Jak mám řešit DPH a místní daně?

Máte dotaz ohledně místních daní? Protože společnost Booking.com B.V. funguje na základě agenturního modelu, jsou všechny rezervace považovány za přímou transakci mezi vaším ubytováním a hostem. Je tedy důležité, abyste se seznámil/a s místními daněmi a zákony, které se vztahují k těmto transakcím. Chcete-li získat další informace o tom, jak fungují platby za provizi společnosti Booking.com B. V. za poskytnuté online rezervační služby, přečtěte si část 2.4 (Všeobecné dodací podmínky) smlouvy, kterou jste uzavřel/a se společností Booking.com. Je důležité, abyste měl/a informace o místních daních a zákonech týkajících se i tohoto typu transakce. Doporučujeme vám kontaktovat účetního, finančního poradce nebo místní samosprávu, abyste získal/a co nejpřesnější a nejaktuálnější informace o obecných a místních daňových předpisech a zákonech.