Zajištění čistoty a bezpečnosti vašeho ubytování

Doba čtení: 7,5 minuty

Updated před 9 měsíci
Uložit

Tato doporučení týkající se čistoty a zdraví jsme připravili za pomoci partnerů a odborníků na zdraví a bezpečnost z celého světa. Jsou navržena tak, aby vám pomohla zajistit bezpečnost ve vašem ubytování s ohledem na zdraví vašeho personálu i hostů.

Co pro mne tato doporučení znamenají?

Kromě toho, že se svým hostům snažíte poskytovat příjemný zážitek z pobytu, můžete také významně snížit zdravotní rizika. Toho lze dosáhnout zavedením postupů týkajících se úklidu a bezpečnosti. Doufáme, že v této nelehké době vám tento průvodce pomůže zajistit maximální množnou bezpečnost pro hosty i zaměstnance.

Jaké mám v této souvislosti zákonné povinnosti?

Přestože vám můžeme poskytnout podporu v mnoha oblastech, doporučení vlády nebo úřadů ve vaší zemi mají přednost. Každá země má své předpisy a zákony, a proto je velmi důležité, abyste jim věnovali čas a porozuměli tomu, co platí ve vaší situaci. Pamatujte prosím, že pokud to vyžaduje vaše vláda, měli byste se ujistit, že:

 • Máte příslušnou licenci k opětovnému otevření.
 • Poskytnete hostům a zaměstnancům informace o aplikacích pro trasování pohybu a kontaktů.

Každý den důkladně shromažďujeme informace z celého světa, aby si partneřihosté byli vědomi jakýchkoli cestovních omezení. Abyste ale měli jistotu, že jednáte v souladu se zákony platnými pro vaši konkrétní situaci, kontrolujte prosím pravidelně stránky své vlády a místních úřadů.

Jak mohu informovat hosty o zdravotních a bezpečnostních opatřeních zavedených v mém ubytování?
 1. Nyní můžete hostům poskytnout aktuální informace o opatřeních, která v ubytování uplatňujete, a ušetřit jim obavy.
 2. Jakékoli problémy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví byste měli hlásit místním úřadům a telefonicky nebo v extranetu také společnosti Booking.com.
 3. Ujistěte se, že jsou ve vašem ubytování viditelně umístěny cedule připomínající hostům i zaměstnancům zdravotní a hygienická opatření, která je třeba mít na paměti.
 4. Doporučujeme vám vést záznamy o všech preventivních opatřeních, která zavedete, a o jakýchkoli dalších změnách, které v ubytování nastanou.
Jak mám sebe a své zaměstnance připravit?

Ať už se o ubytování staráte jenom vy nebo celý tým zaměstnanců, tato doporučení vám pomohou zajistit zdravé pracovní prostředí.

 • Sledujte zdravotní stav svůj i svého týmu. Díky tomu budete vědět, že nejsou vaši zaměstnanci v ohrožení a také že neohrozí vaše hosty.
 • Postarejte se o to, abyste vy i vaši zaměstnanci byli vyškoleni a schopni rozpoznat zdraví nebezpečné situace a případně včas zasáhnout (např. abyste vy i oni věděli, jak a kde úřadům a společnosti Booking.com nahlásit potenciální zdroje zdravotního rizika).
 • Co nejvíce omezte fyzický kontakt a instruujte svůj personál, aby dělali to samé. Ujasněte si, respektujte a dodržujte principy fyzického odstupu definované místními úřady.
 • Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a roušky, a zajistěte je svým stálým zaměstnancům a externím pracovníkům (např. údržbáři).
Jak mám zajistit, aby všechno vybavení bylo čisté a bezpečné?

Zavedení postupů týkajících se úklidu a jejich dodržování pomůže zajistit bezpečí pro vaše zaměstnance a hosty. Tyto postupy zahrnují:

 • Čištění a dezinfekci povrchů, abyste nejen odstranili nečistoty, ale také zlikvidovali bakterie. Povrchy, kterých se lidé nejvíce dotýkají, je nejlepší nejprve vyčistit a poté vydezinfikovat.
 • Pokud máte recepci, umístěte tam, kde dochází ke kontaktu lidí (například personálu a hostů), ochranné plexisklo.
 • Používání přípravků schválených zdravotními odborníky k zastavení šíření škodlivých virů. Například se podívejte na aktuální pokyny Světové zdravotnické organizace.
 • Používání dezinfekce během rutinního úklidu ubytovacích jednotek a společných prostor, jako jsou konferenční prostory a zasedací místnosti.
 • Častější praní ložního prádla a používání dezinfekčních prostředků.
 • Poskytnutí jednorázových dezinfekčních ubrousků zaměstnancům (například jedná-li se o hotel) k úklidu povrchů, se kterými hosté přichází do kontaktu.
 • Umístění dezinfekčního gelu na ruce na bázi alkoholu do společných prostor, který je jasně označený a volně přístupný hostům i zaměstnancům.
 • Čištění a dezinfekce košů nebo vozíků na prádlo po jejich použití.
 • Čištění a dezinfekce elektronických zařízení, jako jsou tablety, dotykové obrazovky, klávesnice a dálkové ovladače, případně bankomaty v ubytování. 
 • Pravidelná dezinfekce a čištění veřejně přístupných toalet.
 • Dezinfekce bazénů, lázní a jiných rekreačních zařízení.
 • Umístění čističky vzduchu do případných společných prostor a pravidelná výměna filtrů.
 • Umožnění bezkontaktní platby, pokud vám to možnosti dovolují a máte smluvní ujednání.
 • Udržování přehledu o aktuálních informacích vydaných Světovou zdravotnickou organizací.
 • Informování hostů o opatřeních, která jste zavedli,proč jsou důležitá.
Jak při dodržování těchto zvláštních opatření zajistím, aby byla v mém ubytování zachována udržitelnost?

Chápeme vaše obavy, že některá z těchto opatření mohou vést k většímu používání plastů nebo k vyšší produkci odpadu. Abyste měli jistotu, že své ubytování nadále provozujete udržitelně a zodpovědně, doporučujeme vám přečíst si brožuru Programu OSN pro životní prostředí. V brožuře se dozvíte, jak můžete nadále snižovat svoji spotřebu plastů a provozovat své ubytování udržitelně i za dodržování zdravotních a bezpečnostních opatření.

Stáhnout brožuru

Jakou roli hrají hosté při udržování bezpečnosti a čistoty v mém ubytování?

Při uplatňování přiměřených opatření k minimalizaci rizika hrají vaši hosté významnou roli. Naše pokyny pro hosty, které také doporučujeme sdílet a dodržovat, zahrnují tyto body:

 • Hosté by měli dodržovat všechna nařízení vlády a pokyny ubytování.
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučuje, abyste hosty při jejich příjezdu informovali o místní situaci. Měli byste jim také poradit, jak mají využít zdravotnické služby, pokud se u nich objeví příznaky. Můžete jim například poskytnout kontakt na místní zdravotnické služby a státní tísňové linky.
 • Pokud hosté před příjezdem nebo během pobytu pociťují příznaky, měli by se izolovat a informovat vás i Booking.com.
 • Pokud to místní úřady vyžadují nebo doporučují, měli by se hosté zaregistrovat v aplikaci pro sledování pohybu a kontaktů.
 • Jakékoli zdravotní a bezpečností problémy ve vašem ubytování by hosté měli nahlásit týmu zákaznického servisu Booking.com.

Přijde vám tento článek užitečný?