Jak to funguje s dobropisy

Updated před 3 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Dobropisy vystavujeme, abychom opravili částku vystavené faktury. K tomu obvykle dochází, když partneři udělají chybu při zpracování statusu rezervací, nebo když nepřesně vypočítáme provizi. Dobropisy můžete použít na zaplacení budoucích faktur za provizi. O dobropis můžete požádat, např. když rezervace nebyla omylem označena za zrušenou nebo za nedojezd. Dalším příkladem je situace, kdy jste souhlasili s odpuštěním storno poplatku hostovi, ale přesto jsme vám za tuto rezervaci účtovali provizi.

Dobropisy vystavujeme pouze ve výjimečných případech. Je proto důležité, abyste v sekci Rezervace v extranetu vždy uvedli správný status rezervace.


Tento článek obsahuje:


Odvolání proti účtované provizi a žádost o dobropis

Proti provizi se můžete odvolat a o dobropis požádat v extranetu, a to v případě rezervací, které nejsou starší než tři měsíce. Stačí postupovat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Finance a vyberte Přehled rezervací.
 3. Vyberte období fakturace.
 4. Vyhledejte a vyberte rezervaci, u které se chcete odvolat proti provizi.
 5. Zaškrtněte políčko ve sloupci Odvolat se proti výši provize.
 6. Klikněte namodré tlačítko Odvolat se (v horní části nad sloupcem Poznámky).
 7. Vyberte důvod odvolání.
 8. Uveďte podrobnosti týkající se odvolání.
 9. Zadejte částku zaplacenou hostem.
 10.  Klikněte na Další.
 11. Zkontrolujte svoji žádost a pak klikněte na Odeslat odvolání.

Pokud bude odvolání schváleno, vystavíme dobropis. Pamatujte, že proti provizi se můžete odvolat pouze u těch rezervací, které mají faktury.


Žádost o dobropis bez odvolání

Pokud je v podrobnostech o rezervaci nějaká chyba nebo pokud se již nelze odvolat, kontaktujte nás a vysvětlete nám, proč chcete, abychom dobropis vystavili. Může se například jednat o situaci, kdy jste hostovi odpustili storno poplatek, a přesto vám byla účtována provize.


Kdy se dozvíte, zda byla žádost o dobropis schválena?

Zpracování vaší žádosti může trvat až 14 pracovních dnů. Jakmile ji zpracujeme, obdržíte oznámení do zpráv v extranetu. Do té doby nás není třeba ohledně stavu žádosti kontaktovat.


Co dělat, až dobropis obdržíte?

Jakmile vám potvrdíme, že musíme opravit některou z vašich faktur, neznamená to, že vám zašleme novou fakturu. Vaše původní faktura zůstane i nadále platná, ale také vám vystavíme dobropis. Na něm bude uvedena částka, která má být odečtena z původní faktury, a kterou tedy nemusíte platit.

To, co s dobropisem uděláte, závisí na jeho výši ve srovnání s původní fakturou:

 • Pokud je částka na dobropisu shodná s tou na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě faktury, takže nemusíte podnikat žádné kroky.
 • Pokud je částka na dobropisu nižší než ta na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě vaší faktury a vy doplatíte zbytek.
 • Pokud je částka na dobropisu vyšší než ta na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě původní faktury a zůstatek k úhradě té následující, takže nemusíte podnikat žádné kroky.

Upozorňujeme, že dobropisy nemají datum expirace. Můžete je používat tak dlouho, dokud s námi budete spolupracovat.

Pokud máte nějaké další otázky, podívejte se na tento článek o placení faktur.

Přijde vám tento článek užitečný?