Co mám dělat, pokud mám pochybnosti ohledně provize, která mi byla naúčtována?

Pokud chcete pouze porovnat výši fakturované provize s rezervacemi, přečtěte si tento článek.

Co dělat, pokud si myslíte, že provize není správná?

Po odjezdu hosta máte až 48 hodin pro úpravu rezervace v extranetu.

Pokud to během této 48hodinové lhůty nestihnete, můžete se proti výši provize odvolat podle následujících kroků.*

  1. Přihlaste se do extranetu a klikněte na sekci Finance.
  2. Klikněte na Přehled rezervací.
  3. Ve sloupci s názvem Odvolat se zaškrtněte políčko u rezervace, pro kterou chcete odeslat odvolání a objeví se modré tlačítko pro odvolání.
  4. Klikněte na modré tlačítko pro odvolání a zadejte skutečnou výši obdržené tržby. Pak vyberte důvod odvolání a ve zprávě Vaše odvolání odůvodněte.
  5. Klikněte na tlačítko Odeslat odvolání. Během 48 pracovních hodin obdržíte aktualizaci stavu Vaší žádosti do zpráv v extranetu.

Zda je vaše odvolání schváleno, zamítnuto nebo stále přezkoumáváno můžete zjistit tak, že umístíte kurzor myši nad políčko ve sloupci Odvolat se.

* Upozorňujeme, že tato funkce je určena pouze pro výjimečné situace. Obecně platí, že by ke změně v rezervaci mělo dojít během 48 hodin od odjezdu hosta v Přehledu rezervací. Pokud bude odvolání zamítnuto, není možné pro stejnou rezervaci zahájit další odvolání.