Snižování spotřeby vody

Napsáno ve spolupráci s Innovation Lighthouse

header_water.jpeg

V následujících letech a desetiletích bude voda stále vzácnějším zdrojem. Očekává se, že do roku 2030 bude poptávka po sladké vodě o 40 % vyšší než její dostupnost. S ohledem na tyto předpovědi je třeba jednat hned teď.

Praní prádla představuje až 30 % celkového dopadu vašeho ubytování na životní prostředí. Tento údaj započítává spotřebu vody, elektřiny a znečištění způsobené pracími prostředky. Roční spotřeba vody na pokojích, která se pohybuje od 18 000 000 litrů v mírném podnebí do více než 121 000 000 litrů v tropických pásmech, zde není zahrnuta.

Pokud jde o snižování tohoto dopadu, v oblasti cestovního ruchu a pohostinství je již běžnou praxí žádat hosty, aby nevyžadovali úklid nebo každodenní výměnu ručníků. Štítek nebo kartička na pokoji, která hosty upozorňuje na dopady na životní prostředí, je již dlouhodobě používaným přesvědčovacím nástrojem. Je to však dostačující? Existují další způsoby, které by fungovaly lépe? 

V této sekci se dozvíte o způsobech, jak snižovat spotřebu vody, a o výhodách, které to přináší pro vaše podnikání i životní prostředí. 

Čtyři výhody snižování spotřeby vody

 1. Úspora vody pro místní komunitu

  Voda je vzácný zdroj a v některých destinacích na světě je jí opravdu nedostatek. Téměř 20 % světové populace žije v oblasti s nedostatkem vody. To znamená, že rozvoj vodních zdrojů v takové oblasti „se blíží udržitelným limitům nebo je překračuje“. Cestovní ruch může místním komunitám s nedostatkem vody pomoci tím, že jí nebude spotřebovávat více, než je potřeba.

 2. Snižování uhlíkové stopy

  Spotřeba vody se netýká jen samotné vody. Její dopady mají širší rozsah. Při praní každých 10 kg prádla se spotřebuje nejméně 50 litrů vody a 1,2 kWh elektřiny. Průzkumy také ukazují, že některé prací prostředky mohou vytvářet uhlíkovou stopu téměř kilogram CO2 na jednu plnou pračku v každé domácnosti. Vynásobte to kapacitou pračky ve vašem ubytování a toto číslo bude pravděpodobně výrazně vyšší. 

 3. Hosté se také zapojují

  Hosté vyjadřují velkou ochotu zapojit se do změny cestování s cílem ušetřit spotřebu vody. Průzkum Booking.com ukázal, že v posledních 12 měsících 40 % cestovatelů z celého světa dalo přednost opakovanému použití ručníku před každodenní výměnou a 26 % odmítlo každodenní úklid pokoje, aby ušetřili vodu. Během tříměsíčního testovacího období našeho projektu Udržitelné ubytování jsme zjistili, že 67 % hostů pověsilo svůj ručník k opětovnému použití, k čemuž stačilo jednoduché sdělení („Chcete-li ručník opět použít, pověste jej sem.“) a další háček vedle šatní skříně.

 4. Snižování provozních nákladů

  Spotřeba vody je druhým největším výdajem za služby, což v hotelích v USA představuje 24,7 % celkového rozpočtu na služby. Snížení spotřeby vody s sebou tedy přináší i finanční výhody. Průzkumy ukazují, že pokud hostům nabídnete možnost vynechat službu denního praní ručníků a povlečení, sníží se objem praní o 17 %. Tím se také sníží spotřeba energií, nákladů na prací prostředky a pracovní zátěž.

Jak efektivně snížit spotřebu vody

 
Zjistěte svou aktuální spotřebu vody


Pokud chcete sledovat své pokroky, je třeba začít měřit aktuální spotřebu vody. Díky tomu získáte přehled o své spotřebě vody a možnostech úspory. Zjištění aktuálního stavu vám také umožní sledovat, jak jste časem pokročili.
 
Spotřebu vody na hosta vypočítáte tak, že celkovou měsíční spotřebu na pokojích vydělíte počtem hostů za daný měsíc. Pokud máte na faktuře spotřebu vody v metrech krychlových, můžete porovnat svůj výpočet s fakturou tím, že vynásobíte počet litrů 0,0001.Více informací o tom, jak začít měřit spotřebu vody a jakou metodiku využívá organizace International Tourism Partnership, zjistíte v článku Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti.

Vytvořte si jasný systémVáš systém by neměl být komplikovaný. Informujte jasně hosty, že pokud pověsí ručník na věšák nebo háček, vyjádří tím, že ho chtějí použít znovu. Ručník na zemi zase znamená žádost o jeho výměnu.

Přemýšlejte o tom, jak mohou hosté jednoduše informovat personál, že v daný den úklid nevyžadují. Mohou použít například cedulku zavěšenou na klice dveří. Hosté ji snadno umístí na kliku, aby byla dobře viditelná pro personál. 

Upozorňujte hosty, aby byli se spotřebou vody šetrníOpakované používání ručníků a méně častý úklid jsou jistě užitečné kroky, na druhé straně ale průzkumy ukazují, že hosté během svého pobytu v hotelu spotřebují 2,5krát více vody. Upozorněte je, že sami mohou používat vodu vědoměji a šetřit s ní. 

Například můžete hosty požádat, aby trávili kratší dobu ve sprše, případně k tomu můžete využít technologie. Startupová firma Hydrao vytvořila sprchu, která informuje hosty o spotřebě vody pomocí osvětlení. To je přiměje k tomu, aby čas sprchování omezili a neplýtvali vodou. 

 Poskytujte jasné a konkrétní informacePři komunikaci s hosty volte jednoduchá sdělení, kterým bude rozumět každý. Nepoužívejte složitá vyjádření a vysvětlujte co nejjednodušeji. Zároveň však buďte konkrétní, protože vágní sdělení mohou být frustrující. Například „myslete na ekologii“ nebo „šetřete vodou“ může znít příliš obecně, nahraďte je proto jasnými instrukcemi. 

Zkuste různé způsoby, jak hosty dostat na svou stranuKaždého hosta může přesvědčit něco jiného. Při psaní informací o vašich iniciativách v oblasti udržitelnosti zkuste různé a vzájemně se doplňující způsoby, jak hosty přesvědčit. Zvážit můžete například tyto naše návrhy:
 

 • Připomeňte hostům, na co jsou zvyklí Průzkumy ukazují, že instrukce ohledně šetření životního prostředí hosté lépe přijmou, pokud v nich odkážete na aktivitu, kterou obvykle dělají i doma. V informacích například můžete uvádět toto: „Použijte stejný ručník znovu, jako to děláte doma.“ nebo „Buďte jako doma a použijte ručník vícekrát.“
   
 • Využijte společenských norem Studie ukazují, že když se v informacích zmíníte o tom, kolik ostatních hostů používá ručník opakovaně, lépe tím přesvědčíte hosty, aby dělali to samé. Můžete to například formulovat takto: „X % hostů ubytovaných na víkend nevyžaduje během pobytu úklid pokoje.“ nebo „X % hostů v {název vašeho ubytování} používá ručník opakovaně.“
   
 • Zajistěte, aby se lidé cítili dobře – Ukažte hostům, že kroky směrem k udržitelnosti mají reálné pozitivní dopady. Můžete například vstřícným způsobem napsat o pozitivních výsledcích svých opatření. Pište tak, aby se hosté cítili ohledně svých rozhodnutí dobře, nikoli provinile.


Zvažte možnost odměn

Další způsob, jak přimět hosty, aby ručník použili vícekrát a zvolili možnost méně častého praní povlečení, je nabídnout jim odměnu. Některá ubytování nyní nabízejí hostům body, které mohou uplatnit na nápoj nebo slevu. Jiná ubytování zase věnují peníze na charitu za každý znovu použitý ručník. 

Pokud se tyto návrhy pro vaše ubytování nehodí, zkuste společně se svým týmem přijít na řešení, která by pro vás fungovala lépe. 

Vzdělávejte svůj personál

Za úspěchem vašich iniciativ ohledně opakovaného používání ručníků a méně častého úklidu bude z velké části stát váš úklidový tým, který může přispět k realizaci vašich cílů mnoha způsoby. Zajistěte jim školení, kde se dozví o nových postupech a dalších způsobech, jak snížit spotřebu vody. Budou tak vědět, že nemají měnit ručník, pokud to host naznačí, mají během úklidu minimalizovat počet spláchnutí toalety, nenechávat puštěnou vodu či vytírat úsporněji díky použití mopu.

body_water.jpeg

Ukažte zákazníkům, co děláte

Jakmile začnete zavádět opatření ke snižování spotřeby vody (nebo pokud již nějaká zavedená máte), můžete o tom informovat zákazníky prostřednictvím naší platformy.

Podnikli jste některý z těchto kroků, abyste snížili spotřebu vody?

Hosté mají možnost opakovaně používat ručníky
Hosté mohou odmítnout každodenní úklid
Na místě jsou pouze úsporné toalety šetřící vodu (např. toalety s nízkým průtokem nebo s duálním splachováním).
Na místě jsou pouze úsporné sprchy šetřící vodu (např. chytré sprchy nebo sprchy s nízkým průtokem).

Podívejte se na další průvode týkající se udržitelnosti: 

Meeting

Získání certifikace

Certifikací ukážete ostatním, že berete svůj závazek v oblasti udržitelnosti vážně. Certifikáty informují o vašich snahách hosty a pomáhají vám přilákat ty, kterým není životní prostředí lhostejné. Samotný proces certifikace je však ještě hodnotnější, protože si v jeho průběhu můžete nastavit priority a identifikovat místa, kde je třeba se s ohledem na udržitelnost zlepšit.

Zjistit více

header_plastic.jpeg

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

Header_environment.jpeg

Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

Když se rozhodnete směřovat k udržitelnosti, důležitým orientačním bodem je zhodnocení aktuálního stavu. Až budete vědět, jak na tom vaše ubytování je (například ohledně uhlíkových stop nebo spotřeby vody), můžete si nastavit cíle a naplánovat kroky, jak jich dosáhnout.

Zjistit jak na to