Co jsou dodatečné faktury

Aktualizováno před 5 měsíci | Doba čtení (min): 4
Uložit

Existují různé druhy dodatečných faktur, které vám mohou být vystaveny. Kromě faktury za provizi můžete obdržet také následující typy faktur: fakturu související se stížností zákazníka, fakturu související s nesprávným nahlášením, dodatečnou fakturu a dobropis. 

Pokud chcete získat další informace o měsíčních fakturách za provizi, které vám byly vystaveny, přečtěte si tento článek o tom, jak funguje provize.


Tento článek obsahuje:


Obecné informace

 

Všechny faktury jsou zasílány e-mailem a můžete si je prohlédnout a stáhnout v extranetu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se dodatečných faktur, kontaktujte nás následujícím způsobem:

  1. Přihlaste se do extranetu.
  2. Přejděte na Zprávy a klikněte na Zprávy od Booking.com
  3. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Jak nás kontaktovat a potom klikněte buď na možnost Napsat novou zprávu, nebo Zobrazit možnosti kontaktu.
  4. Vyberte téma Rezervace a podtéma Jiné.

Faktury související se stížnostmi zákazníků

 

Faktura související se stížností zákazníka bude vystavena z důvodu relokace, duplicitní rezervace (např. overbooking), nesprávného poplatku nebo stížnosti hosta. Tyto faktury se vystavují jednou měsíčně.

Pokud obdržíte fakturu související se stížností zákazníka, dostanete také prostřednictvím extranetu od našeho zákaznického servisu zprávu s informacemi o dodatečném poplatku. Faktura bude rovněž obsahovat stručný popis důvodu, proč byla vystavena, a příslušné číslo rezervace.


Faktury související s nesprávným nahlášením

 

Faktura související s nesprávným nahlášením se vystavuje v případě nesprávného nahlášení nedojezdů. Tyto faktury se vystavují jednou měsíčně. 

Pokud je rezervace označena jako nedojezd, dostane o tom daný host také zprávu za účelem ověření těchto informací. Pokud host nahlásí, že pobyt v daném ubytování absolvoval nebo mu byla stržena platba za rezervaci, bude na této faktuře účtována provize. Jakmile k tomu dojde, obdržíte upozornění e-mailem. Faktura obsahuje nesprávně nahlášená čísla rezervací. 


Dodatečné faktury

 

Dodatečná faktura je vystavena, pokud byla rezervace změněna nebo zrušena, ale host se ubytoval. Může být také vystavena, pokud je rezervace zrušena na naší platformě a změněna na přímou rezervaci. V těchto případech bude účtována provize. Tyto faktury se vystavují jednou měsíčně.  

Tato faktura je podobná faktuře, která se vystavuje za nesprávně nahlášený nedojezd. Zobrazuje se také jako Dodatečná faktura na stránce Finance v extranetu. Tato faktura obsahuje číslo příslušné rezervace. 

Existují další dodatečné faktury, které se vystavují ve výjimečných případech, kdy existuje jasný důkaz o vyhýbání se placení provize. Proti tomuto typu faktury se nelze odvolat a vystavuje se jednou za tři měsíce – následuje e-mailová komunikace. 


Dobropisy

 

Dobropis se vystavuje za účelem opravy předchozí faktury, na které vám vznikl dluh. Je k němu vázán kredit, který je možné uplatnit při úhradě stávající nebo budoucí faktury. Součástí dobropisu je vždy také referenční číslo faktury nebo seznam čísel rezervací. Tyto faktury jsou vystavovány kdykoli během měsíce.

Více informací o dobropisech najdete zde.

Přijde vám tento článek užitečný?