Jak reklamovat fakturu

Aktualizováno před 1 rokem | Doba čtení (min): 5
Uložit

Partneři obdrží faktury za provizi na základě rezervací získaných v předchozím měsíci. Každou rezervaci musí partner do 48 hodin po odjezdu hostů zkontrolovat a ujistit se, že je ubytování fakturována správná výše provize. 

Pokud se po obdržení vystavené faktury domníváte, že vašemu ubytování byla fakturována nesprávná částka, můžete společnosti Booking.com zaslat reklamaci.


Tento článek obsahuje:


Jak předcházet chybně vystaveným fakturám

Žádost o dobropis a čekání na jeho vystavení může být časově náročné. Abyste předcházeli situacím, kdy obdržíte chybně vystavenou fakturu, je užitečné mít na paměti několik základních informací o zpracování rezervací:

 • Změny v rezervacích zaznamenávejte včas
  Jakákoli změna v rezervaci musí být v extranetu vyznačena do 48 hodin po odjezdu hosta, aby se správně promítla do vyúčtování provize. Toto se týká také vyznačování nedojezdů a storen. Nezapomeňte na to, že pokud rezervaci neoznačíte jako nedojezd, host bude moci zanechat hodnocení, které pak bude sloužit jako důkaz o dokončeném pobytu. Pro více informací o hlášení nedojezdů a stornech si přečtěte tento článek.
  Za hlášení těchto změn nesete odpovědnost výhradně vy, náš partner. To vše je v souladu s našimi Všeobecnými dodacími podmínkami. Pokud změny nevyznačíte do 48 hodin po odjezdu hosta, bude vám u původní rezervace účtována plná výše provize. Pokud tyto změny v extranetu vyznačit nemůžete, obraťte se na oddělení služeb pro partnery.
 • Označení platební karty za neplatnou
  U rezervací bez možnosti vrácení peněz nebo s možností částečného vrácení peněz, u kterých se nepodařilo stáhnout platbu z karty hosta, bude třeba označit platební kartu za neplatnou. Pokud tak neučiníte, budeme vám u takové rezervace účtovat provizi.

  Pokud chcete označit platební kartu za neplatnou, postupujte podle těchto kroků:
 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte naRezervace.
 3. Klikněte na jméno hosta nebo číslo rezervace a vyberte Označit platební kartu za neplatnou.

Odvolání proti fakturované výši provize a žádost o dobropis

Pokud se přesto domníváte, že vaše ubytování obdrželo nesprávnou fakturu, můžete se proti výši provize odvolat a požádat v extranetu o dobropis. Rezervace ale nesmějí být starší než tři měsíce. Stačí postupovat následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na záložku Finance a vyberte Přehled rezervací.
 3. Vyberte období fakturace.
 4. Vyhledejte a vyberte rezervaci, u které se chcete odvolat proti výši provize.
 5. Zaškrtněte políčko ve sloupci Odvolat se proti výši provize.
 6. Klikněte namodré tlačítko Odvolat se (v horní části nad sloupcem Poznámky).
 7. Vyberte důvod odvolání.
 8. Uveďte podrobnosti týkající se odvolání.
 9. Zadejte částku zaplacenou hostem.
 10.  Klikněte na Další.
 11. Zkontrolujte svoji žádost a pak klikněte na Odeslat odvolání.

Zpracování vaší žádosti může trvat až 14 pracovních dnů. Jakmile ji zpracujeme, obdržíte oznámení do zpráv v extranetu. Do té doby nás není třeba ohledně stavu žádosti kontaktovat.

Jakmile je odvolání schváleno a potvrdíme, že je třeba fakturu opravit, vystavíme dobropis. V dobropisu bude uvedena částka, kterou je třeba odečíst z původní faktury. Podrobnosti o tom, jak zaplatit fakturu, si přečtěte zde. Pamatujte, že proti výši provize se můžete odvolat pouze u těch rezervací, které mají faktury.
Pokud bude vaše odvolání zamítnuto, obdržíte upozornění do zpráv v extranetu a budete muset reklamovanou částku uhradit.


Odvolání proti účtované provizi za odpuštěné poplatky

Pokud host rezervaci zruší a vznikne mu storno poplatek, můžete se rozhodnout tento poplatek prominout, a vyhnout se tak platbě provize. Pokud byla platba provedena pomocí virtuální platební karty nebo služby Platby přes Booking.com, bude nutné počkat na vystavení faktury za rezervaci. Pak se můžete proti faktuře odvolat prostřednictvím zpráv v extranetu. Postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do extranetu.
 2. Klikněte na Zprávy a pak vyberte Zprávy od Booking.com.
 3. Klikněte na Zobrazit možnosti kontaktu.
 4. Klikněte na Finance (faktury a další platby) a jako téma vyberte Odvolání se vůči faktuře.
 5. Klikněte na Zobrazit možnosti kontaktu a vyberte Poslat zprávu.
 6. Do textového pole zadejte číslo rezervace, které se odvolání týká.
 7. Přiložte doklad od vaší banky o vrácení peněz nebo stornování platby, a to buď ve formátu PDF, nebo jako snímek obrazovky.
 8. Klikněte na Odeslat zprávu.

Co dělat, až dobropis obdržíte?

Dobropisy vystavujeme pouze ve výjimečných případech. Je proto důležité, abyste v sekci Rezervace v extranetu vždy uvedli správný status rezervace.

Až dobropis obdržíte, co s ním uděláte, závisí na jeho výši ve srovnání s původní fakturou.

 • Pokud je částka na dobropisu shodná s tou na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě faktury, takže nemusíte podnikat žádné kroky.
 • Pokud je částka na dobropisu nižší než ta na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě vaší faktury a vy doplatíte zbytek.
 • Pokud je částka na dobropisu vyšší než ta na původní faktuře, automaticky ji použijeme k úhradě původní faktury a zůstatek k úhradě té následující, takže nemusíte podnikat žádné kroky.

Dobropisy nemají omezenou dobu platnosti, můžete je použít, dokud jste naším partnerem. Dobropisy můžete použít k úhradě budoucích faktur za provizi. Vezměte prosím na vědomí, že pokud dobropis obdržíte, lze jej použít pouze jednou. 

Máte-li jakékoli další dotazy, přečtěte si prosím tento článek. Pokud máte problémy s uplatněním dobropisu, napište nám přes Zprávy v extranetu. Jako téma vyberte Faktury a provize.

Přijde vám tento článek užitečný?