Jak to funguje s dobropisy

Aktualizováno před 10 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Dobropisy vystavujeme, abychom opravili částku vystavené faktury. K chybě na faktuře může dojít, pokud byl nesprávně označen status rezervace nebo byla nesprávně vypočítána výše provize. Dobropisy můžete použít k úhradě budoucích faktur za provizi. O dobropis můžete požádat, např. když rezervace nebyla omylem označena za zrušenou nebo za nedojezd. Dalším příkladem je situace, kdy jste souhlasili s odpuštěním storno poplatku hostovi, ale přesto jsme vám účtovali provizi.

Dobropisy vystavujeme pouze ve výjimečných případech. Je proto důležité, abyste v sekci Rezervace v extranetu vždy uvedli správný status rezervace.


Tento článek obsahuje:


Jak předcházet nesprávným fakturám

Žádost o dobropis a čekání na jeho vystavení může být časově náročné. Abyste předcházeli situacím, kdy obdržíte nesprávnou fakturu, je užitečné mít na paměti několik základních informací o zpracování rezervací:

 • Změny v rezervacích zaznamenávejte včas
  Jakákoli změna rezervace musí být vyznačena v extranetu do 48 hodin po odjezdu hosta, aby se správně promítla do vyúčtování provize. Toto se týká také vyznačování nedojezdů a storen. Nezapomeňte na to, že pokud rezervaci neoznačíte jako nedojezd, host bude moci zanechat hodnocení, které pak bude sloužit jako důkaz o dokončeném pobytu. V tomto článku se dozvíte další informace ohledně hlášení nedojezdů a storen.

  Za hlášení těchto změn nesete odpovědnost výhradně vy, náš partner. To vše je v souladu s našimi Všeobecnými dodacími podmínkami. Pokud změny nevyznačíte do 48 hodin po odjezdu hosta, bude vám u původní rezervace účtována plná výše provize. Pokud tyto změny v extranetu vyznačit nemůžete, obraťte se na náš tým Partner Services.
   
 • Označení platební karty za neplatnou
  U rezervací bez možnosti vrácení peněz nebo s možností částečného vrácení peněz, u kterých se nepodařilo stáhnout platbu z karty hosta, bude třeba označit platební kartu za neplatnou. Pokud tak neučiníte, budeme vám u takové rezervace účtovat provizi.

  Pokud chcete označit platební kartu za neplatnou, postupujte podle těchto kroků:
 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Rezervace.
 3. Klikněte na jméno hosta nebo číslo rezervace a vyberte Označit platební kartu za neplatnou.

Odvolání proti faktuře za provizi a žádost o dobropis

Proti provizi se můžete odvolat a o dobropis požádat v extranetu, a to v případě rezervací, které nejsou starší než tři měsíce. Stačí postupovat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Finance a vyberte Přehled rezervací.
 3. Vyberte období fakturace.
 4. Vyhledejte a vyberte rezervaci, u které se chcete odvolat proti provizi.
 5. Zaškrtněte políčko ve sloupci Odvolat se proti výši provize.
 6. Klikněte namodré tlačítko Odvolat se (v horní části nad sloupcem Poznámky).
 7. Vyberte důvod odvolání.
 8. Uveďte podrobnosti týkající se odvolání.
 9. Zadejte částku zaplacenou hostem.
 10.  Klikněte na Další.
 11. Zkontrolujte svoji žádost a pak klikněte na Odeslat odvolání.

Pokud je odvolání schváleno a potvrdíme, že vám musíme fakturu opravit, vystavíme vám následně dobropis. To neznamená, že vám zašleme novou fakturu – vaše původní faktura zůstane platná, ale částku opravíme pomocí dobropisu. Na něm bude uvedena částka, která má být odečtena z původní faktury, a kterou tedy nemusíte platit. Pamatujte, že proti provizi se můžete odvolat pouze u těch rezervací, které mají faktury.

Pokud bude vaše odvolání zamítnuto, obdržíte upozornění do zpráv v extranetu.

Zpracování vaší žádosti může trvat až 14 pracovních dnů. Jakmile ji zpracujeme, obdržíte oznámení do zpráv v extranetu. Do té doby nás není třeba ohledně stavu žádosti kontaktovat.


Odvolání proti účtované provizi za odpuštěné poplatky

Pokud host rezervaci zruší a vznikne mu storno poplatek, můžete se rozhodnout tento poplatek prominout, a vyhnout se tak platbě provize. Pokud byla platba provedena pomocí virtuální platební karty nebo služby Platby přes Booking.com, bude nutné počkat na vystavení faktury za rezervaci. Pak se můžete proti faktuře odvolat prostřednictvím zpráv v extranetu. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Zprávy a pak vyberte Zprávy od Booking.com.
 3. Klikněte na Zobrazit možnosti kontaktu.
 4. Klikněte na Finance (faktury a další platby) a jako téma vyberte Odvolání se vůči faktuře.
 5. Klikněte na Zobrazit možnosti kontaktu a vyberte Poslat zprávu.
 6. Do textového pole zadejte číslo rezervace, které se odvolání týká.
 7. Přiložte doklad od vaší banky o vrácení peněz nebo stornování platby, a to buď ve formátu PDF, nebo jako snímek obrazovky.
 8. Klikněte na Odeslat zprávu.

Co dělat, až dobropis obdržíte?

Až dobropis obdržíte, co s ním uděláte, závisí na jeho výši ve srovnání s původní fakturou.

 • Pokud je částka na dobropisu shodná s tou na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě faktury, takže nemusíte podnikat žádné kroky.
 • Pokud je částka na dobropisu nižší než ta na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě vaší faktury a vy doplatíte zbytek.
 • Pokud je částka na dobropisu vyšší než ta na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě původní faktury a zůstatek k úhradě té následující, takže nemusíte podnikat žádné kroky.

Dobropisy nemají omezenou dobu platnosti, můžete je použít, dokud jste naším partnerem.

Pokud máte nějaké další otázky, podívejte se na tento článek o placení faktur.

Přijde vám tento článek užitečný?