Spolupráce s místní komunitou

Napsáno ve spolupráci s ImpulseNotOnMap.

 

Local community

Naše činy jakožto hráčů na poli turismu a pohostinství mají důležitý dopad na socioekonomický rozvoj lokality, ve které tuto podnikatelskou činnost provozujeme – od pracovních pozic, které vytváříme, až po zdroje, kterých v našem podnikání využíváme (jak přírodních, tak sociálních).

Ať je vaše ubytování součástí řetězce hotelů, byt v soukromém vlastnictví nebo cokoli mezi, fungování v rámci místní komunity je stěžejním krokem k socioekonomické udržitelnosti. Budete-li s místními zúčastněnými stranami jednat jako s rovnoprávnými partnery a považovat jejich ochranu a podporu jejich živobytí i spokojenosti za součást svého podnikatelského plánu, může se vám podařit vybudovat důležité a dlouhodobé vztahy plné vzájemných výhod.

Socioekonomická udržitelnost vytváří prosperující společnosti, jež nacházejí oporu v podnicích, které jsou pevně zakotveny v místní ekonomice. Tato část pojednává o tom, jak důležitá je spolupráce s komunitou pro dosažení tohoto cíle, jaké přináší výhody a jak se do místní komunity můžete začít zapojovat.

Čtyři výhody, které spolupráce s místní komunitou přináší

 

1. Posiluje základy vašeho podnikání

Zapojení se do místní komunity vytváří společenství na sobě závisejících a vzájemně prospěšných podniků. Posilování a zaměstnávání schopných místních lidí vytváří pracovní pozice a příjmy a také buduje zásobárnu talentu, který může na oplátku v budoucnu podpořit vaše podnikání. Pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti vašeho podnikání jsou zdatné pracovní síly v širší perspektivě důležitým základem.

2. Zaujmete cestovatele hledající autentické zážitky

Většina cestovatelů (66 %) chce vyzkoušet věci, které reprezentují místní kulturu, a také chtějí místo, které navštěvují, zanechat po svém odjezdu v lepším stavu, než v jakém bylo, když na místo přijeli (59 %). Každý čtvrtý dokonce uvádí, že je ochoten za aktivity zaplatit více, když bude mít jistotu, že tím podpoří místní komunitu. Nabídka zážitků zakořeněných v místní komunitě je skvělým způsobem, jak se odlišit od ostatních. Navíc tím zviditelníte lokální podniky. Stejný efekt má, když ve svém ubytování upřednostníte lokálně vyráběné produkty.

3. Podporuje vaše celkové snahy o udržitelnost

Když budete místní komunitu považovat za zúčastněnou stranu, pomůžete také chránit a obnovovat prostředí, ve kterém podnikáte. Takového cíle určitě nedosáhnete, pokud se nezapojíte. Při vývoji své strategie k dosažení širšího cíle udržitelnosti určitě zúročíte rozličné perspektivy a odbornost, které získáte, když zapojíte do diskuze členy místní komunity. Vezměme si za příklad designový hotel Playa Viva v Mexiku. Tento rezort ke svému podnikání přistupuje se smyslem pro obnovu a ke stavbě využívá pouze lokálních materiálů. Hotel také podporuje zdravotní a vzdělávací programy určené místní komunitě a díky svému zapojení do života komunity hraje důležitou roli v probíhající obnově sociálních a ekologických systémů, kterých je součástí.

4. Vybudujete si důvěru a posílíte své dobré jméno

Skupina Lemon Tree Hotels si stanovila, že 20 % jejich zaměstnanců musí být tvořeno osobami z lokálních utlačovaných skupin. Mezi ně mohou patřit osoby s různými typy znevýhodnění, transgender lidé a ženy vyloučené z místní společnosti. V roce 2019 tato inkluzivní zásada zajistila skupině ocenění, dopomohla jí k vytvoření silného image značky a získala jí pozornost na mezinárodní úrovni. Aktivní účast ve vývoji vaší komunity začleňuje vaše podnikání do samotného základu společnosti. Podílíte se tak na důležitých diskuzích a rozhodnutích a můžete si vybudovat silnou a důvěryhodnou pověst, která vám z dlouhodobého hlediska bude obrovským přínosem.

Local community

Jak se začít aktivně zapojovat do místní komunity

 

Využívejte lokálních zdrojů

Nejjednodušším způsobem, jak se do místní komunity začít zapojovat, je její využití při zajišťování zásobování a služeb. Překontrolujte všechny výrobky a zařízení, která v ubytování využíváte, a zjistěte, zda vám je nemůže zajistit některý z místních podniků. Je možné, že najdete příležitost k využití komunitních iniciativ a nahradíte tím velkoobchodního dodavatele. Zvažte, jak můžete produkty a tvorbu místní komunity využít k výzdobě a zkrášlení vzhledu interiéru nebo v nabídce pro hosty.

Vytvořte podmínky pro najímání zaměstnanců, které budou mít význam

Zaměstnání místních lidí vás do komunity také zapojí. Pokud takové problémy v daném místě existují, je to dobrá příležitost, jak zaujmout pozici vůči některým druhotným sociálním problémům. Existují například nějaké utlačované skupiny, kterým byste mohli poskytnout pracovní příležitosti? Můžou vaše podmínky pro najímání zaměstnanců vyvolat diskuzi o různorodosti a inkluzivitě? Pamatujte, že vaše ubytování může také podporovat osobní rozvoj členů místní komunity. Dejte pozor na to, jaké příležitosti v rámci manažerských pozic jsou nabízeny místním zaměstnancům ve srovnání s mezinárodními zaměstnanci. Nabídnete-li zaměstnancům možnost vyškolit se, pomůžete jim rozvíjet jejich schopnosti, což jim může pomoci rozšířit kariérní možnosti.

Podporujte ostatní místní podnikatele

Zamyslete se na tím, jaké služby a zážitky vaši hosté využívají mimo vaše ubytování. Když lépe porozumíte vlastnické struktuře u provozovatelů prohlídek, restaurací, obchodů a atrakcí, budete schopni podpořit další z místních podnikatelů. Ve své nabídce suvenýrů můžete například prodávat produkty lokální ruční výroby, nebo propagovat místní průvodce, kteří žijí a pracují ve vaší komunitě. Propojte se s dalšími podniky a organizacemi, které jsou součástí místního turismu a pohostinství, a zjistěte, zda nenajdete příležitost ke spolupráci.

Nabídněte hostům příležitost okusit místní kulturu

Ve spolupráci s místní komunitou budete moci svým hostům nabídnout autentičtější zážitky. Můžete jim poskytnout informace o místním ekosystému, dědictví a kultuře, nebo zajít o kousek dál a rovnou hostům zprostředkovat program, který jim umožní místní komunitu nebo prostředí poznat na vlastní kůži. Zvážit můžete také:

  • nabídku pokrmu nebo lekcí vaření v domácnosti místního obyvatele;
  • uspořádání kulturních představení místních umělců;
  • zprostředkování speciálních prohlídek, např. místní architektury, farem nebo vesnic;
  • nabídku návštěvy festivalů a místních událostí.

Pomozte své komunitě vzkvétat

Vaše ubytování či řetězec je platformou, kterou můžete využít k rozvoji své komunity. Nabízejte místní podniky, zprostředkujte místní umění a soustřeďte se na zdůraznění aktivního života okolního společenství. Svou komunitu samozřejmě můžete podpořit také finanční investicí, ať už pomocí projektů, fondů, nebo sponzorováním jednotlivců.

Ukažte cestovatelům, co děláte

Aktualizujte na stránce svého ubytování informace o zařízení a podělte se s hosty o své snahy v rámci komunity. Ukážete tak, jaké hodnoty ve svém podnikání zastáváte, a odlišíte se od ostatních. Všimnou si toho hlavně cestovatelé aktivně vyhledávající příležitosti, jak učinit své cesty udržitelnějšími a citlivějšími k obnově.

Zavedli jste jakékoli z těchto postupů na podporu svého okolí a společenství?

Investujete určité procento tržeb do komunitních a udržitelných projektů.
Nabízíte prohlídky a aktivity organizované lokálními průvodci a podniky.
Umožňujete místním umělcům ukázat svůj talent.
Poskytujete hostům informace týkající se místního ekosystému, dědictví a kultury a také o místních zvycích, kterými by se návštěvníci měli řídit.

Want to learn more?

Take the next step on your sustainability journey with our free online course about engaging local communities. Developed in partnership with UN Tourism, the course is packed with expert insights and practical tips you can use to integrate more sustainability-related practices into your business. 

Sign up to the course

Podívejte se na další průvodce týkající se udržitelnosti:


 

animal_welfare.jpeg

Dobré životní podmínky zvířat

Místa, kde žijeme a která navštěvujeme jako turisté, jsou životně důležitá pro ostatní druhy, které je obývají. Spolupráce na ochraně blahobytu zvířat není jen etickou odpovědností — je to také způsob, jak zajistit přetrvání životního prostředí, kterého si vážíme.

 Jak začít

header_food.jpeg

Omezení potravinového odpadu

Zhruba třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu přijde vniveč. Potraviny mohou představovat značné náklady, pokud s nimi tedy budete méně plýtvat, můžete ušetřit spoustu peněz a snížit svou ekologickou stopu.

Zjistit více

header_water.jpeg

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál více omezené. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více