Získání certifikace

Napsáno ve spolupráci s Dr. Annou Spenceley, předsedkyní Světové komise pro chráněná území IUCN (WCPA), specialistkou Skupiny pro cestovní ruch a chráněná území (TAPAS) a členkou představenstva Globální rady pro udržitelný cestovní ruch (GSTC).

Aktualizováno před 1 měsícem
Uložit

Pokud chcete posunout svůj závazek k udržitelnému rozvoji o stupeň výš, je získání certifikace ideální cestou. Takový certifikát je důkazem vašeho odhodlání v oblasti udržitelného rozvoje, kterému mohou vaši hosté důvěřovat. 

Celý proces certifikace zahrnuje spolupráci s certifikačním úřadem, který ověří, zda splňujete stanovené standardy pro udržitelný cestovní ruch. Až oficiálně tyto standardy splníte, vaše ubytování obdrží certifikát, který obdržíte i v digitální podobě, abyste ho mohli zveřejnit také online.

Také jsme zavedli vlastní speciální označení Udržitelné cestování, které je na naší platformě dostupné pro partnery splňující podmínky. Označení je zdarma a je ověřeno odborníky z oboru. Je navrženo tak, aby vám pomohlo komunikovat vaše kroky k udržitelnosti na stránce vašeho ubytování.

Momentálně spolupracujeme s Globální radou pro udržitelný cestovní ruch (GSTC) na způsobu, jakým nejlépe zobrazovat certifikace ubytování na Booking.com tak, aby hosté hledající ekologické ubytování tyto partnery snadněji našli.

Čtyři výhody certifikace

1. Hosté vám budou více důvěřovat–  73 % respondentů na Booking.com si s větší pravděpodobností vybere ubytování, které má zavedeny kroky k udržitelnosti. Oficiální certifikace zvyšuje důvěryhodnost vašich iniciativ v oblasti udržitelnosti. Cestovatele utvrzuje v tom, že ubytování činí kroky, aby bylo ekologicky šetrné, a nedělá jen planá prohlášení.  

2. Lépe rozpoznáte oblasti, kde je třeba se s ohledem na udržitelnost zlepšit – Požadavky pro získání certifikace vám pomohou stanovit si klíčové oblasti pro zlepšení nebo vás upozorní na řešení, o kterých jste dosud nepřemýšleli. Když získáte certifikaci, můžete si být jistí, že jste na správné cestě.  

3. Ubytování s certifikací dosahují pozitivnějších výsledků Studie společnosti TUI z roku 2017, která byla provedena ve spolupráci s programem OSN pro životní prostředí, hodnotila environmentální a společenské přínosy certifikace udržitelného ubytování ve 330 hotelech. Zjistilo se, že v porovnání s necertifikovanými ubytováními dosáhla certifikovaná ubytování následujících výsledků:

  • o 10 % nižší emise CO2 na hosta za noc
  • o 24 % nižší objem odpadu na hosta za noc
  • o 15 % nižší spotřeba vody na hosta za noc
  • celkově vyšší spokojenosti hostů  

4. Váš tým se bude cítit více zapojen – Co se týče dosažení a udržení certifikace, bude třeba, aby všichni ve vašem ubytování spolupracovali na implementaci potřebných opatření. Váš tým tak bude mít společný cíl a všichni budou moci smysluplně přispívat k udržitelnosti vašeho ubytování.

Jak mohu certifikaci získat?

Certifikace nabízí mnoho organizací po celém světě. Jedná se o celou řadu certifikačních programů, od obecnějších po specializované, zejména v oblastech jako je energetická účinnost, stavební normy a nakládání s odpadem.

Každý certifikační úřad si stanovuje ceny individuálně. Některé z nich nabízejí certifikaci zdarma, často je tomu tak v případech, kdy certifikaci vydává vládní orgán. Jiné nabízejí slevu pro malá ubytování nebo skupiny ubytování v rámci jedné značky. Proces certifikace závisí na tom, s jakou organizací chcete pracovat.

Udržitelný management
Společensko-ekonomické dopady
Kulturní dopady
Dopady na životní prostředí (včetně spotřeby zdrojů, snižování znečištění a ochrana biodiverzity a krajiny)
Ukažte cestovatelům, co děláte

Abychom cestovatelům pomohli identifikovat ubytování, která jsou aktivní v oblasti udržitelnosti, zobrazujeme na naší platformě akreditované certifikace udržitelnosti od následujících certifikačních orgánů:

Informace ohledně certifikátů dostáváme od těchto organizací dvakrát ročně. Pokud jste od některé z nich obdrželi certifikát, budeme tuto informaci zobrazovat v sekci ohledně udržitelnosti na stránce vašeho ubytování. Pokud svůj certifikát nevidíte, obraťte se prosím přímo na organizaci, od které jste ho obdrželi.

Pracujeme na tom, abychom na naší platformě v budoucnu uváděli informace také od jiných certifikačních organizací. Pokud máte certifikát o udržitelnosti od jiné organizace a rádi byste ho uváděli na stránce svého ubytování, můžete požádat danou organizaci, aby nám poslala žádost prostřednictvím tohoto formuláře.

Označení Udržitelné cestování

Označení Udržitelné cestování je navrženo tak, aby vám pomohlo komunikovat vaše úsilí potenciálním hostům, kteří chtějí cestovat udržitelně, a je k dispozici všem ubytováním bez ohledu na jejich typ, velikost nebo lokalitu. Díky označení na stránce ubytování ještě více vyniknete u cestovatelů, kteří hledají udržitelnější možnosti pobytu. To je zvláště důležité, vezmete-li v úvahu, že 73 % cestovatelů uvádí, že si s větší pravděpodobností zarezervují ubytování, které má zavedeny udržitelné postupy.

Pro splnění podmínek pro získání označení musíte ve svém ubytování implementovat řadu udržitelných postupů a potvrdit je v extranetu. Kritéria pro získání označení byla vyvinuta a ověřena nezávislými orgány z oboru, jako je mezinárodní organizace pro udržitelné cestování Travalyst. Zohledňují se regionální prahové hodnoty a místní tržní podmínky, z čehož se pak vypočítává celkové skóre dopadu. To je hlavní kritérium pro získání označení, spolu s dalšími certifikacemi, které můžete mít.

Výhody označení

  • Vynikněte u cestovatelů, kteří hledají udržitelné možnosti pobytu. 

Udržitelné postupy jsou zobrazeny na stránce vašeho ubytování.

  • Získejte bezplatné, ověřené a celosvětové uznání

Získání označení vás nebude nic stát, jedná se o náš způsob, jak ocenit vaše kontinuální úsilí.

Chcete se dozvědět více o tom, jak by vaše ubytování mohlo získat označení Udržitelné cestování? Sestavili jsme výběr případových studií, abychom vám ukázali, jak různé typy ubytování po celém světě toto označení získaly. 

Zobrazit případové studie

Jak zobrazit program na podporu udržitelnosti vašeho řetězce

Náš tým pro hotelové řetězce shromažďuje a zobrazuje informace o programech pro udržitelnost hotelových řetězců, které splňují kritéria. Aby program splňoval kritéria, musí být povinný pro všechna ubytování se společným kódem řetězce v našem systému. Všechna ubytování musí mít také stejnou obchodní značku.

Pokud daný program tvoří úrovně (například bronzová, stříbrná a zlatá), všechna ubytování v rámci jedné sítě musí dosáhnout alespoň minimální úrovně. O kvalifikaci jednotlivých programů rozhoduje skupina nezávislých poradců organizace Travalyst.

Pokud chcete, abychom program pro udržitelnost v rámci vaší sítě zobrazovali na naší platformě, obraťte se na své oddělení pro společenskou odpovědnost firem (CSR), které pak kontaktuje přímo nás.

Podívejte se na další průvode týkající se udržitelnosti:

Header_environment.jpeg

Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

Když se rozhodnete směřovat k udržitelnosti, důležitým orientačním bodem je zhodnocení aktuálního stavu. Až budete vědět, jak na tom vaše ubytování je (například ohledně uhlíkových stop nebo spotřeby vody), můžete si nastavit cíle a naplánovat kroky, jak jich dosáhnout.

Zjistit jak na to

header_plastic.jpeg

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

header_water.jpeg

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál více omezené. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více

Přijde vám tento článek užitečný?