Zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

Napsáno ve spolupráci s organizací Sustainable Hospitality Alliance

Header_environment.jpeg

Prvním krokem na cestě k udržitelnosti by mělo být zhodnocení aktuálního stavu ve vašem ubytování. Jedná se o určení míry vašeho současného dopadu na životní prostředí. Berou se v úvahu aspekty jako spotřeba vody a elektřiny, používání plastů a emise uhlíku.

Zhodnocení aktuálního stavu je důležité, protože je těžké někam směřovat, pokud neznáte svůj výchozí bod. Možná je váš účet za vodu a energie dvakrát vyšší, než je nutné. Možná se již řídíte osvědčenými postupy pro snížení spotřeby plastů. Možná existuje lepší způsob, jak povzbudit hosty, aby během pobytu méně plýtvali.

Možná provozujete bungalov na pláži nebo mezinárodní franšízu hotelů. Ať už se jedná o jakýkoli typ ubytování, základní analýzou výchozího stavu můžete dosáhnout velkého úspěchu v oblasti udržitelnosti – z ekologického, sociálního i finančního hlediska.

Podívejme se například na společnost Hilton, která začala měřit a sledovat svůj dopad na životní prostředí v roce 2008 pomocí LightStay, své vlastní platformy pro správu udržitelnosti. Poté, co skupina provedla zhodnocení aktuálního stavu a začala sledovat změny, byla schopna určit, kde by změny mohly mít největší dopad. Mezi lety 2008 až 2018 společnost snížila spotřebu vody a energií napříč celým řetězcem o 22 % a emise uhlíku o 34 %. Shromážděná data umožnila společnosti Hilton ušetřit 29 milionů USD na účtech za vodu a energie, a to již po jednom roce.

V této části se budeme zabývat výhodami zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti. Podíváme se také na dostupné nástroje pro měření a sledování dvou klíčových aspektů vašeho dopadu na životní prostředí: uhlíkovou stopu a spotřebu vody.

Čtyři výhody zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti

 1. Své úsilí v oblasti udržitelnosti můžete nasměřovat tak, aby mělo větší dopad
  Jakmile začnete sbírat údaje o dopadu vašeho podnikání, ať už na životní prostředí nebo společnost, budete mít jasnější představu o tom, jak jej můžete změnit. Když se otevřel Hotel Breeze, zavázal se stát prvním energeticky neutrálním hotelem na světě, a to pomocí jedinečných opatření, jako je sprchový systém, který snižuje spotřebu vody a energie až o 80 %.
   
 2. Lépe rozpoznáte příležitosti ke snížení nákladů
  Díky zhodnocení aktuálního stavu v oblasti udržitelnosti získáte přehled o využití zdrojů. Tato data vám časem umožní zjistit, kde můžete ušetřit na provozních nákladech. Například údaje o využití energie již pomohly podnikům v pohostinství vhodně implementovat systém řízení osvětlení a energeticky účinné osvětlení, a snížit tak energetické náklady na svícení o 50 %. V hotelu Einstein St. Gallen se zase zabývali údaji o plýtvání potravinami. To jim umožnilo snížit množství vyhozeného jídla o 41 %, a za jeden rok tak ušetřili 28 tisíc švýcarských franků. Potenciální úspory spojené se snížením spotřeby plastů se liší v závislosti na výrobcích. Je proto důležité vědět, jaké typy plastových produktů používáte a za jakým účelem.
   
 3. Váš závazek k udržitelnosti nabude jasné obrysy
  Jedna věc je mluvit o tom, že budete své ubytování řídit udržitelným způsobem, věc zcela jiná je ale tyto myšlenky proměnit v činy. Když provedete zhodnocení aktuálního stavu, můžete sledovat svůj pokrok. Tyto údaje vám pak nabídnou obrázek o dopadu vašeho úsilí na vaše podnikání a životní prostředí. Skupiny jako například Scandic Hotels, Radisson a NH zveřejňují výroční zprávy, v nichž dokazují svůj závazek k udržitelnosti.
   
 4. Zlepšíte si reputaci a vaše ubytování bude pro hosty atraktivnější
  Podle organizace Global Business Travel Association má 53 % severoamerických společností zavedeny programy pro udržitelnost, které ovlivňují jejich výběr dodavatelů v oblasti cestování. Když provedete zhodnocení aktuálního stavu ve svém ubytování a začnete sledovat svůj pokrok, můžete své výsledky sdílet prostřednictvím zpráv a marketingových publikací, které budou zaměřeny na cestovatele, pro než je šetrnost k životnímu prostředí důležitá. 

Jak provést zhodnocení aktuálního stavu

Začněte tím hlavním
 

Podle organizace Sustainable Hospitality Alliance jsou třemi nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují ekologickou stopu ubytování, osvětlení, spotřeba teplé vody a klimatizace/topení. Proto je měření vaší uhlíkové stopy a spotřeby vody dobrým výchozím bodem pro základní analýzu. K dispozici jsou bezplatné online zdroje, které vám pomohou se ihned pustit do práce.

 • Měření emisí uhlíku
  Nástroj Hotel Carbon Measurement Initiative umožňuje vypočítat uhlíkovou stopu v rámci celého ubytování i na obsazený pokoj. Zohledňuje různé zdroje energie, které vám pomohou identifikovat kroky, jež byste měli podniknout jako první.
   
 • Měření spotřeby vody
  Nástroj Hotel Water Measurement Initiative podrobně popisuje údaje potřebné k výpočtu vaší celkové vodní stopy a poskytuje návod pro zjištění množství použité vody na obsazený pokoj a noc (nebo případně na konferenční místnost za hodinu). 
   

Porovnejte své ubytování s ostatními

Jakmile provedete základní analýzu výchozího stavu, můžete získat lepší představu o svém vlivu na životní prostředí porovnáním svého ubytování s ostatními. Mezi důležité zdroje pro porovnávání patří:
 

 • The Cornell Sustainability Benchmar – srovnávací nástroj s největší dostupnou databází. Data byla shromážděna od více než 15 000 ubytování využívající iniciativu pro měření uhlíku v hotelech (HCMI) a iniciativu pro měření vody v hotelech (HWMI). Tento nástroj sleduje energii, emise skleníkových plynů a spotřebu vody.
   
 • The Green Lodging Trends Report – tento nástroj není založen na datech, ale spíše zdůrazňuje inovativní přístupy, které mohou změnit odvětví k lepšímu.

Stanovte si cíle


Po shromáždění prvních dat můžete začít přemýšlet o svých cílech. Organizace Sustainable Hospitality Alliance stanovila cíle udržitelnosti založené na vědeckých poznatcích, které by mělo hotelové odvětví do roku 2030 splnit. Tyto cíle jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů a Pařížskou dohodou o změně klimatu, která byla uzavřena v rámci konference COP 21. Aliance také poskytuje doporučení ohledně stanovení cílů v oblasti vody, jako je správa spotřeby vody a efektivní spolupráce s dodavateli.


Dalším užitečným zdrojem je Destination Water Risk Index, který vám pomůže vyhodnotit situaci ve vašem regionu a stanovit vhodné cíle pro snížení spotřeby vody. Doporučujeme se také podívat na stránkuScience Based Targets, která vznikla mimo jiné ve spolupráci s Global Compact při OSN a obsahuje materiály o různých aspektech boje proti změně klimatu v soukromém sektoru.

Podívejte se na další průvode týkající se udržitelnosti:


 

header_plastic.jpeg

Snižování spotřeby plastů

Provozovat ubytování bez plastů je nyní snazší a důležitější než kdykoli jindy. Než se plasty rozloží, trvá to mnoho let, jsou nebezpečné pro zvířata a poškozují přírodu. V tomto průvodci se dozvíte, jak snížit spotřebu plastů, a být tak šetrnější k životnímu prostředí.

Jak začít?

header_water.jpeg

Snižování spotřeby vody

Zdroje vody začínají být čím dál více omezené. Proto je třeba začít vodou šetřit a udělat v tomto směru více, než jen žádat hosty, aby používali ručníky několik dní po sobě. Pozitivní vliv na životní prostředí i na vaše finance však za vynaložené úsilí rozhodně stojí.

Zjistit více

Meeting

Získání certifikace

Certifikací ukážete ostatním, že berete své úsilí o dosažení udržitelnosti vážně. Certifikáty informují o vašich snahách hosty a pomáhají vám přilákat ty, kterým není životní prostředí lhostejné. Samotný proces certifikace je však ještě hodnotnější, protože si v jeho průběhu můžete nastavit priority a identifikovat místa, kde je třeba se s ohledem na udržitelnost zlepšit.

Zjistit více