plynů o 35 % tak, že zavedla úsporná opatření, například systémy pro automatizaci řízení budov, LED osvětlení, lepší vzduchotechniku a vytápění a investovala do obnovitelné energie.

3. Chytré energetické systémy zvyšují pohodlí hostům i zaměstnancům

Existuje mnoho moderních technologií, které zefektivní úsporu energie. Většina z nich se týká automatizace. Tato řešení ale také zvýší pohodlí hostů a zjednoduší práci vašim zaměstnancům. Automatická ovládání vypnou elektrické spotřebiče na pokoji, pokud tam nikdo není. Zaměstnanci tak nemusí nic vypínat manuálně. Automatizované systémy ovládají vytápění, ventilaci a chlazení, protože reagují na vlhkost nebo tlak vzduchu. Hosté mají větší pohodlí, protože ve vnitřních prostorách se udržuje stále příjemná teplota.

4. Obnovitelná energie vás připravuje na budoucnost

Fosilní paliva představují zdroj energie, který přispívá k oteplování planety, a jejich zásoby jsou navíc omezené a jednoho dne dojdou. Veřejný i soukromý sektor po celém světě si tuto skutečnost uvědomuje a stále častěji investuje do obnovitelných zdrojů, jako je vítr nebo slunce. Své ubytování můžete připravit na budoucnost tím, že snížíte míru, do jaké se spoléhá na fosilní paliva, a začnete více využívat obnovitelné zdroje energie.

solar panels

Jak snížit spotřebu energie

 

Proveďte analýzu spotřeby energie

Abyste mohli spotřebu energie upravit, je potřeba ji nejprve změřit. Jako hlavní zdroj dat poslouží účty za energie. Podrobnější představu o spotřebě získáte z měřičů v jednotlivých částech/odděleních. Měřením základní spotřeby energie a jejím průběžným sledováním zjistíte, jakou spotřebu máte. Budete vědět, ve kterých oblastech můžete energie ušetřit a později pak zhodnotit efektivitu zavedených opatření.

Požádejte svého poskytovatele energií o přehled, pomocí kterého budete moci sledovat spotřebu energie. Pokud nebudete mít tento přehled k dispozici, srovnejte spotřebu energie vašeho ubytování s podobnými ubytováními ve vaší oblasti. Jako nástroj pro kalkulaci uhlíkové stopy odbydlených pokojonocí a schůzek ve vašem ubytování můžete využít bezplatnou metodologii Hotel Carbon Measurement Initiative. Nezapomeňte výpočty upravit podle faktorů, jako je například počasí, abyste mohli přesněji srovnat ubytování s odlišnými zařízeními a v různých klimatických podmínkách. 

Přejděte k energeticky efektivnímu osvětlení

Běžné a halogenové žárovky, které se v hotelích nejčastěji využívají, jsou energeticky velmi neefektivní. Jen 20 % jejich energie se totiž přemění ve světlo, zbylých 80 % se ztratí ve formě tepla.

Pokud přejdete k efektivnějšímu způsobu osvětlení, jako jsou například úsporně CFL lampy, zářivky nebo LED světla, můžete snížit spotřebu energie až o 70 %. Kromě nižší spotřeby CFL lampy také vytvářejí méně tepla, což snižuje požadavky na klimatizaci a vede tak k další úspoře. LED žárovky zase vydrží třikrát déle než žárovky a snadněji se recyklují*.

* Některé žárovky obsahují nebezpečné materiály, jako je rtuť, a proto je důležité je recyklovat a nevhazovat do směsného odpadu, který pak skončí na skládce.

Instalujte čidla reagující na přítomnost osob

Mnoho lidí se v hotelích chová jinak než doma. Například zapomínají zhasínat. Pokud nainstalujete světla s čidly, rozsvítí se jen v případě, že se v daném prostoru bude někdo nacházet. Existuje několik možností, které můžete využít v těchto případech:

  • Vstupní karty – Systém se vstupními kartami vypne elektřinu v pokoji, když tam nikdo není. Host při vstupu na pokoj zasune kartu do zařízení na zdi a elektřina se automaticky zapne. Při vyjmutí karty ze zařízení a odchodu z pokoje se elektřina automaticky vypne.

Přechod na systém se vstupními kartami a ovládáním přísunu elektřiny na pokoj může uspořit až 30 % elektřiny. Tyto systémy však mohou potenciálně vytvořit mnoho odpadu. Hotel s 200 pokoji obvykle musí ročně vyměnit přibližně 12 000 plastových karet. Pokud se chcete vyhnout dalšímu plastovému odpadu, zvažte využívání ekologických přístupových karet. Máte několik dostupných možností, například karty z recyklovaného plastu, rozložitelného plastu nebo papíru.

  • Časovače osvětlení – Časovače můžete nastavit tak, aby každý den zapínala a vypínala světla v předem stanovených časech. Časovače lze použít v prostorách, které lidé využívají každý den ve stejnou dobu, jako jsou restaurace nebo konferenční prostory.
  • Pohybové senzory – Pohybové senzory zapnou světla, pokud zaznamenají pohyb, a po určité době neaktivity je opět vypnou. Hodí se na méně rušná místa, například na toaletách ve společných prostorách, a v dané místnosti mohou ušetřit až 60 % energie.
  • Optické čidlo – Optické čidlo snímá míru přirozeného světla a podle toho zvyšuje nebo snižuje intenzitu osvětlení. Existují různé typy těchto čidel v závislosti na místě, které chcete osvětlit.

Zaveďte chytrý systém na měření teploty

Pokud upravíte termostat jen o pár stupňů, můžete výrazně ušetřit energii. Pokud v zimě snížíte termostat o 1ºC, můžete snížit spotřebu energie o 10 % – podobné úspory můžete dosáhnout v létě s klimatizací. Tento proces můžete rovněž automatizovat instalací pohybových a teplotních čidel do termostatu, který pak sníží teplotu v pokoji, pokud tam nikdo nebude.

Využívejte zelenou energii

Omezení globálního nárůstu teplot je zásadní prioritou a přechod na zelenou energii hraje v tomto procesu důležitou roli. Přechod k využívání energie z obnovitelných zdrojů významně sníží vaše emise z provozních procesů, a co je důležitější, pokud se to udělá správně, může znamenat zvýšení poptávky po obnovitelné energii ve vaší oblasti. To zase podporuje přidání nových obnovitelných zdrojů do místní elektrické sítě, což je zásadní pro to, aby se nabídka obnovitelných zdrojů vyrovnala jednoho dne globální poptávce po energii a aby došlo k postupnému vyřazení využívání fosilních paliv.

Bohužel existuje mnoho dodavatelů, kteří tvrdí, že jejich energie je čistá a obnovitelná, ačkoli tomu tak není. Z tohoto důvodu je při výběru obnovitelných zdrojů energie třeba mít na paměti několik věcí, abyste se ujistili, že řešení je udržitelné a přispívá k omezování množství fosilních paliv, která se na světě využívají:

  • Kdykoli je to možné, zvolte obnovitelný zdroj energie, který bude nainstalován na místě. Tato řešení mají nejvíce pozitivní dopad, protože rozšiřují místní síť o novou čistou energii. Nejrozšířenější z nich jsou solární panely.
  • Pokud je nemůžete umístit v svém ubytování, je další nejlepší alternativou odebírat energii vyprodukovanou lokálně, kterou budete kupovat přímo od odběratele. Nejlepší je využít výhod nových lokálních programů obnovitelné energie. U investice do obnovitelné energie byste neměli zapomenout na to, že certifikáty ROC nebo garance původu (GO) ze zahraničí nemusí přispívat k rozvoji dodávek obnovitelné energie.
  • V zemích a regionech, kde není možné úplně přejít na obnovitelnou energii, můžete přispět k rozvoji zelené energie nákupem od společností, které usilují o rozšíření dostupnosti obnovitelné energie. Nezávislá hodnocení dodavatelů energie z obnovitelných zdrojů vám mohou pomoci zjistit, jaký dopad bude mít nákup energie od dané společnosti a jaká je celková ekologičnost tohoto kroku.

Ukažte cestovatelům, co děláte

Jakmile začnete podnikat kroky k využívání zelené energie a snížení spotřeby energie (nebo pokud tak již činíte), můžete informovat cestovatele prostřednictvím naší platformy.

Provedli jste některé z těchto kroků s cílem uspořit energii a snížit emisi skleníkových plynů?

Pronájem kol
Místo k uložení kol
Nabíjecí stanice pro elektrokola
Vstupní karty od pokoje nebo snímače pohybu pro ovládání elektřiny
Všechna okna v ubytování jsou dvojitá
Alespoň 80 % vašeho jídla pochází z vašeho regionu
Alespoň 80 % vašeho osvětlení je zajišťováno úspornými LED žárovkami
Ve vašem ubytování se využívá pouze obnovitelná energie

Podívejte se na další průvode týkající se udržitelnosti:


 

plastic in water

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

Apple farm

Omezení potravinového odpadu

Asi třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu se vyhodí. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

water

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál více omezené. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více