Jak reklamovat fakturu

Aktualizováno před 3 dny | Doba čtení (min): 5
Uložit

Partneři obdrží faktury za provizi na základě rezervací získaných v předchozím měsíci. Každou rezervaci musí partner do 48 hodin po odjezdu hostů zkontrolovat a ujistit se, že je ubytování fakturována správná výše provize. 

Pokud se po obdržení vystavené faktury domníváte, že vašemu ubytování byla fakturována nesprávná částka, můžete nám poslat odvolání.


Tento článek obsahuje:


Jak předcházet chybně vystaveným fakturám

Požádat o dobropis a čekat na jeho vystavení může být časově náročné. Abyste předcházeli situacím, kdy obdržíte chybně vystavenou fakturu, měli byste mít na paměti následující:

 • Změny v rezervacích zaznamenávejte včas
  Jakoukoli změnu v rezervaci byste měli v extranetu vyznačit do 48 hodin po odjezdu hosta, aby se správně promítla do vyúčtování provize. To se týká také vyznačování nedojezdů a storen. Pokud rezervaci neoznačíte jako nedojezd, host bude moci zanechat hodnocení, které pak bude sloužit jako důkaz o dokončeném pobytu. Přečtěte si tento článek, kde se dozvíte více.
  Je vaší povinností tyto změny označit. To vše je v souladu s našimi Všeobecnými dodacími podmínkami. Pokud změny nevyznačíte do 48 hodin po odjezdu hosta, bude vám u původní rezervace účtována plná výše provize. Pokud tyto změny v extranetu vyznačit nemůžete, obraťte se na zákaznický servis.
 • Označení platební karty za neplatnou
  U rezervací bez možnosti vrácení peněz nebo s možností částečného vrácení peněz, u kterých se nepodařilo strhnout platbu z karty hosta, bude třeba označit platební kartu za neplatnou. Pokud tak neučiníte, budeme vám u takové rezervace účtovat provizi.

  Pokud chcete označit platební kartu za neplatnou, postupujte podle těchto kroků:
 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Rezervace.
 3. Klikněte na jméno hosta nebo číslo rezervace a vyberte Označit platební kartu za neplatnou.

Jak se odvolat proti fakturované výši provize a požádat o dobropis

Pokud se přesto domníváte, že vaše ubytování obdrželo nesprávnou fakturu, můžete se proti výši provize odvolat a požádat v extranetu o dobropis za rezervace provedené během posledních tří měsíců. Přijetí odvolání není zaručeno.

Pokud chcete podat odvolání, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a potom vyberte Přehled rezervací.
 3. Vyberte období fakturace.
 4. Vyhledejte a vyberte rezervaci, u které se chcete odvolat proti výši provize.
 5. Zaškrtněte políčko ve sloupci Odvolat se proti výši provize.
 6. Klikněte na Odvolat se ve sloupci Poznámky.
 7. Vyberte důvod odvolání, uveďte podrobnosti a zadejte částku, kterou host zaplatil.
 8. Klikněte na Další.
 9. Zkontrolujte svoji žádost a pak klikněte na Odeslat odvolání.

Zpracování vaší žádosti může trvat až 14 pracovních dnů. Jakmile ji zpracujeme, obdržíte oznámení do zpráv v extranetu. Do té doby nás není třeba ohledně stavu žádosti kontaktovat.

Jakmile je odvolání schváleno a potvrdíme, že je třeba fakturu opravit, vystavíme dobropis. V dobropisu bude uvedena částka, kterou je třeba odečíst z původní faktury. Pamatujte, že proti výši provize se můžete odvolat pouze u těch rezervací, které mají vystavené faktury. Další informace o dobropisech najdete v tomto článku.
Pokud bude vaše odvolání zamítnuto, obdržíte upozornění do zpráv v extranetu a očekává se, že spornou fakturu uhradíte v plné výši před datem její splatnosti. 


Jak zobrazit stav odvolání

Pokud chcete zobrazit stav odvolání, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Finance a potom vyberte Přehled rezervací.
 3. Vyberte období fakturace.
 4. Najděte rezervaci, která je předmětem odvolání, a podívejte se na její stav v pravé části seznamu.
 5. Po odeslání odvolání si zde můžete prohlédnout datum, částku a počet rezervací, které jsou součástí vašeho podání.

Stav odvolání:

Stav odvolání může být zobrazen pomocí kterékoli ze tří níže uvedených ikon:

 • Odvolání se řeší. Tento proces může trvat až 14 dní.
 • Odvolání bylo zamítnuto. 
 • Odvolání bylo schváleno. Po schválení odvolání obdržíte dobropis. Více informací o dobropisech najdete zde

Jak se odvolat proti ostatním fakturám

Pokud jste obdrželi jinou fakturu (ne fakturu za provizi) a máte důkaz, že vám byla nesprávně vyúčtována, můžete písemně poslat odvolání prostřednictvím zpráv v extranetu.

Přijde vám tento článek užitečný?