Jak platit faktury

Aktualizováno před 11 měsíci | Doba čtení (min): 5
Uložit

Faktury za provizi posíláme prostřednictvím e-mailu všem našim partnerům v prvním týdnu každého měsíce. Své současné i dřívější faktury můžete také najít v extranetu kliknutím na záložku Finance a poté na Faktury. Dokumenty označené zeleně jsou zaplacené, zatímco červeně jsou označeny položky čekající na vyřízení nebo ty nezaplacené. Dokumenty, které byly odepsány nebo odeslány našemu právnímu oddělení, jsou označeny černě.


Tento článek obsahuje:


O fakturách

Faktury na provizi jsou vám k dispozici v extranetu v sekci Faktury pod záložkou Finance a jsou vám také zasílány e-mailem v průběhu prvního týdne každého měsíce. E-mailovou adresu, na kterou je zasíláme, naleznete v nastavení svého účtu v sekci Kontaktní osoby. Vaše ubytovací zařízení vždy obdrží fakturu za všechny rezervace s termínem odjezdu v předešlém měsíci. Potřebujete-li zjistit více o tom, které rezervace jsou zahrnuty ve vaší faktuře, přečtěte si tento článek.

Splatnost faktury je vždy do 14 dní od data jejího vystavení. Instrukce ohledně platby najdete na samotné faktuře, kde jsou uvedeny i bankovní údaje společnosti Booking.com. Všechny tyto informace můžete nalézt také v sekci Správa financí pod záložkou Finance. Po celém světě jsou k dispozici různé platební metody. Nejčastějšími jsou platba bankovním převodem, online platba a přímé inkaso. 

Vezměte prosím na vědomí, že partneři v určitých oblastech mohou jako samostatný dokument obdržet faktury na DPH / daň ze zboží a služeb. 


Jak platit faktury

Platby zprostředkované společností Booking.com

Ve většině zemí, pokud za vás společnost Booking.com zpracovává platby, nemusíte již hradit fakturu na provizi, protože provize je automaticky odečítána z vaší výplaty tržeb. To si můžete ověřit na faktuře samotné. 

Ti, kteří využívají platebních služeb společnosti Stripe, obdrží za rezervace celkovou částku (brutto). Faktura na provizi je pak vystavena odděleně a musí být uhrazena společnosti Booking.com. 

Svou platební metodu si můžete zkontrolovat na faktuře. Tam jsou také uvedeny veškeré informace o fakturačním cyklu. 

Platby zpracovávané ubytováním

Svou platební metodu si můžete ověřit v sekci Správa financí pod záložkou Finance. Na této stránce naleznete Informace o platbě.

Pokud platbu posíláte sami bankovním převodem, nezapomeňte přidat do popisu platby ID svého ubytování a číslo faktury. Tyto údaje jsou pro nás nezbytné, abychom byli schopni vaši platbu identifikovat a správně ji zpracovat.

Pokud máte ve svém účtu nastavené přímé inkaso, stáhneme platbu každý měsíc automaticky. Zaplacené faktury se v přehledu přebarví na zeleno v den, kdy vaší bance pošleme žádost o platbu. Pokud přímé inkaso selže, faktura se přebarví zpět na červenou. V takovém případě musíte kontaktovat svou banku, zjistit důvod selhání platby a zaplatit ji co nejdříve. Více informací o přímém inkasu najdete v tomto článku.

Může trvat 2 až 3 pracovní dny, než se obdržené platby zobrazí v extranetu. Faktura tedy může být označena červeně ještě pár dní poté, co jste ji uhradili. Nemusíte nám posílat doklad o platbě, pokud vás o něj naše finanční oddělení nepožádá.

Pokud máte více ubytovacích zařízení a využíváte hromadné platby faktur, projděte si prosím tento článek


Jak zkontrolovat nebo aktualizovat současnou platební metodu

Pokud chcete zkontrolovat svou současnou platební metodu a bankovní údaje, přihlaste se do extranetu, klikněte na záložku Finance a vyberte Bankovní údaje. Uvidíte informace o bankovním účtu, na nějž přijímáte platby, a pokud využíváte přímé inkaso, tak i bankovní účet, ze kterého se vám platby strhávají.

Pokud posíláte platby prostřednictvím přímého inkasa, můžete své bankovní údaje nebo platební metodu aktualizovat pomocí těchto kroků:

  1. Přihlaste se do extranetu.
  2. Klikněte na záložku Finance a vyberte Bankovní údaje nebo Finance – nastavení.
  3. Na stránce s bankovními údaji klikněte na Upravit bankovní údaje.

Pokud máte nějaké otázky ohledně své platební metody, obraťte se na nás prostřednictvím zpráv v extranetu. Jako kategorii vyberte Faktury a provize a jako téma Jiné. Člen našeho týmu vás informuje o platebních metodách dostupných ve vaší zemi – např. přímé inkaso, platby online nebo platby zprostředkované místními poskytovateli plateb.


Jak opravujeme vaše faktury

Pokud z nějakého důvodu faktura uvádí nesprávnou částku, nepošleme novou fakturu. Původní faktura zůstává platná a my vystavíme dodatečný doklad s částkou, která bude k původní faktuře přidána, nebo odečtena. Tento doklad bude buď dobropis, nebo dodatečná faktura.

Pamatujte, že částku z dobropisu nemůžeme vrátit na váš bankovní účet, ale vy můžete dobropis použít k uhrazení budoucích faktur. Více o dobropisech a o tom, jak fungují, se dozvíte v tomto článku. Pokud obdržíte dodatečnou fakturu, následujte na ní uvedené instrukce. 


Status faktury (sloupec Status)

Při kontrole statusu faktury uvidíte jednu z těchto možností:

  • Faktura označená slovem Zaplaceno Faktura byla plně uhrazena.
  • Faktura označená jako Splatné k „datu“ – Faktura zatím nebyla zaplacena a je nutné ji uhradit. Neuhrazené nebo zatím neuhrazené faktury jsou zobrazeny v sekci Nezaplacené částky.
  • Faktura označená jako Po splatnosti (splatné k „datu“) – Faktura nebyla včas zaplacena a pokud nedojde k její úhradě, může to mít za následek pozastavení činnosti na našich stránkách.
  • Faktura označená jako Máte zaplaceno X z X – Zaplacena byla pouze část fakturované částky. Pokud jste požádali, aby byl k úhradě faktury využit dobropis, pod „Celková splatná částka“ uvidíte, jakou částku zbývá zaplatit. Zajistěte, aby byla faktura plně uhrazena do data její splatnosti.
  • Faktura označená slovem Odepsáno – Taková faktura nebyla včas uhrazena a vaše ubytování bylo v důsledku toho na naší platformě trvale uzavřeno pro rezervace. Jakmile obdržíme plnou platbu za všechny neuhrazené faktury a tyto faktury budou v přehledu označeny slovem Zaplaceno, budete moci své ubytování znovu otevřít nebo projednat podmínky pro jeho opětovné otevření. V tomto článku se dozvíte, jak na to. 

Upozornění: Jakmile byla faktura označena černě, může být uhrazena pouze bankovním převodem.

Přejít do extranetu

Přijde vám tento článek užitečný?